Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Konkurss “Erudīts 2023”

Pēc ilgāka laika pārtraukuma 7. marta pēcpusdienā skolā norisinājās konkurss “Erudīts 2023” 10. – 12. klašu skolēniem. Konkursā piedalījās 7 klašu komandas. 10. klasi pārstāvēja komanda “VIP” un “Veni vidi vici”, 11. klasi -  komandas “AAA” un “Nezinu3”, 12. klasi – komandas “Vinnijs Pūks un draugi”, “Pandas” un “Nastja un lāči”.

Klašu komandas sacentās 7 dažādos konkursos, ko bija sagatavojuši skolotāji. Konkursa pirmais uzdevums bija vispārīgais tests, kurā tika iekļauti 30 jautājumi par dažādiem mācību priekšmetiem, kā arī “Ekoskolas” un UNESCO ASP aktualitātēm. Tam sekoja konkurss “Uzmini nu”, kurā pēc attēliem bija jāatmin populāras grāmatas, filmas vai dziesmas nosaukums. Valodu jomas skolotāju sagatavotajā konkursā bija iespēja iedziļināties un pārbaudīt savas zināšanas gan lingvistikas jautājumos, gan senlatviešu mēnešu nosaukumos, gan arī izprast pupiņvalodu! Erudīti ir daudzpusīgi, tāpēc viena no aktivitātēm bija ar sportisku garu, kurā nelielā stafetē tika pārbaudīta veiklība un precizitāte. Dabaszinātņu jomas skolotāju sagatavotajā konkursā bija jāatpazīst ķīmisko elementu nosaukums pēc skolasbiedru dotā raksturojuma. “Ekoskolas” konkursā jauniešiem bija iespēja pierādīt savas prasmes pareizi šķirot atkritumus, atsvaidzinot zināšanas, ko drīkst mest brūnajā konteinerā. Konkursa izskaņā mūzikas ritmos noslēdzās pēdējais pārbaudījums, kurā bija gan jāatpazīst dziesma pēc dažām notīm, gan jāsaklausa dziesmas dotajos fragmentos, gan jāatmin apvērstā dziesma, gan jāsaklausa tautasdziesmas, gan jāatpazīst “Zelta mikrofona” nominētā dziesma, kā arī jāatpazīst divas sapludinātas dziesmas.

Konkursa dalībniekiem uzdevumu izpildē palīdzēja gan zināšanas, gan erudīcija, gan veiksme. Apkopojot rezultātus, 1. vietu ar 36,5 punktiem ieguva 11. klases komanda “Nezinu3(Ieva Ambaine, Nikola Gasperoviča un Vendija Kažemaka), 2. vietu ar 34,5 punktiem ieguva 11. klases komanda “AAA” (Antra Čepule, Raivo Kaņepējs un Anete Berģe) un 3. vietu ar 33,5 punktiem ieguva 10. klases komanda “VIP (Anastasija Gorpeņuka, Paula Beāte Mežmale un Reinis Kukārs). Godalgoto vietu ieguvēji saņēma diplomus, piemiņas balvas un saldumus.

Paldies pedagogiem par ieguldīto darbu uzdevumu sagatavošanā un konkursu vadīšanā! Paldies ikvienam jaunietim, kurš piedalījās konkursā!

Paldies par kopā būšanu, pozitīvām emocijām!

Uz tikšanos “Erudītā 2024”!

Direktores vietniece Lana Ivanova