Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: latviešu valoda

Februāris – latviešu valodas mēnesis skolā

lvvalodaLatviešu valodas mēnesis februāris mūsu skolā jau uzskatāms par labu tradīciju, kura saistīta ar Starptautiskās dzimtās valodas dienas atzīmēšanu katru gadu 21. februārī. UNESCO pirmo reizi to pasludināja 1999. gadā, lai veicinātu valodu un kultūru daudzveidību pasaulē, jo daudzu pasaules valodu dzīvotspēja ir apdraudēta. Šogad Latviešu valodas mēnesis notiks skolas simtgades zīmē, un tā ietvaros plānotas dažādas aktivitātes. Lasīt vairāk.

21.februāris – Starptautiskā dzimtās valodas diena!

Aicinām ikvienu Pļaviņu novada ģimnāzijas skolēnu iesaistīties valodas aktivitātēs!

1.-4.klašu skolēni līdz 17.februārim no klases iesniedz plakātu ar tautasdziesmu vai sakāmvārdu, kurā atslēgas vārds ir ,,vārds”, Skolas Gada Visbiežāko (Visvajadzīgāko) Vārdu un plakātu atbilstoši noformē.

5. – 9.klašu skolēni līdz 17.februārim no klases iesniedz plakātu ar aforismu vai pašu izdomātu teicienu, kurā atslēgas vārds ir ,,vārds”, Skolas Gada Vārdu, Skolas Gada Nevārdu un plakātu atbilstoši noformē.

10.- 12.klašu skolēni līdz 17.februārim no klases iesniedz plakātu ar aforismu vai pašu izdomātu teicienu, kurā atslēgas vārds ir ,,vārds”, Skolas Gada Vārdu, Skolas Gada Nevārdu, Skolas Gada Spārnoto teicienu un plakātu atbilstoši noformē.

Darbus lūdzam iesniegt līdz 17.februārim 311.kabinetā.

20.februārī balsosim  par Skolas Gada Vārda, Skolas Gada Nevārda, Skolas Gada Spārnotā teiciena titulu un 21.februārī uzzināsim rezultātus!

Lai mums kopā veicamais darbs  sagādā prieku un labi izdodas!

                                                                                          Latviešu valodas un literatūras skolotājas

Atgādinājums!

 Līdz 31.martam turpinās literārās jaunrades darbu iesniegšana publicēšanai skolas literārajā žurnālā ,,Solis”.

Sīkāka informācija pie latviešu valodas un literatūras skolotājām.

Tikšanās ar rakstnieci Ilzi Liliānu Muižzemnieci

Ilze Liliāna Muižzemniece, "Kaķu meitene" Trešdien, 9.aprīlī, mēs – 5. un 6. klašu skolēni – devāmies uz tikšanos ar Latvijas jaunāko, „ražīgāko” rakstnieci Ilzi Liliānu Muižzemnieci.

Mēs klausījāmies rakstnieces aizraujošo stāstījumu par savām iznākušajām 6 grāmatām, par viņas ikdienu, par īsfilmu, kuru uzņem Rīgas kinostudijā pēc grāmatas „Kaķu meitene” motīviem. Ilze pati filmē kopā ar nelielu filmēšanas grupu, pati veido scenāriju, pati meklē aktierus, iestudē dejas. Ilzes lielākais sapnis ir kļūt par kino režisori! Un šis sapnis jau pamazām sāk piepildīties.

Bijām pārsteigti, kad uzzinājām, ka Ilze mācās tikai 10.klasē un jau paspējusi izdot vairākas grāmatas. Savu pirmo grāmatu “Mazais eņģelītis” viņa uzrakstīja 9 gadu vecumā. Ikdienā Ilze aktīvi piedalās sabiedriskajā dzīvē, dzied, dejo. Viņa pārzina vairākas svešvalodas (angļu, vācu, franču, spāņu).

Par sevi viņa saka: “Esmu optimiste, daudz smaidu un smejos, bieži izmēģinu daudz ko jaunu un daru to, kas patīk!” Par to varēja pārliecināties arī, klausoties viņas stāstījumā!

Lielu paldies vēlamies teikt Pļaviņu bērnu bibliotēkas bibliotekārei Guntai Grandānei un skolotājai Armandai Lasmanei par šīs tikšanās organizēšanu! Paldies arī skolotājai Veltai Rullei par to, ka uz tikšanos ar rakstnieci tika uzaicināti arī 6. klases skolēni! Kaut biežāk pie mums ciemotos tik interesanti radoši cilvēki!

Letīcija Janoviča, 6.b klase

Starpnovadu olimpiādēs

olimpiādeNoslēgumam tuvojas VISC vai Kokneses un Pļaviņu novada organizētās 2012./2013.mācību gada starpnovadu jeb otrā posma mācību priekšmetu olimpiādes. Esam saņēmuši rīkojumus par pēdējā laikā notikušo olimpiāžu rezultātu apstiprināšanu.

22.februārī Latvijas 63. matemātikas olimpiādes starpnovadu posmā 5.-8.klasei piedalījās 14 mūsu skolas skolēni. Evija Mahliņeca (5.e) izcīnīja 1.vietu (skolotāja Mārīte Kvēpa), 1.vieta – arī Lienei Lakstīgalai (8.b) (skolotāja Ilze Titova). 2. vietu ieguva Kaspars Polgins (5.a) (skolotāja Vija Miķelsone), kā arī Annija Bērziņa (6.a) un Samanta Djubina (6.a) (skolotāja Ira Ņikiforova).

25.februārī mūsu skolā norisinājās olimpiāde latviešu valodā 11.un 12.klasei. Šajā olimpiādē Līga Āboliņa (11.) ieguva 2.vietu (skolotāja Silga Stučka).

27.februārī I.Gaiša Kokneses vidusskolā notika 2.posma olimpiāde vācu valodā 8.klasei, kurā Diāna Bariņa (8.b) ieguva 2.vietu (skolotāja Ilze Seipule).

4.martā Koknesē notika starpnovadu olimpiāde angļu valodā 9.klasei. Šajā olimpiādē Juris Ernests Brūniņš (9.a) izcīnīja 2.vietu, Ildze Vīksna (9.a) – 3.vietu (skolotāja Jeļena Ozola).

Sveicam skolēnus un viņu skolotājas ar šiem sasniegumiem!

Starpnovadu olimpiādēs

olimpiāde 11.februārī I.Gaiša Kokneses vidusskolā notika starpnovadu olimpiāde latviešu valodā 8. un 9.klases skolēniem. Šajā olimpiādē Elīna Mahliņeca (8.e) izcīnīja 1.vietu (skolotāja Laura Avotiņa), bet Ieva Skrabutena (9.a) un Ildze Vīksna (9.a) ieguva 3.vietu (skolotāja Velta Rulle).

14.februārī mūsu skolā notika starpnovadu olimpiāde ķīmijā 9.-12.klasei, kurā Elvis Rubīns (12.b) ieguva 2.vietu, Juris Ernests Brūniņš (9.a) – 3.vietu (skolotāja Iveta Briede).

Sveicam skolēnus un viņu skolotājas ar šiem sasniegumiem!

Uzaicinājums uz latviešu valodas valsts olimpiādi

olimpiāde Priecājamies, ka šogad no mūsu skolas uz valsts olimpiādēm uzaicināto dalībnieku paprāvajam skaitam atkārtoti ir piepulcējusies Diāna Valdemāre (12.b klase), kura ir izīnījusi tiesības startēt latviešu valodas un literatūras 38.valsts olimpiādē.

Olimpiāde notiks 30.martā Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, Rīgā. Sveicam Diānu un viņas skolotāju Armandu Lasmani! Lai veicas arī valsts posmā!

Matemātikas un latviešu valodas starpnovadu olimpiādēs

Ir veiksmīgi aizvadītas vēl divas Kokneses un Pļaviņu starpnovadu olimpiādes:

3.februārī notika 2.posma olimpiāde matemātikā 9.-12.klasei, kurā:
Diānai Valdemārei (12.b) – 2.vieta,
Elvijam Zālītim (12.b) – 3.vieta;
Signei Grūbei (12.a) – atzinība;
Lindai Gregersonei (12.a) – atzinība,
Esterei Fedosejevai (9.a) – atzinība.

Olimpiādē vēl piedalījās arī Guna Pujāte (10.), Dagnija Kiseļeva (10.), Elvijs Gravāns (10.), Kristaps Blitsons (11.b), Sigita Zablocka (11.a).

Paldies skolotājām Anitai Seikovskai, Vijai Miķelsonei un Irai Ņikiforovai par skolēnu sagatavošanu dalībai olimpiādē.


6.februārī notika 2.posma olimpiāde latviešu valodā 11., 12.klasei, kurā:
Diānai Valdemārei (12.b) – 1.vieta,
Elvijam Zālītim (12.b) – 3.vieta,
Zanei Priedei (11.b) – atzinība.

Olimpiādē piedalījās arī Linda Gregersone (12.a) un Karina Zagorska (12.b).

Paldies skolotājām Armandai Lasmanei un Silgai Stučkai par ieguldīto darbu, sagatavojot skolēnus dalībai olimpiādē.

Latviešu valodas starpnovadu olimpiādē

30. janvārī Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā notika starpnovadu (2.posma) olimpiāde latviešu valodā 8.-9.klasēm. Ar labiem rezultātiem šajā olimpiādē startēja:

Ieva Skrabutena (8.a) – 2.vieta;
Miks Vilkaplāters (8.b) -3.vieta;
Ildze Vīksna (8.a) – atzinība.
Olimpiādē piedalījās arī Aleksandra Deļikatnaja (8.b) un Jogita Kiseļeva (8.e).

Paldies skolotājām Veltai Rullei un Guntai Žildei par ieguldīto darbu, sagatavojot skolēnus dalībai olimpiādē.

Latviešu valodas olimpiādē skolā – pulka dalībnieku!

Pirms pašiem Ziemas saulgriežiem, 21. decembrī, mūsu skolā notika latviešu valodas olimpiāde 8., 9. un 11., 12. klasēm. Šogad tajā piedalījās kupls dalībnieku pulks: 8., 9. klašu grupā bija 10 dalībnieku, 11., 12. klašu grupā – 11.

Skolēniem bija jāparāda gan zināšanas gramatikas jautājumos, gan prasmes pielietot šīs zināšanas praksē, gan jāatklāj sava erudīcija un radošums.

8., 9. klašu grupā 1. vieta – Ievai Skrabutenai(55 punkti no 70 iegūstamiem),
2. vieta – Ildzei Vīksnai (48 punkti),
3.vieta – Aleksandrai Deļikatnajai(46 punkti).
Atzinības ieguvuši Jogita Kiseļeva(43 punkti), Miks Vilkaplāters(41 punkts) un Juris Brūniņš (40 punkti).

11., 12. klašu grupā 1. vieta – Diānai Valdemārei(33, 5 punkti no 36 iegūstamiem),
2. vieta – Zanei Priedei, Jogitai Kupčai(26, 5 punkti),
3. vieta – Lindai Gregersonei, Lorēnai Višņakovai, Karīnai Zagorskai(26).
Atzinību ieguvis Elvijs Zālītis(25, 5 punkti).

Latviešu valodas skolotājas pateicas visiem olimpiādes dalībniekiem par atsaucību, priecājas par skolēnu cieņas un mīlestības pilno attieksmi pret savu valodu, plašo redzesloku.

Novēlam mūsu skolēniem veiksmīgu startēšanu starpnovadu latviešu valodas olimpiādē janvārī un februārī, ziemas priekiem piepildītu atpūtu brīvdienās un veiksmīgu Jauno gadu!

Latviešu valodas un literatūras MK vadītāja V.Rulle

Starpnovadu latviešu valodas olimpiādē 11.-12. klasēm

7.februārī mūsu skolā notika starpnovadu (2.posma) olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 11.-12.klasēm.

Skolas pārstāves tajā uzrādīja ļoti labus rezultātus: Līga Pētersone (12.a) – 1.vieta, Arita Lukss (12.b kl.) – 2.vieta, Linda Gregersone (11.a kl.) – 3.vieta, Diāna Valdemāre (11.b kl.) – atzinība.

Sveicam meitenes un viņu skolotājas Silgu Stučku un Armandu Lasmani!