Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Ierindas skate

Par godu 11. novembrim, Lāčplēša dienai, mūsu skolā tradicionāli notika Ierindas skate 5. – 12. klasēm.
Klašu sniegumu Ierindas skatē vērtēja kompetenta un pieredzējusi žūrija: virsleitnants Valdis Upenieks, seržants Klāvs Bajinskis, seržants Andris Zeps, skolotāja Gunita Bramane Kaminska, koncertmeistare Sigita Vilkaplātere, direktores vietniece saimnieciskajos jautājumos Santa Kupča, skolas absolvente Samanta Seliverstova.

Par labāko komandieri tika atzīti:
5. – 8. klašu grupā – Elīza Baltā (5.a klase);
9. – 12. klašu grupā – Kate Kondrāte (10. klase).

Labāko sniegumu klašu vērtējumā uzrādīja:
5. – 8. klašu grupā:
1. vieta – 6.b klasei (kl. audz. I. Briede);
2. vieta – 5.b klasei (kl. audz. L. Avotiņa);
3. vieta – 7.a klasei (kl. audz. J. Nīcgale).

9. – 12. klašu grupā:
1. vieta – 10. klasei (kl. audz. I. Bērziņa);
2. vieta – 12. klasei (kl. audz. S. Stučka);
3. vieta – 11. klasei (kl. audz. I. Bicāla).

Divu gadu pārtraukums nav mazinājis skolēnu sacensību garu un cīņas sparu. Lai stalta stāja, brašs solis un klases saliedētība ik dienu!