Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: apbalvojamie

Skolotājas saņem apbalvojumus

No kreisās: VISC vecākā referente mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanā Agnese Mīļā, Valsts sekretāra vietniece, Izglītības departamenta direktore Evija Papule, VISC vadītājs Guntis Vasiļevskis, Ilze Seipule, Gētes institūta Izglītības kooperācijas nodaļas lietvede Sandra Saida – Šaina, Valmieras Valsts ģimnāzijas skolniece Kristīne Kārkliņa, Gētes institūta Valodas nodaļas vadītājs Rainers Būcs, Valmieras Valsts ģimnāzijas skolotājs Jens Grabowski

No kreisās: VISC vecākā referente mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanā Agnese Mīļā, Valsts sekretāra vietniece, Izglītības departamenta direktore Evija Papule, VISC vadītājs Guntis Vasiļevskis, Ilze Seipule, Gētes institūta Izglītības kooperācijas nodaļas lietvede Sandra Saida – Šaina, Valmieras Valsts ģimnāzijas skolniece Kristīne Kārkliņa, Gētes institūta Valodas nodaļas vadītājs Rainers Būcs, Valmieras Valsts ģimnāzijas skolotājs Jens Grabowski

Šī gada 15.novembrī Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centrs apbalvoja starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu dalībniekus, viņu skolotājus un komandu vadītājus.

Latvijas skolēni šogad piedalījās 8 starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs: informātikā, matemātikā, fizikā, ķīmijā, bioloģijā, vides projektos, ģeogrāfijā un vācu valodā.

Par veiksmīgu Latvijas skolēnu komandas vadīšanu starptautiskajā vācu valodas olimpiādē, kura no 1.08. – 14.08. notika Frankfurtē pie Mainas, Izglītības un zinātnes ministra R.Ķīļa Pateicības rakstu saņēma Ilze Seipule.

Foto: No kreisās – „Arheologu Zigrīdas un Jāņa Apalu prēmijas” ierosinātājs Māris Niklass, „Arheologu Zigrīdas un Jāņa Apalu prēmijas” saņēmēji – Iveta Krastiņa, Andris Caune, Dagnija Kupče, Amatas novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte

Foto: No kreisās – „Arheologu Zigrīdas un Jāņa Apalu prēmijas” ierosinātājs Māris Niklass, „Arheologu Zigrīdas un Jāņa Apalu prēmijas” saņēmēji – Iveta Krastiņa, Andris Caune, Dagnija Kupče, Amatas novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte

18. novembrī, Latvijas Republikas proklamēšanas 94.gadadienā, Amatas novada Drabešu pagasta “Ausmās” notika svinīgā pieņemšana, kuras laikā tika pasniegtas pirmās „Arheologu Zigrīdas un Jāņa Apalu prēmijas”.

Arheologu Zigrīdas un Jāņa Apalu vārdā nosauktās prēmijas konkursu rīko Amatas novada pašvaldība un nodibinājums „Āraišu ezerpils fonds”, prēmijas tiek pasniegtas katru otro gadu. Prēmiju veido vienreizēja stipendija 200 latu apmērā par katru nomināciju, ko finansē Amatas novada pašvaldība.

„Arheologu Zigrīdas un Jāņa Apalu prēmiju” vēstures skolotājiem saņēma mūsu skolas skolotāja Iveta Krastiņa par izciliem sasniegumiem skolēnu mācību darbā, novada kultūrvēsturiskā mantojuma izpētē un popularizēšanā.

Apsveicam skolotājas ar saņemtajiem apbalvojumiem!

Mūsu kolēģiem – Pļaviņu novada atzinības raksts

Direktors Vladimirs Samohins

Ir saņemta patīkama ziņa, ka Pļaviņu novada dome 2010. gada 28. oktobra novada domes sēdē ir nolēmusi apstiprināt manis ģimnāzijas vārdā izvirzītos kandidātus un apbalvot ar Pļaviņu novada atzinības rakstu: