Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: brivlaiks

Mācību gads un brīvdienas 2023./2024. m. g.

Mācību gads sākas 2023. gada 1. septembrī.
1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem mācību gads beidzas 2024. gada 31. maijā.
9. klases izglītojamiem mācību gads beidzas 2024. gada 14. jūnijā.
12. klases izglītojamiem mācību gads beidzas 2024. gada 21. jūnijā.

Mācību gadā ir divi semestri:
Pirmais semestris ilgst no 2023. gada 1. septembra līdz 2023. gada 22. decembrim;
Otrais semestris 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem – no 2024. gada 8. janvāra līdz 2024. gada 31. maijam;
9. klases izglītojamiem – no 2024. gada 8. janvāra līdz 2024. gada 14. jūnijam;
12. klases izglītojamiem – no 2024. gada 8. janvāra līdz 2024. gada 21. jūnijam.

Mācību gada laikā noteiktās brīvdienas:
Rudens brīvdienas – no 2023. gada 23. oktobra līdz 2023. gada 27. oktobrim;
Ziemas brīvdienas – no 2023. gada 25. decembra līdz 2024. gada 5. janvārim;
Pavasara brīvdienas – no 2024. gada 11. marta līdz 2024. gada 15. martam;
Vasaras brīvdienas 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem – no 2024. gada 1. jūnija līdz 2024. gada 30. augustam.
Papildus brīvdienas 1. klases izglītojamajiem – no 2024. gada 5. februāra līdz 2024. gada 9. februārim.

Ja mācību gada laikā iestājas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru izraisīto apstākļu dēļ vismaz vienu nedēļu nav iespējams pilnvērtīgi nodrošināt mācību procesu, izglītības iestādes vadītājs, saskaņojot ar dibinātāju, ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem.

Avots: https://likumi.lv/ta/id/337526-noteikumi-par-20232024-macibu-gada-un-macibu-semestru-sakuma-un-beigu-laiku-un-brivdienu-laiku