Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: skolas jubileja

Skola svin 105. dzimšanas dienu!

Noķēru aiz astes to mirkli,
Kad smaids lūpu kaktiņos mīt
Un turēju rokā, lai neaizbēg,
Lai vējā lidinās un plivinās tepat… (Edīte Visocka)

Laikā, kad savā pilnbriedā ābeļu vainagi zied, bet dobēs uzplaukst tulpju, narcišu un īrisu krāsainās galvas, mūsu skola svin savu 105. jubileju.

Lasīt vairāk

Satikšanās svētki tuvojas!

logo105_caursp

20. maijā mūsu skolā atkal satiksies bijušie un esošie skolēni, skolotāji, kolēģi. Lai šie svētki būtu patīkamu mirkļu piepildīti, lai skolas viesi varētu priecāties par mūsu skolēnu sasniegumiem, talantiem un spējām – sākam aktīvi tiem gatavoties.

Aprīlis tiek izsludināts par radošuma un labo darbu mēnesi!!!

Visi skolēni (arī skolēnu vecāki) ir aicināti piedalīties radošo darbu konkursā “Uzzīmē, izveido, iemūžini, sakomponē, apraksti, izstāsti, apdzejo savu skolu!”

Lasīt vairāk

Smaržo pēc laimes pie Daugavas…

Pavasara košākajā laikā, kad viss plaukst, asno un zied, Pļaviņu novada ģimnāzija svinēja savu 100. jubileju. Nedēļu pirms lielā pasākuma skolas darbinieki, skolotāji un skolēni čakli strādāja, lai 19. maijā skola būtu svētku rotā un koncerts radītu prieku absolventiem un viesiem. Netika aizmirsts arī par bijušajiem skolotājiem un skolēniem, kam pasākumi notika 16. un 17. maijā. Tomēr plašākai sabiedrībai skolas jubilejas pasākumi bija 19. maijā.
Foto: 2015.gada absolvents Mārcis Beķeris
Lasīt vairāk.

Capture

Krāsaini sapņi pār zemi, krāsaini sapņi pār mums…

 Krāsaini sapņi pār zemi, krāsaini sapņi pār mums Kad tuvojas dzimšanas diena, vienmēr pārņem satraukums gan pašam svinētājam, gan sveicējiem. Pagājušā nedēļā katra klase veidoja apsveikumu skolai 95. dzimšanas dienā. Laba vēlējumi, sirsnīgi sveicieni, pārdomāts, oriģināls noformējums… Katrā apsveikumā ir kaut kas īpašs. Prieks, ka mūsu skolā skolēni un skolotāji ir tik radoši.

2. stāvā izvietotā fotogrāfiju galerija ieved tuvākā un tālākā pagātnē, jo var aplūkot fotogrāfijas, kas vēsta par dažādiem kultūras, sporta un ikdienas dzīves notikumiem mūsu skolā. Tas, kā jau dzimšanas dienai pienākas – pārdomu mirklis – kā bija kādreiz, kā ir tagad, kā būs rīt? Bet kas tad ir īsta dzimšanas diena bez svinībām?

Un tā – 16. maijā 5. – 12. klašu skolēni tika aicināti uz koncertšovu „Daudz laimes dzimšanas dienā, skola!”, skolas dzimšanas dienas svinībām klasē un ballīti disko stilā. Skolas galvenā vērtība ir skolēni, tādēļ tie bija svētki viņiem. Ar skaistām dziesmām un skanīgām balsīm koncerta dalībniekus priecēja dvīņi Reinholds un Rūdolfs Sprukuļi no Vecbebriem. Fokstrots, valsis, samba… perfektas kustības… skaisti tērpi. Jauku noskaņojumu radīja dejotāji Artūrs un Karmena no Aizkraukles. Sirds pukstus paātrināja ielu vingrotāju grupas izpildītie triki 2011. gada absolventa Aleksandra Krasutina vadībā, bet brīnumainu sirsnību un labestību izstaroja 1995. gada absolventes Danas Langenfeldes dejotā indiešu deja. Lirisku atkāpi sniedza 2011. gada absolventes Aritas izpildītais klavierskaņdarbs. Skolēniem pārsteigumu bija sagādājušas arī skolotājas, un koncerta noslēgumā uzstājās skolotāju koris. Kad pateicības vārdi koncerta dalībniekiem bija izskanējuši un skolotājas uzsāka dziesmu par krāsainiem sapņiem, tie tiešām parādījās.. Zāle piepildījās ar krāsainiem baloniem, kurus, novēlot skolai daudz laimes dzimšanas dienā un klusībā izsakot kādu no sirdsvēlmēm, skolēni vēlāk palaida debesīs… Par to, lai pār svinību dalībniekiem uzlidotu šis krāsainais balonu mākonis, gādāja mūsu skolas absolventi, kuri visi skolas laikā ir bijuši aktīvi sabiedriskā darba veicēji, vadījuši skolēnu komiteju, pašpārvaldi.

Liels paldies 1990. gada absolventam Jānim Kalējam, 1992. gada absolventam Aivaram Tihonovam, 1994. gada absolventei Ivetai Dūmai, 1987. gada absolventam Jurim Tihonovam, 1989. gada absolventam Viktoram Dudaram, 1994. gada absolventei Līgai Polei, 1982. gada absolventei Žannai Zujevai.

Krāsainie sapņi aizlidoja, lai atgrieztos kādreiz katra dzīvē jau reāli piepildīti.

Skolas pašpārvaldes kultūras ministrs Deins Kaņepējs
un konsultante skolotāja Silga Stučka

Pļaviņu novada ģimnāzijas 95 gadu svinības

Skolas jubilejas svētki 1. – 4. klašu skolēniem

Skolā iemaldījies Sprīdītis 16.maijā mūsu skolā iemaldījās Sprīdītis, kurš gribēja noskaidrot, kas tad īsti ir skola un ko bērni skolā dara. Sākumskolas skolēni apņēmās to Sprīdītim parādīt, izdejot un izdziedāt.

Sprīdītis, dodoties pasaulē, līdzi ņēma tēva lielo lāpstu, bet 1.a klases skolēni savā priekšnesumā parādīja, kas notiek, ja skolas somā iemaldās kāda rotaļlieta. 3.b klases skolēni Sprīdītim dziedāja par to, kā viņi no rīta, ejot uz skolu, sūta bučas sev tuvajiem cilvēkiem – mammai, tētim, omītei un opītim.

2.b klases skolēni mācīja Sprīdītim alfabētu, bet 1.b klases skolēni parādīja, ka pirmā uzrakstītā svītriņa mēdz būt ļoti niķīga.

Sprīdītis pastāstīja, ka viņam, ceļojot pa pasauli, vajadzīga liela apņēmība un spēks. 4.a klase aizrautīgā priekšnesumā demonstrēja, kā skolā bērni kļūst spēcīgi un izveicīgi. Savukārt 4. a klase parādīja, ka, gluži tāpat kā Sprīdītis, prot spēlēt dažādus mūzikas instrumentus.

Mazajam Sprīdītim likās, ka skolā mācīties ir ļoti viegli. 2.a klase savā priekšnesumā atklāja, ka arī skolēniem skolā nākas sastapties ar dažādām grūtībām, bet 3.a klases skolēni pārliecināja Sprīdīti, ka draugi palīdz pārvarēt jebkuras bēdas.

Sprīdītis saprata – lai atrastu laimi, pasaulē nav jāiet. Laime mīt katra sirdī, nevis pasaulē.

Pasākuma izskaņā skolēni skanīgi dziedāja skolas himnu un cienājās ar lielu svētku kliņģeri.

Vēlamies pateikties visiem sākumskolas skolotājiem un skolēniem par priekšnesumu sagatavošanu. Paldies skolas direktoram un Sprīdītim par iesaistīšanos pasākumā. Paldies Ilzei Filipsonei, Klāvam Jirgenam un 11.klases skolēniem par atbalstu pasākuma norisē.

Daudz laimes skolai dzimšanas dienā!

Sandra Fišmeistare, sākumskolas skolotāja

Jubilejas nedēļā

13.maijs „Es savā skolā”
12:30 Pļaviņu pilsētas domes priekšsēdētājas G.Žildes uzruna pasākuma dalībniekiem
12:40 Dramatiskā pulciņa Halīla Džilrāna izrāde „Pravietis”
13:15 Skolas grāmatas prezentācija
13:30–14:00 Mūzikas skolas audzēkņu sveiciens
14:00–14:15 Literārā žurnāla „Solis” prezentācija
14:15–14:30 Aiviekstes pagasta bērnu dziesmu sveiciens
14:30–14:40 Domrakstu konkursa rezultāti
14:45 Jubilejas skolas avīzes veidotāju sveiciens

14. maijs. Izstāžu diena
no plkst. 10:00 sporta dienas pasākumi 1.-4.klašu skolēniem
12:10 – 13:30 Klašu vizītkaršu prezentācija
13:30 Elektroniskā formāta prezentācija svinību zālē

15. maijs. Sporta diena
9:00 Strītbols
9:00 Šaušana
9:00 Dambrete
12:00 Virves vilkšana
1.-4.klašu skolēni prezentē savu projekta darbu
19.00-22.00 Diskotēka

16.maijs. Pasākums skolotājiem, pensionētajiem skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem
11:00–12:30 pašdarbības kolektīvu koncerts skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem, pensionētajiem skolotājiem
no 13:00 atmiņu pēcpusdiena

17.maijs. Noslēguma pasākums
13:00 Svētbrīdis Pļaviņu katoļu baznīcā
14:00 Ziedu nolikšana Bāru kalna kapos
no 15:00 reģistrācija (dalības maksa Ls 3.00), jubilejas izstāžu apmeklējums, tikšanās ar skolasbiedriem, skolotājiem kabinetos
17:00 Skolas 90 gadu jubilejas koncerts
19:45 Gājiens uz skolas ēku Daugavas ielā 50
20:00 Grupas “Romeo” koncerts (Daugavas ielā 50)
22:00–3:00 Balle, spēlē grupa „Tērvete”