Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Krāsaini sapņi pār zemi, krāsaini sapņi pār mums…

 Krāsaini sapņi pār zemi, krāsaini sapņi pār mums Kad tuvojas dzimšanas diena, vienmēr pārņem satraukums gan pašam svinētājam, gan sveicējiem. Pagājušā nedēļā katra klase veidoja apsveikumu skolai 95. dzimšanas dienā. Laba vēlējumi, sirsnīgi sveicieni, pārdomāts, oriģināls noformējums… Katrā apsveikumā ir kaut kas īpašs. Prieks, ka mūsu skolā skolēni un skolotāji ir tik radoši.

2. stāvā izvietotā fotogrāfiju galerija ieved tuvākā un tālākā pagātnē, jo var aplūkot fotogrāfijas, kas vēsta par dažādiem kultūras, sporta un ikdienas dzīves notikumiem mūsu skolā. Tas, kā jau dzimšanas dienai pienākas – pārdomu mirklis – kā bija kādreiz, kā ir tagad, kā būs rīt? Bet kas tad ir īsta dzimšanas diena bez svinībām?

Un tā – 16. maijā 5. – 12. klašu skolēni tika aicināti uz koncertšovu „Daudz laimes dzimšanas dienā, skola!”, skolas dzimšanas dienas svinībām klasē un ballīti disko stilā. Skolas galvenā vērtība ir skolēni, tādēļ tie bija svētki viņiem. Ar skaistām dziesmām un skanīgām balsīm koncerta dalībniekus priecēja dvīņi Reinholds un Rūdolfs Sprukuļi no Vecbebriem. Fokstrots, valsis, samba… perfektas kustības… skaisti tērpi. Jauku noskaņojumu radīja dejotāji Artūrs un Karmena no Aizkraukles. Sirds pukstus paātrināja ielu vingrotāju grupas izpildītie triki 2011. gada absolventa Aleksandra Krasutina vadībā, bet brīnumainu sirsnību un labestību izstaroja 1995. gada absolventes Danas Langenfeldes dejotā indiešu deja. Lirisku atkāpi sniedza 2011. gada absolventes Aritas izpildītais klavierskaņdarbs. Skolēniem pārsteigumu bija sagādājušas arī skolotājas, un koncerta noslēgumā uzstājās skolotāju koris. Kad pateicības vārdi koncerta dalībniekiem bija izskanējuši un skolotājas uzsāka dziesmu par krāsainiem sapņiem, tie tiešām parādījās.. Zāle piepildījās ar krāsainiem baloniem, kurus, novēlot skolai daudz laimes dzimšanas dienā un klusībā izsakot kādu no sirdsvēlmēm, skolēni vēlāk palaida debesīs… Par to, lai pār svinību dalībniekiem uzlidotu šis krāsainais balonu mākonis, gādāja mūsu skolas absolventi, kuri visi skolas laikā ir bijuši aktīvi sabiedriskā darba veicēji, vadījuši skolēnu komiteju, pašpārvaldi.

Liels paldies 1990. gada absolventam Jānim Kalējam, 1992. gada absolventam Aivaram Tihonovam, 1994. gada absolventei Ivetai Dūmai, 1987. gada absolventam Jurim Tihonovam, 1989. gada absolventam Viktoram Dudaram, 1994. gada absolventei Līgai Polei, 1982. gada absolventei Žannai Zujevai.

Krāsainie sapņi aizlidoja, lai atgrieztos kādreiz katra dzīvē jau reāli piepildīti.

Skolas pašpārvaldes kultūras ministrs Deins Kaņepējs
un konsultante skolotāja Silga Stučka