Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Par paveikto Vides ministrijas 1. semestra darbā

Vides minstre Diāna Bariņa
Teju, teju klāt Ziemassvētki – prieka, brīnumu un arī pārdomu laiks. Svētki, kad uz mirkli pieklust ikdienas steiga, kad daudzu sirdis atveras labiem darbiem un labām domām. Dāvināšanas, gaišuma un piedošanas laiks, kad varam izpurināt dvēseli un atskatīties uz paveikto. Arī Vides ministrija, jaunā sastāvā, šajā mācību pusgadā ir aktīvi darbojusies. Protams, nav viegli iesākt kaut ko jaunu , taču mēs esam veiksmīgi virzījušies uz priekšu. Esam veiksmīgi uzlabojuši ministrijas konkursa nolikumu – „Gada dežūrklase un dežūrskolotājs”, pilnveidojuši dežūrklašu noteikumus un sekojuši dežūru kārtībai skolā.
Analizējot klašu dežūras, gribētos, lai 2.semestrī skolēni apņemtos būt  pieklājīgāki, cienītu citus, rūpētos parskolas inventāru un saaudzētu to. Katras klases aktivitāte  tiek novērtēta pēc konkursa „Gada dežūrklase ” nolikuma kritērijiem un uz doto brīdi vislielāko aktivitāti dežūrēšanā ir izrādījušas 11.,10. , 9.a, 9.b un 8.a klase. Kopumā skolā ir novēroti vairāki gadījumi, kad ir pārkāpti iekšējās kārtības noteikumi, taču ar šo gadījumu novēršanu veiksmīgi tiek galā paši klašu dežuranti vai lūdzot skolotāju palīdzību, kuri ir atbildīgi par kārtības pārraudzīšanu savos objektos. Paldies skolotājiem, kas regulāri veic savus dežūrpienākumus un vajadzīgajā brīdī sniedz atbalstu skolēniem.
Klašu Vides nodaļu vadītājiem tika doti uzdevumi, kas viņiem bija jāpaveic noteiktajā laikā. Paldies vēlos teikt 10., 8.b, un 5.a klases Vides nodaļas vadītājiem par atsaucību un izteiktajiem priekšlikumiem.

 ziema

Arī Jaunajā gadā Vides ministrija apņemas turpināt veikt savus pienākumus, un galvenais, nodrošināt dežūru kārtību skolā. Novēlu Jums visiem veikt kārtīgi savus pienākumus un neatlaidīgi censties sasniegt savu mērķi.

Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!

Komentēt

Tev jāienāk, lai komentētu