Pïaviòu novada ìimnâzija - skolas çka

Pïaviòu novada ìimnâzija - logo

6. klašu skolēnu mācību vizīte izglītības un radošo tehnoloģiju centrā “Mazā brīnumzeme”

29. martā ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros, projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001, 6. a un 6. b klašu skolēni skolotāju I. Bērziņas, L. Avotiņas, A. Bērziņas un I. Briedes pavadībā, devās mācību vizītē uz izglītības un radošo tehnoloģiju centru Siguldā “Mazā brīnumzeme”. Lasīt vairāk…