Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Satikšanās svētki tuvojas!

logo105_caursp

20. maijā mūsu skolā atkal satiksies bijušie un esošie skolēni, skolotāji, kolēģi. Lai šie svētki būtu patīkamu mirkļu piepildīti, lai skolas viesi varētu priecāties par mūsu skolēnu sasniegumiem, talantiem un spējām – sākam aktīvi tiem gatavoties.

Aprīlis tiek izsludināts par radošuma un labo darbu mēnesi!!!

Visi skolēni (arī skolēnu vecāki) ir aicināti piedalīties radošo darbu konkursā “Uzzīmē, izveido, iemūžini, sakomponē, apraksti, izstāsti, apdzejo savu skolu!”

Tas nozīmē, ka konkursanti savus darbu var veidot gan individuāli, gan grupās. Jebkurš var piedalīties un iesniegt savu radošo darbu, kas tematiski saistīts ar Pļaviņu vidusskolu, skolotājai Jolantai Nīcgalei (102. kab.) līdz š. g. 28. aprīlim.

Darbus vērtēs žūrija un labākie tiks izvirzīti izstādei, ko varēs skatīt skolas dzimšanas dienas svinību nedēļā no 15. maija līdz 20. maijam.

Tradicionāli skolas jubilejas nedēļā tiks atvērts arī skolas literārais žurnāls “Solis”, tādēļ joprojām tiek gaidīta tematiski dažāda skolēnu literārā daiļrade. Aicinām atklāt savu talantu un iesniegt darbus  līdz 28.04.2023. elektroniski skolotājai Silgai Stučkai (e-klases pastā vai silga@png.edu.lv )

Labie darbi ir jāveic, neskatoties uz gada laiku vai mēnesi. Par godu skolas dzimšanas dienai, aicinām visus darīt labus darbus un kopā izveidot 105 labo darbu ozolu. Labie darbivar būt gan individuāli, gan kolektīvs veikums. Aprakstu par 5 savas klases paveiktajiem labajiem darbiem aicinām iesniegt līdz 28.04.2023.  skolotājai Jolantai Nīcgalei (102. kab.).

Skolas jubilejas darba grupa