Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: 2019/2020

Cienījamie pedagogi!

logo, Pļaviņu novada ģimnāzijaInterešu izglītības programmas 2021./2022. mācību gadam iesniedzamas līdz 15.06.2021. izglītības iestādes vadītājam, kurā programma tiks realizēta. Izglītības iestāžu vadītāji katru gadu līdz 1. augustam iesniedz Pļaviņu novada domes izglītības darba speciālistam saskaņotās interešu izglītības programmas kopā ar iestādes pieteikumu.
Ar kārtību par interešu izglītības programmu izvērtēšanu un finansēšanu Pļaviņu novadā var iepazīties: šeit.

Par līdzfinansējuma pusdienu apmaksai piešķiršanu

5. – 9. klašu skolēnu vecāki tiek aicināti līdz 30.08.2020. skolas kancelejā iesniegt iesniegumu pašvaldības līdzfinansējumam pusdienu apmaksai klātienes mācību procesā. Pašvaldības līdzfinansējumu (EUR 1,00) pusdienu apmaksai ir tiesības saņemt visiem 5. – 9. klašu izglītojamajiem, saskaņā ar “Kārtību par līdzfinansējuma pusdienu apmaksai piešķiršanu Pļaviņu novada ģimnāzijā 5. – 9. klašu skolēniem”.

Iesnieguma veidlapa Å¡eit.

Pļaviņu novada ģimnāzija turpina skolēnu uzņemšanu 2020./2021. m. g.

logo, Pļaviņu novada Ä£imnāzijaIesniegumus skolēnu uzņemÅ¡anai 1. klasē var iesniegt Pļaviņu novada Ä£imnāzijas kancelejā darba dienās no 8:30 – 11:30 un no 12:00 lÄ«dz 16:30; neklātienē – iesniegumu nosÅ«ta pa pastu – Pļaviņu novada Ä£imnāzija, Daugavas iela 101, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120; elektroniski – nosÅ«tot iesniegumu, kas parakstÄ«ts ar droÅ¡u elektronisko parakstu, uz skolas oficiālo e-pastu: skola@png.edu.lv. Iesnieguma veidlapa

Iesniegumus skolēnu uzņemÅ¡anai 10. klasē pieņem Pļaviņu novada Ä£imnāzijas kancelejā darba dienās no plkst. 8:30 lÄ«dz 11:30 un no plkst. 12:00 lÄ«dz plkst. 16:30. LasÄ«t vairāk… Iesnieguma veidlapa

Jauniešus aicina pieteikties “Digitālo prasmju Bootcamp”

Sociālais uzņēmums Visas Iespējas (www.visasiespejas.lv) sadarbÄ«bā ar uzņēmumiem Tet, Zalaris un TVNET no 17. lÄ«dz 19. augustam organizē tieÅ¡saistes apmācÄ«bas “Digitālo prasmju Bootcamp”, uz kurām tiek aicināti pieteikties jaunieÅ¡i no visas Latvijas vecumā no 16 gadiem. ApmācÄ«bu mērÄ·is ir uzlabot jaunieÅ¡u darba prasmes, Ä«paÅ¡i izceļot dažādas digitālās jomas, kā arÄ« sagatavot jaunieÅ¡us darba tirgum. LasÄ«t vairāk…

12. klašu izlaidums

Dzīve ir pilna brīnumu,
Pilna pārsteigumu un iespēju,
Pilna krāsu un formu,
Pilna sapņu un asaru,
Pilna ilgu un cerību,
Pilna tikšanos – tāda ir dzīve!
Un mēs drīkstam būt klāt –
Elementi no lielās dzīves,
Dzīvīgi un paša dzīves vidū!
(R.Hāks)

Vasaras pilnbrieda laikā, kad saule debesīs augstu, pats Dieviņš brien rudzu lauku, un, Daugavas viļņu rāmajā plūdumā raugoties, gribas apstādināt šo skaisto ziedēšanas mirkli, baudīt sauli, vēju un smelties spēku ziedu pļavās, un svētkus svinēt.
Neierastā laikā – 24. jÅ«lijā – ar smaržīgām meijām, klātesot tikai vecākiem un skolotājiem, norisinājās izlaiduma ceremonija Pļaviņu novada Ä£imnāzijas 12.a un 12.b klases absolventiem. LasÄ«t vairāk…

Latvijas Universitāte – iespēja veidot duālo karjeru

Latvijas Universitāte ir viena no pirmajām augstskolām Baltijā, kas augsta lÄ«meņa sportistiem piedāvā iespēju iegÅ«t augstāko izglÄ«tÄ«bu apvienojot to ar sportista karjeru, tādējādi nodroÅ¡inot nākotnes perspektÄ«vu Latvijas labākajiem atlētiem. LasÄ«t vairāk…

12.b klases skolēnu videosveiciens skolotājiem

Darba plāns 22. jÅ«nijs – 6. jÅ«lijs

Pedagogu darba laiks saskaņā ar individuālajiem darba grafikiem

Pirmdiena, 22. jūnijs
Brīvdiena (atstrādāta 13. jūnijā)

Otrdiena, 23. jūnijs
LÄ«go diena

Trešdiena, 24. jūnijs
Jāņu diena

Ceturtdiena, 25. jūnijs
9.30 – 11.00 Konsultācija ekonomikā 216. kab.

Piektdiena, 26. jūnijs
9.30 – 11.00 Konsultācija ekonomikā 216. kab.

Pirmdiena, 29. jūnijs
9.30 – 11.00 Konsultācija ekonomikā 216. kab.
9.30 – 11.00 Konsultācija informātikā 20. kab.

Otrdiena, 30. jūnijs
9.30 – 11.00 Konsultācija ekonomikā 216. kab.
9.30 – 11.00 Konsultācija informātikā 20. kab.

Trešdiena, 1. jūlijs
10.00 – 12.50 eksāmens ekonomikā 209. kab. (darba vadītāja L. Ivanova)

Ceturtdiena, 2. jūlijs
9.30 – 11.00 Konsultācija informātikā 20. kab.

Piektdiena, 3. jūlijs
9.30 – 11.00 Konsultācija informātikā 20. kab.

Pirmdiena, 6. jūlijs
10.00 – 13.00 eksāmens informātikā:
I grupa 19. kab. (darba vadītāja E. Valdberga)
II grupa 20. kab. (darba vadītāja L. Ivanova)

Paldies skolai!

“Tu, skolas durvis aizvēris,
uz lielās dzīves sliekšņa apstājies,-
Par ko tu sapņo brīdī šajā
un ko šai mirklī atceries?”

(J. Stulpāns ,,Mana pļava” Plauksmes drosme)

Å ai mirklÄ« es atceros visus 9 kopā pavadÄ«tos gadus. Å ajos gados, manuprāt, ir bijuÅ¡i tikai kāpumi, katrs kritiens mums ir bijis kā iespēja pakāpties augstāk. Katrs gads ir neskaitāmu atmiņu piepildÄ«ts, tās atņemt nespēs neviens. LasÄ«t vairāk…

Informācija vecākiem

Skolēnu vecāki tiek aicināti līdz 20.08.2020. skolas kancelejā iesniegt iesniegumu braukšanas atvieglojumu piešķiršanai – braukšanas kartei. Atvieglojumi braukšanai ar sabiedrisko transportu uz iesnieguma pamata tiek piešķirti Pļaviņu novada ģimnāzijas audzēkņiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Pļaviņu pilsētā – Rīgas ielā, Bebrulejas ielā, Gostiņos un Aiviekstes, Klintaines un Vietalvas pagastos saskaņā ar noteikumiem par Braukšanas maksas atvieglojumiem braukšanai ar sabiedrisko transportu Pļaviņu novada ģimnāzijas audzēkņiem.
Iesniegums Å¡eit.