Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 12. – 16. februāris

Skolā dežurē 11. klase


Pirmdiena, 12.februāris

11.05 Ministru kabineta sanāksme 102.kab.
VUGD nodarbība 1.-4.klasēm svinību zālē
Līdz 15.00 iesnieguma par piedalīšanos Ēnu dienā iesniegšanas 102.kab. karjeras konsultantam – I.Bērziņai pēdējā diena
Skatuves runas konkursa dalībnieku skolas atlases kārta svinību zālē

Otrdiena, 13.februāris Starptautiskā Pasaules radio diena
1.mācību stundas laikā skolas zinātniskās pētniecības darbu konference svinību zālē
10.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
Publiskās runas konkursa 2. kārta I.Gaiša Kokneses vidusskolā, izbraukšana no skolas plkst.11.20 (piedalās: K.Priede, A.Esiņa, A.Daugavietis, G.Kapteinis, G.Elīte, S.Eglītis)

Trešdiena, 14.februāris Ēnu diena

11.05 Skolas jubilejas noformēšanas darba grupas sanāksme 102.kab.
10.00 Pļaviņu novada starpinstitucionālā sanāksme (S.Fjodorova, L.Ivanova)
13.00 Vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2018” I.kārta svinību zālē

Ceturtdiena, 15.februāris
11.05 Ekopadomes sanāksme
Nodarbība “Kriminālistikas noslēpumi” 10.-12.kl. svinību zālē
16.00 Profesionālās pilnveides seminārs “Stresa pārvaldība kā profesionālās izdegšanas profilakse” kultūras centrā
1. – 2.klašu skolēnu mācību vizīte Dabas muzejā Rīgā, ESF projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 «Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai» ietvaros
Aizkraukles novada sporta skolas kausa izcīņa tautas bumbā fināla sacensības (2006. dz.g. un jaunākiem)
Profesionālās pilnveides kursi ”Skolēnu uzņēmējspējas attīstīšana atbilstoši aprites ekonomikas principiem” Rīgā (M.Skrabutena, E.Valdberga)

Piektdiena, 16.februāris
Starpnovadu (2.posma) olimpiāde matemātikā 5. – 8.klasēm I.Gaiša Kokneses vidusskolā (piedalās: A.Kitajeva, K.Kondrāte, A.Gorpeņuka, V.Grišuļonoks, R.Mačs, J.Marcinkevičs, L.Lukss, K.Stūre, R.Striķis, U.Ivanova, A.Trifanova, G.Eizāns, A.Žmurova, K.Ostrovskis, B.Skrabutena, A.Daugavietis)
11.05 Dežūras nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 9.a, 11. klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
17.00 Valentīndienas pasākums 5. – 12.klasēm

12.- 16.02. Tematiskā izstāde: “Vai Tu jau izlasīji?”
12.-16.02. Valentīndienas pasts
Piedalīšanās izlietoto bateriju un makulatūras vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!”

Darba plāns 5. – 9. februāris

Skolā dežurē 7.b klase
Brīvdienas 1.klases skolēniem

Pirmdiena, 5.februāris
11.05 Ministru kabineta sanāksme 102.kab.
11., 12.klašu skolēnu ZPD prezentāciju iesūtīšana aizstāvēšanai sekcijās (iveta.krastina@png.edu.lv)

Otrdiena, 6.februāris Drošāka interneta diena
10.00 – 13.00 Starpnovadu (2. posma) tiešsaistes olimpiāde ķīmijā 9. – 12.klasēm 20.kab. (piedalās: G.Elīte, S.Balode, L.E.Pitjukeviča, K.Priede, L.Kārkliņa, A.K.Kriņicka, S.Djubina)
15.25 11.,12.klases skolēnu ZPD aizstāvēšana sekcijās
Dabaszinātņu sekcija 213. kabinetā (V.Adamoviča, L.Janoviča, S.Mēnese, S.Novoselovs, H.Mierturis, K.Činka)
Humanitāro zinātņu sekcija 310. kabinetā
(A.Bite, E.Bogdanovičs, S.Djubina, V.S.Mateša, E.Klaucāne, A.Lakstīgala, P.Lamberga, D.Samul)
Sociālo zinātņu sekcija 216.kab. (A.Bučis, M.Buševica, A.Kačkāne, A.K.Kriņicka, E.Silagailis)
10.b klases mācību ekskursija uz Rīgu
15.25 Pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas komisijas sanāksme 110.kab.
MK sanāksmes

Trešdiena, 7.februāris
11.05 Skolas jubilejas scenārija darba grupas sanāksme 102.kab.
Starpnovadu olimpiāde angļu valodā 8., 9.klasēm I.Gaiša Kokneses vidusskolā, izbraukšana no skolas plkst.8.20 (piedalās G.Elīte, R.E.Pitjukevičs, K.K.Kuciņš, L.Čepule, A.Esiņa, L.L.Kalviša, A.Daugavietis, B.Skrabutena, I.Siliņš)

Ceturtdiena, 8.februāris
Starpnovadu olimpiāde krievu valodā 10. – 12.klasēm I.Gaiša Kokneses vidusskolā, izbraukšana no skolas plkst.8.20 (piedalās A.Mežmale, J.Rediko, M.Kotovičs, V.Adamoviča, P.Lamberga, Dž.Nikaļuka)
15.25 Publiskās runas konkursa 1.kārta 309.kab.
17.30 2.b klases vecāku sapulce 117.kab.

Piektdiena, 9.februāris
11.05 Dežūras nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 7.b, 11. klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Skolēnu ziemas slēpošanas čempionāts Siguldā

03.02.- 09.02. Tematiskā izstāde ievērojamākie skolas absolventi, skolas bibliotēkā
Līdz 10.02. darbu iesūtīšana E.Virzas 135.jubilejai veltītajam literāro darbu konkursam

Darba plāns 29. janvāris – 3. februāris

Skolā dežurē 8.b klase
Pirmdiena, 29.janvāris
9.00 – 13.00 Starpnovadu (2.posma) tiešsaistes olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 11. – 12.klasēm 20.kab. (piedalās: Dz.Samul, S.Djubina, G.Kapteinis, L.Janoviča, P.Sondore, K.Činka, Dž.Nikaļuka, E.Klaucāne)
11.05 Ministru kabineta sanāksme 102.kab.
16.30 12.klases Žetona vakara priekšnesuma ģenerālmēģinājums svinību zālē

Otrdiena, 30.janvāris
9.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.30 PP sanāksme 201.kab.
Līdz plkst. 15.00 11.un 12.klašu skolēnu zinātniskās pētniecības darbu iesniegšana 215.kab. un iesūtīšana elektroniski: iveta.krastina@png.edu.lv
Basketbola interešu izglītības dalībnieku pieredzes brauciens uz Jēkabpils sporta namu

Trešdiena, 31.janvāris
10.00 – 13.00 Starpnovadu (2.posma) tiešsaistes olimpiāde ekonomikā 10. – 12.klasēm 20.kab. (piedalās: S. Djubina, L. Janoviča, A. K. Kriņicka, V. Adamoviča, Dz. Samul)
11.05 Skolas jubilejas noformējuma darba grupas sanāksme 102.kab.
3., 4.mācību stundas laikā valsts pārbaudes darbs – diagnosticējošais darbs 6.a klasei latviešu valodā (mutvārdu daļa) 316.kab., intervētājs – L. Avotiņa, vērtētājs – S. Stučka
Iesniegumu iesniegšanas, par kabinetu izmantošanas iespējām Žetona vakarā, pēdējā diena skolas kancelejā

Ceturtdiena, 1.februāris
10.00 – 15.30 Starpnovadu (2.posma) olimpiāde mājturībā un tehnoloģijās 8. – 9.klasēm 25./27.kab. (piedalās: B.Skrabutena, L.Kudrjavceva, L.Čepule, A.Ķirse, G.Elīte, K.Priede, A.Jokums, K.Ostrovskis, A.Rāviņš, A.Daugavietis, K.K.Kuciņš, A.Skābarnieks, R.Freijs)
5. – 9.klašu skolēnu mācību vizīte Dabas muzejā Rīgā, ESF projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 «Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai» ietvaros

Piektdiena, 2.februāris
9.00 – 14.00 Starpnovadu (2.posma) olimpiāde matemātikā 9. – 12.klasēm 104.kab. (piedalās: D.Loseva, S.Balode, L.E.Pitjukeviča, G.Elīte, K.Priede, A.Vaivods, K.Davidova, M.Ķirsis, L.Janoviča, S.Djubina, V.Adamoviča, R.Milsons, G.Kapteinis)
11.05 Dežūras nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 8.b, 7.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Profesionālās pilnveides kursi ”Skolēnu uzņēmējspējas attīstīšana atbilstoši aprites ekonomikas principiem” Rīgā (I.Bērziņa)
Līdz plkst.12.00 komandu pieteikumu iesniegšanas pēdējā diena Absolventu kausa sacensībām basketbolā saskaņā ar turnīra nolikumu
15.30 A.Grīvnieka kausa izcīņas turnīra 100 basketbola soda metienos fināls sporta zālē

Sestdiena, 3.februāris
9.00 Absolventu kausa 42. izcīņas sacensības basketbolā sporta zālē
18.00 Žetona vakars svinību zālē

29.01. – 2.02. A.Grīvnieka kausa izcīņas turnīrs 100 basketbola soda metienos sporta zālē
29.01.- 02.02. Skolas sacensības slēpošanā
Līdz 3.02. “Draudzīgā aicinājuma akcija”

Darba plāns 22. – 26. janvāris

Skolā dežurē 7.a klase

Pirmdiena, 22.janvāris
9.00 – 11.00 Starpnovadu (2.posma) olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 7.klasēm 311.kab.

 

Otrdiena, 23.janvāris
9.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.30 MP sanāksme 20.kab.
15.30 Skolas jubilejas scenārija darba grupas sanāksme 102.kab.

 

Trešdiena, 24.janvāris
11.05 Ministru tikšanās ar skolotājiem konsultantiem
11.05 “Draudzīgās skolas” pārstāvju sanāksme 311.kab.
Skolas (I posma) olimpiāde ģeogrāfijā 214.kab.

 

Ceturtdiena, 25.janvāris
2., 3. mācību stundas laikā valsts pārbaudes darbs – diagnosticējošais darbs 3.b klasei latviešu valodā (mutvārdu daļa) 116.kab., darba vadītājs – S.Meldere, vērtētājs – I.Reitere
8.klašu skolas (I posma) olimpiāde vācu valodā 104.kab.
5.b klases mācību ekskursija

 

Piektdiena, 26.janvāris
11.05 Dežūras nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 8.a, 7.a klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
12.30 Atbalsta personāla sanāksme 102.kab.
Latvijas Kultūras akadēmijas ES programmas “Apvārsnis 2020” pētniecības projekta CoHere “Kritiskais mantojums identitātes izpausmes un reprezentācija Eiropā” ietvaros, aptauja 10.b,11.,12.klasēm
Profesionālās pilnveides seminārs “Kosmoss Skolā” Rīgā (I.Briede)

22. – 26.01. Angļu valodā izlasīto grāmatu semināri 8.klasēm angļu valodā
22.01.-26.01. Tematiskā izstāde „Barikāžu laiks un…” skolas bibliotēkā  

Darba plāns 15. – 19. janvāris

Skolā dežurē 8.a klase

Pirmdiena, 15.janvāris

Starpnovadu (2.posma) olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 8. – 9.kl. I.Gaiša Kokneses vidusskolā (izbraukšana plkst. 8.20 no skolas)(piedalās: E.Luksa, B.Skrabutena, A.Esiņa, L.E.Pitjukeviča, G.Elīte, K.Priede, S.Balode)
11.05 Ministru kabineta sanāksme 102.kab.
Skolas (I posma) krievu valodas olimpiāde 10.b klasei 313.kab.

Otrdiena, 16.janvāris

1.,2. mācību stundas laikā valsts pārbaudes darbs – diagnosticējošais darbs 3.a klasei latviešu valodā (mutvārdu daļa) 114.kab., darba vadītājs – I.Lazda, vērtētājs – S.Fišmeistare
3.mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 7.a,b kl. 312.kab.
Skolas (I posma) krievu valodas olimpiāde 10.a, 11., 12.klasēm 214.kab.
9.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
11.05 Ekopadomes sanāksme 102.kab.
15.30 Klašu audzinātāju MK sanākme 201.kab.
Seminārs, apmācība “Klases kolektīva saliedēšanas tehnikas adaptācijas periodā” Jēkabpilī (Dz.Vanaga)
Dalība starptautiskajā skolēnu veselības paradumu pētījumā 5.b, 7.a, 7.b, 9.b klasēm

Trešdiena, 17.janvāris

Eiropas Sociālā fonda projekta 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros pirmās palīdzības nodarbības 10.a,b klasei svinību zālē
Dalība pasākumā “Karjeras iespējas iekšlietu un aizsardzības jomā” Preiļos (piedalās: K.Kuciņš, A.Skābarnieks, K.Smirnova, M.Ķirsis, V.Adamoviča, M.Buševica)
Dalība Sportland sacensībās “Pirmie soļi basketbolā” Maltā (piedalās 1.a, 1.b klases)
Skolas (I posma) ģeogrāfijas olimpiāde 10.-12.klasēm 214.kab.

Ceturtdiena, 18.janvāris

Eiropas Sociālā fonda projekta 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros pirmās palīdzības nodarbības 12.klasei svinību zālē
3.mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde 8.klasēm angļu valodā 309.kab.
3.mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde 9.klasēm angļu valodā 310.kab.
Skolas (I posma) mājturības olimpiāde 8.-9.kl.

Piektdiena, 19.janvāris

Eiropas Sociālā fonda projekta 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros pirmās palīdzības nodarbības 11.klasei svinību zālē
10.00 Pļaviņu novada starpinstitucionālā sanāksme (Dz.Vanaga, S.Fjodorova)
10.00 – 13.00 Starpnovadu (2.posma) tiešsaistes olimpiāde fizikā 20.kab. (piedalās H.Mickevičs, L.E.Pitjukeviča, H.Vīksne – Sarkanais, R.Rūciņš – Vējiņš, R.Milsons, K.Činka, S.Djubina, L.Janoviča
11.05 Dežūras nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 8.a, 8.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
No plkst. 14.40 politkluba organizētā 1991.gada Barikāžu aizstāvju atceres dienai veltītā Barikāžu rekonstrukcija 8. – 12.klašu skolēniem
Ziemas skolēnu čempionāts slēpošanā Siguldā

05.01.-19.01. Tematiskā izstāde „Barikāžu laiks un…” skolas bibliotēkā
05.01.-19.01. Akcija „Grāmata, grāmatiņa, kurā plauktā tagad viņa?”skolas bibliotēkā
20.01. Latvijas skolēnu sporta sacensības 64 lauciņu dambretē 

Darba plāns 8. – 12. janvāris

Skolā dežurē 9.b klase

Pirmdiena, 8.janvāris

8.30 Dežūras nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 9.a,9.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)

2.mācību stundas laikā skolas (1.posma) olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 11. – 12.kl. 311.kab.

MOT apmācības Tukumā (A.Lasmane)  

Otrdiena, 9.janvāris

15.20 Ministru kabineta sanāksme 102.kab.

MOT apmācības Tukumā (A.Lasmane)

Pedagogu profesionālās  kompetences pilnveides kursu “Skolēnu pilsoniskās līdzdalības sekmēšana audzināšanas procesā” valsts līmeņa pedagogu – tālākizglītotāju konsultācijas Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” ietvaros Rīgā (L.Ivanova)  

Trešdiena, 10.janvāris

Tematisko plānu korekciju iesūtīšanas pēdējā diena (lana.ivanova@png.edu.lv)

MOT apmācības Tukumā (A.Lasmane)

Pedagogu profesionālās  kompetences pilnveides kursu “Skolēnu pilsoniskās līdzdalības sekmēšana audzināšanas procesā” valsts līmeņa pedagogu – tālākizglītotāju konsultācijas Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” ietvaros Rīgā (L.Ivanova)  

Ceturtdiena, 11.janvāris

   

Piektdiena, 12.janvāris

9.00 – 12.00 Starpnovadu (2.posma) vēstures olimpiāde 9., 12.kl. 214.kab. (piedalās G.Elīte, K. Priede, S. Balode, L.E. Pitjukeviča, V. Nikaļuka, R. Milsons, K. Činka, G.Kapteinis

2., 3.mācību stundas laikā valsts pārbaudes darbs – diagnosticējošais darbs 6.b klasei latviešu valodā (mutvārdu daļa) 311.kab., darba vadītājs – V.Rulle, vērtētājs – S.Stučka  11.05 Dežūras nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 9.b,8.a klases virsdežuranti, klases audzinātāji)

Pārskatītu un precizētu individuālo plānu iesūtīšanas pēdējā diena (lana.ivanova@png.edu.lv)  

 

08.01.-12.01 Foto izstāde “Ziemas skati” skolas bibliotēkā

8. – 12.01. Dzeja un dziesma svešvalodās

 8. – 12.01. Apsveikumu gatavošana krievu Ziemassvētkos un Jaunajā gadā

Darba plāns 2017.gada 25. decembris – 2018.gada 5. janvāris

25.12.2017. – 5.01.2018. Skolēnu ziemas brīvdienas

25.12.2017. – 5.01.2018. Pedagogu darba laiks – saskaņā ar pedagogu iesniegtajiem un ar direktora p.i. saskaņotajiem individuālajiem darba grafikiem

Pirmdiena, 25.decembris

Ziemassvētki

Otrdiena, 26.decembris

Ziemassvētki

Trešdiena, 27.decembris

11.00 Skolas darbinieku Ziemassvētku pasākums

14.30 Pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas komisijas sanāksme 110.kab.

Ceturtdiena, 28.decembris

8.30 Karjeras vadības prasmju seminārs skolotājiem 201.kab.

Piektdiena, 29.decembris

2.semestra pagarinātās dienas grupas grafika precizēšanas pēdējā diena

Pirmdiena, 1.janvāris

Jaungada diena

Otrdiena, 2.janvāris

2.semestra interešu izglītības grafika precizēšanas pēdējā diena

Trešdiena, 3.janvāris

9.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.

2.semestra fakultatīvo nodarbību grafika aizpildīšanas pēdējā diena

2.semestra individuālo nodarbību (konsultāciju) grafika aizpildīšanas pēdējā diena

Ceturtdiena, 4.janvāris

Pedagogu darba atskaites iesniegšanas pēdējā diena (elektroniski lana.ivanova@png.edu.lv un izdrukas veidā 203.kab.)

Klašu audzinātāju darba atskaites iesniegšanas pēdējā diena (elektroniski: jolanta.nicgale@png.edu.lv un izdrukas veidā 102.kab.)

Piektdiena, 5.janvāris

Metodisko komisiju 1.semestra atskaites iesniegšanas pēdējā diena (elektroniski lana.ivanova@png.edu.lv un izdrukas veidā 203.kab.)
Ieskaišu grafika 2.semestrim aizpildīšanas pēdējā diena
Skolotāju tālākizglītotāju kursi “Skolēnu pilsoniskās līdzdalības sekmēšana audzināšanas procesā Rīgā (A.Lasmane, I.Bicāla, I.Krastiņa)
Seminārs par tiešsaistes olimpiāžu vietni un ZPD reģionālās konferences organizēšanu Jelgavā (L.Ivanova)
30.12.Vecgada balvas izcīņa slēpošanā “Jaujas”

Darba plāns 18. decembris – 22. decembris

Skolā dežūrē 9.a klase

Pirmdiena, 18.decembris
1., 2. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 8. – 9.klasēm 311.kab
11.05 Ministru kabineta sanāksme 209.kab
1.a klases Ziemassvētku pasākums Krustpils pilī

Otrdiena, 19.decembris
9.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
12.20 SMU Ziemassvētku tirdziņš 2.stāva foajē
1.b klases Ziemassvētku pasākums Krustpils pilī
4.b klases ekskursija

Trešdiena, 20.decembris
1., 2.mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde vēsturē 9., 12.klasēm 215.kab.
5.mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde ekonomikā 11. klasei 216.kab.
I semestra vērtējumu izlikšanas līdz plkst.11.00
Līdz plkst.12.15 4.-12.klašu audzinātāji elektroniski iesūta skolēnu sarakstu – Zelta, Sudraba un Izaugsmes liecības saņēmējus (lana.ivanova@png.edu.lv un jolanta.nicgale@png.edu.lv)
12.30 Zelta, Sudraba un Izaugsmes liecības piešķiršanas komisijas sanāksme 110.kab.
Līdz plkst.17.00 1.-3.kl.audzinātājiem iesniegt elektroniski (lana.ivanova@png.edu.lv) skolēnu sarakstus ar skolēniem, kuriem ir augsti mācību sasniegumi
16.00 Ziemassvētku pasākums 5.-8.klasēm
17.00 8.b klases Ziemassvētku pasākums 209.kab.
IZM organizēts seminārs par plānotajām izmaiņām normatīvajos aktos un likumos Rīgā (L.Ivanova)
Profesionālās pilnveides kursi basketbolā Jēkabpilī (I. Aleksejeva)

Ceturtdiena, 21.decembris
Līdz plkst.15.00 9.-12.klašu audzinātājiem elektroniski iesniegt (lana.ivanova@png.edu.lv) ziņas par skolēniem, kuriem pienākas stipendija saskaņā ar Kārtību kādā izmaksā stipendijas par augstiem sasniegumiem ikdienas mācību darbā Pļaviņu novada ģimnāzijā 9.12.klašu skolēniem
18.00 Ziemassvētku pasākums 9.-12.klasēm
7.a,b klases ekskursija
6.a Klases vakars 313.kab.

Piektdiena,22.decembris
9.00 Ziemassvētku pasākums 1.-4.klasēm
Liecību izsniegšana
5.b Klases vakars 216.kab.
7.b Klases vakars 104.kab.
10.30 Skolas basketbola turnīrs 9.-12.klašu grupā

18.-22.12. Klašu Ziemassvētku pasākumi
04.-23.12. Tematiskā izstāde – “Ziemassvētku brīnums”
18.–29.12. Metodisko komisiju sanāksmes

Darba plāns 11. decembris – 15. decembris

Skolā dežūrē 10.b klase

Pirmdiena, 11.decembris
11.05 Ministru kabineta sanāksme 209.kab
11.05 Ekopadomes sanāksme 102.kab.

Otrdiena, 12.decembris
9.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.30 MP sanāksme 20.kab.

Trešdiena, 13.decembris
10.00 Starpinstitucionālā sanāksme (L.Ivanova, S.Fjodorova)
11.00 Mazā pedagoģiskās padomes sanāksme 313.kab.
Seminārs Karjeras atbalstam izglītojamiem 10.-12.kl. svinību zālē
14.00 Projekta UNESCO ASP darba grupas sanāksme 203.kab.
I semestra ieskaišu pēdējā diena

Ceturtdiena, 14.decembris
2.mācību stundas laikā I (Skolas) posma olimpiāde ķīmijā 9. – 12.klasēm 107.kab.
Dalība Skola2030 atvērto durvju dienā Rīgā (V.Rulle, E.Valdberga)

Piektdiena,15.decembris
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 10.b, 9.a klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
17.00 Ziemassvētku ieskaņas koncerts “Mazu brīdi pirms…!” svinību zālē
Kursi Neatliekamā palīdzība vitālo funkciju atjaunošanā Jēkabpils (I.Ļūļāka)

11. – 15.12. Konkurss “Mana oriģinālā Ziemassvētku egle”
12. – 15.12. Darbnīca “Piparkūku cepšana” (laiku saskaņot ar sk.I.Volani)
04.-15.12. Tematiskā izstāde “Ziemassvētku noskaņa” (Ideju virpulī)
04.-23.12. Tematiskā izstāde – “Ziemassvētku brīnums”

Darba plāns 4. decembris – 8. decembris

Skolā dežūrē 10.a klase

Pirmdiena, 4.decembris
11.05 Ministru kabineta sanāksme 209.kab

Otrdiena, 5.decembris
9.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
11.05. 10. – 12.klašu skolēnu sanāksme svinību zālē
15.30 Skolotāju sanāksme 201.kab.
Supervīzija sociālajiem pedagogiem Jēkabpilī (S.Fjodorova)

Trešdiena, 6.decembris
11.05 5.-12.klašu klašu vecāko sanāksme 19.kab.
11.05 5.-12.klašu vides nodaļu vadītāju sanāksme 201.kab.
11.05 5.-12.klašu izglītības nodaļu vadītāju sanāksme 20.kab.
11.05 5.-12.klašu kultūras nodaļu vadītāju sanāksme 209.kab.
11.05 “Draudzīgā skola” klašu pārstāvju sanāksme 311.kab.
11.05 5.-12.klašu sporta nodaļu vadītāju sanāksme 7.kab.
Pusstundas skrējiens Jēkabpils Mežaparkā
Dalība LTV1 erudīcijas spēles “Gudrs vēl gudrāks” ierakstā Rīgā

Ceturtdiena, 7.decembris
Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” forums “Par visu, kas Latviju padara par Latviju” Rīgā (J.Nīcgale)

Piektdiena,8.decembris
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab. (piedalās 10.a, 10.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
5. – 8.12. Iespēja apgūt jaunas arodprasmes radošajā darbnīcā:”Mēs – Latvijas simtgadei” (zēnu mājturības kabinetā, laiks jāsaskaņo ar sk.G.Mozgu)

4. – 8.12 Skolas noformēšana Ziemassvētku noskaņās
10.12. Otrā advente