Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Sveicam skolēnus!

Ilze Seipule, direktora vietniece izglītības jomā mācību darbā

Sveicam skolēnus, kuri apbalvoti ar Pateicības rakstiem par augstiem mācību sasniegumu vērtējumiem 2011./2012. mācību gadā

Aizvadīts atkal viens rosīgs un darbīgs mācību gads. Skolas ikdienas dzīve ir bijusi spraiga un piepildīta ar daudziem notikumiem un aktivitātēm, kur ikvienam Pļaviņu novada ģimnāzijas skolēnam ir tikusi dota iespēja attīstīt un apliecināt sevi dažādās jomās – gan mācībās, gan daudzveidīgās interešu izglītības nodarbībās (sportā, mākslinieciskajā pašdarbībā, mācību priekšmetu pulciņos), gan skolēnu līdzpārvaldē, projektu darbā un citās jomās.

Skolas galvenā prioritāte nenoliedzami ir mācību darbs. Ir prieks, ka daudzi mūsu skolēni apzinās, ka uzcītīga, ieinteresēta un regulāra mācīšanās ir pamats kvalitatīvas izglītības ieguvei. Tāpēc arī 2011./2012. mācību gadā mūsu skolai ir labi panākumi mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, par kuriem paldies teicām Zinību svētkos 11.maijā.

Bet 2011./2012. mācību gada noslēguma svinīgajā līnijā 31. maijā skolas Pateicības rakstu saņēma skolēni, kuru vidējie mācību sasniegumu vērtējumi ir augstā līmenī (“8” un vairāk balles no 4. – 12. klasei vai aprakstoši no 1. – 3. klasei).

1.a klase – Una Ivanova, Eiriks Kalnriekstiņš, Viktorija Kameņeckiha, Anastasija Trifanova
1.b klase – Amanda Līga Bernoviča, 1.b Evelīna Tēraude
2.a klase – Anna Esiņa, Aivis Jokums, Kristaps Ostrovskis
2.b klase – Andis Daugavietis, Elīza Luksa, Beāte Skrabutena
3.a klase – Guna Elīte, Viviāna Nikaļuka, Una Vīksna
3.b klase – Sonora Balode, Filips Fedosejevs, Raivo Jankuns, Amanda Ķirse, Lelde Elīna Pitjukeviča, Krista Priede
3.e klase – Līva Čepule
4.a klase – Betija Beāte Damberga, vidējais vērtējums – 9,10, Karīna Davidova 8,90, Lineta Lauva 8,40, Agate Mežmale 8,30, Kaspars Polgins 9,00, Kitija Smirnova 8,10, Viktorija Vīksna 8,80
4.b klase – Laine Liepiņa 9,50, Enia Kaņepēja 8,70, Beāte Kaņepēja 8,50, Anete Kapteine 8,40, Līva Kārkliņa 8,30, Aleksa Dauškane 8,20, Matīss Ķirsis 8,00
4.e klase – Elīna Mahļiņeca 9,40

5.a klase – Marta Kupča 8,73, Annija Bērziņa 8,36, Samanta Djubina 8,18, Rēzija Līna Upeniece 8,18, 5.b klase – Violeta Adamoviča 8,45, Vineta Cukanova 8,35
6.a klase – Kristīne Činka 8,10
6.b klase – Arina Deņisova 8,71, Daira Melbārde 8,14
7.a klase – Sigita Gavare 8,78
7.b klase – Liene Lakstīgala 8,93, Diāna Pauniņa 9,07, Diāna Bariņa 8,36
7.e klase – Krista Dūmiņa 8,21, Elīna Mahliņeca 8,14
8.a klase – Ieva Skrabutena 8,85, Ildze Vīksna 8,66, Diāna Polgina 8,42
8.b klase – Miks Vilkaplāters 8,20
8.e klase – Jogita Kiseļeva 8,40
9.a klase – Sintija Silagaile 8,00, Estere Fedosejeva 8,00

10. klase – Līga Āboliņa 8,53, Laura Kalniņa 8,42, Katrīna Bērziņa 8,26, Guna Pujāte 8,33, Dagnija Kiseļeva 8,20
11.b klase – Kristaps Blitsons 8,12, Henrijs Jaudzems 8,31
12.a klase – Linda Gregersone 8,28, Signe Grūbe 8,07
12.b klase – Diāna Valdemāre 8,69, Karina Zagorska 8,76, Elvijs Zālītis 8,41, Lorena Višņakova 8,30, Jogita Kupča 8,23, Toms Cišs 8,15, Anna Avotiņa 8,00, Jānis Ozoliņš 8,00

Vēlreiz paldies gan skolotājiem, gan skolēniem par mērķtiecīgi un kvalitatīvi veikto kopīgo darbu! Paldies arī skolēnu vecākiem par sadarbību ar skolu savu bērnu izglītošanā.

Lai visiem skaista un saulaina vasara, lai izdodas uzkrāt daudz spēka un enerģijas jaunajam darba cēlienam!

Komentēt

Tev jāienāk, lai komentētu