Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: koncerts

Ziemassvētku ieskaņas koncerts “Mazu brīdi pirms …!”

ziema_3Vai Jums nešķiet, ka Ziemassvētki ar katru gadu pienāk arvien ātrāk? Un vai nešķiet, ka laiks pirms Ziemassvētkiem ir īpašāks? Ne gadiem, ne sabiedriskajam stāvoklim, ne ieņemamajam amatam nav nozīmes… Brīnumainā kārtā Ziemassvētku laiks mūs katru dara baltāku, iecietīgāku, saprotošāku, vismaz domās- arī labāku un tīrāku. Lasīt vairāk 

Pļaviņu novada ģimnāzijas interešu izglītības kolektīvu koncerts

koncertsTradicionāli mācību gada izskaņā Klintaines pagasta estrādē notiek Pļaviņu novada ģimnāzijas interešu izglītības kolektīvu koncerts un Zinību svētki interešu izglītībā, tāpēc arī šogad 26.maijā skolas dziedātāji, dejotāji, dziedošākās klases un skatuves runas pulciņu dalībnieki ieskandināja vasaru ar saviem priekšnesumiem.

Pasākumā tika sveikti un cildināti kolektīvi un individuāli skolēni, kuri šajā mācību gadā konkursos ieguvuši godalgotas vietas!  Paldies skolēnu ģimenēm par atbalstu un atsaucību un 2016./2017. mācību gadā! Paldies skolotājiem par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā konkursiem!

Sirsnīgs paldies koncerta dalībniekiem, kolektīvu un pulciņu vadītājiem, klašu audzinātājiem, Pļaviņu novada Kultūras centra darbiniekiem  un visiem, kas bija iesaistīti koncerta organizēšanā un norisē!

Direktores vietniece audzināšanas darbā – Ilze Luksa

“Mazu brīdi pirms…”

16.decembrī Pļaviņu novada ģimnāzijas interešu izglītības kolektīvi ar savu sniegumu  koncertā “Mazu brīdi pirms…” priecēja vecākus, vecvecākus, skolotājus un ikvienu, kurš pirmssvētku steigā vēlējās gūt svētku noskaņu.

Sirsnīgs paldies par ieguldīto darbu kolektīvu vadītājiem: 1.-2. kl. un 3.-4. kl. deju kolektīvu vadītājai Gunai Krukai, 7.-9. kl. un 10.-12. kl. deju kolektīvu vadītājai Inetai Reiterei, deju kolektīvu koncertmeistarei Madarai Jankalānei, sākumskolas ansambļa vadītājai Kristiānai Balodei, 4.-8. kl. un 9.-12. kl. koru diriģentei Olgai Krasutinai un koncertmeistarei Sigitai Vilkaplāterei, skolotājai Armandai Lasmanei un skatuves runas pulciņa vadītājai Silgai Stučkai!

Paldies  koncerta dalībniekiem, viņu ģimenēm un visiem, kuri piedalījās koncerta sagatavošanā un norisē!

Lai raits solis un skanīgas balsis Jaunajā gadā!

Direktores vietniece audzināšanas darbā Ilze Luksa

Mūzikas un mākslas festivāls “BILDES 2016”

bildes

Pašdarbības kolektīvu koncerts Klintaines estrādē

27.maija pašadrbības kolektīvu koncerta norise J.Peņģerota fotogrāfijās.

Koncerts “Krīt sniegi zied zvaigznes nāk svētki…”

Daži fotomirkļi no Pļaviņu novada ģimnāzijas pašdarbības kolektīvu koncerta 11.decembrī J.Peņģerota fotogrāfijās:
foto(1) foto(2) foto(7)
foto(4) foto(5)
Koncerta videomateriālu ir iespējams skatīt Pļaviņu novada mājaslapā

Koncerts “Krīt sniegi zied zvaigznes nāk svētki..”

Pļaviņu novada ģimnāzijas mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu koncerts Pļaviņu novada kultūras centrā 11.12.2015.J.Peņģerota video:

Ziemassvētku koncerts

Ziemassvētki2014./2015. mācību gada I semestra izskaņā, 16. decembrī mūsu skolas mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi pulcējās koncertā „No baltām pārslām, no zila gaisa..”
Pasākuma nosaukuma izvēle, protams, bija saistīta ar to, ka esam gada visbaltākajā gadalaikā – ziemā, bet gaisā jau virmo Ziemassvētku noskaņa. Lai arī pasākums noritēja darba nedēļas sākumā, tomēr mūs visus priecēja skatītāju un atbalstītāju pilnā zāle, kurā redzējām savus mīļos vecākus,vecvecākus, skolotājus un citus interesentus.
Koncertā varējām klausīties 5.-9.klašu (vadītāja Olga Krasutina) un vidusskolas kora (vadītāja Aiva Siliņa) sniegumu. Viedoklis skatītājiem bija viennozīmīgs- patika koru sniegums, īpašie dziesmu skanējuma paspilgtinošie elementi, koncermeistares Sigitas Vilkaplāteres izjustā sadarbība ar diriģentiem un koristiem. Dziesmas, kuras skanēja ir ļoti skaistas, bet arī sarežģītas. Jāatgādina, ka 2015. gads ir XI Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku gads un koncertā izpildītās kompozīcijas ir tikai daļa no apjomīgā un sarežģītā svētku repertuāra. Pie mūsu dziedošajiem, bet skaitliskā ziņā mazākajiem kolektīviem, kuri radīja svētku izjūtas arī 16.decembra koncertā, pieder sākumskolas 1.-4. klašu ansamblis (vadītāja Kristiāna Balode). Arī viņu sniegums bija jauks un radīja Ziemassvētku noskaņu. Sākumskolas ansambļa dziedātāji šajā mācību gadā ir sevi pierādījuši ne vienā vien uzstāšanās reizē. Viņu skanīgās balsis un pārliecinošais sniegums priecējis gan Mārtiņdienas pasākuma dalībniekus, gan mūsus viesus no Pļusas pilsētas (Krievija).
Deju rakstus izdejoja mūs mazākie – 1.-2. un 3.-4.klašu deju kolektīvi (vadītāja Guna Jasinaite), kā arī 5.-6., 7.-9. un 10.-12. klašu dejotāji (vadītāja Ineta Reitere). Esam gandarīti, ka skolā darbojas visu vecumposmu deju kolektīvi, darbs tiek ieguldīts liels, bet dažos kolektīvos vēl tiek gaidīti puiši, lai dejas varētu uzstādīt tā, kā to prasa deju zīmējums. Prieks par saviem bērniem bija skatāms pirmām kārtām jau to vecāku sejās, kuri paši ir bijuši mūsu skolas dejotāji un tagad redz, ka viņu atvasītes turpina tik sarežģīto, bet skaisto dejas pasaules iepazīšanu. Koncerta laikā īpašu prieku dāvāja pašu mazāko dejotāju spēja tikt galā ar savu uztraukumu, uzstājoties tik lielas auditorijas priekšā pirmo reizi , un, vecākiem veltītais smaids: „Māmiņ, tēti, skaties, es dejoju!” Ar interesi vērojām pamatskolas dejā izdejotos stāstus, bet vidusskolas brašajiem dejotājiem tā vien gribējās uzsaukt: ”Atkārtot!”
Lai dziedātāji un dejotāji varētu iegūt arī kādu nelielu atelpas brīdi koncerta laikā, viņiem vienmēr talkā nāk tie, kurus dēvējam par runātājiem, pareizāk – Skatuves runas pulciņa dalībnieki (vadītāja Silga Stučka). Cik ļoti svarīgi runāt izjusti , pārliecinoši un mācēt darboties ar mikrofonu, to redzējām arī šajā koncertā, raugoties un klausoties savos runātājos. Šoreiz koncerta „runas daļa” bija īpaša arī ar to, ka tajā varējām klausīties mūsu stāstniekos – jau lielu pieredzi Stāstnieku konkursu dalībniecē ar pieredzi Megijā Lazdiņā un pirmo reizi šajā jomā sevi pārbaudošajā Rūdī Ruciņā- Vējiņā.
Par veiksmīgu pasākuma norisi arī šoreiz gādāja daudzi jo daudzi cilvēki, kurus koncerta laikā uz skatuves nemaz neredzējām, bet bez viņu atbalsta un darba tas nebūtu iespējams. Tāpēc PALDIES sakām visiem tehniskajiem darbiniekiem par viņu veikumu koncerta sagatavošanā, PALDIES visiem skolotājiem un skolotājām, kuri palīdzēja ģērbt un sapost mazos un lielos dejotājus, dziedātājus, nenokavēt uzstāšanās laiku. PALDIES skolotājam Gintam Balodim par muzikālo nodrošinājumu.
Koncerts izskanējis, bet darbs turpinās, jo visiem mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu vadītājiem un dalībniekiem , kā arī viņu vecākiem mācību gada II semestris ir ļoti nopietns darba posms, jo jāgatavojas skatēm un konkursiem, kurās cīnīsimies par tiesībām piedalīties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.
Lai pietiek darba spara, izturības un neatlaidības!
Tiekamies nākamjos kocertos!

Direktores vietniece audzināšanas darbā Iveta Krastiņa

Kas tie tādi dziedātāji?

Kopā Dziesmu un deju svētku kustībā piedalās 80.000 tūkstoši bērnu un jauniešu, vīru un sievu visā Latvijā. Tam vēl ir jāpieskaita tie latvieši, kuri dzied koros un dejo deju kopās Eiropas valstīs un citās latviešu diasporas zemēs pasaulē.
Reizi piecos gados notiek Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētki. Nākošie svētki notiks 2015.gada vasarā. Lai jaunieši būtu gatavi šim grandiozajam pasākumam, ir jāuztur kolektīvs formā. Četru gadu laikā starp lielajiem Dziesmu un deju svētkiem to dalībnieki satiekas mazākos koncertos un pasākumos, tāpēc 11.februārī Pļaviņu novada ģimnāzijas svinību zālē skanēja dziedātāju balsis un varēja klausīties arī flautu skaņās. Ciemos bija atbraukuši Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas vokālā jauktā ansambļa dalībnieki, tā vadītāja Silva Upeniece uzsvēra, ka ir savarīgi ieguldīto darbu sniegt klausītāju vērtējumam, jo tikai koncertos ir iespējams redzēt, cik stabils kolektīvs ir uzstājoties.
Koncertā dziedāja arī mūsu jaunākie dalībnieki – Pļaviņu novada ģimnāzijas sākumskolas ansamblis (vad. Kristiāna Balode), kuriem katra uzstāšanās ir nopietns pārbaudījums. Spēlēja Pļaviņu Mūzikas skolas flautu kvartets – Krista Priede, Beāte Kaņepēja, Elīza Luksa, Līga Jankalāne (vad. Aiva Siliņa) un dziedāja Pļaviņu novada ģimnāzijas vidusskolas jauktais koris (vad. Aiva Siliņa, kcm. Sigita Vilkaplātere).
Koncertu papildināja daiļdarbu fragmenti Skatuves runas pamatu pulciņa dalībnieces Enias Kaņepējas, Dagnijas Kiseļevas, Līgas Āboliņas (vad. Silga Stučka) izpildījumā.
Paldies visiem dalībniekiem un skolotājām par ieguldīto darbu! Izturību turpinot iesākto!

Lai es dziedu, kad es dziedu,
Dziesmu man nepietrūka:
Nav vēl viena izdziedāta,
Simtu jaunu sacerēju.
(Latviešu t.dz.)

Lorijas Vudas koncerts fotogrāfijās

20. aprīlī Pļaviņu novada ģimnāzijā notika Lorijas Vudas koncerts 5.-9. klašu skolēniem.