Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Olimpiādes

Kopsavilkumi par iepriekšējiem mācību gadiem:
Olimpiādes 2005./2006.
Olimpiādes 2006./2007.
Olimpiādes 2007./2008.
Olimpiādes 2009./2010.
Interešu izglītības (koru, deju kolektīvu, sporta u.c.) pulciņu dalībnieku sasniegumi 2009./2010.
Interešu izglītības (koru, deju kolektīvu, sporta u.c.) pulciņu dalībnieku sasniegumi 2010./2011.
Interešu izglītības (koru, deju kolektīvu, sporta u.c.) pulciņu dalībnieku sasniegumi 2011./2012.
Interešu izglītības (koru, deju kolektīvu, sporta u.c.) pulciņu dalībnieku sasniegumi 2013./2014.
Interešu izglītības (koru, deju kolektīvu, sporta u.c.) pulciņu dalībnieku sasniegumi 2014./2015.
Interešu izglītības (koru, deju kolektīvu, sporta u.c.) pulciņu dalībnieku sasniegumi 2015./2016.

Pirmie starti VISC organizētajās 2.posma olimpiādēs – veiksmīgi!

olimpiadeEsam saņēmuši oficiālos rezultātus par mūsu skolas skolēnu sniegumu novembra nogalē notikušajās Valsts izglītības satura centra (VISC) organizētajās šī mācību gada pirmajās divās mācību priekšmetu olimpiādēs. Arī šogad, tāpat kā iepriekšējos gados, mūsu novada skolēni 2.posma jeb starpnovadu olimpiādēs mērojas spēkiem ar Kokneses novada izglītības iestāžu audzēkņiem.
Priecē, ka mūsu skolēnu pirmie starti zinību pārbaudījumos ir bijuši veiksmīgi:

Kārtējie sasniegumi starpnovadu olimpiādēs

Grāmatas2.semestris ir laiks, kad mācību priekšmetu olimpiādes notiek gandrīz vai katru nedēļu, dažkārt – pat vairākas nedēļā. Arī janvāris ir bijis bagāts ar zināšanu pārbaudēm. Esam saņēmuši oficiālos rezultātus par divām nesen aizvadītajām 2.posma olimpiādēm:

Sveicam skolnieces un viņu skolotājas ar šiem panākumiem!

 Informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā mācību darbā Ilze Seipule

Starpnovadu olimpiādē latviešu valodā

Grāmatas19.janvārī mūsu skolā notika Kokneses un Pļaviņu novadu apvienības (sadarbībā ar VISC) organizētā 2.posma olimpiāde latviešu valodā 11. un 12.klasei. Šajā olimpiādē lielisku sniegumu uzrādīja mūsu skolas dalībnieces. 11.klašu grupā tika izcīnītas trīs godalgotas vietas: 1.vieta – Leldei Grūbei, 2.vieta – Ievai Skrabutenai, 3.vieta – Jogitai Kiseļevai. Sintija Silagaile ieguva 3.vietu 12.klašu grupā. Priecājamies par labajiem rezultātiem un sveicam  meitenes un viņu skolotāju Silgu Stučku!

Informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā mācību darbā Ilze Seipule

Sveicam ar panākumiem vēstures olimpiādē!

Grāmatas15.janvārī I.Gaiša Kokneses vidusskolā norisinājās starpnovadu (2.posma) olimpiāde vēsturē 9. un 12.klašu skolēniem. Priecājamies, ka visi trīs mūsu skolas dalībnieki mājup atgriezās ar labiem panākumiem: Arina Deņisova (9.b klase) izcīnīja 1.vietu, Gints Kapteinis (9.b klase) – 3.vietu, bet Artūrs Rode (12.klase) ieguva atzinību. Sveicam skolēnus un viņu skolotājas Ivetu Krastiņu un Māŗīti Skrabutenu ar šiem sasniegumiem!

Informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā Ilze Seipule

408 piesitieni jeb daži fakti no skolas matemātikas olimpiādes

1 … visi uzrakstītie skaitļi ir pāra skaitļi 3, arī šajā rindiņā…

….semestra pēdējā mācību dienā 52 matemātiķi risināja olimpiādes uzdevumus.

2

No 6. un 7.klasēm  pieteicās  pa 11 dalībniekiem, bet  no 5.un 8.klasēm – par 5 mazāk. Vislielākais punktu skaits ir 5.klases uzvarētājam, bet minimālais punktu skaits ir mazākais pirmskaitlis. Matemātikas olimpiādes laureāti dzēra limonādi. Saskandinot glāzes, bija dzirdami 408 piesitieni. Vai vari noteikt, cik ir olimpiādes uzvarētāju?

Matemātikas skolotāju žūrijas vērtējums:

1.vietu ieguva – Andis Daugavietis ( 5.b), Sonora Balode ( 6.b), Karīna Davidova  ( 7.a), Samanta Djubina ( 8.a) , Kristīne Činka ( 9.a), Aleksandrs Jermakovs ( 10.), Ieva Skrabutena (11.);

2.vietu ieguva – Elīza Luksa ( 5.b), Diāna Loseva ( 6.a) un Krista Priede ( 6.b) , Matīss Ķirsis ( 7.b), Vineta Cukanova ( 8.b), Rainers Milsons ( 9.a) un Arina Deņisova ( 9.b), Liene Lakstīgala ( 10.), Juris Ernests Brūninš ( 11.);

3.vietu ieguva – Evelīna Paula Ķerķe ( 5.b), Guna Elite ( 6.a) un Filips Fedosejevs ( 6.b), Maksims Kotovičs ( 7.b), Elizabete Šuplinska ( 8.a), Diāna Šķuļtecka ( 9.b), Arnolds Arnītis ( 11.);

Atzinība piešķirta – Anželikai Žukovai ( 5.b), Leldei Elīnai Pitjukevičai ( 6.b), Mahļiņecai Evijai ( 7.e), Violetai Adamovičai( 8.b), Megijai Lazdiņai ( 9.e), Jogitai Kiseļevai ( 11.).

matemātika

Tu dažreiz esi viltīga,

Tu dažreiz esi loģiska,

Bet atbildi tu nezini,

Jo atšifrējam tevi mēs.

/Anželika Žukova, 5.klase/

Sveicam olimpiādes dalībniekus un viņu skolotājus un vēlam veiksmīgus startus novada olimpiādēs 2015.gada  6.februārī un 20.februārī !

Ira Ņikiforova, žūrijas komisijas priekšsēdētāja

Ir sācies mācību priekšmetu olimpiāžu laiks

BibliotēkaIlze Seipule, direktores vietniece izglītības jomā mācību darbā

Novembra beigās ir sācies 2.posma jeb starpnovadu mācību priekšmetu olimpiāžu maratons, kas turpināsies līdz pat nākamā gada aprīlim. Bet, lai nokļūtu starpnovadu olimpiādē, vispirms ikvienam tās potenciālajam dalībniekam sevi jāpierāda 1.posma jeb skolas mācību priekšmetu olimpiādē. Veiksmīgākajiem 2.posmā vairumā mācību priekšmetu būs iespēja sevi apliecināt arī reģionālajās vai valsts jeb 3.posma olimpiādēs. Savukārt valsts olimpiāžu laureātiem būs iespēja piedalīties arī 2015.gadā rīkotajās starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs.

Olimpiāžu mērķis ir aktivizēt zināšanu un prasmju apguvi, apzināt un atbalstīt skolēnus, kuri spēj demonstrēt izcilību un konkurētspēju mācību priekšmetos skolas, starpnovadu, reģiona, valsts un starptautiskajā mērogā. Atcerēsimies, ka olimpiāžu uzdevumu saturs ir sarežģītāks par vispārējās izglītības saturu un ar augstākām prasībām attiecībā uz mācību priekšmeta apguvi, tāpēc ir nepieciešams rūpīgs, pamatīgs un sistemātisks sagatavošanās darbs.

Lielāko daļu  2014./2015. mācību gadā plānoto mācību priekšmetu olimpiāžu saturu veidoun sadarbībā ar novadiem organizē Valsts izglītības satura centrs (VISC), bet atsevišķu olimpiāžu saturu izstrādā un tās organizē Kokneses un Pļaviņu novadu apvienība.

Kā jau ierasts, arī šajā mācību gadā mūsu skolēniem tiek piedāvātas daudz un dažādas iespējas apliecināt sevi arī mācību priekšmetu konkursos, kā arī zinātniski pētniecisko darbu lasījumos.

Atgādināšu, ka pateicoties vairāku mūsu skolēnu lieliskajiem startiem aizvadītajā mācību gadā valsts līmenī, pēc Ata Kronvalda fonda veidotajiem 2013./2014. mācību gada mācību priekšmetu olimpiāžu reitingiem mūsu skola ierindojās augstajā 35.vietā.

Cerēsim, ka arī šajā mācību gadā mūsu skolēni spēs parādīt atzīstamu sniegumu. Starti pirmajās trijās 2.posma olimpiādēs ir bijuši veiksmīgi:

Sveicam skolēnus un skolotājas ar šiem panākumiem! Lai tie dod visiem ierosmi un apņēmību turpmākiem veiksmīgiem startiem!

Starpnovadu olimpiādes rezultāti

olimpiade

Diānai Bariņai – 3.vieta valsts vēstures olimpiādē!

Bibliotēka

Direktores vietniece izglītības jomā mācību darbā I.Seipule

No Valsts izglītības satura centra ir saņemta iepriecinoša ziņa, ka mūsu skolas 9.b klases skolniece Diāna Bariņa vēstures 20.valsts olimpiādē 9.klašu skolēniem, kura 25.februārī notika Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā, ir ieguvusi godpilno 3.vietu.

Jāatzīmē, ka novadu un pilsētu 2.posma olimpiādē 9.klašu skolēniem kopumā piedalījās 920 skolēni, savukārt uz valsts olimpiādi tika uzaicināti tikai 66 dalībnieki, kuri 2.posmā bija uzrādījuši vislabākos rezultātus. Lepojamies, ka mūsu Diāna ir iekļuvusi Latvijas labāko vēsturnieku skaitā! Sveicam Diānu un viņas skolotāju Ivetu Krastiņu ar nozīmīgajiem panākumiem!

Mūsu skolēnu starti mācību priekšmetu olimpiādēs 2.semestrī

Bibliotēka

Direktores vietniece izglītības jomā mācību darbā I.Seipule

2.semestra sākums ir laiks, kad pilnā sparā norit dažādas mācību priekšmetu olimpiādes – gan skolas (1.posms), gan starpnovadu (2.posms) un arī valsts (3.posms) līmenī. Priecājāmies, ka mūsu skolēni ir aktīvi to dalībnieki. Apkopojot janvārī un februārī sasniegto, varam būt gandarīti par rezultātiem.

Lepojamies, ka vairāki Pļaviņu novada ģimnāzijas skolēni ir uzaicināti piedalīties arī valsts (3.posma) olimpiādēs. Šajā ziņā līderis ir 10.klases skolēns Juris Ernests Brūniņš, kurš ir uzaicināts piedalīties 3.posma olimpiādēs matemātikā un ķīmijā. J.E.Brūniņš ar labiem panākumiem jau startēja valsts bioloģijas olimpiādē. Mūsu skolu valsts olimpiādēs vēl pārstāvēs:

Sveicam visus starpnovadu olimpiāžu laureātus un viņu skolotājus, vēlam veiksmīgus startus turpmāk.

Olimpiāžu ziņas

olimpiāde Ir jau veiksmīgi noritējušas pirmās 2013./2014.mācību gada mācību priekšmetu olimpiādes. Esam saņēmuši arī oficiālos šo olimpiāžu rezultātus.

• 14.11. notika Kokneses un Pļaviņu novadu apvienības krievu valodas (svešvalodas) olimpiādes 10. – 12.klasei 2.posms, kurā skolotājas Ritas Jakovļevas audzēknes Liāna Nikaļuka (11.klase) un Estere Fedosejeva (11.klase) ieguva 2.vietu.

• 22.11. notika 2.posma olimpiāde bioloģijā 9. un 11. – 12.klasei. Pirmo reizi šī mācību priekšmeta vēsturē tā tika organizēta tiešsaistē. Mūsu skolas skolēnu rezultāti ir šādi:
1.vieta – Jurim Ernestam Brūniņam (10.klase). VISC mājas lapā varam iepazīties arī ar skolēnu sarakstu, kuri ir izturējuši atlasi un uzaicināti piedalīties bioloģijas olimpiādes valsts posmā. Ļoti priecājamies, ka starp tiem ir lasāms arī Jura Ernesta Brūniņa vārds!
Atzinību ir ieguvušas divas mūsu audzēknes – Liene Lakstīgala (9.b klase) un Laura Kalniņa (12.klase).
Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotāja Evita Valdberga.

• 6.12. notika 2.posma olimpiāde fizikā 9. – 12.klasei, kura jau otro gadu pēc kārtas tika organizēta tiešsaistē. Miks Vilkaplāters (10.klase) šajā olimpiādē ieguva 3.vietu, skolotājs – Valdis Silovs.

• 10.12. mūsu skolas skolēni kopā ar savu skolotāju Ivetu Krastiņu devās uz I.Gaiša Kokneses vidusskolu, lai piedalītos 2.posma vēstures olimpiādē 9. un 12.klasei. Mūsējie šajā olimpiādē uzrādīja ļoti labu sniegumu:
1.vieta – Diānai Bariņai (9.b klase);
2.vieta – Sigitai Gavarei (9.a klase) un Diānai Pauniņai (9.b klase);
atzinība – Līgai Āboliņai.

Sveicam visus minētos skolēnus un viņu skolotājus ar šiem panākumiem. Lai veiksmīgi starti arī turpmāk!