Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Sasniegumi latviešu valodas un literatūras olimpiādē

9. februārī tiešsaistē norisinājās latviešu valodas un literatūras olimpiādes II posms 8. - 9. klasei, kurā Kaiva Annika Avotiņa (8.b klase, skolotāja Indra Ozoliņa) ieguva atzinību.
Sveicam Kaivu Anniku ar sasniegto, paldies skolotājai par ieguldīto darbu!