Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Konkursa “Gada klase” rezultāts 1. semestrī

Katra gada nogalē, mēs izvērtējam padarīto, sasniegto un izvirzām mērķus turpmākajam. Šis ir laiks, kad dāvinām viens otram mīlestību, smaidu un labsajūtu.  Ļoti gribas cerēt, ka darot labu citiem, arī paši kļūstam labāki.

Mans uzdevums šajā mācību gadā ir konkursam “Gada klase” vērtēt klašu aktīvo darbību, veiksmes mācību darbā, uzvedību skolā un citus sasniegumus. Patiesi varam priecāties par klasēm, kas aktīvi iesaistās skolas dzīve, ar atbildību izturas pret mācību darbu un cieņu pret citiem cilvēkiem. Lielu paldies jāsaka audzinātājiem, kas palīdz klasēm sagatavoties pasākumiem, iesaka labus padomus, lai viss izdotos un sniedz atbalstu izmisuma brīdī. 1. semestrī dažām klasēm vērojama aktīva iesaistīšanās dažādos konkursos, kur saņemtas pateicības par piedalīšanos. Tas liecina, ka mūsu skolas vārds tiek nests arī tālāk citu Latvijas skolu vidu. Komisija atzinīgi novērtēja sākumskolas skolēnu un audzinātāju darbu pasākumu organizēšanā un aktīvā līdzdalībā. Ziemassvētku laikā nevar aizmirst arī par klašu aktīvu iesaistīšanos “Labo darbu nedēļā”, apmeklējot veco ļaužu pansionātus, sniedzot viņiem koncertu, ziedojot nepieciešamo dzīvnieku patversmei vai sakopjot tās apkārtni un uzkopjot arī mūsu pilsētas apkārtni.

Ar rezultātiem var iepazīties šeit

 Neaizmirsīsim par labiem darbiem un aktīvu darbošanos arī nākošajā gadā! Jo:

apsveikums

Būs brīnumi, ja vien tiem noticēsim;
Būs laime tad, ja pratīsim to dot;
Būs saskaņa, ja vien to radīt spēsim;
Vien dodot citiem, varam laimi gūt.

Lai Jums visiem veicas un viss izdodas!

Konkursa “Gada klase“ koordinatore Ineta Bicāla

Komentēt

Tev jāienāk, lai komentētu