Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: aktuāli

Vakances

logo2

PĻAVIŅU VIDUSSKOLA
(izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4513903465)

AICINA DARBĀ:

SPECIĀLO PEDAGOGU (NEPILNA SLODZE, UZ NENOTEIKTU LAIKU).

Prasības pretendentiem:

• izglītība atbilstoši 11.09.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 ” Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
• pieredze pedagoģiskajā darbā;
• prasmes darbā ar informācijas tehnoloģijām;
• teicamas latviešu valodas zināšanas.

Darba alga saskaņā ar 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” un tarifikāciju.

Pretendentiem pieteikties, nosūtot pieteikuma vēstuli, Curriculum Vitae (CV) un augstāko izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas pa pastu vai iesniedzot Pļaviņu vidusskolas kancelejā (Daugavas ielā 101, Pļaviņās, LV-5120), vai nosūtot uz e-pastu skola@png.edu.lv, tālrunis uzziņām 29396188.

12. klases izlaiduma mirkļi

“Mēs sadosimies rokās un iesim pasaulē,
Mums visiem kopā jāiet un laime jāmeklē..”

( G. Račs)

Lielās  dzīves laimes meklējumos 10. jūnijā, 2022./2023. mācību gadu noslēdzot, devās sešpadsmit šī gada divpadsmitie.  Trīs vidusskolas gadi paskrēja ātri un tā īsti vidusskolēna dzīves garšu sanāca izbaudīt tikai pēdējā gada laikā.

Lasīt vairāk

Skolā viesojas Izraēlas vēstniecības Latvijā konsuls

15. jūnijā Pļaviņu vidusskolā viesojās Izraēlas vēstniecības Latvijā konsuls Gals Rudihs. Tiekoties ar skolas direktori Ilzi Luksu, konsuls iepazinās ar skolu faktos un skaitļos, apsprieda skolas darbību, kā arī aktualitātes izglītības jomā Latvijā. Skolas muzejā un sarunā ar vēstures skolotāju Ivetu Krastiņu Gals Rudihs iepazinās ar ebreju vēstures jautājumu aktualizāciju mācību stundās. Vēlāk konsuls apmeklēja Gostiņu kultūrvēsturisko parku un 1941. gadā nošauto 14 ebreju bērnu piemiņas vietu.

Mācību gada noslēgums Pļaviņu vidusskolā

Ir noslēdzies 2022./2023. mācību gads, kas sev līdzi nesis daudzveidīgas aktivitātes, panākumus un iespējas. Ik katra mācību gada izskaņā Pļaviņu vidusskolas kolektīvs atskatās uz paveikto mācībās un interešu izglītībā visa gada garumā. Apkopojot paveikto šajā mācību gadā, esam gandarīti par padarīto.

Lasīt vairāk

 

Latvijas un novadu mācības atklātās olimpiādes noslēgums – “Latvietības festivāls”

Sestdien, 3. jūnijā sešas 5.b un 7.b klases skolnieces, kopā ar skolotāju Ivetu Krastiņu, piedalījās Latvijas un novadu mācības atklātās olimpiādes noslēguma pasākumā – “Latvietības festivālā” Ekziperī Starptautiskajā vidusskolā Pinķos. Dienas gaitā mums bija iespēja piedalīties dažādās, ar Latvijas kultūru saistītās darbnīcās, kuras organizēja muzeji, mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi, tādejādi uzzinot, ko jaunu un izmēģināt savas prasmes.

Lasīt vairāk

Informācija skolēniem, kuri 2023./2024. m. g. uzsāks mācības 10. klasē

Skolēniem, kuri 2023./2024. m. g. uzsāks mācības 10. klasē, Pļaviņu vidusskola piedāvā divus padziļināto mācību priekšmetu komplektus:

Lai neierobežotu skolēnu izvēles iespējas pēc vidusskolas absolvēšanas, komplektos ir iekļauti visu mācību jomu priekšmeti pamata vai optimālā līmenī.

10. – 12. klašu skolēniem ir iespēja iesaistīties daudzveidīgās interešu izglītības nodarbībās (koris, vispārējā fiziskā sagatavotība, basketbols, volejbols, novuss, debašu klubs, politiklubs, u.c.).

Ar Pļaviņu vidusskolas piedāvātajiem padziļināto mācību priekšmetu komplektiem var iepazīties šeit.

Iesniegumus skolēnu uzņemšanai Pļaviņu vidusskolas 10. klasē varēs iesniegt no 2023. gada 22. jūnija līdz 14. jūlijam.
Dokumentu pieņemšana Pļaviņu vidusskolas kancelejā darba dienās no plkst. 8:30 līdz 11:30 un no plkst. 12:00 līdz plkst. 16:30.

Iesnieguma veidlapa šeit.

Uz drīzu tikšanos Pļaviņu vidusskolā, skolā ar skaistām tradīcijām, daudzveidīgām iespējām un atvērtu pārmaiņām!

Tikšanās ar uzņēmēju Jolantu Sirmo

30. maijā 3.b klasē viesojās uzņēmēja Jolanta Sirmā, kas savu uzņēmējdarbību saista ar mākslu. Viņa nodarbojas ar zīmēšanu, konfekšu pušķu gatavošanu un ar hennas mākslu. Mākslinieces radītie darbi ir zīmēti filigrāna tehnikā, tas liek aizdomāties, cik uzmanīgi, rūpīgi un pacietīgi ir zīmēts katrs darbs.

Lasīt vairāk

Uz Cēsīm pēc pieredzes

18. maijā pēc skolas padomes priekšsēdētājas vietnieka Ilvara Jermacāna iniciatīvas Pļaviņu vidusskolas pieci 10. un 11. klases skolēni devās uz Cēsīm, lai tiktos ar pieredzējušo Cēsu valsts ģimnāzijas skolotāju, debašu treneri Laumu Abramsoni. Šī brauciena mērķis bija iepazīties ar debašu kluba darbību, debašu būtību un izspēles principiem, kā arī uzzināt skolēnu pieredzi.

Lasīt vairāk

Atklātā olimpiāde – konkurss “Uzdrīksties! Domā! Radi!”

Pļaviņu vidusskolas komanda “Līdzsvars”, kuras sastāvā bija seši skolēni – Armands Striķis (5.a kl.), Renārs Valdbergs (5.a kl.), Agrita Andersone (5.b kl.), Evita Pujāte (5.b kl.), Milana Dauškane (4.b kl.) un Atis Ivanovs (4.b kl.) – piedalījās Latvijas Universitātes (LU) Starpnozaru izglītības inovāciju centra (SIIC) rīkotajā atklātajā olimpiādē “Uzdrīksties! Domā! Radi!”.

Lasīt vairāk

Skola svin 105. dzimšanas dienu!

Noķēru aiz astes to mirkli,
Kad smaids lūpu kaktiņos mīt
Un turēju rokā, lai neaizbēg,
Lai vējā lidinās un plivinās tepat… (Edīte Visocka)

Laikā, kad savā pilnbriedā ābeļu vainagi zied, bet dobēs uzplaukst tulpju, narcišu un īrisu krāsainās galvas, mūsu skola svin savu 105. jubileju.

Lasīt vairāk