Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: 2019/2020

Izmaiņas 11. novembrī

5. – 12. klase
1. 11. Matemātika 213.kab.
2. 8.b Ķīmija 107.kab.
3. 12.a Filozofija 215.kab.
4. 8.b Angļu valoda 310.kab.
4. 12.a Ķīmija 107.kab.
5. 9.b Angļu valoda 309.kab.
6. 12.b Kulturoloģija 216.kab.
7. 12.b Klases stunda 20.kab.
8. 12.a Nenotiek
8. 12.b Nenotiek

Izmaiņas (papildus)

1. – 4. klase
3. 3.a Latviešu valoda 103.kab.

5. – 12. klase
1. 8.a Svešvaloda II 204./ 315.kab.
2. 12.a Kulturoloģija 216.kab.
2. 9.b Svešvaloda II 211./315.kab.
3. 7.a Informātika (sk. E. Valdbergas grupai vada sk. L. Ivanova) 20.kab.
4. 6.b Informātika (sk. E. Valdbergas grupai vada sk. L. Ivanova) 20.kab.
5. 7.b Informātika (sk. E. Valdbergas grupai vada sk. L. Ivanova) 20.kab.
5. 7.a Latvijas vēsture 216.kab.
5. 9.b Latvijas vēsture 215.kab.
6. 9.a Latvijas vēsture 215.kab.
6. 7.a Nenotiek
7. 9.b Nenotiek
7. 8.a Nenotiek

Rīcības dienas

Rīcības dienu ietvaros, Pļaviņu novada ģimnāzijas Ekopadome un skolēnu pašpārvalde organizēja un vadīja izglītojošus pasākumus un nodarbības, aicinot skolēnus un novada iedzīvotājus samazināt savu ietekmi uz klimata pārmaiņām. Lasīt vairāk…

Darba plāns 11. – 15. novembris

Skolā dežurē 12.b klase

“Labestības mēnesis”
Akcija “Dāvāsim brīnumu citiem”

Pirmdiena, 11. novembris
4.b klases mācību ekskursija

Otrdiena, 12. novembris
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
11.05 8. un 9. klašu mācību priekšmetu skolotāju, atbalsta personāla un administrācijas sanāksme 201. kab.
15.30 Skolotāju sanāksme 201. kab.
18.00 Skolas padomes sēde 201. kab.

Trešdiena, 13. novembris
Tikšanās ar rakstnieci M. Kosteņecku Pļaviņu novada kultūras centrā (piedalās 10. – 12. kl. skolēni)
16.00 Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) organizēts bezmaksas seminārs pašvaldības darbiniekiem par onkoloģisko slimību agrīnu diagnostiku un izdegšanas sindroma profilaksi svinību zālē

Ceturtdiena, 14. novembris
9.00 Starpnovadu (II posma) olimpiāde vācu valodā 10. – 12. klasēm 204. kab.
13.00 Stāstnieku konkursa “TECI, TECI, VALODIŅA” skolas posms svinību zālē
15.30 Tehnisko darbinieku sanāksme 209. kab.
Kursi “Mācīšanās konsultantu sagatavošana reģiona vajadzībām” Cēsu Valsts ģimnnāzijā (A. Igaune)

Piektdiena, 15. novembris
8.40 Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts pasākums sporta zālē
9.40 Ierindas skate

4. – 19.11. ”Latvijas stunda”
11. – 22.11. Izstāde “Latviešu strēlnieku bataljoniem
11. – 22.11. Informācijas tehnoloģiju konkurss „BEBR[A]S” 5. – 7., 10. – 12. klašu skolēniem

UNESCO ASP projekta aktivitātes mācību gada sākumā

Septembrī un oktobrī UNESCO ASP skolas tiek aicinātas mācību procesā aktualizēt un realizēt dažādas UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas piedāvātās aktivitātes. Septembra vidū vienlaikus vairāk nekā simts pasaules valstīs aizsākās starptautiskā izglītības akcija “Pasaules lielākā mācību stunda”. Arī mūsu skola jau piekto gadu piedalās dažādās aktivitātēs. Lasīt vairāk…

Izmaiņas 8. novembrī

1. – 4. klase
1. 4.a Matemātika 113.kab.
2. 3.a Latviešu valoda 103.kab.
3. 1.b Matemātika 116.kab.
4. 3.b Latviešu valoda 115.kab.
5. 2.b Dabaszinības (patst. darbu vada sk. V. Platgalve) 103.kab.

5. -12. klase
1. 7.b Matemātika 212.kab.
1. 12.a Filozofija 215.kab.
1. 10. Latviešu valoda 316.kab.
1. 5.b Informātika (sk. E. Valdbergas grupai patst. darbu vada sk. I. Bērziņa) 20.kab.
2. 7.b Angļu valoda (patst. darbu vada sk. S. Fjodorova) 310.kab.
2. 8.b Latviešu valoda (patst. darbu vada sk. S. Stučka) 311.kab.
2. 6.a Informātika (sk. E. Valdbergas grupai patst. darbu vada sk. I. Bērziņa) 20.kab.
3. 5.b Angļu valoda (patst. darbu vada sk. S. Fjodorova) 310.kab.
3. 8.b Literatūra (patst. darbu vada sk. S. Stučka) 311.kab.
3. 9.b Latviešu valoda (patst. darbu vada sk. J. Nīcgale) 316.kab.
3. 10. Matemātika 209.kab.
3. 5.a Informātika (sk. E. Valdbergas grupai patst. darbu vada sk. I. Bērziņa) 20.kab.
3. 11. Ekonomika 216.kab.
4. 9.b Literatūra (patst. darbu vada sk. J. Nīcgale) 316.kab.
4. 5.b Latviešu valoda (patst. darbu vada sk. S. Stučka) 311.kab.
4. 12.a Matemātika 212.kab.
4. 10. Matemātika 209.kab.
4. 8.b Sports
4. 12.b Tehniskā grafika 25.kab.
5. 5.a Dabaszinības 107.kab.
5. 12.a Klases stunda (vada sk. Dz. Vanaga) 311.kab.
5. 11. Tehniskā grafika 25.kab.
6. 12.a Ķīmija 107.kab.
6. 7.b Angļu valoda (patstāvīgais darbs mājās)
6. 5.a Latviešu valoda (patstāvīgais darbs mājās)
6. 8.a Latviešu valoda (patstāvīgais darbs mājās)
6., 7. 11. Nenotiek
7. 12.b Nenotiek
7. 8.b Nenotiek
7. 12.a Literatūra (patstāvīgais darbs mājās)
7. 8.a Literatūra (patstāvīgais darbs mājās)

Izmaiņas 6. novembrī

1. – 4. klase
1. 3.b Angļu valoda 310.kab.
2. 1.a Matemātika 114.kab.
2. 3.a Matemātika 103.kab.
3. 3.a Sports
3. 1.b Latviešu valoda 116.kab.
4. 3.a Sociālās zinības 103.kab.
5. 3.b Latviešu valoda 115.kab.

5. – 12. klase
1. 6.ab Svešvaloda II (sk. R. Jakovļevas grupai patst. darbu vada sk. A. Bērziņa) 209.kab.
1. 8.b Bioloģija (patst. darbu vada sk. L. Ivanova) 201.kab.
1. 7.b Klases stunda 204.kab.
1. 12.b Latviešu valoda 207.kab.
2. 12.b Sports
2. 7.b Informātika 20.kab.
2., 3. 8.ab Svešvaloda II (sk. R. Jakovļevas grupai patst. darbu vada sk. T. Starčenko) 214.kab.
3. 7.a Informātika 20.kab.
4. 8.a Bioloģija (patst. darbu vada sk. L. Ivanova) 201.kab.
4. 10. Ekonomika 204.kab.
4. 7.ab Svešvaloda II (sk. R. Jakovļevas grupai patst. darbu vada sk. A. Bērziņa) 209.kab.
5. 5.a Sports
5. 9.a Svešvaloda II 107.kab.
5. 9.b Svešvaloda II (patst. darbu vada sk. A. Bērziņa) 204.kab.
5. 9.ab Svešvaloda II (sk. R. Jakovļevas grupai patst. darbu vada sk. A. Bērziņa) 204.kab.
6. 9.ab Svešvaloda II (sk. R. Jakovļevas grupai patstāvīgais darbs mājās)
6. 12.a Bioloģija (patst. darbu vada sk. L. Ivanova) 201.kab.
6. 6.b Latvijas vēsture 216.kab.
6. 11. Sports
7. 8.b Nenotiek
7. 9.a Nenotiek
7. 9.b Nenotiek
7. 12.a Nenotiek
7., 8. 10. Nenotiek
7., 8. 11. Nenotiek

Labs darbiņš, kas labi padarīts!

Paralēli citām aktivitātēm, oktobrī mūsu skolā skolēni un viņu audzinātāji veica dažādus “LABOS DARBUS”. Ar “Labo darbu” aktivitātēm mēs saprotam, cik patīkama ir sajūta par sniegto palīdzību, cita iepriecināšanu vai saņemtu PALDIES par labi padarīto darbu. Tas mums neprasa daudz, bet kādam sniedz būtisku atbalstu, iepriecinošu sajūtu un māca būt iecietīgiem un laipniem pret apkārt esošo sabiedrību. Patiess prieks, ka skolēni prot ne tikai saņemt, bet arī citiem ar labu atdarīt! Vienreiz izdarot kaut ko labu, Tu saproti, ka tas ir vienkārši un sagādā dubultu prieku – gan Tev pašam, gan tam, kuram palīdzēts! Lasīt vairāk…

Izmaiņas 5. novembrī

1. – 4. klase
1. 2.b Latviešu valoda (patst. darbu vada sk. I. Stikāne) 114.kab.
2. 1.a Mājturība un tehnoloģijas 114.kab.
3. 4.a Matemātika 113.kab.
3. 3.a Latviešu valoda 103.kab.
4. 4.b Matemātika 117.kab.
5. 3.b Matemātika 115.kab.
5. 2.a Angļu valoda 310.kab.

5. – 12. klase
1. 8.b Matemātika 213.kab.
2. 9.a Bioloģija 201.kab.
3. 8.a Ķīmija 107.kab
4. 8.a Sports
5. 7.a Angļu valoda 309.kab.
6. 7.a Nenotiek
7. 8.a Nenotiek
7. 9.a Nenotiek
7. 11. Nenotiek

Izmaiņas 4. novembrī

1. -4. klase
1. 3.b Mājturība un tehnoloģijas (patst. darbu vada sk. G. Balodis) 115.kab.
1. 2.b Angļu valoda 310.kab.
3. 2.b Latviešu valoda 118.kab.
5. 4.b Latviešu valoda 117.kab.

5. – 12. klase
1. 11. Matemātika 213.kab.
1. 5.b Dabaszinības 107.kab.
1. 6.a Matemātika 212.kab.
3. 6.a Dabaszinības 107.kab.
3. 5.b Angļu valoda 310.kab.
3. 12.a Latvijas un pasaules vēsture 215.kab.
4. 9.b Latvijas vēsture 215.kab.
4. 12.a Latviešu valoda 311.kab.
4. 5.b Sports
4. 5.a Angļu valoda 310.kab.
5. 9.b Ķīmija 107.kab.
5. 5.b Sociālās zinības 215.kab.
6. 5.a Sports
6. 5.b Klases stunda 215.kab.
6. 12.b Kulturoloģija 216.kab.
6. 7.b Angļu valoda 310.kab.
7. 9.a Nenotiek
7., 8. 12.b Nenotiek

Darba plāns 4. – 8. novembris

Skolā dežurē 12.a klase
Rīcības dienas 2019

Pirmdiena, 4. novembris
11.05 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 102. kab.
Lekcijas 7.a,b, 10. klases skolēniem projekta “Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi Pļaviņu novadā” ietvaros svinību zālē
13.00 Pļaviņu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vadītāju ikmēneša sanāksme (I. Luksa)
15.30 Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sēde 110. kab.
2.a klases mācību ekskursija
Līdz plkst. 16.00 ZPD praktiskās daļas prezentāciju iesūtīšana iveta.krastina@png.edu.lv

Otrdiena, 5. novembris
7.55 11. kl. skolēnu ZPD praktiskās daļas prezentācija 215. kab.
9.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
1. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde krievu valodā 9.-12. klasēm 209. kab.
11.05 6. klašu mācību priekšmetu skolotāju, atbalsta personāla un administrācijas sanāksme 201. kab.
11.05 “Draudzīgas skolas” pārstāvju sanāksme 310. kab.
12.30 Ierindas skates paraugdemonstrējumi sporta zālē
15.30 Skolotāju sanāksme 201. kab.
11., 12.a, 12.b klases mācību ekskursija

Trešdiena, 6. novembris
2., 3. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde krievu valodā 8. klasēm 209./ 214.kab.
Vācu valodas skolotāju informatīvais seminārs Rīgā (R. Jakovļeva)

Ceturtdiena, 7. novembris
11.05 7. klašu mācību priekšmetu skolotāju, atbalsta personāla un administrācijas sanāksme 201. kab.
Profesionālās pilnveides kursi “Mācīšanās lietpratībai valodu jomā, īstenojot mācību saturu Latviešu valoda” Rīgā (V. Rulle)
10. klases mācību ekskursija
Firmas “Procter&Gamble” nodarbība 6.a,b klases meitenēm 309. kab.

Piektdiena, 8. novembris
11.05 8. klašu mācību priekšmetu skolotāju, atbalsta personāla un administrācijas sanāksme 201. kab.
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102. kab. (piedalās 12.a, 12.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
13.00 Mārtiņdienas tirdziņš (atcelts)
14.10 Dambretes turnīrs 4. – 6. kl. 204. kabinetā (atcelts)
17.00 Pasākums “Mošķu ballīte” 5. – 9. kl. svinību zālē (atcelts)
Profesionālās pilnveides kursi “Mācīšanās lietpratībai valodu jomā, īstenojot mācību saturu Latviešu valoda” Rīgā (V. Rulle)
7.a klases mācību ekskursija
Konference “Internets un Tu – kurš kuru?” Rīgā (U. Ivanova, I. Bicāla)

4. – 13.11. Radošā darbnīca “Es Latvijai – Latvija man”
4. – 19.11. “Latvijas stunda”