Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: 2019/2020

Izmaiņas 22. novembrī

1. – 4. klase
1. 4.a Mūzika (patst. darbu vada sk. I. Reitere) 113.kab.
1. 3.b Angļu valoda 310.kab.
1. 2.a Matemātika (vada sk. L. Ivanova) 112.kab.
2. 4.a Sports 209.kab.
2. 3.a Mūzika (patst. darbu vada sk. V. Platgalve) 103.kab.
2. 2.a Sociālās zinības (vada sk. L. Ivanova) 112.kab.
3. 1.b Mūzika (patst. darbu vada sk. S. Meldere) 116.kab.
3. 2.a Latviešu valoda (vada sk. L. Ivanova) 112.kab.
4. 2.a Mājturība un tehnoloģijas (vada sk. L. Ivanova) 112.kab.
4. 3.b Matemātika 115.kab.
5. 2.a Klases stunda (vada sk. L. Ivanova) 112.kab.
5. 2.b Mūzika (patst. darbu vada sk. V. Platgalve) 103.kab.

5. – 12. klase
1. 5.b Informātika (sk. I. Bērziņas grupai patst. darbu vada sk. E. Valdberga) 19.kab.
1. 6.a Sports 209.kab.
1., 2. 10. Fizika 207.kab.
2. 6.a Informātika (sk. I. Bērziņas grupai patst. darbu vada sk. E. Valdberga) 19.kab.
3. 5.a Informātika (sk. I. Bērziņas grupai patst. darbu vada sk. E. Valdberga) 19.kab.
3. 10. Klases stunda 27.kab.
3. 12.a Sports 209.kab.
4. 6.b Sports 209.kab.
4. 8.b Mūzika (patst. darbu vada sk. I. Bicāla) 310.kab.
4. 10. Informātika 20.kab.
5. 8.a Sports 209.kab.
5., 6. 10. Bioloģija 201.kab.
6. 8.b Sports 209.kab.
7. 10. Matemātika (patstāvīgais darbs mājās)

„Esi līderis karjerā un dzīvē”

Šī gada 20. novembrī ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 8., 10. un 11. klašu skolēniem notika karjeras attīstības atbalsta pasākums „Esi līderis karjerā un dzīvē”. Lasīt vairāk…

Kur slēpjas “Pūt, vējiņi !” fenomens?

Put-vejini_page-0001

5. novembrī Pļaviņu novada ģimnāzijas 10. – 12. klašu skolēni piedzīvoja emocijām bagātu vakaru, apmeklējot Latvijas Nacionālā teātra izrādi “Pūt, vējiņi!’’ ar iniciatīvas “Latvijas skolas soma” atbalstu. Tas deva iespēju izbaudīt teātra atmosfēru un iepazīt Raiņa lugas „Pūt, vējiņi!” iestudējumu Elmāra Seņkova režijā. Lasīt vairāk…

Izmaiņas 21. novembrī

1. – 4. klase
1. 4.a Dabaszinības 113.kab.
2. 1.b Matemātika 116.kab.
5. 2.a Mūzika (patst. darbu vada sk. I. Baginska) 112.kab.

5. – 12. klase
1., 2. 12.b Programmēšanas pamati 20.kab.
3. 8.a Bioloģija 201.kab.
4. 8.a Matemātika 113.kab.
4. 12.a Fizika 209.kab.
5. 7.a Klases stunda (vada sk. Dz. Vanaga) 204.kab.
5. 9.a Angļu valoda 310.kab.
6. 8.a Fizika 207.kab.
6. 8.b Pasaules vēsture 215.kab.
6., 7. 6.b Latviešu valoda (patstāvīgais darbs mājas)
7. 7.b Angļu valoda 310.kab.
7. 8.a Mūzika (patstāvīgais darbs mājās)
7. 9.a Latviešu valoda (patstāvīgais darbs mājas)
7. 8.b Sports (patstāvīgais darbs mājās)
7. 8.a Mūzika (patstāvīgais darbs mājās)
8. 12.a Mūzika (patstāvīgais darbs mājās)

Latvijas Atklātā lingvistikas olimpiāde

Olimpiādes pirmā kārta notiks 14. decembrī vienlaikus 3 pilsētās: Rīgā, Daugavpilī un Ventspilī. Olimpiādes dalībniekiem ir jāatrisina vairāki ar valodu saistīti uzdevumi, taču ne svešvalodu, ne lingvistikas priekšzināšanas nav nepieciešamas – visi uzdevumi ir atrisināmi tikai ar loģiskās un analītiskās domāšanas palīdzību. Tādēļ šī olimpiāde var ieinteresēt gan humanitāro, gan eksakto zinātņu cienītājus. Lasīt vairāk…

Papildu informācija ir pieejama vietnē www.loling.lv

Izmaiņas 19. novembrī

1. – 4. klase
1. 4.b Latviešu valoda 117.kab.
1. 4.a Angļu valoda 104.kab.
2. 4.a Matemātika 113.kab.
3. 1.a Matemātika 114.kab.

5. – 12. klase
1. 8.b Matemātika 213.kab.
1., 2. 8.a Svešvaloda II 209./315.kab.
2. 6.b Angļu valoda (vada sk. V. Mičule) 104.kab.
2. 9.a Bioloģija 201.kab.
3. 8.a Latviešu valoda 309.kab.
3. 6.b Dabaszinības 107.kab.
4. 6.b Mūzika 306.kab.
5. 7.b Angļu valoda 310.kab.
6. 7.b Vizuālā māksla 204.kab.

Slaids1

Darba plāns 19. – 22. novembris

Skolā dežurē 11. klase
“Labestības mēnesis”
Akcija “Dāvāsim brīnumu citiem”

Pirmdiena, 18. novembris
Latvijas Republikas Proklamēšanas diena

Otrdiena, 19. novembris
8.30 Dežūru nodošana – pieņemšana 102. kab. (piedalās 12.b, 11. klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
11.05 Ieskats Ekoskolas aktivitātēs svinību zālē 5.- 12. kl.
11.05 5.a, 6.a, 7.a,b klašu audzinātāju, mācību priekšmetu skolotāju, atbalsta personāla un administrācijas sanāksme 201. kab.
15.25 Skolas pašnovērtējuma ziņojuma jomas “Atbalsts izglītojamiem” darba grupas sanāksme 201. kab.
15.45 Klašu audzinātāju sanāksme 201. kab.
ESF projekta “SAM.831” pedagogu profesionālās kompetences pilnveides mācības “Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide tehnoloģiju mācību jomas pedagogiem” Rīgā (I. Volane, G. Mozga, L. Ivanova)

Trešdiena, 20. novembris
11.15 Skolas pašnovērtējuma ziņojuma jomas “Izglītojamo sasniegumi” darba grupas sanāksme 201. kab.
12.30 Skolas pašnovērtējuma ziņojuma jomas “Mācīšana un mācīšanās” darba grupas sanāksme 201. kab.
5., 6. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde vēsturē 9. – 12. klasēm 215. kab.
14.30 Skolas pašnovērtējuma ziņojuma jomas “Izglītības iestādes vide” darba grupas sanāksme 203. kab.
14.45 Skolas pašnovērtējuma ziņojuma jomas “Izglītības iestādes resursi” darba grupas sanāksme 203. kab.
Karjeras pasākums „Esi līderis karjerā un dzīvē” 8.a, 8.b, 10., 11.kl.

Ceturtdiena, 21. novembris
11.15 Skolas pašnovērtējuma ziņojuma jomas “Izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana” darba grupas sanāksme 203. kab.
Biznesa augstskolas Turība projekta “Uzņēmējdarbības skola” dalībnieku ekskursija un nodarbības svinību zālē
Aizkraukles novada Sporta skolas reģionālās sacensības basketbolā jauniešiem Koknesē
Projekta UNESCO ASP ietvaros Pasaules filozofijas dienas aktivitātes (vada 12.a klase)
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Skolēnu radošās darbības attīstības organizatorisko formu daudzveidība koru un ansambļu nodarbībās” Rīgā (O. Krasutina)

Piektdiena, 22. novembris
Dežūru nodošana – pieņemšana 102. kab. (piedalās 11., 10. klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Starpnovadu ierindas skate
7.b kl. mācību ekskursija
Piedaugavas novada stāstnieku konkurss “TECI, TECI, VALODIŅA” (piedalās L. Avotiņa, K. A. Avotiņa, K. Kondrāte, V. Nikaļuka, R. Ruciņš – Vējiņš)
Kursi “Režija un aktiera meistarība. Prakse. Teorija. Metodika” Rīgā (I. Baginska)
Ieviešanas seminārs par pilnveidotā vispārējās vidējās izglītības modeļa īstenošanu Rīgā (I. Luksa, L. Ivanova)
Mācību jomas koordinatoru seminārs Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā Rīgā (E. Freimane)
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Skolēnu radošās darbības attīstības organizatorisko formu daudzveidība koru un ansambļu nodarbībās” Rīgā (O. Krasutina)

4. – 21.11. ”Latvijas stunda”
11. – 22.11. Izstāde “Latviešu strēlnieku bataljoniem – 100”
11. – 22.11. Informācijas tehnoloģiju konkurss „BEBR[A]S” 5. – 7., 10. – 12. klašu skolēniem

Ar svinīgo līniju un ierindas skati sagaidām Latvijas 101. dzimšanas dienu

Izmaiņas 15. novembrī

1. – 4. klase
2. 4.a Sports 204.kab.
4. 3.a Latviešu valoda 103.kab.

5. – 12. klase
1. 6.a Sports 204.kab.
1., 2. 8.a Klases stunda 104. kab.
3. 12.a Sports 204.kab.
3. 6.b Latvijas vēsture 216. kab.
3. 10. Informātika 214. kab.
4. 10. Informātika 20. kab.
4. 6.b Sports 204.kab.
5. 8.a Sports 204.kab.
5., 6. 11. Informātika 20. kab.
5., 6. 9.b Bioloģija 201. kab.
7. 7.a Nenotiek