Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Darba plāns 12. – 16. februāris

Pirmdiena, 12. februāris
Ievadnodarbības MOT programmā 6.a, 6.b kl. 211. kab.

Otrdiena, 13. februāris
8.30 Aizkraukles novada pašvaldības vadības, nodaļu vadītāju un iestāžu vadītāju iknedēļas sanāksme tiešsaistē (I. Luksa)
9.30 Administrācijas sanāksme 110. kab.
15.10 MP sanāksme 201 .kab.
15.30 Informatīvs tiešsaistes seminārs par valsts pārbaudes darbu saturu, norisi un vērtēšanu 2023./2024. mācību gadā (dizains un tehnoloģijas)
MOT nodarbības 7.a, 7.b kl. 214. kab.

Trešdiena, 14. februāris
14.00 Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” koordinatoru tiešsaistes seminārs

Ceturtdiena, 15. februāris
10.00 LNB organizēts tīmekļseminārs “Kā panākt dubultjaudu lasītveicināšanai?” tiešsaistē (S. Stučka)
15.00 Aizkraukles novada tehnoloģiju jomas skolotāju sanāksme tiešsaistē (E. Valdberga, V. Platgalve, I. Bērziņa)
Vispārizglītojošo skolu komandu volejbola sacensības “top!kauss” Koknesē (piedalās: L. Lukss, R. Kaņepējs, D. Isaks, G. Vuškārnieks, A. Zagorskis, R. Pakers-Gasperovičs, Dz. Leončiks, K. Aizporietis, izbraukšana no skolas 8.30)

Piektdiena, 16. februāris
9.00 Aizkraukles novada vidusskolu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu prezentācijas, skate tiešsaistē 20. kab. (piedalās: I. Ambaine, V. Kažemaka, L. Lukss)
Skolas komandu dalība Latvijas skolu olimpiskajā festivālā Ērgļos (piedalās: D. Jaudzema, E. Liepiņa, Ž. Stendere, A. Ivanovs, S. Bordovska, S. Krasovska, N. Sakoviča, G. Vilciņa, K. Krūmiņš, A. Striķis, P. Vaivode, R. Valdbergs, L. Vīksna)