Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Darba plāns 5. – 9. februāris

1. klašu izglītojamo brīvlaiks

Pirmdiena, 5. februāris
10.00 – 12.00 Novada (II posma) olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 5. – 6. klasēm tiešsaistē 19. kab. (piedalās: M. Briedis, G. Vilciņa, A. Kaidaka, L. Ošlapa, Ž. Stendere, E. Baltā, M. Roziņa, A. Striķis, R. Valdbergs, A. Andersone, L. Avotiņa, E. Pujāte)
15.30 Informatīvs tiešsaistes seminārs par valsts pārbaudes darbu saturu, norisi un vērtēšanu 2023./2024. mācību gadā (sociālās zinātnes)

Otrdiena, 6. februāris
8.30 Aizkraukles novada pašvaldības vadības, nodaļu vadītāju un iestāžu vadītāju iknedēļas sanāksme tiešsaistē (I. Luksa)
9.30 Administrācijas sanāksme 110. kab.
10.00 – 13.00 Novada (II posma) olimpiāde ģeogrāfijā 10. – 12. klasēm tiešsaistē 203. kab. (piedalās: K. K. Brūniņa)
“Prāta spēles” viktorīna Drošāka interneta dienas ietvaros
15.00 Aizkraukles novada izglītības iestāžu vadītāju sanāksme tiešsaistē (I. Luksa)
15.10 Nodarbība skolotājiem par Chromebook lietošanu 20. kab.
15.30 Informatīvs tiešsaistes seminārs par valsts pārbaudes darbu saturu, norisi un vērtēšanu 2023./2024. mācību gadā (matemātika)

Trešdiena, 7. februāris
14.00 Valsts izglītības satura centra tiešsaistes seminārs “Atbalsta pasākumi mācību satura apguvē un valsts pārbaudes darbos”
Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centra kursi “Pedagoģiskā procesa plānošana un organizēšana bērniem ar AST izglītības iestādē” Jēkabpilī (I. Balode)
Aizkraukles novada izglītības iestāžu koru kopmēģinājums Aizkrauklē (izbraukšana no skolas plkst. 10.00)

Ceturtdiena, 8. februāris
10.00 – 13.30 Novada (II posma) olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 8. – 9. klasēm tiešsaistē 20. kab. (piedalās: K. Lodīte, K. Krūmiņš, E. Kurcalte, K. A. Avotiņa, P. K. Kazaka, L. L. Buševica, M. Ozoliņa, J. Riekstiņa, A. Paļuga, L. Silasproģe)
10.00 – 13.00 Tiešsaistes seminārs “Sociālpedagoģiskās darbības juridiskā puse” (S. Fjodorova)
14.00 Augstākā līmeņa izmēģinājuma eksāmens kultūrā un mākslā 12. klasei (skolēniem, kuri ir pieteikušies kārtot šo eksāmenu) 20. kab.

Piektdiena, 9. februāris
Padziļinātā kursa “Dizains un tehnoloģijas II” mācību resursu atklāšanas pasākums Rīgā (I. Volane)
LU pārstāvju tikšanās ar 10. – 12. kl. skolēniem svinību zālē