Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: viesi

Pleskavas apgabala Pļusas rajona vadības pārstāvju vizīte Pļaviņu novada ģimnāzijā

25. novembrī, Pļaviņu novadā ieradās delegācija (Anatolijs Solovjovs, Pļusas administrācijas vadītājs, Jevgeņijs Barkaņņikovs, Pļusas rajona priekšsēdētājs) no Pleskavas apgabala Pļusas rajona.
26. novembrī Pļaviņu novada ģimnāzijas kolektīvs tālos ciemiņus uzņēma arī savās mājās. Tikšanās ar skolas vadību vispirms sākās ar muzikālu sveicienu, ko viesiem sniedza sākumskolas 1.-4.klašu vokālais ansamblis skolotājas Kristiānas Balodes vadībā, pēc tam ciemiņus uzrunāja skolas direktore Rita Pole. Stāstu par savu skolu un tās sniegtajām iespējām skolēniem un viņu vecākiem varēja klausīties vērojot prezentāciju, bet tikšanās noslēgumā mūsu viesiem tika piedāvāta iespēja apskatīt skolu, paviesoties mācību priekšmetu kabinetos, jautāt un saņemt atbildes uz sev interesējošām jautājumiem.
Tā kā 2014. gada otrā pusē tiek gatavota apstiprināšanai Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma, ES kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros un Sadarbība ar kaimiņvalsts partneri – Pļusas rajonu, ceram , ka arī mēs- Pļaviņu novada ģimnāzija varēsim piedalīties kādā sadarbības programmas realizācijas projektā.
Direktora vietniece audzināšanas darbā Iveta Krastiņa

Patriotiskā nedēļa

Patriotiskā nedēļa „Tauta – tā ir ideja
par kopējām asinīm,
par kopēju zemi,
par kopējām paražām,
par kopēju vēsturi,
par kopēju godu.”
(Kārlis Ulmanis.)

Diāna Bariņa, preses ministre

Rudens, kas ir atnācis nesteidzīgi lēni, ir nemainīgs kā viss neizbēgamais šajā pasaulē, tomēr arī skaists un mierīgs. Rudens ienācis un paciemojies katrā sirdī, un, izgreznojot Latviju, ir līdzi atnesis patriotisku noskaņu.

Mūsu skolā patriotiskā nedēļa aizsākās 11.novembrī ar Lāpu gājienu uz Bārukalna kapiem. Gājiena dalībnieki pieminēja mūžībā aizgājušos karavīrus, kas savas dzīvības atdeva Pirmā pasaules kara un Brīvības cīņu laikā, aizstāvot savu dzimteni pret svešām varām.

Arī skolā valdīja svētku noskaņa. To radīja skaisti izrotātās klases, kuras skolēni un skolotāji bija centušies izdekorēt ar latviskiem simboliem uz durvīm, sienām un logiem. Tika izveidoti arī tautiskie lakati, kas tagad skaisti rotā mūsu skolas iekštelpas. Skolēni, skolotāji, skolas darbinieki, kuri pie krūtīm bija piesprauduši sarkanbaltsarkanās lentītes, izskatījās neizsakāmi laimīgi un lepni par sevi un piederību savai valstij. Tas mūs visus vienoja šonedēļ.

Piektdien plkst. 8.30 sākās Latvijas stunda 1. – 4.klašu skolēniem, kurā 12.klašu skolēni stāstīja mazajiem par Latvijas valsts dibināšanu, Brīvības cīņām un Bermontiādi. Pēc prezentācijas tika arī uzdoti uzdevumi skolēnu vēstures zināšanu nostiprināšanai.

Pulksten 9.20 sākās pats svarīgākais notikums 5. – 12.klašu skolēniem – ierindas skate. Šogad to vērtēja žūrijas locekļi šādā sastāvā: ģenerālis Juris Vectirāns, pulkvedis Juris Dalbiņš, zemessardzes 55.kājnieku bataljona 2.rotas virsseržants Jevģēnijs Jakovļevs, zemessardzes 55.kājnieku bataljona S3 nodaļas priekšnieks kapteinis Andris Purvinskis, Pļaviņu 510. Jaunsargu vienības instruktors Imants Kravalis, Pļaviņu mūzikas skolas direktore Dita Ārgule un Pļaviņu novada ģimnāzijas direktora vietnieks Aldis Lazda. Skates sākumā notika svinīgā līnija, kuru iesāka ģenerālis Juris Vectirāns ar svinīgo uzrunu un nelielu piemiņas balvu dāvināšanu Pļaviņu novada domei un Odzienas filiālei. Pēc ģenerāļa uzrunas tika svinīgi pacelts Latvijas karogs un nodziedāta Valsts himna „Dievs, svētī Latviju!”. Tad sākās ierindas skate.

Ierindas skatei noslēdzoties, žūrija vispirms izteica savus komentārus, tad jaunie jaunsargi deva svinīgo solījumu.

Ierindas skatē 1. vietu 5. – 8.klašu grupā ieguva 8.b klase, komandieris Igors Babaks, klases audzinātāja Ingrīda Upeniece, 2. vietu ieguva 6.b klase, komandiere Enia Kaņepēja, klases audzinātāja Vija Miķelsone, 3. vietu ieguva 5.b klase, komandieris Filips Fedosejevs, klases audzinātāja Iveta Briede, un 6.a klase, komandiere Samanta Seliverstova, klases audzinātāja Velta Rulle.

1.vietu 9. – 12.klašu grupā ieguva 12.klase, komandieris Pauls Krastiņš, klases audzinātāja Silga Stučka. Dalītu 2.vietu ieguva 10.klase, komandieris Juliāns Purvinskis, klases audzinātājs Valdis Silovs un 9.e klase, komandieris Sandis Vīksna, klases audzinātāja Laura Avotiņa.

Par labākajiem komandieriem 9. – 12.klašu grupā tika atzīti P.Krastiņš (12.), J.Purvinskis (11.) un Ritvars Vībāns (9.a). 5. – 8.klašu grupā – Igors Babaks (8.b), Enia Kaņepēja (6.b) un Filips Fedosejevs (5.b).
Kā labākais un aktīvākais soļotājs tika nosaukts 6.a klases skolēns Genādijs Circins, kurš ieguva nelielu piemiņas balvu no pulkveža Jura Dalbiņa.

Plkst. 13.00 visa skolas saime devās uz Latvijas Republikas 95.gadadienai veltīto pasākumu „Ir tikai viena Latvija…” svinību zālē. Pasākumā uzstājās mūsu skolas pašdarbnieku saime: 1. – 2., 3. – 4., 5. – 6., 7. – 9.klašu deju kolektīvi, vadītāja Linda Miezīte, 1. – 4.klašu vokālais ansamblis Kristiānas Balodes vadībā, 1. – 4., 5. – 9.klašu koris Olgas Krasutinas vadībā, vidusskolas jauktais koris Aivas Siliņas vadībā, runas pulciņa dalībnieki Silgas Stučkas vadībā.
Pasākuma beigās tika nodziedāta kopīga dziesma „Tik un tā”.

Paldies dziedātājiem, dejotājiem, runātājiem un viņu skolotājiem par jaukajiem priekšnesumiem un radīto svētku sajūtu!

Paldies direktora vietniecei izglītības jomā audzināšanas darbā Armandai Lasmanei par pasākumu organizēšanu un izdomu. Paldies vizuālās mākslas un mājturības skolotājām Ingai Zālītei un Ievai Volanei par skolas telpu vizuālo noformējumu.

Daudz laimes Tev, Latvija, 95 gadu jubilejā!

Ūdens ceļš līdz cilvēku mājai

Ūdens Kas ir ūdens? Kā tas nonāk līdz cilvēku mājām? Lai visu to zinātu, 6.novembrī pie mums, 2.b klases, bija ieradies ciemiņš no Pļaviņu komunālajiem pakalpojumiem.

Skolēni uzzināja, ka ūdens tiek ņemts no dziļurbuma, kura dziļums pārsniedz 145m. Vispirms tas nonāk atdzelžošanas iekārtā, jo ūdens saturā ir par daudz dzelzs. Kad ūdens ir attīrīts, tas nonāk līdz dzīvojamām mājām.

Skolēnus interesēja, kur nonāk ūdens pēc tā lietošanas.

Vislielāko izbrīnu skolēniem radīja baseinā dzīvojošā baktērija, kas attīra netīro ūdeni. Visi gribējā redzēt, kāda tā izskatās.

Tā kā mums nebija iespējams apskatīt ūdens attīrīšanas iekārtas darbībā, mēs tās aplūkojām foto galerijā.

Paldies komunālo pakalpojumu direktorei Ņinai Maškovas kundzei, kura atbalstīja priekšlikumu pastāstīt bērniem par ūdeni.

Paldies Pļaviņu komunālo pakalpojumu darbiniekam Aleksandram par sagatavoto stāstījumu.

2.b klases audzinātāja Kristiāna Balode

Pļaviņu novada ģimnāzijas 95 gadu svinības

Tikšanās ar rakstnieci Ilzi Liliānu Muižzemnieci

Ilze Liliāna Muižzemniece, "Kaķu meitene" Trešdien, 9.aprīlī, mēs – 5. un 6. klašu skolēni – devāmies uz tikšanos ar Latvijas jaunāko, „ražīgāko” rakstnieci Ilzi Liliānu Muižzemnieci.

Mēs klausījāmies rakstnieces aizraujošo stāstījumu par savām iznākušajām 6 grāmatām, par viņas ikdienu, par īsfilmu, kuru uzņem Rīgas kinostudijā pēc grāmatas „Kaķu meitene” motīviem. Ilze pati filmē kopā ar nelielu filmēšanas grupu, pati veido scenāriju, pati meklē aktierus, iestudē dejas. Ilzes lielākais sapnis ir kļūt par kino režisori! Un šis sapnis jau pamazām sāk piepildīties.

Bijām pārsteigti, kad uzzinājām, ka Ilze mācās tikai 10.klasē un jau paspējusi izdot vairākas grāmatas. Savu pirmo grāmatu “Mazais eņģelītis” viņa uzrakstīja 9 gadu vecumā. Ikdienā Ilze aktīvi piedalās sabiedriskajā dzīvē, dzied, dejo. Viņa pārzina vairākas svešvalodas (angļu, vācu, franču, spāņu).

Par sevi viņa saka: “Esmu optimiste, daudz smaidu un smejos, bieži izmēģinu daudz ko jaunu un daru to, kas patīk!” Par to varēja pārliecināties arī, klausoties viņas stāstījumā!

Lielu paldies vēlamies teikt Pļaviņu bērnu bibliotēkas bibliotekārei Guntai Grandānei un skolotājai Armandai Lasmanei par šīs tikšanās organizēšanu! Paldies arī skolotājai Veltai Rullei par to, ka uz tikšanos ar rakstnieci tika uzaicināti arī 6. klases skolēni! Kaut biežāk pie mums ciemotos tik interesanti radoši cilvēki!

Letīcija Janoviča, 6.b klase

Viesi no Carnikavas pamatskolas

25. martā pie mums pieredzes vizītē viesojās Carnikavas pamatskolas direktors un skolotāji.

Viesus sveicināja sākumskolas ansamblis ar divām dziesmām Kristiānas Balodes vadībā. Tālāk ciemiņus iepazīstinājām ar skolu, tās piedāvājumu, ar skolēnu līdzpārvaldes aktivitātēm un ar savu pieredzi metodiskajā darbā.

Fotoieskats ciemošanās norisēs.

Uzņēmējdarbības laukos popularizēšana

Uzņēmējdarbības popularizēšana laukos E.Fedosejeva, 10.klases skolniece

21. martā Pļaviņu novada ģimnāzijā viesojās Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Aizkraukles konsultāciju biroja vadītāja Anita Anševica un uzņēmējdarbības konsultante Valentīna Beča. Viņas pastāstīja par to, kā mēs – jaunieši – varam attīstīt savu biznesu lauku teritorijā, ar vienkāršām idejām nopelnīt sev iztiku. Sniedza mums informāciju par iespējamajiem uzņēmējdarbības veidiem laukos, attīstības tendencēm, izglītības un karjeras iespējām šajā nozarē. Mums bija iespēja noklausīties trīs dažādus veiksmes stāstus.

Savā veiksmes stāstā padalījās SIA “Ragāres” īpašnieks Jānis Vaivars, kas pārņēma vecvecāku izveidoto saimniecību. Jau vairākus gadus veiksmīgi audzē dažāda veida tējzāles, gatavo arī garšaugu maisījumus un pievērsās sauso zupu maisījumu ražošanai. “Var īstenot pašas trakākās idejas, galvenais, tās jāprot pārdot” piebilst Jānis Vaivars.

Ingūna Kondrāte izveidojusi savu uzņēmumu – piepūšamo atrakciju izīrēšana bērnu svētkiem. Viņa saskārās arī ar dažādām grūtībām. Pastāstīja par risku, kas jāņem vērā, uzsākot jebkuru biznesu.

Anta Kučere savā bioloģiskajā saimniecībā “Janavas” jau vairākus gadus ne tikai audzē, vāc, gatavo un pārdod dažādu ārstniecisku augu tējas, bet arī gatavo sejas krēmus.

Tika uzdoti arī dažādi jautājumi, uz kuriem visvairāk pareizo atbilžu sniedza Inguss Baltābols un Lelde Maškova.

Pie mums viesojas komponists Didzis Rijnieks

Komponists Didzis Rijnieks viesojas Pļaviņu novada ģimnāzijā A.Lasmane, direktora vietniece

7. novembrī skolā ar 1. – 4.klašu skolēniem tikās komponists Didzis Rijnieks ar programmu „Par ko kļūt?”.

Komponists šajā programmā ir uzsvēris, ka jau no mazām dienām mēs mācām saviem bērniem darba tikumu, sapratni, ka bez ieguldītā darba nebūs panākumu. Profesiju ir tik daudz. Dažas bērni pazīst jau no mazotnes. Dakteris, skolotājs, policists, celtnieks, pavārs, šoferis, pārdevējs… – tās nosauks katrs. Lai kādu profesiju izvēlētos, katra no tām ir godājama un vajadzīga. To novērtēja arī mūsu skolas skolēni, darbojoties līdzi komponista dziedātajām dziesmām, atbildot uz jautājumiem par profesijām. Priecēja mūsu skolēnu atraktivitāte, zināšanas par profesijām.

Paldies 1. – 4.klašu skolēnu vecākiem, kas atbalstīja savu bērnu piedalīšanos šajā pasākumā un 1. – 4.klašu audzinātājiem, kas rosināja vecākus atbalstīt bērnu vēlmi tikties ar komponistu D.Rijnieku.

Paldies māksliniekam, kas katru gadu mūsu skolas mazākajiem skolēniem atved jaunu sagatavotu programmu, par viņa profesionalitāti, nododot savu mākslu skolēniem.

Lūk, fotogrāfijas no pasākuma!

Electrolux Latvia aicina pieteikties atbalstam

Electrolux Pļaviņu novada ģimnāzijā Electrolux komanda šobrīd veic savu ieguldījumu Pļaviņu novada ģimnāzijas jauniešu nākotnes vīzijas un karjeras veidošanas noformulēšanā, daloties ar savu profesionālo pieredzi un iegūto izglītību.

Šī gada 13.septembrī mūsu komanda vadīja lekciju 12.klašu skolēniem, kurā iepazīstinājām jauniešus ar lielāko sadzīves tehnikas ražotāja pārstāvi Latvijas mērogā un darba devēju GLOBĀLĀ MĒROGĀ – Electrolux, kā arī ar saviem karjeras veidošanas veiksmes stāstiem.

Vairāk par mums var uzzināt šeit.

Electrolux Latvia aicina izglītības un ārpusģimenes aprūpes iestādes bērniem un jauniešiem pieteikties atbalstam līdz 31. maijam – Electrolux zīmolu mājsaimniecības ierīcēm, darbinieku brīvprātīgajam darbam un zināšanām. Uz atbalstu var pretendēt vispārizglītojošās pamatskolas, ārpusģimenes aprūpes iestādes bērniem un jauniešiem, arodskolas, kurās ir programmas servisa darbinieku sagatavošanai, kā arī nevalstiskās organizācijas, kas sniedz atbalstu ugstākminētajām organizācijām.

Electrolux sabiedrības atbalsta mērķi Latvijā ir veicināt izpratni par mājsaimniecības ierīcēm un to lietošanu pamatskolas vecuma jauniešiem, kā arī atbalstīt profesionālās izglītības iestādes, sekmējot jaunu un perspektīvu servisa darbinieku izaugsmi.

“Electrolux kā uzņēmumam ir ļoti svarīgi, lai cilvēki attīstās un gūst panākumus, tāpēc atbalstām ne tikai ārpusģimenes aprūpes iestādes bērniem un jauniešiem, bet arī izglītības iestādes, ieguldot zināšanas, produktus un sniedzot brīvprātīgo darbu. Electrolux grupas mērķi un ieceres ir tālejoši, mēs strādājam un domājam ne tikai par šo paaudzi, bet arī par nākamajām paaudzēm – par nākotnes darbiniekiem,” stāsta Electrolux Latvia direktors Eduards Reneslācis.

Pieteikumi atbalstam tiks vērtēti divas reizes gadā – jūnijā un novembrī. Vērtēšanas komisija, ko veidos Electrolux Latvia darbinieki, uzņēmuma sadarbības partneru pārstāvis un izglītības speciālists pieteikumus vērtēs pēc vairākiem kritērijiem – kā pieteiktais projekts savienojams ar Electrolux Latvia vīziju un atbalsta virzienu, projekta spēju pastāvēt arī pēc atbalsta sniegšanas beigām, kā arī cik liels būs labuma ieguvēju skaits. Izvēloties atbalsta saņēmējus, primāri palīdzība tiks sniegta reģionu pārstāvjiem un tiem, kas līdz šim vēl nav saņēmuši atbalstu no Electrolux Latvia vai starptautiskā Electrolux uzņēmuma.

Electrolux Latvia sabiedrības atbalsta politikas dokuments un saite uz pieteikuma anketu atrodama uzņēmuma interneta vietnē – http://www.electrolux.lv sadaļā Par mums.

Par tikšanos Pļaviņu novada ģimnāzijā

Daugavpils Vienības pamatskola Sūtītājs: Edīte Zdanovska, Daugavpils Vienības pamatskolas direktore
Saņēmējs: skola@png.edu.lv

Labdien, Samohina kungs!

Vēlos Jums pateikties par iespēju iepazīties ar Jūsu vadīto skolu. Ilze Seipule un Aldis Lazda iepazīstināja ar skolu, metodisko darbu, tradīcijām un sasniegumiem. Savukārt, dažādu mācību priekšmetu skolotāji pastāstīja par darbu ar IKT. Tieši šis jautājums interesēja arī mūsu skolotājus. Jums ir izdevies skolotājus nodrošināt ar dažādām iespējām, bet mēs tikai ejam uz to. Paldies par jauko semināru Jūsu vadītajā skolā! Būsiet mīļi gaidīti Daugavpils Vienības pamatskolā!

Ar cieņu, Daugavpils Vienības pamatskolas direktore: Edīte Zdanovska