Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Prakse.lv informē

25.martā ir sākusies elektroniskā pieteikšanās ekskursijām uz 55 uzņēmumiem Atvērto durvju nedēļas ietvaros. Ekskursiju laikā būs iespējams iepazīt uzņēmumu darbiniekus un darba procesus, uzdot sev interesējošos jautājums, kā arī pieteikties praksei un darbam.
Ekskursijās vietu skaits ir ierobežots, tāpēc aicinām pieteikties laicīgi! Ekskursijas notiks no 13.-17.aprīlim.
Iepazīties ar ekskursiju sarakstu un pieteikt grupu ekskursijai varat portalā prakse.lv.

Skolēnu pavasara brīvdienas – laiks pedagogu profesionālajai pilnveidei

1 Otrdien, 17. martā Ozolnieku novadā un arī Ozolnieku vidusskolā viesojās Republikas pilsētu un novadu Izglītības pārvalžu pirmskolas  un sākumizglītības skolotāju metodisko apvienību vadītāji, kuri iepazinās ar skolu, kā arī apmeklēja skolas skolotāju vadītās radošās darbnīcas, iepazinās ar informācijas tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā:-par planšetdatoru izmantošanu angļu valodas stundās, – par IKT pielietojumu angļu valodas fakultatīvajās nodarbībās, – par krievu valodas mācīšanu 1.-2. klasē, – par IKT izmantošanu speciālajā izglītībā, iepazināmies ar CNC darbgaldu, – par animācijas filmu izmantošanu mācību stundās sākumskolā, – par dokumentu kameras izmantošanu mācību stundās, – par “Superspēles” izmantošanu. Šo semināru apmeklēju es -  sākumskolas metodiskās komisijas vadītāja Ilona Lazda. Semināra laikā tika gūtas jaunas idejas, kuru realizēšanas iespējas ir jāapsver arī mūsu skolā. Vērtīgākās no tām: 1.klašu specializācija un BAIC (Bērnu attīstības un izglītības centra) izveide skolā. Ceturtdien, 19.martā sākumskolas skolotāji piedalījās konferencē „Sākumskola. Skolotājs. Iespējas un problēmas 21.gadsimtā” Jēkabpils 3.vidusskolā. Dienas garumā katram no skolotājiem bija iespēja gūt jaunu pieredzi un darboties radošajās darbnīcās. Skolotāja Ineta Reitere iedziļinājās lasīt un rakstītprasmes attīstībā, skolotāja Ilona Lazda iepazinās ar jauniem digitālajiem resursiem matemātikas apguvē, skolotāja Kristiāna Balode uzzināja par pieeju 1.klašu sociālās adaptēšanās sekmēšanai, jaunus un interesantus darbus mājturībā un vizuālajā mākslā savās nodarbībās piedāvās skolotāja Inga Baginska, rotaļas un spēles dabaszinībās palīdzēs apgūt skolotāja Sandra Fišmeistare, bet mūzikas nodarbības jautrākas kļūs skolotāja Ginta Baloža vadībā.
Sākumskolas skolotāju komandai pievienojās arī angļu valodas skolotāja Ineta Bicāla, kura darbnīcā „Izglītība digitālajā laikmetā:kurp ejam jeb kā Z paaudzi mācīt X un Y paaudzei?”, guva idejas angļu valodas mācīšanai sākumskolā.

                                 Sākumskolas metodiskās komisijas vadītāja

 Ilona Lazda

Konkursā “Erudīts ’2015” vidusskolēniem

IMG_1152

Ilze Seipule, direktores vietniece izglītības jomā

Kāds ķīniešu sakāmvārds vēsta, ka “zināšanas, kas ar katru dienu nepieaug, katru dienu samazinās”. Par to, ka mūsu skolas jaunieši zina daudz, varējām pārliecināties tradicionālajā konkursā “Erudīts”, kurš notika 13.martā, kā jau gadiem ierasts – pēdējā piektdienā pirms skolēnu pavasara brīvdienām. Konkurss visiem tā dalībniekiem bija lieliska iespēja apliecināt pašiem sev un arī citiem savu erudīciju, zināšanas, prasmes, radošumu, atjautību, atraktivitāti un komandas garu. Jautājumus konkursam sagatavoja mācību priekšmetu skolotāji metodiskās padomes vadībā. Arī šogad tie bija no visdažādākajām jomām – vispārīgs tests, uzdevumi atsevišķos mācību priekšmetos, sākumskolā apgūto gudrību atsaukšana atmiņā, praktiska darbošanās, būvējot iespējami izturīgāko papīra tiltu vai nosakot auduma materiālus, komandu kapteiņu konkurss par Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē. Konkursa uzdevumu izpildē un tā norises atspoguļošanā veiksmīgi tika pielietotas arī skolas iespējas IT jomā. Šogad konkursā piedalījās piecas komandas:

Pēc spraigajām un intensīvajām prātu sacensībām divarpus stundu garumā tika noskaidroti arī uzvarētāji. 1.vietu sīvā konkurencē izcīnīja 11.klases komanda “Vektori” (91,875 punkti), 2.vietā ierindojās 10.klases komanda “Melna lapa” (86,875 punkti), 3.vietā – 12.klases komanda “Skolas seja” (80,75 punkti). Labu sniegumu uzrādīja arī abas pārējās komandas –  “Pirmā stihija” (80,125 punkti) un “Balta lapa” (69,75 punkti). Godalgoto vietu ieguvēji saņēma skolas sarūpētās dāvanu kartes no iecienītā Pļaviņu uzņēmuma “Picotava”. Ar konkursa rezultātiem var iepazīties šeit
Tomēr galvenais šajā konkursā bija piedalīšanās, redzesloka paplašināšana un kopā būšana, jo ieguvēji bija visi tā dalībnieki. Vēlreiz paldies visām komandām par aktivitāti un ieinteresētību! Kā šī konkursa vadītāja vēlos teikt lielu paldies mācību priekšmetu skolotājiem par sagatavotajiem pārdomātajiem un daudzveidīgajiem uzdevumiem! Paldies žūrijas komisijai, kuras sastāvā veiksmīgi un operatīvi darbojās Lana Ivanova, Iveta Krastiņa, Mārīte Skrabutena, Evita Valdberga, Valdis Silovs, Velta Rulle, Silga Stučka, Gints Balodis, Vija Miķelsone, Anita Seikovska, Jeļena Ozola, Rita Jakovļeva un Ieva Volane. Paldies par sniegto atbalstu konkursa organizēšanā skolas direktorei Ritai Polei un direktores vietniecei saimnieciskajā darbā Santai Kupčai!
Lai mums visiem veicas arī turpmāk!

Diena kopā ar studentu 2015

1Ekonomikas un kultūras augstskolā notiks pasākums „Diena kopā ar studentu 2015”, kura laikā vidusskolēniem, lai iepazīstos ar augstskolas piedāvātajām studiju programmām un studiju vidi, būs iespēja ēnot augstskolas studentus, kā arī iegūt biļetes uz kino.

Aktivitātes augstskolā notiks divas dienas:
01.04. bakalaura programmas
09.04. koledžas programmas un tulkošanas programma
Papildus lekciju apmeklēšanai vidusskolēniem tiks piedāvāta iespēja iepazīties ar augstskolas telpām, kopmītnēm un EKA SP darbību.
Ar nolikumu var iepazīties šeit
Vairāk informācijas http://augstskola.lv/

22. marts – Pasaules ūdens diena

1
 
Pēc UNESCO ierosinājuma, no 1992.gada, pasaulē tiek atzīmēta Pasaules ūdens diena. Latvijā tā tiek atzīmēta kopš 1996.gada.
Pasaulē dzīvo 7 miljardi cilvēku, no kuriem katrs dienā izdzer vidēji no 2 līdz 4 litriem. Taču daudz vairāk ūdens tiek iztērēts pārtikas ražošanai.
Ūdens ir mūsu planētas dzīvības avots. Spēcīgs un trausls vienlaicīgi. Visai cilvēcei kopā ir jārūpējas, lai tas saglabātos tīrs un dzirkstošs.  Ttādēļ šīs dienas mērķis ir vērst pasaules valstu valdību, institūciju un katra cilvēka uzmanību, kas skar planētas ūdens resursu saglabāšanu un attīstību. Katru gadu Pasaules ūdens dienas temats tiek likts uz kādu aktuālu ar ūdens apsaimniekošanu saistītu jautājumu. Šī gada tēma: “Ūdens un ilgtspējīga attīstība”.
Ievērosim dabas likumus un būsim saudzīgi pret to resursiem!

 9.a klases preses nodaļas vadītāja Rūta Vanaga.

Darba plāns 2015.gada 23.marts – 27.marts

Pavasara brīvdienas 12.klases izglītojamiem

Pirmdiena, 23. marts
10.00 XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku skates izloze Aizkrauklē

Otrdiena, 24. marts
10.50 Ekopadomes sanāksme 313.kab.
14.30 Praktiskā apmācība skolas tehniskajam personālam darbā ar datoru 20.kab.
15.15 Metodiskās padomes sanāksme 104.kab.

Trešdiena, 25.marts
1.mācību stundas laikā radiopārraide, veltīta Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai
9.20 – 10.50 skolas olimpiāde latviešu valodā 4.klasēm 114.kab.
14.00 Pasākums Vietalvā pie represēto piemiņas akmens

Ceturtdiena, 26.marts
12.05 – 13.30 skolas olimpiāde matemātikā 4.klasēm 116.kab.
Olimpiāde lietišķajā informātikā „Paskāla ritenis” Daugavpilī (I.Skrabutena)
Projekta “Samsung Skola nākotnei” apmācību 3.modulis Rīgā ( R.Pole, I.Seipule, L.Ivanova, I.Ņikiforova)
Zemgales reģionālā 6.skolēnu zinātniski pētnieciskā konference Jelgavā ( A.Apkalns, K.Jirgens)
Mācību  brauciena uz  Holokausta upuru un varoņu memoriāla kompleksu “Yad Vashem” izvērtējums Izraēlas vēstniecībā Rīgā (I.Krastiņa)

Piektdiena, 27. marts
10.00 – 14.00 Deju kolektīvu skates mēģinājums Aizkrauklē
10.50 Dežūru nodošana – pieņemšana 312.kab. (piedalās 7.a, 7.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)

Klašu noformēšana pavasarīgās noskaņās
23.-27.03.Tematiskā izstāde skolas bibliotēkā „Izvestie…”

Konkurss „Balsis”….

Sākumskolas skolēniem ir iespēja apmeklēt 1.-4.klašu vokālo ansambli, kurā viņi dzied savam priekam, uzstājas skolas rīkotajos pasākumos, kā arī parāda savu muzikālo izaugsmi vokālo ansambļu konkursā „Balsis”. Šogad, piedaloties konkursā, tikām izvirzīti uz otro kārtu, kas notika 6.martā Zemgales novadā Zaļeniekos, rakstnieces Aspazijas dzimtajā vietā. Lai arī mūs piemeklēja gripas vīruss, tomēr nepilnā sastāvā devāmies uz konkursu. Prieks, ka Annijas mamma izteica vēlmi doties mums līdzi. Tā kā ceļš līdz Zaļeniekiem bija tāls un ar nelieliem sarežģījumiem, mums nebija laika garlaikoties. Iebraucām īsi pirms konkursa sākuma, paspējām apskatīt un nedaudz iemēģināt konkursa zāli, steidzāmies ģērbties skatuves tērpos.

Konkursa dalībniekiem bija jādzied trīs dziesmas: viena daļa no Valda Zilvera cikla „Danco, danco tu, saulīte”, sava izvēlētā orģināldziesma un latviešu tautasdziesma.

Konkurence bija diezgan liela, konkursā piedalījās 10 kolektīvi. Mums  bija iespēja paklausīties arī  citu kolektīvu  priekšnesumus. Pēc uzstāšanās katrs kolektīva dalībnieks saņēma biezpiena sieriņu „Kārumu”. Skolēni ar savu dziedājumu bija apmierināti.

Konkursā ieguvām 3.pakāpes diplomu.

Mājupceļš pagāja jautrā gaisotnē. Skolēni savā starpā jautri tērzēja, spēlēja vārdu spēli.Protams, neiztikām bez iepirkšanās veikalā.

Paldies koncertmeistarei Sigitai Vilkaplāterei  par  pavadījuma izpildīšanu!

Bērni grib dziedāt, un viņi to dara ar prieku, nevis kāda piespiesti, tas dod gandarījumu gan pašiem, gan skolotājiem, gan vecākiem. Lai gan skolu mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem nav ilgstošas stabilitātes sastāva ziņā, jo  dziedošie bērni gads no gada mainās, taču darbs ir radošs un interesants, tāpēc dziedāšanu turpināsim arī turpmāk. Lai mums visiem kopā izdodas!

 

Ansambļa vadītāja K.Balode

IMG_9802 IMG_9799

Pavasaris!

121.martā plkst. 00:45 pasaule atvērsies spirgtajam, zaļajam un plaukstošajam. Pasaule atvērsies pavasarim! Nu jau ik rīts nāks arvien siltāks un skanošāks. Atliek izbaudīt sauli, vēju, nevairīties no lietus lāsēm. Smelties pavasarī spēku! Ticēt brīnumiem no visas sirds, tad arī pavasaris mums sniegs savu roku. Tas mums uzdāvinās savu brīnumu līdz pat sīkākajam pumpuram! Atliek vien pamāt mākoņiem, jo tie ved mūs uz vasaras pusi!

Skolas preses ministrija

Ziemas čempionāta fināls U-9 grupai

28.februārī un 1. martā notika Latvijas Jaunatnes čempionāta Latgales zonas finālsacensības telpu futbolā U-9 (2006.dz.g.) grupā, kuras notika Preiļos. Mūsu ģimnāzijas  futbola pulciņa labākie spēlētāji piedalījās Viesītes sporta skolas komandas sastāvā. Komanda izcīnīja godpilno 3. vietu.
Pirmajā dienā, nezaudējot nevienu spēli, tika izcīnīta pirmā vieta savā apakšgrupā, kas deva iespēju  cīnīties pirmajā četriniekā par medaļām.
Pirmās dienas rezultāti:

Otrajā sacensību dienā spēles izvērtās daudz sīvākas un rezultāti arī vairs nebija tik  spīdoši, kaut gan spēka samēru ziņā visi bijām līdzvērtīgi. Tika pieļautas vairākas kļūmes, netika izmantoti izdevīgi momenti vārtu gūšanai, kā rezultātā mēs palikām trešie, kaut iespēja bija būt pirmajiem.
Otrās dienas rezultāti:

Komandā spēlēja:filiāles Odzienā audzēknis Renārs Saliņš, pļaviņieši – Markuss Marcinkevičs, Reinis Hāze, Adrians Dārziņš, Rainers Pakers, Artjoms Zagorskis, kā arī Viesītes skolas audzēkņi – Mārcis Prodnieks, Rendijs Roze, Justs Čičinskis un Kristaps Mežaraups.
Labākā spēlētāja balvu mūsu komandā saņēma Markuss Marcinkēvičs

Apskatu sagatavoja futbola treneris Imants Siliņš

Konkurss “Vai tu zini, vai tu proti?”

13. martā Odzienas skolā, priecājoties par pavasara tuvošanos, pulcējāmies skolas mazajā zālē, lai pirms brīvdienām pārbaudītu zināšanas un prasmes komandu konkursā “Vai tu zini? Vai tu proti?” .
Lai stiprinātu patriotismu, valstisko apziņu, pārsvarā jautājumu tematika bija saistīta ar mūsu novadu, Latviju: gan par to , ko esam apguvuši mācību stundās, gan ko esam uzzinājuši dažādos citos informācijas avotos.
Konkursā piedalījās trīs skolēnu komandas un īpaši priecājāmies, ka izveidojās arī vecāku komanda, lai arī nepilnā sastāvā. Pārsvarā uz visiem jautājumiem komandu dalībnieki varēja sniegt atbildes. Konkurss noslēdzās ar VI kārtu, kurā vajadzēja pierādīt spēju koncentrēties, izdomu un pirkstu veiklību papīra locīšanā. Tur vislabāk veicās vecāku komandai.
Brīžos, kad komandu dalībniekiem ļāvām atpūsties, arī skatītājiem bija iespēja nopelnīt šokolādes naudiņu par pareizi atbildētu jautājumu vai uzminētu mīklu.
Konkursā 1. vietu ieguva komanda “LAS”- Agita Lindenberga, Sinora Lazdiņa, 2./3. vietu dalīja divas komandas: “Krutās pankūkas”- Megija Lazdiņa, Annija Kazaka, Agnija Katkeviča, Edgars Smirnovs un “Zirdziņi”- Elīna Skābarniece, Evelīna Skābarniece, Līva Čepule, Antra Čepule. Atzinību godam nopelnīja ”Nezinīši”- Evija Mahliņeca, Reinis Eiduks, Jānis Orlovs, Kristīne Lindenberga.
Paldies visiem konkursa dalībniekiem!

Skolotāja Aiga Čepule

IMG_1350 IMG_1352 IMG_1354 IMG_1362 IMG_1364