Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Skolas jubilejas svētki 1. – 4. klašu skolēniem

Skolā iemaldījies Sprīdītis 16.maijā mūsu skolā iemaldījās Sprīdītis, kurš gribēja noskaidrot, kas tad īsti ir skola un ko bērni skolā dara. Sākumskolas skolēni apņēmās to Sprīdītim parādīt, izdejot un izdziedāt.

Sprīdītis, dodoties pasaulē, līdzi ņēma tēva lielo lāpstu, bet 1.a klases skolēni savā priekšnesumā parādīja, kas notiek, ja skolas somā iemaldās kāda rotaļlieta. 3.b klases skolēni Sprīdītim dziedāja par to, kā viņi no rīta, ejot uz skolu, sūta bučas sev tuvajiem cilvēkiem – mammai, tētim, omītei un opītim.

2.b klases skolēni mācīja Sprīdītim alfabētu, bet 1.b klases skolēni parādīja, ka pirmā uzrakstītā svītriņa mēdz būt ļoti niķīga.

Sprīdītis pastāstīja, ka viņam, ceļojot pa pasauli, vajadzīga liela apņēmība un spēks. 4.a klase aizrautīgā priekšnesumā demonstrēja, kā skolā bērni kļūst spēcīgi un izveicīgi. Savukārt 4. a klase parādīja, ka, gluži tāpat kā Sprīdītis, prot spēlēt dažādus mūzikas instrumentus.

Mazajam Sprīdītim likās, ka skolā mācīties ir ļoti viegli. 2.a klase savā priekšnesumā atklāja, ka arī skolēniem skolā nākas sastapties ar dažādām grūtībām, bet 3.a klases skolēni pārliecināja Sprīdīti, ka draugi palīdz pārvarēt jebkuras bēdas.

Sprīdītis saprata – lai atrastu laimi, pasaulē nav jāiet. Laime mīt katra sirdī, nevis pasaulē.

Pasākuma izskaņā skolēni skanīgi dziedāja skolas himnu un cienājās ar lielu svētku kliņģeri.

Vēlamies pateikties visiem sākumskolas skolotājiem un skolēniem par priekšnesumu sagatavošanu. Paldies skolas direktoram un Sprīdītim par iesaistīšanos pasākumā. Paldies Ilzei Filipsonei, Klāvam Jirgenam un 11.klases skolēniem par atbalstu pasākuma norisē.

Daudz laimes skolai dzimšanas dienā!

Sandra Fišmeistare, sākumskolas skolotāja