Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Ziemassvētku koncerts

Ziemassvētki2014./2015. mācību gada I semestra izskaņā, 16. decembrī mūsu skolas mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi pulcējās koncertā „No baltām pārslām, no zila gaisa..”
Pasākuma nosaukuma izvēle, protams, bija saistīta ar to, ka esam gada visbaltākajā gadalaikā – ziemā, bet gaisā jau virmo Ziemassvētku noskaņa. Lai arī pasākums noritēja darba nedēļas sākumā, tomēr mūs visus priecēja skatītāju un atbalstītāju pilnā zāle, kurā redzējām savus mīļos vecākus,vecvecākus, skolotājus un citus interesentus.
Koncertā varējām klausīties 5.-9.klašu (vadītāja Olga Krasutina) un vidusskolas kora (vadītāja Aiva Siliņa) sniegumu. Viedoklis skatītājiem bija viennozīmīgs- patika koru sniegums, īpašie dziesmu skanējuma paspilgtinošie elementi, koncermeistares Sigitas Vilkaplāteres izjustā sadarbība ar diriģentiem un koristiem. Dziesmas, kuras skanēja ir ļoti skaistas, bet arī sarežģītas. Jāatgādina, ka 2015. gads ir XI Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku gads un koncertā izpildītās kompozīcijas ir tikai daļa no apjomīgā un sarežģītā svētku repertuāra. Pie mūsu dziedošajiem, bet skaitliskā ziņā mazākajiem kolektīviem, kuri radīja svētku izjūtas arī 16.decembra koncertā, pieder sākumskolas 1.-4. klašu ansamblis (vadītāja Kristiāna Balode). Arī viņu sniegums bija jauks un radīja Ziemassvētku noskaņu. Sākumskolas ansambļa dziedātāji šajā mācību gadā ir sevi pierādījuši ne vienā vien uzstāšanās reizē. Viņu skanīgās balsis un pārliecinošais sniegums priecējis gan Mārtiņdienas pasākuma dalībniekus, gan mūsus viesus no Pļusas pilsētas (Krievija).
Deju rakstus izdejoja mūs mazākie – 1.-2. un 3.-4.klašu deju kolektīvi (vadītāja Guna Jasinaite), kā arī 5.-6., 7.-9. un 10.-12. klašu dejotāji (vadītāja Ineta Reitere). Esam gandarīti, ka skolā darbojas visu vecumposmu deju kolektīvi, darbs tiek ieguldīts liels, bet dažos kolektīvos vēl tiek gaidīti puiši, lai dejas varētu uzstādīt tā, kā to prasa deju zīmējums. Prieks par saviem bērniem bija skatāms pirmām kārtām jau to vecāku sejās, kuri paši ir bijuši mūsu skolas dejotāji un tagad redz, ka viņu atvasītes turpina tik sarežģīto, bet skaisto dejas pasaules iepazīšanu. Koncerta laikā īpašu prieku dāvāja pašu mazāko dejotāju spēja tikt galā ar savu uztraukumu, uzstājoties tik lielas auditorijas priekšā pirmo reizi , un, vecākiem veltītais smaids: „Māmiņ, tēti, skaties, es dejoju!” Ar interesi vērojām pamatskolas dejā izdejotos stāstus, bet vidusskolas brašajiem dejotājiem tā vien gribējās uzsaukt: ”Atkārtot!”
Lai dziedātāji un dejotāji varētu iegūt arī kādu nelielu atelpas brīdi koncerta laikā, viņiem vienmēr talkā nāk tie, kurus dēvējam par runātājiem, pareizāk – Skatuves runas pulciņa dalībnieki (vadītāja Silga Stučka). Cik ļoti svarīgi runāt izjusti , pārliecinoši un mācēt darboties ar mikrofonu, to redzējām arī šajā koncertā, raugoties un klausoties savos runātājos. Šoreiz koncerta „runas daļa” bija īpaša arī ar to, ka tajā varējām klausīties mūsu stāstniekos – jau lielu pieredzi Stāstnieku konkursu dalībniecē ar pieredzi Megijā Lazdiņā un pirmo reizi šajā jomā sevi pārbaudošajā Rūdī Ruciņā- Vējiņā.
Par veiksmīgu pasākuma norisi arī šoreiz gādāja daudzi jo daudzi cilvēki, kurus koncerta laikā uz skatuves nemaz neredzējām, bet bez viņu atbalsta un darba tas nebūtu iespējams. Tāpēc PALDIES sakām visiem tehniskajiem darbiniekiem par viņu veikumu koncerta sagatavošanā, PALDIES visiem skolotājiem un skolotājām, kuri palīdzēja ģērbt un sapost mazos un lielos dejotājus, dziedātājus, nenokavēt uzstāšanās laiku. PALDIES skolotājam Gintam Balodim par muzikālo nodrošinājumu.
Koncerts izskanējis, bet darbs turpinās, jo visiem mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu vadītājiem un dalībniekiem , kā arī viņu vecākiem mācību gada II semestris ir ļoti nopietns darba posms, jo jāgatavojas skatēm un konkursiem, kurās cīnīsimies par tiesībām piedalīties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.
Lai pietiek darba spara, izturības un neatlaidības!
Tiekamies nākamjos kocertos!

Direktores vietniece audzināšanas darbā Iveta Krastiņa

Komentēt

Tev jāienāk, lai komentētu