Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Par skolēnu uzņemšanu 10. klasē 2020./2021. mācību gadā

No 2020. gada 1. septembra skolēniem, kuri sāks mācības 10. klasē, būs jāizvēlas mācību priekšmeti, ko padziļināti mācīties vidusskolā. Sākot ar jauno mācību gadu, Latvijas skolās mainīsies veids, kā tiks organizētas mācības vispārējā vidējā izglītībā. Aptuveni 30 % mācību laika (visvairāk 12. klasē) jaunieši varēs veltīt tiem mācību priekšmetiem, kas viņus īpaši interesē, mācīties tos padziļināti un apgūt brīvās izvēles specializētos kursus. Lai to īstenotu, Pļaviņu novada ģimnāzijā, ņemot vērā skolēnu, vecāku un skolotāju ieteikumus, ir izstrādāti divi komplekti ar 3 padziļinātajiem kursiem. Lai neierobežotu skolēnu izvēles iespējas pēc vidusskolas absolvēšanas, komplektos ir iekļauti visu mācību jomu priekšmeti pamata vai optimālā līmenī.
Ar Pļaviņu novada ģimnāzijas piedāvātajiem padziļinātajiem komplektiem var iepazīties šeit.

Pļaviņu novada ģimnāzija no 2020. gada 15. jūnija līdz 30. jūnijam pieņem iesniegumus skolēnu uzņemšanai 10. klasē.
Dokumentu pieņemšana Pļaviņu novada ģimnāzijas kancelejā darba dienās no plkst. 8:30 līdz 11:30 un no plkst. 12:00 līdz plkst. 16:30.
Iesnieguma veidlapa šeit.
Uz drīzu tikšanos Pļaviņu novada ģimnāzijā, skolā ar skaistām tradīcijām, daudzveidīgām iespējām un atvērtu pārmaiņām!