Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: angļu valoda

„Words’ Game Day”

World's Game Day 2013 Ir beidzies vēl viens mācību gads, notikumiem un sasniegumiem bagāts, skolēni ir ieguvuši jaunas zināšanas. 29. maijā 2. klašu pulciņa „Mācīsimies kopā!” dalībnieki pulcējās pasākumā „Words’ Game Day”, lai sacenstos savstarpēji ar gūtajām zināšanām, kuras iegūtas pulciņa nodarbībās mācību gada laikā. Skolēni bija aktīvi un ar interesi veica dažādus uzdevumus – atpazina alfabēta burtus, ciparus, mācītos vārdus, veidoja teikumus un krāsoja attēlus. Konkursā piedalījās 4 komandas, apkopojot rezultātus 1.vietu ieguva komanda „Lions”, 2. vietu – „Dogs”, 3. vietu „Bears” un 4. vietu – „Foxes”. Lai noder iegūtās zināšanas, uzsākot 3. Klasi, un veicas angļu valodas apgūšanā.

Paldies 4. b klases meitenēm Kristai Priedei, Sonorai Balodei un Elīnai Leldei Pitjukēvičai pasākuma organizēšanā.

Jauku un patīkamu atpūtu vasarā vēlot,
angļu valodas skolotāja Ineta Bicāla.

Luga „Sarkangalvīte” angļu mēlē

Luga 16.maijā filiālē Odzienā 1. – 2. klases angļu valodas pulciņa ietvaros par godu Ģimenes dienai tika izrādīta ludziņa „Sarkangalvīte”. Tāpēc ielūgti tika tikai šo bērnu vecāki. Nākamajā mācību gadā plānojam iestudēt šo pašu lugu vērienīgāku, t.i., ar plašāku dialogu un, protams, arī labākā kvalitātē. Un tad, iespējams, izrādīsim plašākai auditorijai. Ludziņā piedalījās 6 centīgākie bērni – Antra, Edīte, Kristīne, Megija, Jānis un Aksels. Viņi izrādei gatavojās ļoti cītīgi un atbildīgi. Katrā nākamajā mācību stundā varēja just, ka bērni mājās ir krietni strādājuši. Man ļoti patika jautājums, kāpēc ir lovely flowers un nevis beautiful flowers. Tas vien parāda, ka bērni iedziļinās tekstā, nevis vienkārši kaut ko iemācās no galvas. Šoreiz varbūt nedaudz „piekliboja” izteiksme, bet uztraukums dara savu. Manuprāt, pirmajai reizei svešvalodā iestudētā izrāde izdevās gandrīz izcili. Arī vecākus tā ļoti priecēja.

Viktorija Fjodorova, angļu valodas pulciņa vadītāja

Starpnovadu olimpiādēs

olimpiādeNoslēgumam tuvojas VISC vai Kokneses un Pļaviņu novada organizētās 2012./2013.mācību gada starpnovadu jeb otrā posma mācību priekšmetu olimpiādes. Esam saņēmuši rīkojumus par pēdējā laikā notikušo olimpiāžu rezultātu apstiprināšanu.

22.februārī Latvijas 63. matemātikas olimpiādes starpnovadu posmā 5.-8.klasei piedalījās 14 mūsu skolas skolēni. Evija Mahliņeca (5.e) izcīnīja 1.vietu (skolotāja Mārīte Kvēpa), 1.vieta – arī Lienei Lakstīgalai (8.b) (skolotāja Ilze Titova). 2. vietu ieguva Kaspars Polgins (5.a) (skolotāja Vija Miķelsone), kā arī Annija Bērziņa (6.a) un Samanta Djubina (6.a) (skolotāja Ira Ņikiforova).

25.februārī mūsu skolā norisinājās olimpiāde latviešu valodā 11.un 12.klasei. Šajā olimpiādē Līga Āboliņa (11.) ieguva 2.vietu (skolotāja Silga Stučka).

27.februārī I.Gaiša Kokneses vidusskolā notika 2.posma olimpiāde vācu valodā 8.klasei, kurā Diāna Bariņa (8.b) ieguva 2.vietu (skolotāja Ilze Seipule).

4.martā Koknesē notika starpnovadu olimpiāde angļu valodā 9.klasei. Šajā olimpiādē Juris Ernests Brūniņš (9.a) izcīnīja 2.vietu, Ildze Vīksna (9.a) – 3.vietu (skolotāja Jeļena Ozola).

Sveicam skolēnus un viņu skolotājas ar šiem sasniegumiem!

Starpnovadu olimpiādēs

olimpiāde 18.februārī I.Gaiša Kokneses vidusskolā notika olimpiāde angļu valodā 10.-12.klasei, kurā ar labiem panākumiem startēja arī mūsu skolas skolēni: Imants Melderis (11.kl.) ieguva 1.vietu, Laura Kalniņa (11.kl.) – 3.vietu, Renāts Tirziņš (12.a kl.) un Sintija Silagaile (10.kl.) – atzinību, skolotāja Valda Mičule.

19.februārī notika olimpiāde ģeogrāfijā 10.-12.klasei, kurā Sergejs Nikaļuks (12.b kl.) ieguva atzinību, skolotāja Līga Rozenberga.

Paldies visiem par ieguldīto darbu, gatavojoties olimpiādēm!

Pulciņa “Mācīsimies kopā!” Ziemassvētku pasākums

Jau ierasti gada nogalē bērni no 2. klasēm, kas apgūst angļu valodu pulciņa nodarbībās, arī šogad 19. decembrī sanāca, lai ieskandinātu Ziemassvētkus. Pasākumā “Jingle Bells” tika aicināti arī bērni, kas nav iesaistījušies pulciņā, lai paklausītos un iemācītos kādu angliski dziedamu dziesmu. Bija iespēja iepazīties arī ar Ziemassvētku tradīcijām Anglijā un iesaistīties spēlēs. Noslēgumā ikviens baudīja piparkūkas un novēlēja klātesošajiem Priecīgus Ziemassvētkus un Laimīgu Jauno gadu angļu valodā.

Cerēsim, ka mūsu pulciņā kāds jauns dalībnieks vēlēsies pievienoties arī šajā semestrī. Panākumiem un veiksmes piepildītu Jauno gadu vēlot,

pulciņa vadītāja Ineta Bicāla.

Ieskats 5. klašu angļu valodas konkursā „Game day”

Game day 2012 Angļu valodas apgūšana kļūst arvien aktuālāka jauniešu vidū. Tiek izprastas mūsdienu starpvalstu komunikācijas iespējas, kuru pamatā ir svešvalodu zināšanas.

Ir patīkami apzināties, ka ar katru gadu, to skolēnu skaits, kuri kvalitatīvi apgūst svešvalodas palielinās. Par to liecina labie sasniegumi starpnovadu un reģionālajās olimpiādēs, kurās mūsu skolēni gūst godalgotas vietas.

Ir atjaunota tradīcija 5. klašu skolēniem piedalīties angļu valodas konkursā „Game day”. Iepriekšējā mācību gadā konkurss notika Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā. Šogad šis pasākums tika rīkots mūsu skolā.

Pasākums notika 27. aprīlī. Tajā piedalījās 6 komandas no dažādām novada skolām – Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas komanda ”Star team”, Bebru internātpamatskolas komanda ”Happy kids”, Bebru pamatskolas komanda ”Beavers”, Pērses pamatskolas komanda ”Triangle” un divas mūsu skolas komandas: „The stars” un ”Penguins”.

Lai labi zinātu valodas, to aktīva, arī patstāvīgā mācīšanās, jāsāk jau no mazākajām klasēm, tāpēc papildus ikdienas mācību darbam, sākumskolas skolēniem ir iespēja piedalīties angļu valodas pulciņā. Angļu valodas pulciņa dalībnieki arī bija tie, kuri ar sveiciena priekšnesumu iesāka pasākumu.

Pasākuma vadītāji bija jautrās un atraktīvās 12.b klases meitenes: Anna Avotiņa, Jogita Kupča un Lelde Dudare, bet no ziemas miega pamodies ezītis Matīss Zvejsalnieks priecēja pamatskolas skolēnus ar labām anekdotēm, mīklām un visi kopā bija jautru deju, rotaļu un citu aktivitāšu ierosinātāji. Par muzikālo noformējumu un citām tehniskām lietām rūpējās Andrejs Sīmanis.

Konkurss sākās ar savas komandas pieteikumu. Komandas sniedza nelielu iepazīšanās priekšnesumu. Pēc priekšnesuma risinājās pats konkurss, kurā skolēni veica dažādus uzdevumus, kuru mērķis bija noteikt labākos angļu valodas zinātājus.

Komandu spēki bija ļoti līdzvērtīgi, jo rezultāti vairākām komandām bija vienādi.

1.vietu ieguva mūsu skolas komanda ”Penguins”, 2. vietā ”Star team”, “The stars”, “Beavers”, 3. vietā “Triangle”.

Šis jaukais pasākums noslēdzās ar uzvarētāju apbalvošanu un kopēju dziesmu. Pasākums bija izglītojošs un jautrs.

Paldies žūrijas komisijai, kuras sastāvu veidoja visu skolu angļu valodas skolotāji.

Svešvalodu MK vadītāja Indra Ozoliņa

Reģionālajā angļu valodas olimpiādē 9. klasei

olimpiāde 20.aprīlī Zasas vidusskolā notika reģionālā olimpiāde angļu valodā 9.klasei. Mūsu skolas 9.a klases skolniece Sintija Silagaile šajā olimpiādē ieguva 3.vietu. Sveicam Sintiju un viņas skolotāju Valdu Mičuli.

Paldies par piedalīšanos arī Artūram Rodem (9.b klase) un skolotājai Jeļenai Ozolai.

Starpnovadu angļu valodas olimpiādē 9. klasei

olimpiāde 13.aprīlī Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā notika starpnovadu (2.posma) olimpiāde angļu valodā 9.klasei, kurā ar ļoti labiem panākumiem startēja mūsu skolas pārstāvji:

Gan Artūrs, gan Sintija ir izvirzīti dalībai reģionālajā olimpiādē, kura notiks 20.aprīlī Zasā. Sveicam un vēlam panākumus arī nākamajā posmā!

Angļu valodas starpnovadu olimpiādē

27.janvārī notika starpnovadu angļu valodas olimpiāde 10. – 12.klasei. Labus rezultātus olimpiādē ieguvuši:

Elvijs Zālītis (12.b klase) – 1. vieta
Imants Melderis (10. klase) – 1. vieta
Renāts Tirziņš (11.a klase) – 3. vieta
Laura Kalniņa (10. klase) – atzinība

Paldies skolotājām Jeļenai Ozolai un Valdai Mičulei par ieguldīto darbu, sagatavojot skolēnus dalībai šajā olimpiādē.

Skolas angļu valodas olimpiādē 10.-12. klasēm

Pļaviņu novada ģimnāzijas olimpiāde 19. janvārī skolā notika 10.-12. klašu angļu valodas olimpiāde. Tajā piedalījās 30 skolēni, kuri centās pārbaudīt savu zināšanu kvalitāti, veicot klausīšanās, lasīšanas un valodas lietojuma uzdevumus. Olimpiādē maksimāli iegūstamo punktu skaits – 62.

Sveicam uzvarētājus!
1.v. Elvijs Zālītis(12.b kl.) – 53 p.
2.v. Imants Melderis(10.kl.) – 43 p.
3.v. Laura Kalniņa(10.kl.), Renāts Tirziņš(11.a kl.), Lelde Dudare (12.b kl.) – visiem 41 p.

Atzinīgi vērtējumi.
4.v. Lorēna Višņakova (12.b kl.) – 40 p.
5.v. Dāvis Ieviņš (11.b kl.), Jogita Kupča (12.b kl.) – 39 p.
6.v. Anna Avotiņa (12.b kl.) -38 p.
7.v. Henrijs Jaudzems (11.b kl.) – 36 p.

Novēlam šiem skolēniem labus panākumus starpnovadu olimpiādē Koknesē!

Svešvalodu MK