Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: 2019/2020

Darba plāns 8. – 13. jūnijs

Pedagogu darba laiks saskaņā ar pedagogu individuālajiem darba grafikiem

Pirmdiena, 8. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
Metodisko komisiju vadītāju atskaites iesniegšanas pēdējā diena (elektroniski: lana.ivanova@png.edu.lv)
Klašu audzinātāju atskaites iesniegšanas pēdējā diena (elektroniski: jolanta.nicgale@png.edu.lv)
9.00 Profesionālās pilnveides kursi “Audzināšana – efektīva mācību un audzināšanas procesa nodrošināšana” tiešsaistē

Otrdiena, 9. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
9.30 Latviešu valodas CE aploksnes atvēršana 110. kab. (piedalās viens skolēns no katras klases)
10.00 – 13.00 CE latviešu valodā 12. klasei sporta zālē (darba vadītāja I. Ņikiforova)

Trešdiena, 10. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
9.30 – 11.00 Konsultācija matemātikā 12.a klasei 207. kab.
11.30 – 13.00 Konsultācija matemātikā 12.b klasei 207. kab.
13.30 – 15.00 Konsultācija matemātikā 207. kab.

Ceturtdiena, 11. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
9.30 – 11.00 Konsultācija matemātikā 12.b klasei 207. kab.
11.30 – 13.00 Konsultācija matemātikā 12.a klasei 207. kab.
13.30 – 15.00 Konsultācija matemātikā 207. kab.

Piektdiena, 12. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
9.30 Matemātikas CE aploksnes atvēršana 110. kab. (piedalās viens skolēns no katras klases)
10.00 – 13.00 CE matemātikā 12. klasei sporta zālē (darba vadītāja I. Krastiņa)

Sestdiena, 13. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
9.30 – 11.00 Konsultācija bioloģijā 12.ab klasei 201. kab.
11.30 – 13.00 Konsultācija bioloģijā 12.ab klasei 201. kab.
Interešu izglītības atskaites iesniegšanas pēdējā diena (elektroniski: jolanta.nicgale@png.edu.lv)
13.00 Izlaidums 9.a klasei
16.00 Izlaidums 9.b klasei

Programmas „Latvijas skolas soma” aktivitātes 2019./2020. m. g. 2. semestrī

Ar programmas „Latvijas skolas soma” aktivitātēm 2019./2020. m. g. 2. semestrī var iepazīties šeit.

Mācību gada noslēgums Pļaviņu novada ģimnāzijā

Šogad, līdz ar ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī, skolas telpās ir neierasts klusums – izpaliek skolēnu čalas, smiekli un soļu dipoņa. Tomēr neskatoties uz neierasto klusumu, mācību process neapstājās, tas turpinājās – citādāk, neierastāk… izaicinājums gan skolēniem, gan pedagogiem, gan vecākiem.
Neskatoties ne uz ko, maija noslēgumā atskatāmies uz paveikto mācībās un interešu izglītībā 2019./2020. mācību gadā Pļaviņu novada ģimnāzijā. Apkopojot rezultātus, Pļaviņu novada ģimnāzijas kolektīvs var būt apmierināts ar padarīto. Lasīt vairāk…

apsveikums-vasara-2020

Darba plāns 1. – 5. jūnijs

Pedagogu darba laiks saskaņā ar pedagogu individuālajiem darba grafikiem
Attīstības plāna 2020./2021.- 2022./2023. m.g. izstrāde darba grupās

Pirmdiena, 1. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
9.30 – 11.00 Konsultācija krievu valodā 12.a klasei 207. kab.
9.30 – 11.00 Konsultācija angļu valodā 12.a klasei 104. kab.
11.30 – 13.00 Konsultācija krievu valodā 12.a klasei 207. kab.
11.30 – 13.00 Konsultācija angļu valodā 12.b klasei 104. kab.

Otrdiena, 2. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
9.30 Angļu valodas CE aploksnes atvēršana 110. kab. (piedalās viens skolēns no katras klases)
10.00 – 13.00 CE angļu valodā 12. klasei (rakstu daļa) svinību zālē (darba vadītāja E. Valdberga)
No 14.00 CE angļu valodā 12.a klasei (mutvārdu daļa) 104. kab. (intervētāja V.Mičule)

Trešdiena, 3. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
No 9.00 CE angļu valodā 12.b klasei (mutvārdu daļa) 104. kab. (intervētāja V.Mičule)

Ceturtdiena, 4. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
9.30 Krievu valodas CE aploksnes atvēršana 110. kab. (piedalās divi skolēni)
9.30 – 11.00 Konsultācija ķīmijā 12.b klasei 107. kab.
10.00 – 13.00 CE krievu valodā 12. klasei (rakstu daļa) 209. kab. (darba vadītāja L. Ivanova)
11.30 – 13.00 Konsultācija ķīmijā 12.b klasei 107. kab.
No 14.00 CE krievu valodā 12. klasei (mutvārdu daļa) 209. kab. (intervētājas: T. Starčenko, A. Bērziņa)
Mācību priekšmetu skolotāju atskaites iesniegšanas pēdējā diena (elektroniski: lana.ivanova@png.edu.lv)

Piektdiena, 5. jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
9.30 – 11.00 Konsultācija latviešu valodā 12.a klasei 311. kab.
11.30 – 13.00 Konsultācija bioloģijā 12.ab klasei 201. kab.

RSU uzņemšana pamatstudiju programmās

Rīgas Stradiņa universitāte ir Latvijas augstskolu reputācijas līdere jau ceturto gadu pēc kārtas. Studijas kādā no astoņām RSU fakultātēm nodrošinās kvalitatīvu izglītību medicīnas, veselības aprūpes vai sociālo zinātņu jomā un darba devēju acīs augsti vērtētu diplomu!
Uzņemšanas datumi pamatstudijās:
Elektroniskā pieteikšanās no 1. jūlija.
Dokumentu iesniegšana no 24. jūlija.
Uzzināt vairāk…

Skolēnu mācību uzņēmumi 2019./ 2020. m. g.

Šis mācību gads ir pagājis zem izaicinājumu zīmes. Ir bijis pārbaudījumu laiks arī skolēnu mācību uzņēmumiem. Izpalika pavasara tirdziņi skolēniem, kuros palepoties ar dažādiem darinājumiem un gūt atzinību no pircējiem. Tas ir bijis arī laiks, lai pārbaudītu savu pašdisciplīnu un prasmi organizēt savu darbu bez klātienes uzraudzības.
Šogad savu darbību veiksmīgi ir prezentējuši divi skolēnu mācību uzņēmumi. Lasīt vairāk…

Cienījamie pedagogi!

logo, Pļaviņu novada ģimnāzijaInterešu izglītības programmas 2020./2021. mācību gadam iesniedzamas līdz 15.06.2020. izglītības iestādes vadītājam, kurā programma tiks realizēta. Izglītības iestāžu vadītāji katru gadu līdz 1. augustam iesniedz Pļaviņu novada domes izglītības darba speciālistam saskaņotās interešu izglītības programmas kopā ar iestādes pieteikumu.
Ar kārtību par interešu izglītības programmu izvērtēšanu un finansēšanu Pļaviņu novadā var iepazīties: šeit.

Uzņēmējdarbības skola noslēgusies

Attālinātā mācību procesa laikā turpinājās Biznesa augstskolas Turība projekts “Uzņēmējdarbības skola”. Visi 18 projekta dalībnieki saņems Biznesa augstskolas Turība apliecinājumus par to, ka no 2019. gada 19. septembra līdz 2020. gada 14. maijam ir apmeklējuši Turības “Uzņēmējdarbības skolas” nodarbības, apgūstot biznesa un uzņēmējdarbības pamatus. Lasīt vairāk…

Darba plāns 25. – 29. maijs

Attālinātais mācību process 1. – 11. klasēm

Pirmdiena, 25. maijs
9.30 – 11.00 Konsultācija matemātikā 12.a klasei 207. kab.
9.30 – 11.00 Konsultācija latviešu valodā 12.b klasei svinību zālē
11.30 – 13.00 Konsultācija angļu valodā 12.a klasei 104. kab.
11.30 – 13.00 Konsultācija matemātikā 12.b klasei 207. kab.
13.30 – 15.00 Konsultācija angļu valodā 12.b klasei 104. kab.

Otrdiena, 26. maijs
9.30 – 11.00 Konsultācija angļu valodā 12.a klasei 104. kab.
9.30 – 11.00 Konsultācija matemātikā 12.b klasei 207. kab.
11.30 – 13.00 Konsultācija matemātikā 12.a klasei 207. kab.
11.30 – 13.00 Konsultācija angļu valodā 12.b klasei 104. kab.

Trešdiena, 27. maijs
Līdz plkst. 12.00 2. semestra, gada vērtējumu izlikšana 1. – 11. klasēm
9.30 – 11.00 Konsultācija matemātikā 12.a klasei 207. kab.
9.30 – 11.00 Konsultācija latviešu valodā 12.b klasei svinību zālē
11.30 – 13.00 Konsultācija angļu valodā 12.a klasei 104. kab.
11.30 – 13.00 Konsultācija matemātikā 12.b klasei 207. kab.
13.30 – 15.00 Konsultācija angļu valodā 12.b klasei 104. kab.
15.30 PP sēde par skolēnu pārcelšanu tiešsaistē
Zelta, Sudraba un Izaugsmes liecību piešķiršanas komisijas sanāksme
Līdz plkst. 17.00 klašu pārcelšanas veidlapas elektroniska iesniegšana (lana.ivanova@png.edu.lv)
Līdz plkst. 17.00 pedagogu individuālo darba grafiku skolēnu vasaras brīvdienās (01.06.2020. – 13.06.2020.) elektroniska iesniegšana (sanita.berzina@png.edu.lv)
18.00 Skolas padomes sēde tiešsaistē

Ceturtdiena, 28. maijs
9.30 – 11.00 Konsultācija latviešu valodā 12.a klasei 311. kab.
9.30 – 11.00 Konsultācija ķīmijā 12.b klasei 107. kab.
11.30 – 13.00 Konsultācija ķīmijā 12.b klasei 107. kab.
Līdz plkst. 15.00 ziņu elektroniska iesniegšana (lana.ivanova@png.edu.lv) par 9.-11. klašu skolēniem, kuriem pienākas stipendija saskaņā ar “Kārtību, kādā izmaksā stipendijas par augstiem sasniegumiem ikdienas mācību darbā Pļaviņu novada ģimnāzijā 9. – 12. klašu skolēniem”
Mācību grāmatu nodošana saskaņā ar grafiku

Piektdiena, 29. maijs
9.30 – 11.00 Konsultācija krievu valodā 12.ab klasēm 214./209. kab.
11.30 – 13.00 Konsultācija krievu valodā 12.ab klasēm 214./209. kab.
Mācību grāmatu nodošana saskaņā ar grafiku