Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Darba plāns 19. – 23. februāris

Pirmdiena, 19. februāris
Uzdevumi.lv konkurss “Matemātiskais ķēriens” 2., 5., 8. kl. 20. kabinetā:

10. – 12. klašu skolēnu tikšanās ar RSU Sarkanā krusta koledžas pārstāvjiem svinību zālē
12.20 6.a un 6.b klases pārgājiens uz Pļaviņu bibliotēku

Otrdiena, 20. februāris
8.30 Aizkraukles novada pašvaldības vadības, nodaļu vadītāju un iestāžu vadītāju iknedēļas sanāksme tiešsaistē (I. Luksa)
9.30 Administrācijas sanāksme 110. kab.
15.10 MK sanāksmes
18.30 Skolas vecāku kopsapulce svinību zālē un tiešsaistē

Trešdiena, 21. februāris
Uzdevumi.lv konkurss “Matemātiskais ķēriens” 3., 6. klasēm 201. kab.:

13.30 – 14.10 Monitoringa darba bioloģijā izmēģinājums 11. klasei 20. kab.
Vokālo ansambļu konkurss “Balsis” Aizkrauklē (piedalās: E. Aizporiete, S. Buševica, L. K. Krastiņa, K. P .Piļjanovska, M. Saliņš, A. S. Piļjanovska, L. Kukule, D. Šuste, P. Ē. Steprāne, E. Kravale, H. Folkmane, T. Kotins)
14.00 Tiešsaistes seminārs “Skolēni ar intelektuāliem attīstības traucējumiem vispārējā izglītības iestādē” vispārizglītojošo skolu skolotājiem, atbalsta speciālistiem

Ceturtdiena, 22. februāris
Aizkraukles novada skolu sporta skolotāju seminārs “Slēpošanas apguves metodika, slēpju sagatavošana un uzglabāšana” Pļaviņu vidusskolā un sporta bāzē “Jankas” (J. Eiduks, I. Aleksejeva)

Piektdiena, 23. februāris
2. mācību stundā Uzdevumi.lv konkurss “Matemātiskais ķēriens” 4.b klasei 20. kab. (piedalās: E. Kravale, S. Liepiņa, H. Folkmane)
Mācību ekskursija 12. klasei
Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu festivāls “Pulkā eimu, pulkā teku 2024” Lēdurgā (piedalās: K. A. Avotiņa, H. Folkmane, T. Kotins, E. Krastiņa, L. K. Krastiņa, R. Erne, M. Erne, L. Kukule, izbraukšana no skolas plkst. 8.30)
Konference “Klusums klasē” Rīgā (I. Luksa)
Neatliekamās medicīnas asociācijas konference Rīgā (I. Kaņepēja)
Pasākums “Nakts skolā” 9. – 12. kl. skolēniem