Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Olimpiādes

Kopsavilkumi par iepriekšējiem mācību gadiem:
Olimpiādes 2005./2006.
Olimpiādes 2006./2007.
Olimpiādes 2007./2008.
Olimpiādes 2009./2010.
Interešu izglītības (koru, deju kolektīvu, sporta u.c.) pulciņu dalībnieku sasniegumi 2009./2010.
Interešu izglītības (koru, deju kolektīvu, sporta u.c.) pulciņu dalībnieku sasniegumi 2010./2011.
Interešu izglītības (koru, deju kolektīvu, sporta u.c.) pulciņu dalībnieku sasniegumi 2011./2012.
Interešu izglītības (koru, deju kolektīvu, sporta u.c.) pulciņu dalībnieku sasniegumi 2013./2014.
Interešu izglītības (koru, deju kolektīvu, sporta u.c.) pulciņu dalībnieku sasniegumi 2014./2015.
Interešu izglītības (koru, deju kolektīvu, sporta u.c.) pulciņu dalībnieku sasniegumi 2015./2016.

Ir sācies mācību priekšmetu olimpiāžu laiks

BibliotēkaIlze Seipule, direktores vietniece izglītības jomā mācību darbā

Novembra beigās ir sācies 2.posma jeb starpnovadu mācību priekšmetu olimpiāžu maratons, kas turpināsies līdz pat nākamā gada aprīlim. Bet, lai nokļūtu starpnovadu olimpiādē, vispirms ikvienam tās potenciālajam dalībniekam sevi jāpierāda 1.posma jeb skolas mācību priekšmetu olimpiādē. Veiksmīgākajiem 2.posmā vairumā mācību priekšmetu būs iespēja sevi apliecināt arī reģionālajās vai valsts jeb 3.posma olimpiādēs. Savukārt valsts olimpiāžu laureātiem būs iespēja piedalīties arī 2015.gadā rīkotajās starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs.

Olimpiāžu mērķis ir aktivizēt zināšanu un prasmju apguvi, apzināt un atbalstīt skolēnus, kuri spēj demonstrēt izcilību un konkurētspēju mācību priekšmetos skolas, starpnovadu, reģiona, valsts un starptautiskajā mērogā. Atcerēsimies, ka olimpiāžu uzdevumu saturs ir sarežģītāks par vispārējās izglītības saturu un ar augstākām prasībām attiecībā uz mācību priekšmeta apguvi, tāpēc ir nepieciešams rūpīgs, pamatīgs un sistemātisks sagatavošanās darbs.

Lielāko daļu  2014./2015. mācību gadā plānoto mācību priekšmetu olimpiāžu saturu veidoun sadarbībā ar novadiem organizē Valsts izglītības satura centrs (VISC), bet atsevišķu olimpiāžu saturu izstrādā un tās organizē Kokneses un Pļaviņu novadu apvienība.

Kā jau ierasts, arī šajā mācību gadā mūsu skolēniem tiek piedāvātas daudz un dažādas iespējas apliecināt sevi arī mācību priekšmetu konkursos, kā arī zinātniski pētniecisko darbu lasījumos.

Atgādināšu, ka pateicoties vairāku mūsu skolēnu lieliskajiem startiem aizvadītajā mācību gadā valsts līmenī, pēc Ata Kronvalda fonda veidotajiem 2013./2014. mācību gada mācību priekšmetu olimpiāžu reitingiem mūsu skola ierindojās augstajā 35.vietā.

Cerēsim, ka arī šajā mācību gadā mūsu skolēni spēs parādīt atzīstamu sniegumu. Starti pirmajās trijās 2.posma olimpiādēs ir bijuši veiksmīgi:

Sveicam skolēnus un skolotājas ar šiem panākumiem! Lai tie dod visiem ierosmi un apņēmību turpmākiem veiksmīgiem startiem!

Starpnovadu olimpiādes rezultāti

olimpiade

Diānai Bariņai – 3.vieta valsts vēstures olimpiādē!

Bibliotēka

Direktores vietniece izglītības jomā mācību darbā I.Seipule

No Valsts izglītības satura centra ir saņemta iepriecinoša ziņa, ka mūsu skolas 9.b klases skolniece Diāna Bariņa vēstures 20.valsts olimpiādē 9.klašu skolēniem, kura 25.februārī notika Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā, ir ieguvusi godpilno 3.vietu.

Jāatzīmē, ka novadu un pilsētu 2.posma olimpiādē 9.klašu skolēniem kopumā piedalījās 920 skolēni, savukārt uz valsts olimpiādi tika uzaicināti tikai 66 dalībnieki, kuri 2.posmā bija uzrādījuši vislabākos rezultātus. Lepojamies, ka mūsu Diāna ir iekļuvusi Latvijas labāko vēsturnieku skaitā! Sveicam Diānu un viņas skolotāju Ivetu Krastiņu ar nozīmīgajiem panākumiem!

Mūsu skolēnu starti mācību priekšmetu olimpiādēs 2.semestrī

Bibliotēka

Direktores vietniece izglītības jomā mācību darbā I.Seipule

2.semestra sākums ir laiks, kad pilnā sparā norit dažādas mācību priekšmetu olimpiādes – gan skolas (1.posms), gan starpnovadu (2.posms) un arī valsts (3.posms) līmenī. Priecājāmies, ka mūsu skolēni ir aktīvi to dalībnieki. Apkopojot janvārī un februārī sasniegto, varam būt gandarīti par rezultātiem.

Lepojamies, ka vairāki Pļaviņu novada ģimnāzijas skolēni ir uzaicināti piedalīties arī valsts (3.posma) olimpiādēs. Šajā ziņā līderis ir 10.klases skolēns Juris Ernests Brūniņš, kurš ir uzaicināts piedalīties 3.posma olimpiādēs matemātikā un ķīmijā. J.E.Brūniņš ar labiem panākumiem jau startēja valsts bioloģijas olimpiādē. Mūsu skolu valsts olimpiādēs vēl pārstāvēs:

Sveicam visus starpnovadu olimpiāžu laureātus un viņu skolotājus, vēlam veiksmīgus startus turpmāk.

Olimpiāžu ziņas

olimpiāde Ir jau veiksmīgi noritējušas pirmās 2013./2014.mācību gada mācību priekšmetu olimpiādes. Esam saņēmuši arī oficiālos šo olimpiāžu rezultātus.

• 14.11. notika Kokneses un Pļaviņu novadu apvienības krievu valodas (svešvalodas) olimpiādes 10. – 12.klasei 2.posms, kurā skolotājas Ritas Jakovļevas audzēknes Liāna Nikaļuka (11.klase) un Estere Fedosejeva (11.klase) ieguva 2.vietu.

• 22.11. notika 2.posma olimpiāde bioloģijā 9. un 11. – 12.klasei. Pirmo reizi šī mācību priekšmeta vēsturē tā tika organizēta tiešsaistē. Mūsu skolas skolēnu rezultāti ir šādi:
1.vieta – Jurim Ernestam Brūniņam (10.klase). VISC mājas lapā varam iepazīties arī ar skolēnu sarakstu, kuri ir izturējuši atlasi un uzaicināti piedalīties bioloģijas olimpiādes valsts posmā. Ļoti priecājamies, ka starp tiem ir lasāms arī Jura Ernesta Brūniņa vārds!
Atzinību ir ieguvušas divas mūsu audzēknes – Liene Lakstīgala (9.b klase) un Laura Kalniņa (12.klase).
Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotāja Evita Valdberga.

• 6.12. notika 2.posma olimpiāde fizikā 9. – 12.klasei, kura jau otro gadu pēc kārtas tika organizēta tiešsaistē. Miks Vilkaplāters (10.klase) šajā olimpiādē ieguva 3.vietu, skolotājs – Valdis Silovs.

• 10.12. mūsu skolas skolēni kopā ar savu skolotāju Ivetu Krastiņu devās uz I.Gaiša Kokneses vidusskolu, lai piedalītos 2.posma vēstures olimpiādē 9. un 12.klasei. Mūsējie šajā olimpiādē uzrādīja ļoti labu sniegumu:
1.vieta – Diānai Bariņai (9.b klase);
2.vieta – Sigitai Gavarei (9.a klase) un Diānai Pauniņai (9.b klase);
atzinība – Līgai Āboliņai.

Sveicam visus minētos skolēnus un viņu skolotājus ar šiem panākumiem. Lai veiksmīgi starti arī turpmāk!

Skolas fizikas olimpiādē

Pļaviņu novada ģimnāzijas olimpiāde 14.novembrī notika 1.posma olimpiāde fizikā 9. – 12. klasēm.

Vērtējumā pa klašu grupām

1.vietu ieguva: Liene Lakstīgala – 9.b kl., Arnolds Arnītis – 10.kl., Estere Fedosejeva – 11.kl. un Guna Pujāte – 12.kl.

2.vietu ieguva: Diāna Pauniņa – 9.b kl., Juris Ernests Brūniņš – 10.kl., Laura Kalniņa – 12.kl.

3.vietu ieguva: Montija Bičevska – 9.b kl., Sigita Gavare – 9.a kl., Miks Vilkaplāters – 10.kl.

Paldies par piedalīšanos Viktorijai Minajevai – 11. kl., Kasparam Lotuhovam – 12.kl. un Imantam Melderim – 12. kl.

Pirmo 3 vietu ieguvēji izvirzīti uz 2. posma olimpiādi, kura notiks 6. decembrī.
Vēlēsim viņiem veiksmi!

Anita Seikovska – matemātikas un fizikas skolotāja.

Krievu valodas starpnovadu olimpiādē

olimpiāde 14. novembrī notika starpnovadu (2.posma) olimpiāde krievu valodā 10.-12.klasei. Tajā 2. vietu ieguva mūsu skolas 11.klases skolnieces Liāna Nikaļuka un Estere Fedosejeva.

Sveicam meitenes un viņu skolotāju Ritu Jakovļevu!

Starpnovadu konkursā “Teci, teci valodiņa”

olimpiāde 8. novembrī Koknesē notika starpnovadu konkurss “Teci, teci valodiņa”.

Apsveicam Pļaviņu novada ģimnāzijas filiāles Odzienā 8.e klases skolnieci Megiju Lazdiņu un 9.e klases skolnieku Sandi Vīksnu ar iegūtu titulu “Lielais stāstnieks” starpnovadu konkursā “Teci, teci valodiņa” Koknesē.

Abi skolēni ir izvirzīti piedalīties reģiona konkursā Lielvārdē. Vēlam veiksmi!

Fotogrāfijā – visi konkursa Lielie stāstnieki un skolotāji
Staastnieki_novads_Lielie_stastnieki

Sasniegumi atklātajā olimpiādē un konkursos

olimpiāde Ar prieku varam atzīmēt, ka arī pēc Zinību svētkiem vairāki mūsu skolas skolēni ir guvuši labus panākumus gan atklātajā olimpiādē, gan konkursos.

Latvijas 40. atklātajā matemātikas olimpiādē starp 2876 dalībniekiem no 3.-12.klasei bija arī 21 mūsu skolas skolēns. Starp mūsējiem vislabāk veicās Evijai Mahliņecai (5.e klase), kura izcīnīja 2.vietu (skolotāja Mārīte Kvēpa), un Samantai Djubinai (6.a klase), kura ieguva atzinību (skolotāja Ira Ņikiforova). Sveicam jaunos matemātiķus un viņu skolotājas!

Okupācijas muzeja 20. gadu jubilejai veltītajā foto un video konkursā skolēniem un jauniešiem “Lietas un vietas – okupācijas aculiecinieces!” starp uzvarētājiem ir divas mūsu skolas 11.klases skolnieces – Dagnija Kiseļeva un Katrīna Bērziņa. Sveicam Dagniju un Katrīnu, kā arī viņu skolotāju Ivetu Krastiņu!

11.maijā notika Jēkabpils pilsētas un Aknīstes, Krustpils, Salas un Viesītes novadu skolēnu konkurss “Tēva un mātes tēls Bībelē”, kurā piedalīties bija uzaicināti arī mūsu sākumskolas audzēkņi. Esam saņēmuši konkursa rezultātus:
• 1.vieta ir Markusam Jablonskim, Kārlim Liepiņam, Nikolajam Zemļickim, Adriānam Kolgeram, Martai Langenfeldei, Evelīnai Paulai Ķerķei, Vitai Margaritai Jansonei, Rutai Svikliņai, Jānim Smilgājam;
• 2.vieta – Rebekai Ivanovai, Jānim Marcinkevičam, Kasparam Krastiņam, Kristeram Kaļvam, Ēvaldam Valdim Jansonam, Laurim Gāberam;
• 3.vieta – Andrim Rāviņam, Danielam Degterovam.
Sveicam apbalvotos skolēnus un kristīgās mācības skolotāju Anitu Cīruli!

Starpnovadu olimpiādē matemātikā 4. klasei

olimpiāde25.aprīlī I.Gaiša Kokneses vidusskolā notika starpnovadu olimpiāde matemātikā 4.klasei. Ļoti labu sniegumu šajā olimpiādē uzrādīja vairāki mūsu skolas skolēni:

Sveicam skolēnus un viņu skolotāju Gintu Balodi ar šiem panākumiem!