Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 11. – 15. septembris

Skolā dežūrē 11. klase

Pirmdiena, 11.septembris
Klašu audzinātāju tematisko plānu iesūtīšanas pēdējā diena.
Mācību priekšmetu tematisko plānu iesniegšanas pēdējā diena.

Otrdiena, 12. septembris
9.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
14.00 VEF konkursā laimētā strītbola groza uzstādīšana skolas stadionā.
15.30 Skolotāju sanāksme 201.kab.
15.45 Klašu audz. MK sanāksme 201.kab.

Trešdiena, 13.septembris
11.00 Skolēnu pašpārvaldes prezidenta un ministru vēlēšanas svinību zālē.
13.00 Pļaviņu novada domes organizēta apmācība 20.kab.
Ieskaišu grafika 1.semestrim aizpildīšanas pēdējā diena.
Fakultatīvo nodarbību tematisko plānu iesūtīšanas pēdējā diena.

Ceturtdiena, 14. septembris
Drošības diena svinību zālē:
11.00-11.30 5.-8.klase;
13.00 1.-4.klase.
Seminārs mūzikas skolotāju metodisko apvienību vadītājiem Rīgā

Piektdiena, 15. septembris
11.00 Dežūru nodošana – pieņemšana 102.kab.
“Olimpiskās dienas 2017” seminārs Rīgā.
Interešu izglītības pulciņu un fakultatīvo nodarbību dalībnieku sarakstu iesūtīšana.
“Aktuālie cilvēkdrošības jautājumi un to īstenošana” Kursi Jēkabpilī.
Individuālo izglītības programmas īstenošanas plānu mācību grūtību novēršanai iesūtīšanas pēdējā diena:
• skolēniem, kuri tika pārcelti nākamajā klasē ar nepietiekamu vērtējumu kādā mācību priekšmetā un skolēniem, kuri tika atstāti uz otru gadu;
• skolēniem ar speciālām vajadzībām (ar medicīniskās komisijas atzinumu), kuri ir integrēti vispārējās izglītības klasē.

Darba plāns 4. – 8. septembris

Skolā dežūrē 12.klase

Pirmdiena, 4.septembris
 
Otrdiena, 5.septembris
9.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.45 Metodisko komisiju sanāksmes – atb.
Klašu fotografēšanās
 
Trešdiena, 6.septembris
Klašu fotografēšanās
 
Ceturtdiena, 7.septembris
 
Piektdiena, 8. septembris
 

Darba plāns 28.augusts – 1. septembris

Pirmdiena, 28.augusts
10.00 Klašu audzinātāju metodikās komisijas sanāksme 209.kab.
Mācību grāmatu saņemšana skolas bibliotēkā:
9.00 – 12.00  1.,2.klase
12.00 – 15.00 3.,4.klase
Metodiski praktiskā konference Rīgā “Dabaszinātnes un matemātika skolā efektīvi un radoši” Rīgā (I.Ņikiforova, A.Seikovska, E.Valdberga, I.Briede)
 
Otrdiena, 29.augusts
10.00 Metodiskās padomes sanāksme 201.kab.
Mācību grāmatu saņemšana skolas bibliotēkā:
9.00 – 12.00  5.,6.klase
12.00 – 15.00 7.,8.klase
Skolu psihologu MA sanāksme Jēkabpilī (Dz.Vanaga)
Seminārs “Izglītības iestādes administratīvā un finansiāli – saimnieciskā vadība” Rīgā (I.Luksa)
18.00 1.ab klašu vecāku sapulce 103., 115.kab.
 
Trešdiena, 30.augusts
9.00   Skolas darbinieku tikšanās ar Pļaviņu novada domes priekšsēdētāju A.Luksu 201.kab.
10.00 Pedagoģiskās padomes sēde 201.kab.
 
Ceturtdiena, 31.augusts
Mācību grāmatu saņemšana skolas bibliotēkā:
9.00 – 15.00  9.-12.klase
 
Piektdiena, 1. septembris
Zinību diena:
9.00 tikšanās ar klašu audzinātājiem
9.30 Svinīgā līnija
10.30 Audzinātāja stunda un adaptācijas pasākumi

Darba plāns 5. – 21. jūnijs

Pedagogu darba laiks – saskaņā ar pedagogu individuālajiem darba grafikiem

Pirmdiena, 5. jūnijs
Papildus mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
9.00 Pedagogu profesionālā pilnveide “Audzināšana – personas pamatvērtību izkopšanas process” (piedalās I.Reitere, K.Balode, I.Lazda, S.Meldere, I.Baginska, S.Fišmeistare, V.Platgalve, G.Balodis, A.Bērziņa, I.Bicāla, A.Lasmane, R.Jakovļeva, I.Volane, S.Fjodorova, O.Krasutina, I.Briede, V.Rulle, V.Miķelsone, I.Krastiņa, S.Stučka, E.Valdberga, L.Avotiņa, G.Mozga, D.Vēvere) 201.kab.
10.00 (ierašanās 9.30 (2 skolēni)/ 9.45 (visi)) – 13.05 CE fizikā 12.klasēm 207.kab., darba vadītājs I.Ņikiforova
 
Otrdiena, 6. jūnijs
Papildus mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
10.00 (ierašanās 9.45) – 12.35 /13.20 (ar atbalsta pasākumiem) Eksāmens vēsturē 9.klasei 201., 107., 214.kab., darba vadītāji I.Ņikiforova, I.Lazda, G.Mozga
12.00 Atbalsta personāla sanāksme 102.kab.
CE latviešu valodā 12.klasei vērtēšana Rīgā (A.Lasmane, V.Rulle, S.Stučka)
LFSA seminārs Rīgā (V.Silovs)
MK vadītāju atskaišu iesniegšana (elektroniski: lana.ivanova@png.edu.lv un izdrukas veidā 203.kab.)
 
Trešdiena, 7. jūnijs
Papildus mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
CE latviešu valodā 12.klasei vērtēšana Rīgā (A.Lasmane, V.Rulle, S.Stučka)
Klašu audzinātāju atskaites iesniegšanas pēdējā diena (elektroniski: ilze.luksa@png.edu.lv un izdrukas veidā skolas kancelejā)
Atbalsta personāla atskaites iesniegšanas pēdējā diena (elektroniski: ilze.luksa@png.edu.lv un izdrukas veidā skolas kancelejā)
 
Ceturtdiena, 8. jūnijs
Papildus mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
CE latviešu valodā 12.klasei vērtēšana Rīgā (A.Lasmane, V.Rulle, S.Stučka)
 
Piektdiena, 9. jūnijs
Papildus mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
Kursi “Logopēdiskās korekcijas iespējas, sekmējot bērnu valodas attīstību” Rīgā (I.Balode)
Skolu psihologu MA izbraukuma seminārs (Dz.Vanaga)
Pedagogu pašvērtējuma iesniegšana (elektroniski: lana.ivanova@png.edu.lv un izdrukas veidā skolas kanclejā)
 
Sestdiena, 10. jūnijs
17.00 9.a, 9.b un 12.klases izlaidums sporta zālē
 
Pirmdiena, 12. jūnijs
Papildus mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
Kursi “Jauniešu līdzdalība kopienu attīstībā” Rīgā (S.Stučka)
Jaunsargu mācību ekskursija uz NBS Kājnieku skolu
 
Otrdiena, 13. jūnijs
Papildus mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem tie noteikti
10.00 PP par mācību gada noslēgumu 201.kab.
CE fizikā 12.klasei vērtēšana Rīgā (V.Silovs)
 
Trešdiena, 14. jūnijs
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem tie noteikti
Kursi “Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana izglītojamiem ar speciālām vajadzībām” Koknesē (V.Silovs)
 
Ceturtdiena, 15. jūnijs
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem tie noteikti
 
Piektdiena, 16. jūnijs
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem tie noteikti
 
Pirmdiena, 19. jūnijs
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem tie noteikti
 
Otrdiena, 20. jūnijs
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem tie noteikti
10.00 (ierašanās 9.45) –13.10 Eksāmens matemātikā 9.klasei papildtermiņā 20.kab., darba vadītājs L.Ivanova
Kursi “Jauniešu līdzdalība kopienu attīstībā” Rīgā (S.Stučka)
Trešdiena, 21. jūnijs
Pēcpārbaudījumi skolēniem, kuriem tie noteikti

Darba plāns 29. maijs – 2. jūnijs

Pirmdiena, 29.maijs
Līdz 12.00 vērtējumu izlikšana 1. – 8., 10., 11.kl.
Līdz 12.00 pedagogu individuālo darba grafiku iesniegšana kancelejā
5.b klases pasākums 310.kab.
8.a klases pasākums 306.kab.
1.b un 2.b klases mācību ekskursija
5.a klases mācību ekskursija
6.a un 6.b klases mācību ekskursija
7.a klases pārgājiens
7.b klases mācību ekskursija
8.b klases velopārgājiens
10. klases pārgājiens
11. klases pārgājiens
Skolu psihologu MA seminārs Jēkabpilī (Dz. Vanaga)
 
Otrdiena, 30.maijs
8.00 PP sēde par skolēnu pārcelšanu 201.kab.
9.00 Sporta diena
10.00 (ierašanās 9.45) – 13.10 /14.00 (ar atbalsta pasākumiem) Eksāmens matemātikā 9.klasei 107., 201., 104.kab., darba vadītāji I.Briede, E.Valdberga, R.Jakovļeva
14.00 UNESCO ASP darba grupas sanāksme 203.kab.
MK sanāksmes
3.b klases pārgājiens
 
Trešdiena, 31.maijs
9.00 Mācību gada noslēguma līnija
10.00 Audzināšanas stunda un liecību izsniegšana 5. – 8., 10., 11.kl.
10.00 Pavasara svētki 1. – 4.kl. svinību zālē
 
Ceturtdiena, 1.jūnijs
Papildus mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
CE vēsturē 12.klasei vērtēšana Rīgā (I.Krastiņa)
 
Piektdiena, 2.jūnijs
10.00 – 13.25 (ierašanās 9.45) Eksāmens ekonomikā vidusskolai, 216.kab., darba vad. G.Balodis
Papildus mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie ir nozīmēti
CE vēsturē 12.klasei vērtēšana Rīgā (I.Krastiņa)
 
29.05. – 2.06. Mācību grāmatu pieņemšana skolas bibliotēkā
 

Darba plāns 22. – 26. maijs

Skolā dežūrē 11. klase

Pirmdiena, 22.maijs
Eksāmens informātikā 11. klasei:
10.00 – 10.45 (1.daļa – teorijas daļa) 213.kab.(vada I.Ņikiforova)
No plkst.11.00 2., 3., 4.daļa 1.grupai 20.kab. (vada L.Ivanova)
No plkst.14.00 2., 3., 4.daļa 2.grupai 20.kab. (vada L.Ivanova)
Darbu iesniegšana konkursam „SIBĪRIJAS BĒRNI 1941/1949 – TRIMDAS BĒRNI 1944”
 
Otrdiena, 23.maijs
Latvijas un pasaules vēstures CE 12.klasei Vecbebru Profesionālajā un vispārizglītojošā internātvidusskolā (izbraukšana no skolas 8.45)
9.30 Administrācijas sanāksme 110.kab.
11.05 8.a, 8.b, 9.a, 9.b, 11., 12.kl. audzinātāju sanāksme 209.kab.
14.30 Nodarbība – pasākums “Kopā ar kristīgā pulciņa draugiem” 314.kab.
15.30 Metodiskās padomes sanāksme 20.kab.
Aizkraukles novada Sporta skolas reģionālās skolu sacensībās vieglatlētikā 2006.g. dzimušiem un jaunākiem zēniem un meitenēm
 
Trešdiena, 24.maijs
Eksāmens svešvalodās 9.klasei: 10.00 (ierašanās 9.45) – 12.00/12.55 (ar atbalsta pasākumiem) – rakstu daļa, 201., 104., 107., 25. kab., darba vad. A.Bērziņa, R.Jakovļeva, V.Mičule, I.Krastiņa;
no 13.00 – mutvārdu daļa 315., 313.kab., intervētāji V. Mičule, A. Bērziņa, T. Starčenko, vērtētāji I.Bicāla, R.Jakovļeva
Biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” darbnīca JAUNIEŠI PRET KORUPCIJU 10., 11.kl. skolēniem svinību zālē
12.20 Skolēnu pašpārvaldes atskaišu – pārvēlēšanu sapulce svinību zālē (piedalās parlamenta deputāti, skolēnu pašpārvaldes ministri
Pēdējā ieskaišu diena 1.- 8., 10., 11. kl. skolēniem
 
Ceturtdiena, 25.maijs
Bioloģijas CE 12.klasei I.Gaiša Kokneses vidusskolā (izbraukšana no skolas 9.00)
12.20 Pļaviņu novada ģimnāzijas SMU noslēguma pasākums
4.a klases mācību ekskursija
 
Piektdiena, 26.maijs
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 116.kab. (piedalās 11., 10. klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Skatuves runas un teātra pulciņa luga 1. – 4. kl. skolēniem
12.20 Atbalsta personāla sanāksme 102.kab.
18.00 Interešu izglītības kolektīvu koncerts Klintaines pagasta estrādē
 
22. – 26.05. Tematiska izstāde “Lasīt – tas joprojām ir stilīgi!”
22. – 26.05. Starptautiskā bioloģiskās daudzveidības nedēļa
22. – 28.05. UNESCO Mākslas izglītības nedēļa
27.05. “ZZ čempionāta 2017” fināls Jūrmalā (piedalās 5.b, 8.a, 9.a kl.)
28. – 29.05. 7.b klases mācību ekskursija

Darba plāns 15. – 19. maijs

Skolā dežūrē 7.b klase

Pirmdiena, 15.maijs
14.00 CSDD eksāmens velosipēda vadītāja apliecības iegūšanai 20.kab.
 
Otrdiena, 16.maijs
10.00 (ierašanās 9.30 (2 skolēni)/ 9.45 (visi)) – 14.10 CE latviešu valodā 12.klasēm 201.kab., darba vadītājs I.Krastiņa
10.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
Metodisks pasākums – domu un pieredzes apmaiņa ”Mācīties pēc eksāmena?!” Koknesē (V.Mičule)
 
Trešdiena, 17.maijs
7.55 10.klašu skolēnu ZPD teorētiskās daļas prezentācija 215.kab.
10.00 Starpinstitucionālā sanāksme Sociālajā dienestā (S.Fjodorova)
10.00 (ierašanās visiem 9.45) – 13.25 /14.25 (ar atbalsta pasākumiem) Eksāmens latviešu valodā 9.klasēm (rakstu daļa) 201., 107., 315.kab. (darba vad. V.Silovs, I.Briede, V.Mičule)
12.20 Skolēnu pašpārvaldes atskaišu – pārvēlēšanu sapulce svinību zālē (piedalās parlamenta deputāti, skolēnu pašpārvaldes ministri)
VUGD atvērto durvju diena (7.b klase)
 
Ceturtdiena, 18.maijs
No 9.00 Eksāmens latviešu valodā 9.klasēm (mutvārdu daļa) 311., 316.kab.- intervētāji V.Rulle, L.Avotiņa, vērtētāji A.Lasmane, S.Stučka
Aizkraukles novada Sporta skolas reģionālās skolu sacensībās vieglatlētikā 2002. – 2005.g. dzimušajiem zēniem un meitenēm
 
Piektdiena, 19.maijs
10.00 (ierašanās 9.30 (2 skolēni)/ 9.45 (visi)) – 14.15 CE matemātikā 12.klasēm 201.kab., darba vad.L.Ivanova
CE matemātikā 12. klasei novērošana I.Gaiša Kokneses vidusskolā (V.Miķelsone)
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 116.kab. (piedalās 7.b, 11. klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
5. – 7.kl. skolēnu tikšanās ar žurnāla “Ilustrētā junioriem” pārstāvjiem svinību zālē
13.00 Interešu izglītības pulciņa “Mazais pētnieks” atklātā nodarbība “Ciemos pie mazajiem pētniekiem” 118.kab.
17.30 Zinību svētki svinību zālē
 
15. – 19.05. Tematiska izstāde “No vecākās grāmatas līdz audiogrāmatai”
20.05. VSB konkursa „Vēsture ap mums” noslēguma pasākums Rīgā (piedalās G.Kapteinis)
20.05. III Latvijas skolu jaukto koru salidojums “Kalniem pāri” Valmierā (piedalās vidusskolas jauktais koris)
21.05. Ēvalda Stērstiņa dziesmu atceres pasākums Pļaviņu novada kultūras centrā (piedalās sākumskolas vokālais ansamblis, 4.-8.klašu koris)

Darba plāns 1. – 5. maijs

Skolā dežūrē 8.a klase

 

Pirmdiena, 1.maijs
Darba svētki
Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena
 
Otrdiena, 2.maijs
11.05 Zinātniskās padomes sanāksme 215.kab.
15.30 Klašu audzinātāju MK sanāksme 209.kab.
Swedbank praktisko mācībstundu programmas “Dzīvei gatavs!” nodarbība 10.klasē
9. klašu skolēnu un skolotāju fotografēšanās svinību zālē
 
Trešdiena, 3.maijs
8.30 Svinīgais pasākums “Baltā galdauta svētki” sporta zālē
11.25 Dežūru nodošana – pieņemšana 116.kab. (piedalās 8.a, 7.a klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Pasākums “Dari kopā ar skolotāju!” svinību zālē
 
Ceturtdiena, 4.maijs
Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas gadadiena
 
Piektdiena, 5.maijs
 Darba diena pārcelta uz 13.maiju

2. – 3.05. Tematiska izstāde “Ceļot – tas ir interesanti!” 

Darba plāns 24. – 28.aprīlis

Skolā dežūrē 8.b klase

Pirmdiena, 24.aprīlis
 
 
Otrdiena, 25.aprīlis
9.30 Administrācijas sanāksme 110.kab.
11.05 Skolas 100 gadu jubilejas noformējuma un publicitātes darba grupas sanāksme 209.kab.
15.30 Metodisko komisiju sanāksmes
17.30 4.a klases vecāku sapulce 103.kab.
17.30 7.a klases vecāku sapulce 27.kab.
17.30 8.a klases vecāku sapulce 306.kab.
18.00 4.b klases vecāku sapulce 115.kab.
18.00 7.b klases vecāku sapulce 209.kab.
Seminārs, apmācība “Mākslas terapijas metožu pielietošana vērtībizglītībā” (Dz.Vanaga)
 
Trešdiena, 26.aprīlis
7.55 11.klases skolēnu ZPD darbu aizstāvēšana 215.kab.( V.Grigorjeva, D.Jerofejevs, E.Lūciņš)
17.30 5.b klases vecāku sapulce 310.kab.
UNESCO Asociēto skolu projekta – izglītības forums “Inovatīvās kompetences un uzņēmējdarbības prasmju stiprināšana izglītībā” Valmierā (E.Valdberga, M.Skrabutena, L.Janoviča)
 
Ceturtdiena, 27.aprīlis
16.00 Starpinstitucionālā sanāksme Sociālajā dienestā (S.Fjodorova, Dz.Vanaga)
Olimpiādes “Paskāla ritenis” uzvarētāju apbalvošana Daugavpilī (B.Skrabutena)
VISC projekta konference “Domāt” Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (I.Luksa)
 
Piektdiena, 28.aprīlis
8.40 Swedbank skolu programmas „Dzīvei gatavs” nodarbība 10.klasei 216.kab.
9.30 Atvērto durvju diena topošajiem 1. un 10.klašu skolēniem
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 116.kab. (piedalās 8.a, 8.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
18.00 Vecāku un skolotāju sadraudzības pasākums svinību zālē
III Latvijas skolu jaukto koru salidojuma “Kalniem pāri” koru konkurss Jelgavā
 
 
Līdz 28.04. Tematiskā izstāde “Pļaviņas – pilsēta mana”
Līdz 28.04. Politkluba vadīta nodarbība par ES 5.-12.klasēs audzināšanas stundu laikā (pēc vienošanās ar klases audzinātāju)

Darba plāns 17. – 21.aprīlis

Skolā dežūrē 10. klase

Pirmdiena, 17.aprīlis
Otrās Lieldienas
 
Otrdiena, 18.aprīlis
9.30 Administrācijas sanāksme 110.kab.
11.05 Darba grupas skolas jubilejas pasākumu un scenārija veidošanai 116.kab. ( S.Meldere, I.Krastiņa, S.Stučka, G.Balodis, K.Balode, I.Reitere, O.Krasutina, L.Avotiņa, A.Lindenberga)
15.30 Metodiskās padomes sanāksme 20.kab.
17.00 5.a klases vecāku sapulce 313.kab.
17.30 1.a klases vecāku sapulce 113.kab.
17.30 6.a klases vecāku sapulce 312.kab.
18.00 11. klases vecāku sapulce 316.kab.
 
Trešdiena, 19.aprīlis
11.05 5.-12.klašu klašu vecāko sanāksme 316.kab.
11.05 5.-12.klašu vides nodaļu vadītāju sanāksme 116.kab.
11.05 5.-12.klašu izglītības nodaļu vadītāju sanāksme 104.kab.
11.05 5.-12.klašu sporta nodaļu vadītāju sanāksme 7.kab.
11.05 5.-12.klašu kultūras nodaļu vadītāju sanāksme 209.kab.
11.05 5.-12.klašu preses nodaļu vadītāju sanāksme 215.kab.
Līdz plkst.12.30 darbu iesniegšana K.Daktera prēmijai 203.kab.(L.Lakstīgala, D.Bariņa, K.Gulbinska)
Bibliotēku sadarbības pasākums Aiviekstes pagasta bibliotēkā (piedalās K.Činka, Dž.Nikaļuka, P.Sondore, R.Vanaga, G.Kapteinis, R.Ruciņš Vējiņš, E.Kaņepēja, B.Kaņepēja)
Skolotāju tālākizglītotāju  kursi “Skolēnu pilsoniskās līdzdalības sekmēšana audzināšanas procesā Salas vidusskolā (L.Ivanova, A.Lasmane, I.Bicāla, I.Krastiņa)
Mammadaba vēstniecības putnu vērošanas ekskursija (piedalās 5.a, 7.b klase)
VISC organizētais Vides interešu izglītības koordinatoru pieredzes apmaiņas seminars Rīgā (I.Briede)
 
Ceturtdiena, 20.aprīlis
13.40 Pasākums “Supermeitene” 2. – 4.klašu meitenēm svinību zālē
“ZZ čempionāta 2017” pusfināls Daugavpilī (piedalās 5.b, 8.a, 9.a klase)
17.30 1.b klases vecāku sapulce 117.kab.
18.00 3.b klases vecāku sapulce 118.kab.
 
Piektdiena, 21.aprīlis
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 116.kab. (piedalās 10., 8.a klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
15.00 Dambretes Sadraudzības turnīrs 204.kab.
AS “Latvijas Valsts meži” ekspedīcija (piedalās 6.a, 9.a klase)
Latvijas 41.skolēnu zinātniskā konference (piedalās G.Kapteinis)
Sadancis Aizkraukles novada vidusskolā (piedalās 7. – 9.kl., 10. – 12.kl. deju kolektīvi)
 
22.04. Lielā talka
22.-23.04. Pļaviņu novada Jaunsargu vienības VFS nometne Odzienā
22. – 23.04. Latvijas 41.skolēnu zinātniskā konference (piedalās G.Kapteinis)
23.04. Latvijas 44. Atklātā matemātikas olimpiāde 5. – 12.klasei
Līdz 28.04. Tematiskā izstāde “Pļaviņas – pilsēta mana”
Līdz 28.04. Politkluba vadīta nodarbība par ES 5.-12.klasēs audzināšanas stundu laikā (pēc vienošanās ar klases audzinātāju)