Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Sāk pieņemt iesniegumus skolēnu uzņemšanai 1. klasē

Pļaviņu vidusskola ir uzsākusi iesniegumu pieņemšanu skolēnu uzņemšanai 1. klasē. Iesniegumu var aizpildīt klātienē – Pļaviņu vidusskolā, Daugavas ielā 101, Pļaviņās, neklātienē – iesniegumu nosūtot pa pastu – Pļaviņu vidusskola, Daugavas iela 101, Pļaviņas, Aizkraukles novads, LV-5120, elektroniski – nosūtot iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz skolas oficiālo e-pastu: skola@png.edu.lv
Iesnieguma veidlapa uzņemšanai 1. klasē šeit.