Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Noslēdzies “Samsung Skola nākotnei” skolu pārmaiņu projektu 1.posms

samsung

Ilze Seipule, direktores vietniece izglītības jomā

Ar ļoti skaistu un svinīgi piepildītu 22.maija dienu Spīķeru koncertzālē Rīgā noslēdzās “Samsung Skola nākotnei” bezmaksas apmācību programmas “Skolotājs 3.0” 1.posms. Arī mūsu skolas komandai (komandas sastāvā: Lana Ivanova, Ira Ņikiforova, Rita Pole, Ilze Seipule) bija gods būt šī projekta dalībnieku vidū. Atgādināšu, ka šī gada janvārī dalībai „Samsung Skola nākotnei” pieteicās 468 pedagogi no 117 skolām visā Latvijā. Uz otro atlases kārtu pusfinālā tika uzaicinātas 20 skolas, no kurām tiesības piedalīties apmācību programmā ieguva tikai 10 spēcīgākās un motivētākās skolu komandas, tajā skaitā – arī mēs.
Aizvadītie pieci mēneši visām desmit komandām pagāja intensīvi mācoties un darbojoties pie sava izstrādātā pārmaiņu projekta īstenošanas. “Samsung Skola nākotnei” apmācību programmas “Skolotājs 3.0.” četros moduļos apgūtais mācību saturs bija patiešām aktuāls, noderīgs, dalībniekus uzrunājošs un iedvesmojošs. Tas mums sniedza daudzas rosinošas, noderīgas idejas un risinājumus mācību procesa dažādošanai, skolēnu konkurētspējas un līderības veicināšanai skolā un ārpus tās.
Noslēdzoties “Samsung Skola nākotnei” apmācību programmai, varam ar pilnu pārliecību apgalvot, ka esam daudz prasmīgākas un pārliecinātākas darbā ar dažādiem IT rīkiem –  protam veidot prezentācijas Infogram, Slides un Prezi vidēs, esam apguvušas arī animācijas filmiņu un video veidošanu, sociālo tīklu un mākoņpakalpojumu izmantošanu mācībās. Vērtīgas un noderīgas bija arī gan teorētiski, gan praktiski apgūtās prezentēšanas un plānošanas prasmes, zināšanas par līderību, globālajām aktualitātēm izglītībā un emocionālo inteliģenci.
Programmas organizatori bija parūpējušies arī par to, lai mēs jaunās zināšanas un prasmes varam apgūt dažādās vietās -  gan Tallinas Tehniskās universitātes Inovāciju un Biznesa centrā „Mektory”, gan Rīgā –  koka ēku renovācijas centrā „Koka Rīga”, Samsung tehnoloģiju centrā vai LTV koncertstudijā Zaķusalā.
Patiess gandarījums ir arī par organizatoru sagādāto ekskluzīvo iespēju tikties ar visiem tiem daudzajiem spilgtajiem, aizrautīgajiem un erudītajiem cilvēkiem, kuri gādāja par apmācību programmas saturu. Noteikti jāatzīmē visu programmas lektoru un mentoru augstā profesionalitāte un kompetence, kā arī izcilais projekta organizatoru –  komunikācijas vadības aģentūras “Deep White” PR projektu vadītāju Margrietas Akmens un Madaras Zingeres – darbs apmācības sagatavošanā un nevainojamajā norisē. Ļoti priecājamies, ka mums bija brīnišķīga iespēja sadarboties ar mūsu mentori UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Izglītības sektora vadītāju Ilzi Dalbiņu, kura mums bija liels atbalsts un iedvesmotājs mūsu pārmaiņu projekta realizācijā. Priecājamies arī par vērtīgo iespēju iepazīt citu skolu komandu kolēģu pieredzi.
Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile programmas “Skolotājs 3.0” noslēguma pasākumā uzsvēra “Samsung Skola nākotnei” programmas devumu Latvijas izglītības sistēmai: “Šī iniciatīva apliecina, ka sociāli atbildīgi uzņēmēji var sniegt nozīmīgu ieguldījumu mūsdienīgas izglītības vides veidošanā. Zinātkāre, aizrautība, vēlme iedziļināties ir būtiskas īpašības gan skolēniem, gan pedagogiem. Programma “Samsung Skola nākotnei” veicina šo īpašību pilnveidi, aicina jēgpilni izmantot mūsdienu tehnoloģijas mācību procesā un motivē skolotājus, skolēnus un vecākus sadarboties.”
Kāda tad ir mūsu skolas prokjekta būtība? Jau labu laiku iepriekš mums radās ideja par mobilo tālruņu izmantošanu mācību stundās. Mūsu skolā, tāpat kā lielā daļā Latvijas skolu, mobilo tālruņu lietošana mācību stundu laikā bija aizliegta. Tāpēc, saprotot, ka mobilais telefons ir kļuvis par mūsdienu skolēna ikdienas dzīves ļoti svarīgu sastāvdaļu, izvirzījām izaicinājumu – uzsākt mērķtiecīgu un jēgpilnu mobilo ierīču (galvenokārt mobilo telefonu) pielietošanu mācību procesā, jo uzskatījām (un projekta gaitā esam šo pārliecību tikai nostiprinājušas un vairojušas), ka tās neapšaubāmi ietver sevī arī daudzveidīgas mācīšanas un mācīšanās iespējas. Plānojām, ka mobilās ierīces kalpos kā līdzeklis skolēnu digitālo prasmju, kritiskās domāšanas, sadarbības, radošuma, svešvalodu, prezentēšanas un citu 21.gadsimta prasmju attīstīšanai, kā arī rosinās skolēnus no mediju patērētājiem kļūt par satura radītājiem.
Sava pārmaiņu projekta 1.posmā esam aktīvi strādājuši, mācību stundās izmantojot mobilās ierīces. Jau pirms projekta pieteikuma iesniegšanas mēs aptaujājām gan skolēnus, gan skolotājus par mobilo ierīču esamību, norādījām arī uz pasaulē izplatīto personisko ierīču izmantošanas praksi darba vai mācību vietā: Bring Your Own Device. Skolēni ļoti atsaucīgi uzņēma ziņu par iespēju mobilo telefonu izmantot mācību stundās. Vēlreiz vēlos uzsvērt, ka runa ir par viedtālruņu jēgpilnu izmantošanu mācību nolūkiem saskaņā ar skolotāja norādījumiem, nevis par telefona lietošanu privātām vajadzībām.
22. maijā katra no 10 skolu komandām prezentēja savu pārmaiņu projektu un sasniegumus, ko izvērtēja prominenta padomnieku grupa Latvijas Universitātes rektora Mārča Auziņa vadībā, kā arī īpaši izveidotā skolēnu žūrija LTV populārā raidījuma “Gudrs, vēl gudrāks!” dalībnieku sastāvā.  Lai arī mūsu komanda neieguva  “Samsung Skola nākotnei” galveno balvu – 10 000 eiro jaunākajām “Samsung” tehnoloģijām (priecājamies par Druvas vidusskolas uzvaru), mēs pārliecinoši un godam aizstāvējām savu projektu.
Visas komandas vārdā vēlos teikt lielu paldies kolēģiem par atsaucību un līdzdalību šī projekta realizācijā, paldies arī skolēniem par ieinteresēto darbošanos. Par sapratni un iesaistīšanos mūsu paldies arī skolēnu vecākiem. Lai projekta komanda varētu pilnvērtīgi īstenot iecerēto, pateicamies arī Pļaviņu  novada domei par atbalstu Samsung viedtālruņu iegādei.
Esam pārliecinātas, ka noslēguma pasākumā projekta organizatoru dāvinātā ābele mums nesīs augļus gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Arī nākamos trīs gadus darbosimies, lai pilnveidotu savu digitālo pratību, turpinot strādāt arī pie sava pārmaiņu projekta. Domājam, ka pavisam tuvā nākotnē mobilo ierīču lietošana jau būs kļuvusi pašsaprotama un neatņemamam ikdienas mācību procesa sastāvdaļa ne tikai mūsu skolā, bet arī citviet Latvijā. Dalība “Samsung Skola nākotnei” apmācību programmā ir stiprinājusi pārliecību, ka “Mums pašiem ir jākļūst par tām pārmaiņām, kuras meklējam pasaulē!”, kā reiz ir teicis indiešu līderis M. K. Gandija.

Komentēt

Tev jāienāk, lai komentētu