Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Darba plāns 5. – 9. februāris

1. klašu izglītojamo brīvlaiks

Pirmdiena, 5. februāris
10.00 – 12.00 Novada (II posma) olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 5. – 6. klasēm tiešsaistē 19. kab. (piedalās: M. Briedis, G. Vilciņa, A. Kaidaka, L. Ošlapa, Ž. Stendere, E. Baltā, M. Roziņa, A. Striķis, R. Valdbergs, A. Andersone, L. Avotiņa, E. Pujāte)
15.30 Informatīvs tiešsaistes seminārs par valsts pārbaudes darbu saturu, norisi un vērtēšanu 2023./2024. mācību gadā (sociālās zinātnes)

Otrdiena, 6. februāris
8.30 Aizkraukles novada pašvaldības vadības, nodaļu vadītāju un iestāžu vadītāju iknedēļas sanāksme tiešsaistē (I. Luksa)
9.30 Administrācijas sanāksme 110. kab.
10.00 – 13.00 Novada (II posma) olimpiāde ģeogrāfijā 10. – 12. klasēm tiešsaistē 203. kab. (piedalās: K. K. Brūniņa)
“Prāta spēles” viktorīna Drošāka interneta dienas ietvaros
15.00 Aizkraukles novada izglītības iestāžu vadītāju sanāksme tiešsaistē (I. Luksa)
15.10 Nodarbība skolotājiem par Chromebook lietošanu 20. kab.
15.30 Informatīvs tiešsaistes seminārs par valsts pārbaudes darbu saturu, norisi un vērtēšanu 2023./2024. mācību gadā (matemātika)

Trešdiena, 7. februāris
14.00 Valsts izglītības satura centra tiešsaistes seminārs “Atbalsta pasākumi mācību satura apguvē un valsts pārbaudes darbos”
Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centra kursi “Pedagoģiskā procesa plānošana un organizēšana bērniem ar AST izglītības iestādē” Jēkabpilī (I. Balode)
Aizkraukles novada izglītības iestāžu koru kopmēģinājums Aizkrauklē (izbraukšana no skolas plkst. 10.00)

Ceturtdiena, 8. februāris
10.00 – 13.30 Novada (II posma) olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 8. – 9. klasēm tiešsaistē 20. kab. (piedalās: K. Lodīte, K. Krūmiņš, E. Kurcalte, K. A. Avotiņa, P. K. Kazaka, L. L. Buševica, M. Ozoliņa, J. Riekstiņa, A. Paļuga, L. Silasproģe)
10.00 – 13.00 Tiešsaistes seminārs “Sociālpedagoģiskās darbības juridiskā puse” (S. Fjodorova)
14.00 Augstākā līmeņa izmēģinājuma eksāmens kultūrā un mākslā 12. klasei (skolēniem, kuri ir pieteikušies kārtot šo eksāmenu) 20. kab.

Piektdiena, 9. februāris
Padziļinātā kursa “Dizains un tehnoloģijas II” mācību resursu atklāšanas pasākums Rīgā (I. Volane)
LU pārstāvju tikšanās ar 10. – 12. kl. skolēniem svinību zālē

Darba plāns 29. janvāris – 3. februāris

Pirmdiena, 29. janvāris

Otrdiena, 30. janvāris
8.30 Aizkraukles novada pašvaldības vadības, nodaļu vadītāju un iestāžu vadītāju iknedēļas sanāksme tiešsaistē (I. Luksa)
9.30 Administrācijas sanāksme 110. kab.
Žetona vakara 12. klases priekšnesuma ģenerālmēģinājums svinību zālē
15.10 PP sēde 201. kab.
18.00 Skolas padomes aktīva sanāksme 110. kab.

Trešdiena, 31. janvāris
10.00 – 13.00 Novada (II posma) olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 11. – 12. klasēm tiešsaistē 201. kab. (piedalās: I. Ambaine, N. Gasperoviča, L. Lukss, L. Kļaviņa, K. Kondrāte)
15.30 Informatīvs tiešsaistes seminārs par valsts pārbaudes darbu saturu, norisi un vērtēšanu 2023./2024. mācību gadā (dabaszinību priekšmeti, vēsture)

Ceturtdiena, 1. februāris
Latvijas un novadu mācības atklātās olimpiādes 2. posms Rīgā (piedalās: R. Valdbergs, A. Andersone, A. Ivanovs)
8.40 -11.00 1.b klases pārgājiens uz Pļaviņu bērnu bibliotēku
15.30 Informatīvs tiešsaistes seminārs par valsts pārbaudes darbu saturu, norisi un vērtēšanu 2023./2024. mācību gadā svešvalodu, kultūras un mākslas skolotājiem
Aizkraukles novada skolu reģionālās sacensības basketbolā Aizkrauklē (piedalās: K. Klačkovs, A. Svencis, L. Lukss, R. Kaņepējs, R. Pakers-Gasperovičs, A. Zagorskis, K. Kaļva, R. Stoma)

Piektdiena, 2. februāris
Novada (II posma) olimpiāde matemātikā 9. – 12. klasēm Aizkrauklē (izbraukšana plkst. 9.00 no skolas) (piedalās: E. Muceniece, A. Duntavs, A. Paļuga, V. Jaudzema, R. Adaškevičs, A. Svencis, R. Kaņepējs, L. Lukss)
Līdz plkst. 12.00 basketbola komandu pieteikšana Absolventu kausam kancelejā vai elektroniski (skola@png.edu.lv)
16.00 Skolotāja Artūra Grīvnieka kausa izcīņas turnīra 100 basketbola soda metienos fināls sporta zālē

Sestdiena, 3. februāris
9.00 Absolventu kauss basketbolā sporta zālē
18.00 Žetona vakars svinību zālē

29.01. – 2.02. Skolotāja Artūra Grīvnieka kausa izcīņas turnīrs 100 basketbola soda metienos sporta zālē

Darba plāns 22. – 26. janvāris

Pirmdiena, 22. janvāris
10.00 – 13.10 Vebinārs “Ilgtspējīgas un produktīvas vides nodrošināšana skolās” (S. Kupča)
9.b klases mācību ekskursija

Otrdiena, 23. janvāris
8.30 Aizkraukles novada pašvaldības vadības, nodaļu vadītāju un iestāžu vadītāju iknedēļas sanāksme tiešsaistē (I. Luksa)
9.30 Administrācijas sanāksme 110. kab.
15.10 Nodarbība skolotājiem par zinātniskās pētniecības darbiem un projektu darbiem 201. kab.
Tiešsaistes apmācības “Uzdevumu piemēri programmēšanas tematu apguvei no 7. līdz 9. klasei” (V. Platgalve)

Trešdiena, 24. janvāris
Seminārs atbalsta speciālistiem “Atbalsts bērniem ar speciālajām vajadzībām izglītības iestādē” Kokneses pamatskolā – attīstības centrā (I. Balode, S. Fjodorova)
15.30 Informatīvs tiešsaistes seminārs par valsts pārbaudes darbu saturu, norisi un vērtēšanu 2023./2024. mācību gadā (Latviešu valoda)

Ceturtdiena, 25. janvāris
18.00 9.b klases vecāku sapulce 215. kab.
Tiešsaistes apmācības “Uzdevumu piemēri programmēšanas tematu apguvei no 7. līdz 9. klasei” (V. Platgalve)

Piektdiena, 26. janvāris
MOT Jauno MOTivatoru apmācības Rīgā (L. Teterovska, Ē. M. Saliņa)
Tiešsaistes apmācības “Uzdevumu piemēri programmēšanas tematu apguvei no 7. līdz 9. klasei” (V. Platgalve)

27.01. Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrības konference “Sociālā un pilsoniskā mācību joma izglītības saturā” (I. Krastiņa)
27.01. MOT Jauno MOTivatoru apmācības Rīgā (L. Teterovska, Ē. M. Saliņa)

Darba plāns 15. – 19. janvāris

Pirmdiena, 15. janvāris
MOT nodarbības 7.b, 7.a kl. 211. kab.

Otrdiena, 16. janvāris
8.30 Aizkraukles novada pašvaldības vadības, nodaļu vadītāju un iestāžu vadītāju iknedēļas sanāksme tiešsaistē (I. Luksa)
9.30 Administrācijas sanāksme 110. kab.
3., 4. mācību stundas laikā Skolas (I posma) olimpiāde latviešu valodā 5. – 6. kl. 316. kab.
5., 6. mācību stundas laikā Skolas (I posma) olimpiāde latviešu valodā 8. – 9. kl. 316. kab.
15.00 LIVA Direktoru sarunas tiešsaistē (I. Luksa)
15.10 Metodisko komisiju sanāksmes
MK vadītāju atskaites iesniegšanas pēdējā diena (lana.ivanova@png.edu.lv)

Trešdiena, 17. janvāris
16.00 Skolu muzeju biedrības sanāksme (tiešsaistē) par 2. semestra aktivitātēm skolu muzeju darbā (I. Krastiņa)

Ceturtdiena, 18. janvāris
MOT nodarbības 8.a, 8.b kl. 214. kab.

Piektdiena, 19. janvāris
10.00 – 13.00 Novada (II posma) olimpiāde fizikā 9. – 12. kl. tiešsaistē 20. kab. (piedalās: V. Jaudzema, K. K. Brūniņa, A. Gorpeņuka, A. E. Rektiņa, L. Lukss
Latvijas Okupācijas muzeja tiešsaistes nodarbība “Par savu zemi jāstāv. Barikāžu laiks” 9.b klasei
12.30 Barikāžu atceres pasākums skolas iekšpagalmā
9. -12. klašu skolēnu tikšanās ar Banku augstskolas pārstāvjiem svinību zālē

Darba plāns 8. – 12. janvāris

Pirmdiena, 8. janvāris
Skolas (I posma) olimpiāde ģeogrāfijā 214. kab.
15.00 izglītības iestāžu vadītāju darba sanāksme tiešsaistē (I. Luksa)
Pedagoģiskās darbības izvērtējuma iesniegšanas (lana.ivanova@png.edu.lv un MK vadītājam) pēdējā diena
Jaunsardzes centra rīkoti kursi “Programma ABC bloks” Saldū (G. Mozga)

Otrdiena, 9. janvāris
8.30 Aizkraukles novada pašvaldības vadības, nodaļu vadītāju un iestāžu vadītāju iknedēļas sanāksme tiešsaistē (I. Luksa)
15.10 MP sanāksme 201. kab.
Atklātā krievu valodas 25. olimpiāde 8. – 9. klašu izglītojamajiem un Krievu valodas 3. posma (valsts) olimpiāde Rīgā (piedalās A. Paļuga, K. Kondrāte, A. Gorpeņuka)
Jaunsardzes centra rīkoti kursi “Programma ABC bloks” Saldū (G. Mozga)

Trešdiena, 10. janvāris
Jaunsardzes centra rīkoti kursi “Programma ABC bloks” Saldū (G. Mozga)

Ceturtdiena, 11. janvāris
1., 2. mācību stunda Skolas (I posma) olimpiāde latviešu valodā 11. – 12. kl. 316. kab.
10.00 – 13.00 Novada (II posma) olimpiāde ķīmijā 9. – 12. klasei tiešsaistē 201. kab. (piedalās: B. Bancāne, E. Muceniece, K. Kondrāte)
Latvijas Okupācijas muzeja tiešsaistes nodarbība “Par savu zemi jāstāv. Barikāžu laiks” 10. klasei
Jaunsardzes centra rīkoti kursi “Programma ABC bloks” Saldū (G. Mozga)
Kursi “Informatīva tikšanās par digitālo mācību resursu Pratne.lv” (I. Bērziņa, I. Krastiņa, V. Platgalve)

Piektdiena, 12. janvāris
Vācu valodas 3. posma (valsts) olimpiāde Rīgā (piedalās: G. Vuškārnieks)
9. – 12. kl. skolēnu, skolotāju un skolas vadības tikšanās ar Izglītības un zinātnes ministri Andu Čakšu un Saeimas pārstāvjiem.

Darba plāns 25. decembris – 5. janvāris

Pedagogu darba laiks saskaņā ar individuālajiem darba grafikiem

Pirmdiena, 25. decembris
Ziemassvētki

Otrdiena, 26. decembris
Ziemassvētki

Trešdiena, 27. decembris
10.00 Tiešsaistes seminārs sākumskolas skolotājiem “Metodes klases saliedēšanai” (K. Balode, S. Fišmeistare, Indra Ozoliņa, I. Reitere)
10.00 Vizuālās mākslas jomas skolotāju seminārs tiešsaistē (G. Bramane – Kaminska)
Mācību ekskursija uz Kluba “Māja” organizētu pasākumu – interaktīvās nodarbības izlaušanās spēle “Latvija no PSRS līdz ES” Rīgā

Ceturtdiena, 28. decembris
10.00 IT jomas skolotāju seminārs Aizkraukles novada vidusskolā (V. Platgalve, E. Valdberga)
10.00 Matemātikas jomas skolotāju sanāksme tiešsaistē (I. Bērziņa, A. Igaune, I. Luksa, A. Seikovska)
Mācību priekšmetu tematisko plānu II semestrim elektroniskas aizpildīšanas un atbilstoši aizpildītu titullapu par 2023./2024. m. g. II semestri iesniegšanas kancelejā pēdējā diena

Piektdiena, 29. decembris

Pirmdiena, 1. janvāris
Jaungada diena

Otrdiena, 2. janvāris
10.00 Dizaina un tehnoloģiju jomas skolotāju meistarklase “3D printera izmantošana” 25. kab.

Trešdiena, 3. janvāris

Ceturtdiena, 4. janvāris

Piektdiena, 5. janvāris
Pēdējā diena pieteikuma – motivācijas vēstules iesniegšanai skolas direktorei skolotāja Māra Siliņa piemiņas stipendijas saņemšanai
Līdz plkst. 17.00 pārbaudes darbu grafika aizpildīšanas pēdējā diena tiešsaistē

Darba plāns 18. – 22. decembris

Pirmdiena, 18. decembris
MOT nodarbības 7. klasēm 211. kab. (atceltas)
Jaunsardzes centra organizēts seminārs Rīgā (G. Mozga)
MOT Ziemassvētku pasākums Rīgā (I. Luksa)

Otrdiena, 19. decembris
MOT nodarbība 8. klasēm 214. kab.
Tikšanās ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) prezidentu Aigaru Rostovski 10. – 12. kl. svinību zālē
Jaunsardzes centra organizēts seminārs Rīgā (G. Mozga)
16.00 2.b klases Ziemassvētku pasākums svinību zālē

Trešdiena, 20. decembris
Līdz plkst. 12.00 I semestra vērtējumu izlikšana 4. – 12. klasēm
Līdz plkst. 13.00 4. – 12. klašu skolēnu – Zelta, Sudraba un Izaugsmes liecību saņēmēju sarakstu iesūtīšana (lana.ivanova@png.edu.lv)
14.15 Zelta, Sudraba un Izaugsmes liecību piešķiršanas komisijas sanāksme 20. kab.
Līdz plkst. 17.00 1. – 3. klašu skolēnu ar augstiem mācību sasniegumiem sarakstu
iesūtīšana (lana.ivanova@png.edu.lv, vineta.platgalve@png.edu.lv)
Līdz plkst. 17.00 pedagogu individuālo darba grafiku skolēnu ziemas brīvdienās iesniegšana kancelejā
17.00 Ziemassvētku pasākums “Ceļojums” 5. – 8. kl. skolēniem svinību zālē
13.30 – 15.00 Lekcija par reproduktīvās un seksuālās veselības nozīmi 9. – 10. klašu skolēniem svinību zālē

Ceturtdiena, 21. decembris
11.00 – 12.00 Latvijas Nacionālā bibliotēkas projekta “Latvijas kultūras kanons” ietvaros organizētā tiešsaistes viktorīna “Ziemassvētki kanonā” 6. – 9. klasēm 215. kab.
Latvijas Okupācijas muzeja tiešsaistes nodarbība “Izdzīvot Ziemassvētkus” 10. klasei
18.00 Ziemassvētku pasākums “Dzīvē kā teātrī, teātrī kā dzīvē” 9. – 12. kl. skolēniem svinību zālē
Jaunsardzes centra VAM nodarbība Jēkabpilī (G. Mozga)

Piektdiena, 22. decembris
Liecību izsniegšana/klašu Ziemassvētku pasākumi
9.00 Ziemassvētku pasākums “Ziemassvētku stāsts” 1. – 4. kl. skolēniem svinību zālē
6.a klases Ziemassvētku pasākums svinību zālē
Jaunsardzes centra VAM nodarbība Jēkabpilī (G. Mozga)

Darba plāns 11. – 15. decembris

Pirmdiena, 11. decembris
10.20 1. – 3. kl. skolēnu tikšanās ar organizācijas “Palīdzēsim viens otram” pārstāvjiem svinību zālē
Kursi “Pilsoniskās un personības pilnveides audzināšanas pamatprincipi” tiešsaistē (J. Nīcgale)

Otrdiena, 12. decembris
3. mācību stundas laikā skolas (I posma) olimpiāde ķīmijā 104. kab. (piedalās: B. Bancāne, P. K. Kazaka, E. Muceniece, K. Kondrāte)
7.b klases mācību ekskursija
Sabiedrības integrācijas fonda ģimeņu forums “Ja vien mēs vairāk sarunātos” (I. Luksa)

Trešdiena, 13. decembris
Pēdējā ieskaišu diena I semestrī

Ceturtdiena, 14. decembris
MOT nodarbības 9. klasēm 214. kab.
Valsts (III posma) olimpiādes angļu valodā 1. kārta Rīgā (piedalās E. Pujāte)
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Citāds skats uz Tehnoloģiju mācību jomas tematu izklāstu” Aizkrauklē (I. Volane)

Piektdiena, 15. decembris
13.10 Ziemassvētku tirdziņš svinību zālē

Darba plāns 4. – 8. decembris

Pirmdiena, 4. decembris
10.00 – 12.30 Novada (II posma) olimpiāde vācu valodā 211. kab. (piedalās G. Vuškārnieks)
14.20 Administrācijas sanāksme 110. kab.

Otrdiena, 5. decembris
8.30 Aizkraukles novada pašvaldības vadības, nodaļu vadītāju un iestāžu vadītāju iknedēļas sanāksme tiešsaistē (I. Luksa)
10.00 – 12.00 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas organizēts tiešsaistes seminārs digitālajiem aģentiem un līderiem par aktualitātēm e-risinājumu jomā (S. Severova)
15.10 Nodarbība skolotājiem par Chromebook lietošanu 20. kab.
Gada noslēguma inventarizācija
Iniciatīvas “Latvijas Skolas soma” koncertlekcija “Ziemassvētku ekspresis” 1. – 5. kl. svinību zālē
OECD starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas PISA 2022 rezultātu paziņošanas pasākums Rīgā (L. Ivanova)

Trešdiena, 6. decembris
Gada noslēguma inventarizācija

Ceturtdiena, 7. decembris
10.00 – 11.00 1. – 4. kl. skolēnu tikšanās ar rakstnieci I. Skrastiņu svinību zālē
Gada noslēguma inventarizācija
UNESCO organizēts seminārs pedagogiem “Kā runāt par medijpratību un informācijpratību ar skolēniem?” Rīgā (L. Ivanova, E. Valdberga)

Piektdiena, 8. decembris
10.00 – 12.30 Novada (II posma) olimpiāde vēsturē 9., 10. – 12. klasēm 20. kab. (piedalās: A. Paļuga, E. Muceniece, J. Riekstiņa, L. Silasproģe, L. Paļuga, M. Ozoliņa, K. K. Brūniņa, V. Jaudzema, V. Kažemaka)
Gada noslēguma inventarizācija

Darba plāns 27. novembris – 1. decembris

Pirmdiena, 27. novembris
1., 2. mācību stunda skolas (I posma) olimpiāde fizikā 9. – 12. klasēm 201. kab
5. – 8. kl. skolēnu ar augstiem mācību sasniegumiem mācību ekskursija – mācību vizīte uz Ventspili projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” finansējuma ietvaros

Otrdiena, 28. novembris
15.10 Klašu audzinātāju MK sanāksme 201. kab.
Seminārs “Labās prakses piemērs” novada sporta un veselības skolotājiem Aizkrauklē (J. Eiduks, I. Aleksejeva)
ICCS 2022 pētījuma rezultātu paziņošanas pasākums Rīgā (I. Luksa)

Trešdiena, 29. novembris
Virtuālās realitātes nodarbības projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” finansējuma ietvaros (3.b; 4.a; 4.b; 5.b; 6.a; 6.b, 8.a)

Ceturtdiena, 30. novembris
10.00 – 13.00 Novada (II posma) olimpiāde bioloģijā 201. kab. (piedalās: A. Rudzīte, E. Muceniece, K. K. Brūniņa, V. Jaudzema, A. Gorpeņuka, K. Kondrāte)
Virtuālās realitātes nodarbības iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros (7.a; 7.b; 9.a; 9.b)
Dalība Melnās kafijas vakarā Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā Rīgā, izbraukšana no skolas plkst. 13.00 (piedalās: E. Kurcalte, Ē. M. Saliņa, K. Aizporietis, A. Duntavs, A. Paļuga, L. Paļuga, J. Riekstiņa, A. Rudzīte, M. Āboliņš, K. K. Brūniņa, R. Pakers-Gasperovičs, P. B. Mežmale, A. Berģe, A. Gorpeņuka)

Piektdiena, 1. decembris
18.00 Pasākums “Melnās kafijas vakaram Pļaviņu vidusskolā 20” svinību zālē