Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

2015. / 2016. m.g. konkurss „Gada klase” noslēdzies

Dzīvi lielu dara tie, kas mazus darbus dara kā lielus. 

/ Jūdžīnija Praisa /

            Jau trešo gadu, visa mācību gada laikā, norit konkurss „Gada klase”, kura galvenais mērķis ir skolēnu atbildīgas un aktīvas attieksmes veidošana pret saviem pienākumiem un klases saliedēšana.

Šajā mācību gadā tika veikti grozījumi konkursa nolikumā. Tika mainītas klašu grupas, uzlaboti vērtēšanas kritēriji un ieviesti daži papildinājumi. Vērtēšana notika 3 klašu grupās: 1.-3. klases, 4.-7. klases un 8.-12. klases. Lai iegūtu šo titulu, klasēm sevi jāparāda ar labiem sasniegumiem mācību darbā un aktīvu klases darbošanos ārpusstundām un jāsasniedz 70% no maksimāli iegūstamajiem punktiem. Ikdienas darbā, tas ir liels pārbaudījums un darba ieguldījums klases kolektīvam un  viņu audzinātājiem.

            Izvērtējot klašu darbu šajā mācību gadā, var teikt, ka visaktīvākie un atbildīgākie pienākumu veicēji ir sākumskolas klašu skolēni, nedaudz atpaliek pamatskola, bet pasīvākie ir 8.-12. klašu skolēni. Apkopojot klašu mācību sasniegumus attīecībā pret pirmo semestri, gandrīs visās klasēs vērojams uzlabojums. Dažas klases ir bijušas īpaši aktīvas organizējot mērķtiecīgus, izglītojošus un klasi saliedējošus ārpusstundu pasākumus. Klases ir apmeklējušas dažādus skolas rīkotus pasākumus, piedalījušās skolas rīkotajos konkursos, organizējušas klases vakarus, apmeklējušas teātra izrādes, dažādus muzejus, interesantas vietas Latvijā, piedalījušās meža stādīšanā, rīkojušas pasākumus ar vecākiem un pat startējušas dažādos konkursos un pasākumos valsts mērogā. Tas dara mūs lepnus, ja skolas vārdu dzirdam vai redzam arī lielākos masu mēdījos vai sociālajos tīmekļos. Ar īpašu aktivitāti un labiem sasniegumiem mācību darbā ir izcēlusies 5.a klase, kura ir iesaistījusies 26 skolas organizētajos pasākumos, kā arī paši organizējuši vai piedalījušies ārpusstundām 23 pasākumos.

Izvērtējums klašu grupās:

Sīkāku informāciju par rezultātiem var apskatīt šeit.

ziediVēlu Jums vasarā gūt spēkus jauniem darbiem un iedvesmu idejām, ko paveikt nākamajā mācību gadā!

Konkursa „Gada klase” koordinatore Ineta Bicāla

Komentēt

Tev jāienāk, lai komentētu