Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 2015.gada 16.marts – 20.marts

Pavasara brīvdienas 1.-11.klašu izglītojamiem

12.klasei – centralizētie eksāmeni (16.03., 19.03.) un mācību stundas (17.03., 18.03., 19.03., 20.03.)

Mācību stundu laiki 12.klasei no 17.03.- 20.03. (16.03. – konsultācijas krievu valodā tiem skolēniem, kuri kārto eksāmenu 19.03.):

1.stunda: 8.30 – 9.10
2.stunda: 9.15 – 9.55
3.stunda: 10.00-10.40
4.stunda: 10.45-11.25
5.stunda: 11.40-12.20
6.stunda: 12.25-13.05
7.stunda: 13.10-13.50
8.stunda: 13.55-14.35
 

Pirmdiena, 16. marts

CE eksāmens angļu valodā 12.klasei: 10.00 – 14.15 (rakstu  daļa), 201.kab., darba vad. I.Seipule; no 15.30 (mutvārdu daļa), 315.kab., darba vad. V.Mičule

Otrdiena, 17. marts

10.00 – ~ 13.00 Metodiska nodarbība “Mācību stundas plānošana, vadīšana, vērošana, izvērtēšana” (piedalās visi skolotāji, t.sk. – no filiāles Odzienā),201.kab.
Pilsētu un novadu IP pirmsskolas speciālistu un sākumizglītības skolotāju MA vadītāju seminārs Ozolniekos (I.Lazda)
13.00 7.-9.klašu deju kolektīva mēģinājums Pļaviņu KC
13.00-15.00 Vidusskolas kora mēģinājums svinību zālē
 

Trešdiena, 18.marts

11.00 “Pieaugušo izglītības vajadzības un iespējas” Jēkabpilī ( R.Pole)
 

Ceturtdiena,19.marts

CE eksāmens krievu valodā 12.klasei: 10.00 – 13.45 (rakstu  daļa), 215.kab., darba vad. I.Seipule; no 15.00 (mutvārdu daļa), 104.kab., darba vad. R.Jakovļeva
Kursi „Ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide” Kokneses internātpamatskolā (L.Ivanova, I.Briede, I.Dūmiņa)
Konference “SĀKUMSKOLA. SKOLOTĀJS. IESPĒJAS UN PROBLĒMAS 21.GADSIMTĀ.” Jēkabpils 3.vidusskolā (piedalās: I.Lazda, I.Reitere, I.Baginska, K.Balode, G.Balodis, S.Fišmeistare, I.Bicāla)
Seminārs “Pilsoniskās audzināšanas aktualitātes Eiropas Attīstības gada kontekstā” Rīgā ( I.Krastiņa)
 

Piektdiena, 20. marts

Klašu audzinātāju portfolio iesniegšana ( t.sk.- no filiāles Odzienā) līdz 20.03. I.Krastiņai 215.kab.

Konkurss “Pārspēj CSDD reklāmu – 2015!”

CSDD

Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD), biedrība “Go Beyond” un apdrošināšanas kompānija ”If” aicina 9.-12. klašu skolēnus piedalīties konkursā “Pārspēj CSDD reklāmu – 2015!”. Konkursa laikā jaunieši tiek aicināti izveidot videoklipu, kura tēma ir “Velosipēdista uzvedība ceļu satiksmē!”.
Konkursa nolikums un pieteikuma anketa atrodama šeit.
Konkursa videoklipa saite un aizpildīta pieteikuma anketa jāiesniedz elektroniski, sūtot uz e-pastu: linda@gobeyond.lv līdz 2015. gada 30. marta plkst. 23.59.
Konkursa video vērtēs CSDD, “Go Beyond” un ”If” pārstāvji. Savu viedokli būs iespēja paust arī pašiem konkursa dalībniekiem, balsojot par, viņuprāt, labākajiem darbiem. Apkopojot žūrijas un konkursa dalībnieku vērtējumus, tiks noskaidroti trīs labāko autoru komandas, kas saņems naudas balvas no apdrošināšanas kompānijas “If”. Kopējais balvu fonds ir 600 EUR.

Klašu reitingi

Raksts2

Ekopadomes ziņa

ekoskola2014./2015. mācību gada makulatūras vākšanas akcija mūsu skolā noslēgusies
PALDIES visiem skolēniem, skolotājiem un vecākiem par aktīvu akcijas atbalstīšanu un iesaistīšanos tajā!

ESAM   KRIETNI PASTRĀDĀJUŠI –  KOPĀ SKOLĀ SAVĀKTS   10944  KG MAKULATŪRAS

1.a 392kg
1.b 354 kg
2.a 342.5 kg
2.b 11 kg
3.a 467 kg
3.b 1640.5kg
4.a 2129kg
4.b 1116 kg
5.a 128 kg
5.b 1774 kg
6.a 486 kg
6.b 546 kg
7.a 207kg
7.b 426.5 kg
8.a 351 kg
8.b 4 kg
9.a 386 kg
9.b 16 kg
10. 0 kg
11. 0 kg
12. 7kg

Visaktīvākie makulatūras vācēji ir 4.a klase –2129 kg (audzinātāja Ilona Lazda); 5.b klase- 1774 kg (audzinātāja Ilze Luksa) un 3.b klase- 1640,5 kg (audzinātāja Kristiāna Balode), 4.b.klase – 1116 kg (audzinātāja Sarmīte Meldere), bet individuāli visvairāk makulatūras nodeva Una Bērziņa (3.b) – 900kg, Eiriks Kalnriekstiņš (4.a)- 832 kg, Edīte Visocka (4.a)- 654 kg, Anastasija Trifanova (4.a)-358 kg un Roberts Ņesterovs (9.a)- 312 kg.

     Par organizētu un   pārdomātu makulatūras svēršanu un  ievietošanu paletēs aizvešanai LIELS PALDIES Guntaram Bērziņam, Edgaram Japiņam un Guntim Mozgam.

Nāk pavasaris, un nu visi spēki jāvirza uz  aktivitātēm svaigā gaisā. Nebūsim vienaldzīgi un rūpēsimies ne tikai  par savas mājas un skolas apkārtējo vidi, bet  sakopsim arī kādu ziemas piepēdotu stūrīti mūsu novadā!

Samsung Skola nākotnei

1Ir aizritējis jau mēnesis, kopš esam uzzinājuši pozitīvo ziņu, ka mūsu skola ir uzņemta “Samsung Skola nākotnei” apmācību programmā. Šajā laikā ir notikušas dažādas aktivitātes.
13.februārī, Tallinā, Tehniskās universitātes inovāciju centrā “Mektory” I apmācību modulis: “Mūsdienīga izglītība un skolēnu vajadzības”
1.moduļa ietvaros tika noorganizētas interaktīvas lekcijas skolu komandām un to mentoriem:
• “Līderi pasaulē, cilvēka potenciāla attīstība mūsdienās”, Arta Biruma
• “21.gadsimta izglītība un nākotnes izglītības līderi”, Ieva Margeviča Grinberga
• “Emocionālā inteliģence un tās loma izglītībā”, Zuarguss
• „Digital Turn” Igaunijā un skolotāju loma tajā, Marts Lampere
• Valgas skolas digitālo pārmaiņu projekts
• „Skolotājs 3.0” skolu komandu pārmaiņu projekta izstrāde un vērtēšana”, Zane Oliņa
Par pirmā moduļa aktivitātēm lasīt vairāk
24.februārī mūsu skolā viesojās projekta mentore Ilze Dalbiņa – UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas izglītības sektora vadītāja.
Tikšanās laikā mentore īsi pastāstīja par sevi, tikās ar metodisko komisiju vadītājiem, vēroja matemātikas stundu 11.klasē, devās ekskursijā pa skolu, kā arī pārrunāja ar projekta komandu turpmākās aktivitātes izaicinājuma realizācijai.
20150224_122837 20150224_122705
Ceturtdienā, 5.martā, mūsu skolas komandai bija patiess prieks satikties ar mūsu skolas mentori Ilzi Dalbiņu un pārējām projekta “Samsung Skola nākotnei” komandām, lai kopīgi piedalītos apmācību 2.modulī “Kā būt pārmaiņu līderim”, kas notika notika koka ēku renovācijas centrā “Koka Rīga”. 2.moduļa apmācības notika divu atraktīvu un zinošu vadītāju – treneru vadībā – Jolantas Cihanovičas un Reiņa Upenieka. Vairāk par 2.moduļa apmācību norisi lasīt šeit.
Šobrīd noris aktīvs darbs pie mūsu skolas projekta izaicinājuma detalizēta plāna izstrādes un tā īstenošanas uzsākšanas.

Lana Ivanova, direktores vietniece informātikas jautājumos

Foto no 1.moduļa apmācībām:


Foto no 2.moduļa apmācībām:

Skatuves runas konkurss „Ceļā uz svētkiem”

Viena no svarīgākajām cilvēka prasmēm ir prasme runāt. Vecākiem ir liels prieks sadzirdēt savu bērnu pirmos vārdiņus, un,  laikam ritot,  vārdu krājums tiek papildināts, sarunājoties vai  uzstājoties tiek domāts par  atbilstošu vārdu izvēli, izteiksmi, intonnāciju. Uzstāties lielas auditorijas priekšā ir grūti, bet  šo prasmi var veidot mācoties un vingrinoties.  Savas spējas runas  mākslā  skolēni var pārbaudīt,  piedaloties konkursos.

Pēc  veiksmīgas uzstāšanās  šī gada starpnovadu skatuves runas konkursa 1. kārtā  mūsu skolas 12. klases skolniece Sintija Silagaile 11. martā devās uz Skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkursa „Ceļā uz svētkiem” 2. kārtu Jēkabpilī, kurā piedalījās 57 dalībnieki. Daiļrunātājus vērtēja kompetenta žūrija.   Sintija šajā konkursā  ieguva III pakāpes diplomu.

Sveicu Sintiju ar panākumiem un novēlu, lai  skolā apgūtās izteiksmīgās runas prasmes noder turpmākajās dzīves gaitās.

 Skolotāja Silga

1

Skolas pašpārvalde un DRAUDZĪGA SKOLA darbojas kopā!

attels

Ir trejādi cilvēki: vieni, kas rada un veido notikumus. Otri, kas vēro visu, kas notiek. Trešie ir tādi, kas vaicā : Kas notika?  Lai Tev ir skaidrs, kas esi pats, DRAUDZĪGA SKOLA  atgādina , ka marts mūsu skolā  ir Radošo aktivitāšu mēnesis(domā,  krāso un pārkrāso, darbojies klasē, radi kopā ar draugiem vai savam priekam),  aprīlis – Vides sakopšanas mēnesis (LIELĀ TALKA – 25.aprīlis, citi sakopšanas darbiņi skolā, pie vecmāmiņas vai dzīvnieku patversmē), bet maijs – Apkārtnes izzināšanas mēnesis (visi dodamies dabā – pārgājienā, ekskursijā, apskatīt, izpētīt un  varbūt iestādīt?).

DRAUDZĪGA SKOLA atgādina, bet skolas pašpārvalde piedāvā jaunu vienojošu aktivitāti MODE, MODE, MODE! Ir iespēja domāt, ieteikt un piedalīties! Ja esi ieinteresēts, tad ieskaties  http://twtsurvey.com/pasparvaldeskonkurss

 

Skolas pašpārvale un DRAUDZĪGA SKOLA

Darba plāns 2015.gada 9.marts – 13.marts

Pirmdiena, 9. marts
Makulatūras vākšanas akcijas noslēgums Odzienas filiālē
 
Otrdiena, 10. marts
Zemgales reģionālā olimpiāde angļu valodā 8.un 11. klasēm
10.00  Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.15 Metodiska nodarbība skolotājiem (par VPD un mācību stundu) 201.kab.
 
Trešdiena, 11.marts
Skatuves runas konkursa fināls, gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem (Jēkabpilī) (piedalās S.Silagaile)
10.50. Skolēnu pašpārvaldes MK sanāksme 215.kab.
 
Ceturtdiena,12.marts
15.30 Tautas deju kolektīvu koncerts – skate (svinību zālē)
17.00-19.00 Vecāku individuālās tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem
Darbu iesniegšana vizuāli un vizuāli plastiskās mākslas konkursam – izstādei “Rakstu darbi” (215.kab)
Valsts (3.posma) olimpiāde matemātikā 9.-12. klasēm (Rīgā)(piedalās J.E.Brūniņš)
 
Piektdiena, 13. marts
Valsts (3.posma) olimpiāde matemātikā 9.-12. klasēm (Rīgā)(piedalās J.E.Brūniņš)
10.50 Dežūru nodošana-pieņemšana 312.kab. (piedalās 8.b. un 7.a klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
16.00 “Erudīts” 9.-12.klasēm (svinību zālē)
Konkurss skolēniem un viņu vecākiem “Vai tu zini, vai tu proti?” skolas filiālē Odzienā
 
9.-27.03. Volejbola turnīrs 9.-12.klasēm
9.-27.03. Tematiska izstāde bibliotēkā “Par ko kļūt?”

8.marts

8_03_2015

„Erudīts” 8.- 9.klasēm

25. februārī notika 8.-9. klašu „Erudīts”, kurā piedalījās 5 komandas – 8.a klases komanda ”Atkusnis”, 8.b klases komanda ”ABBA”, 9.b klases komandas ”Reakcija ir klāt!” un ”Saldās puķītes”, kā arī 9.a klases komanda ”Rūtas melnie jociņi”.

”Erudītā” bija uzdevumi par Latvijas slavenībām un tādām tēmām, kā ķīmiju, bioloģiju, matemātiku, u.c.

Katra komanda spēcīgi cīnījās un pirmo vietu tikai ar viena punkta pārsvaru ieguva 9.b klases komanda ”Reakcija ir klāt!”, otro – 9.b klases komanda ”Saldās puķītes” un trešo –8.a klases komanda ”Atkusnis”.

”Visas problēmas ir atrisināmas” (komandas ”Saldās puķītes ”devīze), tāpēc vidusskolēni iesaistījās konkursa organizēšanā un deva iespēju skolas Izglītības ministrijas pārstāvjiem piedalīties „Erudītā”.

Paldies visiem (īpaši Ievai un Kristapam no 11.klases), kas palīdzēja veidot un organizēt konkursu!

Paldies konkursa dalībniekiem par asprātīgiem komandu pieteikumiem un jaukas  noskaņas radīšanu!

 

Izglītības ministrija