Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

Samsung Skola nākotnei

1Ir aizritējis jau mēnesis, kopš esam uzzinājuši pozitīvo ziņu, ka mūsu skola ir uzņemta “Samsung Skola nākotnei” apmācību programmā. Šajā laikā ir notikušas dažādas aktivitātes.
13.februārī, Tallinā, Tehniskās universitātes inovāciju centrā “Mektory” I apmācību modulis: “Mūsdienīga izglītība un skolēnu vajadzības”
1.moduļa ietvaros tika noorganizētas interaktīvas lekcijas skolu komandām un to mentoriem:
• “Līderi pasaulē, cilvēka potenciāla attīstība mūsdienās”, Arta Biruma
• “21.gadsimta izglītība un nākotnes izglītības līderi”, Ieva Margeviča Grinberga
• “Emocionālā inteliģence un tās loma izglītībā”, Zuarguss
• „Digital Turn” Igaunijā un skolotāju loma tajā, Marts Lampere
• Valgas skolas digitālo pārmaiņu projekts
• „Skolotājs 3.0” skolu komandu pārmaiņu projekta izstrāde un vērtēšana”, Zane Oliņa
Par pirmā moduļa aktivitātēm lasīt vairāk
24.februārī mūsu skolā viesojās projekta mentore Ilze Dalbiņa – UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas izglītības sektora vadītāja.
Tikšanās laikā mentore īsi pastāstīja par sevi, tikās ar metodisko komisiju vadītājiem, vēroja matemātikas stundu 11.klasē, devās ekskursijā pa skolu, kā arī pārrunāja ar projekta komandu turpmākās aktivitātes izaicinājuma realizācijai.
20150224_122837 20150224_122705
Ceturtdienā, 5.martā, mūsu skolas komandai bija patiess prieks satikties ar mūsu skolas mentori Ilzi Dalbiņu un pārējām projekta “Samsung Skola nākotnei” komandām, lai kopīgi piedalītos apmācību 2.modulī “Kā būt pārmaiņu līderim”, kas notika notika koka ēku renovācijas centrā “Koka Rīga”. 2.moduļa apmācības notika divu atraktīvu un zinošu vadītāju – treneru vadībā – Jolantas Cihanovičas un Reiņa Upenieka. Vairāk par 2.moduļa apmācību norisi lasīt šeit.
Šobrīd noris aktīvs darbs pie mūsu skolas projekta izaicinājuma detalizēta plāna izstrādes un tā īstenošanas uzsākšanas.

Lana Ivanova, direktores vietniece informātikas jautājumos

Foto no 1.moduļa apmācībām:


Foto no 2.moduļa apmācībām: