Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: makulatūra

Esam savākuši 10 592 kg makulatūras!

bildePaldies par atsaucību makulatūras vākšanas konkursā “Tīrai Latvijai!”!

Viena savāktā tonna makulatūras saudzē desmit kokus un būtiski samazina  ūdens un elektrības patēriņu papīra ražošanas procesā.

3. a un 6. a klase ir savākušas 1303 kg, 3. b klase 1212 kg un 4.a 1190 kg makulatūras. Aktīvākie makulatūras vācēji ir Zepu ģimene, Mārtiņš, Raimonds un Patrīcija savākuši 2410 kg, Ludmila Pogodajeva ir savākusi  1144 kg makulatūras.

Paldies par darbu, svēršanas un reģistrēšanas procesā,  mūsu tehniskajiem vīriem Raitim Ozoliņam un Voldemāram Gipkem.

Makulatūras vākšanas konkursa rezultātu tabulu var skatīt šeit.

Ekopadomes ziņa

ekoskola2014./2015. mācību gada makulatūras vākšanas akcija mūsu skolā noslēgusies
PALDIES visiem skolēniem, skolotājiem un vecākiem par aktīvu akcijas atbalstīšanu un iesaistīšanos tajā!

ESAM   KRIETNI PASTRĀDĀJUŠI –  KOPĀ SKOLĀ SAVĀKTS   10944  KG MAKULATŪRAS

1.a 392kg
1.b 354 kg
2.a 342.5 kg
2.b 11 kg
3.a 467 kg
3.b 1640.5kg
4.a 2129kg
4.b 1116 kg
5.a 128 kg
5.b 1774 kg
6.a 486 kg
6.b 546 kg
7.a 207kg
7.b 426.5 kg
8.a 351 kg
8.b 4 kg
9.a 386 kg
9.b 16 kg
10. 0 kg
11. 0 kg
12. 7kg

Visaktīvākie makulatūras vācēji ir 4.a klase –2129 kg (audzinātāja Ilona Lazda); 5.b klase- 1774 kg (audzinātāja Ilze Luksa) un 3.b klase- 1640,5 kg (audzinātāja Kristiāna Balode), 4.b.klase – 1116 kg (audzinātāja Sarmīte Meldere), bet individuāli visvairāk makulatūras nodeva Una Bērziņa (3.b) – 900kg, Eiriks Kalnriekstiņš (4.a)- 832 kg, Edīte Visocka (4.a)- 654 kg, Anastasija Trifanova (4.a)-358 kg un Roberts Ņesterovs (9.a)- 312 kg.

     Par organizētu un   pārdomātu makulatūras svēršanu un  ievietošanu paletēs aizvešanai LIELS PALDIES Guntaram Bērziņam, Edgaram Japiņam un Guntim Mozgam.

Nāk pavasaris, un nu visi spēki jāvirza uz  aktivitātēm svaigā gaisā. Nebūsim vienaldzīgi un rūpēsimies ne tikai  par savas mājas un skolas apkārtējo vidi, bet  sakopsim arī kādu ziemas piepēdotu stūrīti mūsu novadā!

Noslēdzies makulatūras vākšanas konkurss „Tīrai Latvijai!”

Noslēdzies makulatūras vākšanas konkurss Skolotāja I.Lazda, EKO padomes locekle

Lai rosinātu bērnus un jauniešus rīkoties videi draudzīgi un saudzēt dabas resursus, 2012. gada nogalē “Zaļā josta” sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, Papīrfabriku „Līgatne” un AS „Latvijas Valsts meži” izsludināja makulatūras vākšanas konkursu “Tīrai Latvijai”. Konkursa mērķis bija pievērst bērnu un jauniešu uzmanību atkritumu šķirošanas nozīmei sadzīvē, kā arī veidot izpratni par to, ka pareizi sašķiroti un pārstrādei nodoti atkritumi veicina jaunu produktu ražošanu.

Šajā akcijā iesaistījāmies arī mēs. Savāktas 18 tonnas 400kg makulatūras. 337 skolu un pirmsskolas iestāžu konkurencē ierindojāmies 7 vietā pēc savāktā makulatūras daudzuma.

28.maijā skolas sporta zālē norisinājās noslēguma pasākums, kurā pateicāmies EKO padomes komandai un čaklākajiem skolēniem.

Skola, kas piedalījās konkursā, par katru savākto makulatūras tonnu saņēma 5 kg biroja papīra. Pasākumā katra klase saņēma biroja papīru proporcionāli savāktajam makulatūras daudzumam.

Paldies audzēkņiem, EKO padomes komandai, klašu audzinātājiem, skolēnu vecākiem un Pļaviņu iedzīvotājiem par atbalstu.

Mūsu novads kļuvis zaļāks, jo akcijas rezultātā esam izglābuši Pļaviņu novadā vairāk nekā 200 kokus.