Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: ierindas skate

Ierindas skate

Par godu 11. novembrim, Lāčplēša dienai, mūsu skolā tradicionāli notika Ierindas skate 5. – 12. klasēm.
Klašu sniegumu Ierindas skatē vērtēja kompetenta un pieredzējusi žūrija: virsleitnants Valdis Upenieks, seržants Klāvs Bajinskis, seržants Andris Zeps, skolotāja Gunita Bramane Kaminska, koncertmeistare Sigita Vilkaplātere, direktores vietniece saimnieciskajos jautājumos Santa Kupča, skolas absolvente Samanta Seliverstova.

Par labāko komandieri tika atzīti:
5. – 8. klašu grupā – Elīza Baltā (5.a klase);
9. – 12. klašu grupā – Kate Kondrāte (10. klase).

Labāko sniegumu klašu vērtējumā uzrādīja:
5. – 8. klašu grupā:
1. vieta – 6.b klasei (kl. audz. I. Briede);
2. vieta – 5.b klasei (kl. audz. L. Avotiņa);
3. vieta – 7.a klasei (kl. audz. J. Nīcgale).

9. – 12. klašu grupā:
1. vieta – 10. klasei (kl. audz. I. Bērziņa);
2. vieta – 12. klasei (kl. audz. S. Stučka);
3. vieta – 11. klasei (kl. audz. I. Bicāla).

Divu gadu pārtraukums nav mazinājis skolēnu sacensību garu un cīņas sparu. Lai stalta stāja, brašs solis un klases saliedētība ik dienu!

Starpnovadu ierindas skate

22. novembrī norisinājās otrā Latvijas armijas simtgadei veltīta starpnovadu ierindas skate, kurā piedalījās skolu ierindas skates uzvarētāji no Pļaviņu, Jaunjelgavas, Skrīveru un Neretas izglītības iestādēm. Lasīt vairāk…

Ierindas skate

10.novembrī notika ikgadējā, par tradīciju kļuvusī ierindas skate, kurā klases un komandieri sacenšas ierindas mācībā, prasmē nostāties taisnā rindā, soļot vienā ritmā, soļojot dziedāt. Šis svinīgais pasākums vairoja valsts svētku sajūtas un emocijas.
Lasi vairāk
Ierindas skates kopvērtējums

Pļaviņu novada ģimnāzijas simtgades klase ierindā

Lai dalība ierindas skatē paliktu atmiņā un rosinātu īpašas patriotiskas sajūtas, nepietiek vien ar raitu soli un perfektu komandu izpildi, arī klases noformējumam ir liela nozīme. Pagājušajā mācību gadā šī gada divpadsmitie soļoja ierindas skatē ar Rīgas kinostudijā noīrētām strēlnieku cepurēm, kurām bija piesprausta balta puķe.
Lasi vairāk

11. novembris

Gaidot Latvijas Valsts svētkus, novembra mēnesī Pļaviņu novada ģimnāzijas kolektīvs  tika aicināts pie apģērba piespraust sarkanbaltsarkanās lentītes, kas simbolizē 1919.gada 11.novembra izšķirošo uzvaru pār Bermonta karaspēku. Arī par tradīciju kļuvusī ierindas skate vairoja valsts svētku sajūtas un emocijas, vairoja  apziņu, ka caur godu un darbu mums ir jāpastāv. Iespējams, ka tieši šajā laikā saprotam, ka valsts spēks ir mūsu spēks, ka, ja darām kopā- varam daudz! Pirmie nedrošie solīši ierindā pirms gadiem nu pārtapuši par stingru soli, vienotu noformējumu un skanīgu dziesmu. Kā veicies šogad?

5.-8.klašu grupā                1.vieta- 8.a klasei

                                                2.vieta- 7.b klasei

                                                3.vieta- 8.b klasei

9.-12.klašu grupā              1.vieta- 11.klasei

                                                2.vieta- 9.a klasei

                                                3.vieta- 10.klasei

Sveicam labākos komandierus Aivaru Skābarnieku (8.a) un Igoru Babaku (11.kl.)!

Ar rezultātiem var iepazīties šeit.

Paldies žūrijas locekļiem seržantam Jānim Gavaram, kaprālim Jānis Grigalim, seržantam Aleksejam Orlovam, seržantam Andrim Svencim, virsleitnantam Imantam Kravalim, Guntai Žildei, Astrīdai Davidovai un Sanitai Fjodorovai par objektīvu vērtējumu!

Liels  paldies klašu audzinātājiem un skolotājiem, kuri ir ieguldījuši laiku un darbu pasākuma sagatavošanā. Paldies skolēniem, kas piedalījās un vēl piedalīsies, apliecinot savu latvisko garu, savu klases ierindas garu! Aug  patriotiska jaunā paaudze!

Preses ministrija  un direktores vietniece audzināšanas darbā Ilze Luksa

Komandas gars ierindas skatē

karogs
Novembra mēnesis Latvijas vēsturē rakstīts zelta burtiem. Tas ir svēts mēnesis, jo novembrī dzimusi Latvijas valsts, novembra Brīvības cīņās atbrīvota no iekarotāju karaspēka. Kāds iet lāpu gājienā, cits iededz sveci, mēs visi piespraužam pie krūtīm Latvijas karoga lentīti- mums šis mēnesis ir nozīmīgs!
Arī Pļaviņu novada ģimnāzijā gatavojāmies šiem svētkiem! Savu attieksmi un prasmes mēs parādījām 11.novembra ierindas skatē, kura norisinās jau vairākus gadus. Tā ir pārtapusi par vienu no Pļaviņu novada ģimnāzijas tradīcijām, kad klase demonstrē prasmi nostāties taisnā rindā, soļot vienā ritmā, soļojot dziedāt kādu iedvesmojošu dziesmu. Disciplīna un komandas gars vieno visus, jo ierindas skates mērķis ir sekmēt skolēnu nacionālās un valstiskās identitātes veidošanos, stiprinot skolēnos patriotismu un radot iespējas to praktiski apliecināt.
To, cik precīzas ir komandas, un kā tās tiek izpildītas, cik esam vienoti un skanīgi, precīzi un raiti kopsolī- tas viss nepalika nepamanīts. Žūrija, kurā bija gan skolotāji, gan arī bruņoto spēku pārstāvji, izvēlējās labākos.Ar žūrijas sastāvu var iepazīties šeit
Gadiem ejot, ir redzama klašu izaugsme, centība un dotie žūrijas ieteikumi, kuri arī tiek ņemti vērā. Šajā dienā katrs no mums saprot- ja ir skaidri kritēriji un rezultāts, kas jāsasniedz, tad var strādāt mērķtiecīgi. Sacensību gars virza klasi, saliedē to. Tradicionāli ierindas skates noslēgumā jaunie skolas jaunsargi nodod zvērestu, un skandē devīzi ‘’Augsim Latvijai!” .Prieks , ka Latvijai aug jaunsargi , jaunieši, kuri izglītojas valsts aizsardzības jomā, patriotisma, pilsoniskās apziņas, biedriskuma, drošsirdības, fizisko spēju un disciplīnas sekmēšanā.
Ierindas skates rezultāti:
5-8. klašu grupā

3. vieta-6. b klase (71 punkts)
2.vieta-8.a klase (77 punkti)
1.vieta-8.b klase (78 punkti)
Ar 5.-8.klašu ierindas skates rezultātu kopvērtējumu var iepazīties šeit
9.-12. klašu grupā
3.vieta- 11. klase (76 punkti)
2.vieta- 12. klase (81 punkts)
1.vieta- 10. klase (85 punkti)
Ar 9.-12.klašu ierindas skates rezultātu kopvērtējumu var iepazīties šeit
Paldies visām klasēm par piedalīšanos, izturību, pacietību un ieguldīto darbu!
Paldies klašu audzinātājiem par uzmundrinājuma vārdiem, Jaunsardzes instruktoram virsleitnantam Imantam Kravalim par sadarbību un paldies žūrijai, kura mūs vērtēja!
Īpašais paldies skolai par mums sagādāto muzikālo dāvanu svētkos, bet grupai “Melanna” par lielisko dāvanas piepildījumu, skanējumu un atkaltikšanos!

Skolas preses ministrija

Ierindas skate Pļaviņu novada ģimnāzijā

logo, Pļaviņu novada ģimnāzija

Kur zemi, lai krāšņāku rastu,

kam skaistākas dziesmas lai dzied,

kā zemi pie dzintara krasta,

kā zemi, kur ābeles zied.

 (O.Lisovska)

Mūsu sirdīs, mājās, mūsu skolā ir ienācis novembris – patriotisma mēnesis.

Kas ir patriotisms? Tā ir savas Dzimtenes, valsts, pilsētas mīlestība, kā arī darbošanās tās labā, aizstāvot to kā darbos, tā arī vārdos.

Arī Pļaviņu novada ģimnāzijā šī ir īpaša nedēļa. Klasēs tiek iedegtas sveces, skolēni un skolotāji sev pie krūtīm piesprauž Latvijas karoga lentīti, piedalās ikgadējā skolas rīkotajā pasākumā- ierindas skatē. Šogad tā  notika 11. novembrī – Lācplēša dienā.  Nodziedot Latvijas valsts himnu skolas svinīgajā pasākumā, mums bija iespēja dzirdēt un pārdomāt  Pļaviņu novada ģimnāzijas direktores Ritas Poles, Pļaviņu novada domes priekšsēdētājas Guntas Žildes un Gaisa spēku aviācijas bāzes štāba priekšnieka pulkvežleitnanta Jurija Pļaviņa svinīgās uzrunas. Klašu vienotība, uztraukums un  dažādas emocijas bija vērojamas visas dienas garumā,klasēm soļojot ierindas solī, dziedot izvēlēto dziesmu.

Ierindas skati  vērtēja žūrijas komisija: Zemessardzes 55. kājnieku bataljona operatīvās daļas priekšnieks kapteinis Andris Purvinskis, Zemessardzes 55.kājnieku bataljona 2.kājnieku rotas virsseržants Jevgenijs Jakovļevs, Gaisa spēku aviācijas bāzes štāba priekšnieks pulkvežleitnants Jurijs Pļaviņš,Gaisa spēku aviācijas bāzes virsseržante Svetlana Pļaviņa,1.kājnieku rotas virsseržants seržants Artis Ošiņš, Jaunsargu instruktors virsleitnants Imants Kravalis, Pļaviņu novada domes priekšsēdētāja Gunta Žilde, Klintaines pagasta sieviešu vokālā ansambļa “Dzirnas” dalībniece Kristīne Rulle.

Ierindas skates noslēgumā , nododot svinīgo solījumu,  un,  skandējot devīzi “Augsim Latvijai!” mūsu skolas jaunsargu rindas papildinājās ar jauniem dalībniekiem.

Lūk ierindas skates rezultāti!

5.-8. klašu grupā:

1.vieta (49 punkti) – 7.a klase

2.vieta (46 punkti) -7.b klase

3.vieta (45 punkti) – 8.a klase

9.-12. klašu grupā: 

1.vieta (57 punkti) – 9.b klase

2.vieta(56 punkti) – 10.klase

3. vieta ar 55 punktiem – 11 klasei

Liels paldies klasēm par piedalīšanos,  visiem klašu audzinātājiem par ieguldīto darbu un sapratni, Jaunsargu instruktoram virsleitnantam Imantam Kravalim par sadarbību un  paldies žūrijai, kura mūs vērtēja! Ierindas skate ir pagājusi,  ieteikumus esam saņēmuši – lai mums visiem veiksme turpmākajās ierindas skatēs! Tikai kopā esot, mēs varam uzcelt stipru Latviju. Atbalstīsim viens otru!  Sirsnīgs paldies visiem , kas šajās nozīmīgajās dienās vēl Latvijai labu, kas tic Latvijas izaugsmei un nākotnei!

Skolas preses ministrija

Pļaviņu ģimnāzijā notikusi ierindas skate

Latgales reģionālās televīzijas sižets:

Patriotiskā nedēļa

Patriotiskā nedēļa „Tauta – tā ir ideja
par kopējām asinīm,
par kopēju zemi,
par kopējām paražām,
par kopēju vēsturi,
par kopēju godu.”
(Kārlis Ulmanis.)

Diāna Bariņa, preses ministre

Rudens, kas ir atnācis nesteidzīgi lēni, ir nemainīgs kā viss neizbēgamais šajā pasaulē, tomēr arī skaists un mierīgs. Rudens ienācis un paciemojies katrā sirdī, un, izgreznojot Latviju, ir līdzi atnesis patriotisku noskaņu.

Mūsu skolā patriotiskā nedēļa aizsākās 11.novembrī ar Lāpu gājienu uz Bārukalna kapiem. Gājiena dalībnieki pieminēja mūžībā aizgājušos karavīrus, kas savas dzīvības atdeva Pirmā pasaules kara un Brīvības cīņu laikā, aizstāvot savu dzimteni pret svešām varām.

Arī skolā valdīja svētku noskaņa. To radīja skaisti izrotātās klases, kuras skolēni un skolotāji bija centušies izdekorēt ar latviskiem simboliem uz durvīm, sienām un logiem. Tika izveidoti arī tautiskie lakati, kas tagad skaisti rotā mūsu skolas iekštelpas. Skolēni, skolotāji, skolas darbinieki, kuri pie krūtīm bija piesprauduši sarkanbaltsarkanās lentītes, izskatījās neizsakāmi laimīgi un lepni par sevi un piederību savai valstij. Tas mūs visus vienoja šonedēļ.

Piektdien plkst. 8.30 sākās Latvijas stunda 1. – 4.klašu skolēniem, kurā 12.klašu skolēni stāstīja mazajiem par Latvijas valsts dibināšanu, Brīvības cīņām un Bermontiādi. Pēc prezentācijas tika arī uzdoti uzdevumi skolēnu vēstures zināšanu nostiprināšanai.

Pulksten 9.20 sākās pats svarīgākais notikums 5. – 12.klašu skolēniem – ierindas skate. Šogad to vērtēja žūrijas locekļi šādā sastāvā: ģenerālis Juris Vectirāns, pulkvedis Juris Dalbiņš, zemessardzes 55.kājnieku bataljona 2.rotas virsseržants Jevģēnijs Jakovļevs, zemessardzes 55.kājnieku bataljona S3 nodaļas priekšnieks kapteinis Andris Purvinskis, Pļaviņu 510. Jaunsargu vienības instruktors Imants Kravalis, Pļaviņu mūzikas skolas direktore Dita Ārgule un Pļaviņu novada ģimnāzijas direktora vietnieks Aldis Lazda. Skates sākumā notika svinīgā līnija, kuru iesāka ģenerālis Juris Vectirāns ar svinīgo uzrunu un nelielu piemiņas balvu dāvināšanu Pļaviņu novada domei un Odzienas filiālei. Pēc ģenerāļa uzrunas tika svinīgi pacelts Latvijas karogs un nodziedāta Valsts himna „Dievs, svētī Latviju!”. Tad sākās ierindas skate.

Ierindas skatei noslēdzoties, žūrija vispirms izteica savus komentārus, tad jaunie jaunsargi deva svinīgo solījumu.

Ierindas skatē 1. vietu 5. – 8.klašu grupā ieguva 8.b klase, komandieris Igors Babaks, klases audzinātāja Ingrīda Upeniece, 2. vietu ieguva 6.b klase, komandiere Enia Kaņepēja, klases audzinātāja Vija Miķelsone, 3. vietu ieguva 5.b klase, komandieris Filips Fedosejevs, klases audzinātāja Iveta Briede, un 6.a klase, komandiere Samanta Seliverstova, klases audzinātāja Velta Rulle.

1.vietu 9. – 12.klašu grupā ieguva 12.klase, komandieris Pauls Krastiņš, klases audzinātāja Silga Stučka. Dalītu 2.vietu ieguva 10.klase, komandieris Juliāns Purvinskis, klases audzinātājs Valdis Silovs un 9.e klase, komandieris Sandis Vīksna, klases audzinātāja Laura Avotiņa.

Par labākajiem komandieriem 9. – 12.klašu grupā tika atzīti P.Krastiņš (12.), J.Purvinskis (11.) un Ritvars Vībāns (9.a). 5. – 8.klašu grupā – Igors Babaks (8.b), Enia Kaņepēja (6.b) un Filips Fedosejevs (5.b).
Kā labākais un aktīvākais soļotājs tika nosaukts 6.a klases skolēns Genādijs Circins, kurš ieguva nelielu piemiņas balvu no pulkveža Jura Dalbiņa.

Plkst. 13.00 visa skolas saime devās uz Latvijas Republikas 95.gadadienai veltīto pasākumu „Ir tikai viena Latvija…” svinību zālē. Pasākumā uzstājās mūsu skolas pašdarbnieku saime: 1. – 2., 3. – 4., 5. – 6., 7. – 9.klašu deju kolektīvi, vadītāja Linda Miezīte, 1. – 4.klašu vokālais ansamblis Kristiānas Balodes vadībā, 1. – 4., 5. – 9.klašu koris Olgas Krasutinas vadībā, vidusskolas jauktais koris Aivas Siliņas vadībā, runas pulciņa dalībnieki Silgas Stučkas vadībā.
Pasākuma beigās tika nodziedāta kopīga dziesma „Tik un tā”.

Paldies dziedātājiem, dejotājiem, runātājiem un viņu skolotājiem par jaukajiem priekšnesumiem un radīto svētku sajūtu!

Paldies direktora vietniecei izglītības jomā audzināšanas darbā Armandai Lasmanei par pasākumu organizēšanu un izdomu. Paldies vizuālās mākslas un mājturības skolotājām Ingai Zālītei un Ievai Volanei par skolas telpu vizuālo noformējumu.

Daudz laimes Tev, Latvija, 95 gadu jubilejā!

Svinīgais pasākums, veltīts Latvijas valsts gadadienai, un ierindas skate fotogrāfijās