Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Vidusskolēni piedalās konkursā “Erudīts 2016”

Ilze Seipule, direktores vietniece izglītības jomā

Erudīts, Pļaviņu novada ģimnāzija29.marta pēcpusdienā pulcējāmies skolas svinību zālē, lai, kā katru pavasari, dzīvotu līdzi konkursa vidusskolēniem “Erudīts” norisei. Šogad konkursā piedalījās sešas 10.-12.klašu komandas:

Par daudzveidīgiem, āķīgiem, radošiem un arī praktiskiem uzdevumiem no dažādām jomām bija parūpējušās skolas metodiskās komisijas. Klašu komandām bija ko domāt un piepūlēt prātus, lai pareizi izpildītu kultūras testu, noteiktu tradīcijas un svinamās dienas svešvalodās, paveiktu uzdevumus matemātikā, “no mazā nonāktu pie lielā” sociālajās zinībās un sportā, lai ieklausītos mūzikas fragmentos un atpazītu komponistus, balss tipu vai dziedāšanas veidu. No skolēniem tika gaidītas zināšanas mākslā, praktiska darbošanās, pēc redzes atmiņas saliekot tangramu, no dotajiem priekšmetiem izveidojot magnētu un demonstrējot tā pielietojumu, ar taustes un ožas palīdzību nosakot, kas atrodas mājturības skolotāju darinātajos maisiņos. Kapteiņu konkursā komandu līderiem bija jāatbild uz dažādiem jautājumiem par ANO un UNESCO. Tika vērtētas arī klašu vizītkartes.

Pēc vairāk nekā divu stundu aizraujošas un spraigas mērošanās zināšanām un prasmēm tika noskaidroti arī uzvarētāji. Godpilno 1.vietu izcīnīja 11.klases komanda “4” (73,1 punkts), 2.vieta 12.klases komandai “Vektori” (72,6 punkti), 3. vietu ieguva 11.klases komanda “Go Easy” (70 punkti). Atzinīgi vērtējams bija arī pārējo triju komandu sniegums. (Rezultātu kopsavilkumu skatīt šeit.)Bet laikam gan ne mazāk svarīgi par iegūtajām vietām šajā konkursā bija piedalīšanās, vispārējā redzesloka paplašināšana, atjautība, savstarpējā sadarbība un atbalsts, komandas gars. Paldies visiem dalībniekiem par aktivitāti, atraktivitāti un ieinteresētību!

Paldies arī mācību priekšmetu skolotājiem par sagatavotajiem uzdevumiem! Paldies žūrijas komisijai, kuras sastāvā atbildīgi darbojās Velta Rulle, Ira Ņikiforova, Ilze Luksa, Lana Ivanova, Mārīte Skrabutena, Evita Valdberga, Valdis Silovs, Gints Balodis, Ineta Bicāla, Aiga Bērziņa, Olga Krasutina, Dace Vēvere, Ieva Volane, Guntis Mozga! Par sniegto atbalstu konkursa organizēšanā paldies arī skolas direktorei Ritai Polei un direktores vietniecei saimnieciskajā darbā Santai Kupčai!

Lai krājas dziļas un vispusīgas zināšanas, lai vairojas gudrība un erudīcija nākamajām prāta sacensībām!

Komentēt

Tev jāienāk, lai komentētu