Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Starpnovadu olimpiādē matemātikā 4. klasei

olimpiāde 26. aprīlī Koknesē notika starpnovadu (2.posma) olimpiāde matemātikā 4.klasei, kurā ar labiem panākumiem startēja arī mūsu skolas skolēni:
Kaspars Polgins (4.a klase) – 1.vieta,
Karīna Davidova (4.a klase) – 2.vieta,
Laine Liepiņa (4.b klase) – atzinība,
Betija Beāte Damberga (4.a klase) – atzinība.

Paldies dalībniekiem un skolotājām Inetai Reiterei un Kristiānai Balodei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Reģionālajā angļu valodas olimpiādē 9. klasei

olimpiāde 20.aprīlī Zasas vidusskolā notika reģionālā olimpiāde angļu valodā 9.klasei. Mūsu skolas 9.a klases skolniece Sintija Silagaile šajā olimpiādē ieguva 3.vietu. Sveicam Sintiju un viņas skolotāju Valdu Mičuli.

Paldies par piedalīšanos arī Artūram Rodem (9.b klase) un skolotājai Jeļenai Ozolai.

Latvijas Jauno satiksmes dalībnieku forums 2012

Ceļu satiksmes drošības direkcija un “OKarte” sadarbībā ar mārketinga projektu aģentūru „Fortius” aicina piedalīties interesantās un gadu garumā popularitāti iemantojušās velosipēdistu sacensībās bērnus vecumā no 10 līdz 12 gadiem – „Latvijas Jauno satiksmes dalībnieku forums 2012”!

Sacensības notiek jau deviņpadsmito gadu un to mērķis ir paaugstināt bērnu izglītības līmeni, lai veicinātu kvalitatīvas jauno velosipēdistu zināšanas, lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību, kā arī, lai samazinātu ceļu satiksmes negadījumu skaitu, kuros tiek ievainoti vai bojā iet bērni. Īpaši aktuāli tas ir šobrīd, tuvojoties velosipēdu sezonai!

„Jauno satiksmes dalībnieku forums” šo gadu garumā sevi ir apliecinājis kā iespēju, lai palīdzētu bērniem interesantā un aizraujošā veidā apgūt satiksmes drošības jautājumus – izprast ceļu satiksmes noteikumus, pilnveidot praktiskās iemaņas braukšanā ar velosipēdu, pirmās palīdzības sniegšanā un velosipēda tehniskā stāvokļa kontrolei.

Pirmās kārtas sacensības notiks no aprīļa vidus līdz maija beigām. Neretas, Jaunjelgavas, Pļaviņu, Kokneses, Aizkraukles un Skrīveru novada bērnien sacensības 15. maijā notiks Skrīveru vidusskolas stadionā.

Sacensību pamatnosacījumi:

Sacensību otrā kārta – Latvijas fināla sacensības norisinās 1. un 2. jūnijā Rīgas Tehniskās universitātes Sporta un atpūtas bāzē „Ronīši”, uz kurām dodas pirmās kārtas reģionu sacensību uzvarētāji.

Savukārt Latvijas sacensību uzvarētāji dodas uz Eiropas sacensībām, kas šogad no 21. līdz 24. septembrim norisināsies Polijā.

Vairāk informācijas šeit.

Uzaicinājums uz DZM neklātienes konkursa noslēguma kārtu

Regulāri piedaloties LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra (DZM IC) organizētajā neklātienes konkursā par dabaszinātnēm un matemātiku skolēniem, Pļaviņu novada ģimnāzijas Odzienas filiāles 7.e klases skolniece Krista Dūmiņa iekļuvusi starp 35 veiksmīgākajiem konkursantiem, kas uzaicināti uz konkursa noslēguma kārtu – 11. maijā Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē.

Apsveicam!

Par konkursu

Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs laikā no 16. janvāra līdz 22. aprīlim organizēja virtuālu konkursu 7. – 9. klašu skolēniem. Konkurss trīs mēnešu garumā katru nedēļu interneta vietnē www.dzm.lu.lv pulcināja no dažādiem Latvijas novadiem un pilsētām. Konkursanti atbildēja uz āķīgiem un neierastiem jautājumiem ķīmijā, fizikā, bioloģijā un matemātikā, reizē papildinot savas zināšanas, raisot interesi par eksaktajiem mācību priekšmetiem un attīstot prasmi analizēt informāciju.

Nedēļas darba plāns, 23. – 28.aprīlis

Skolā dežūrē 7.a klase

Pirmdiena, 23. aprīlis
Mūzikas instrumentu gatavošana no dabas materiāliem skolas filiālē Odzienā
Seminārs vācu valodas skolotājiem Gētes institūtā Rīgā (I.Seipule)

Otrdiena, 24. aprīlis
12.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.15 Klašu audzinātāju MK sanāksme 209.kab.

Trešdiena, 25. aprīlis
Kulturoloģijas skolotāju seminārs Rīgā (M.Skrabutena)
Konference „Jaunās iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem” Rīgā (V.Samohins)

Ceturtdiena, 26. aprīlis
12.00 Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sanāksme 110.kab.
Sadarbības novadu olimpiāde matemātikā 4.kl. Koknesē

Piektdiena, 27. aprīlis
10.00 5.klašu pasākums angļu valodā „Gameday” Pļaviņu novada ģimnāzijā
Starpnovadu skolu 8.kl.skolēnu konkurss “Erudīts” J.Zālīša Sausnējas pamatskolā (skolas filiāles Odzienā skolēniem)
Mācību ekskursija 9.a klasei
Tikšanās ar IZM un UNESCO organizācijas pārstāvjiem Koknesē (I.Seipule, V.Samohins)

Sestdiena, 28. aprīlis
DARBA DIENA – tiek atstrādāts 30.04.2012.
Mācību stundu garums 30 minūtes
Pēc 6.mācību stundas dežūru pieņemšana – nodošana 217.kab.(piedalās 7.a un 11.b klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
„4. maija Neatkarības deklarācijas nozīme Latvijas vēsturē”

23.–28.04. „Jautrās stafetes” sākumskolai
2.–30.04. Tematiskā izstāde „Pļaviņām – 85” skolas bibliotēkā
2.–30.04. Radošo darbu konkurss „Pļaviņu stāsti” skolas bibliotēkā

4. klašu latviešu valodas un 6.-9. klašu informātikas starpnovadu olimpiādē

olimpiāde 18.aprīlī Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā notika divas starpnovadu (2.posma) olimpiādes, kurās ļoti labus sniegumu uzrādīja mūsu skolas izvirzītie dalībnieki.

4.klašu latviešu valodas olimpiādē:
Evijai Mahļiņecai (4.e klase) un Lainei Liepiņai (4.b klase) – 1.vieta,
Anetei Kapteinei (4.b klase) – 2.vieta,
Līvai Kārkliņai (4.b klase) – 3.vieta;
Kasparam Polginam (4.a klase) – atzinība.
Sveicam skolēnus un viņu skolotājas Kristiānu Balodi, Maiju Bieriņu un Inetu Reiteri!

6.-9.klašu informātikas olimpiādē:
Ievai Skrabutenai (8.a klase) – 1.vieta,
Diānai Polginai (8.a klase) – 3.vieta;
Lienei Lakstīgalai (7.b klase) un Marekam Smilgam (7.b klase) – atzinība.
Sveicam skolēnus un viņu skolotājas Lanu Ivanovu un Vinetu Platgalvi!

II Latvijas skolu jaukto koru salidojums “Mēs lidosim!”

Pļaviņu novada ģimnāzijas Jauktais koris Latvieši jau sen ir slaveni ar savām dziedāšanas tradīcijām. Dziesmu burvju vara ir stiprinājusi, atjaunojusi un saliedējusi mūsu tautu, izraujot no sastinguma, iešūpojot darbībai un viešot ticību savam spēkam veikt šķietami neiespējamo.

Var jau teikt, ka tas ir garlaicīgi – dziedāt korī, bet enerģijas apmaiņa, ko var gūt dziedot klausītājam vai sadziedot kopā ar vēl kādiem desmit tūkstošiem citu dziedātāju, ir jāizbauda katram, lai zinātu, kādas sajūtas tas dod.

Var jau teikt – man nav laika, bet ir skaidrs, ka aktīvais un darbīgais vienmēr paveiks vairāk par laisko un lēnīgo.

Pļaviņu ģimnāzijas jauktais koris 17. aprīlī uzstājās reģionālajā jaukto koru skatē Jēkabpilī, lai cīnītos par iespēju piedalīties koru salidojumā, kas notiks 19. maijā Saldū.

Skatē startēja 13 kori no Latgales reģiona – Jēkabpils, Daugavpils, Balviem, Rēzeknes, Baltinavas, Preiļiem, Dagdas, Krāslavas un Pļaviņām.

Kori ieguva 1.un 2.pakāpes diplomus. Visskanīgākie šoreiz bija Daugavpils 13.vsk un Rēzeknes 5.vsk kori. Pļaviņu ģimnāzijas korim 2.pakāpes diploms. Tagad tikai jāgaida, kad noslēgsies skates citos reģionos un 3.maijā tiks paziņoti kori, kas atlasīti salidojumam.

Gribu pateikt MILZĪGUPALDIES koristiem par ieguldīto darbu! Kā arī pateikties skolotājai Sigitai Vilkaplāterei par sadarbību. Paldies arī skolotājam Gintam Balodim, kas ar savu skanīgo balsi kuplina mūsu priekšnesumus. Īpašs paldies Ilonai Višņakovai par kora uzstāšanās hronikas veidošanu.

Visus atbalstītājus un kora mākslas cienītājus aicinu uz Pļaviņu pilsētas dziedošo kolektīvu koncertu 27.aprīlī Pļaviņu kultūras centrā, kur piedalīsies arī Pļaviņu novada ģimnāzijas jauktais koris.

Latvietis dzied vienmēr un visur – „Liku bēdu zem akmeņa, pāri gāju dziedādam’”

Kora vadītāja Aiva Siliņa

Atvērto durvju diena Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmijā

Atvērtās durvis LNAA
Vairāk informācijas šeit

Sacensības „Dullais desmitnieks” Odzienas filiālē

30.martā skolā notika sacensības „Dullais desmitnieks”. Uz pārbaudījumiem pieteicās 14 gan sākumskolas, gan pamatskolas skolēni. Sacensību uzdevumi bija zināmi un tiem varēja laicīgi gatavoties mājās. Izpildāmie uzdevumi tika izlozēti.

No desmit sākumskolas dalībniekiem, vislabāk veicās 3.klases skolēnam Aivaram. No 5. – 9.kl. skolēnu grupas visvairāk uzdevumu veica 7.kl. skolnieks Sandis. Katrs dalībnieks tika pie mierinājuma balvas.

Karjeras diena Pļaviņu novada ģimnāzijā

Karjeras diena, Pļaviņu novada ģimnāzija Diāna Valdemāre, karjeras organizatore

5. aprīlī mūsu skolā notika karjera dienas 9. – 12. klasēm. Pie mums bija ieradušies 6 absolventi, kas pārstāvēja savas pašreizējās augstskolas. Tie bija:
• 2011. gada absolvente Arita Lukss – LLU Pārtikas produktu tehnoloģijas studente;
• 2011. gada absolvente Rita Lazda – RSU Komunikācijas fakultātes studente;
• 2010.gada absolvente Laura Svence – RTU Transporta un mašīnzinību fakultātes studente;
• 2009. gada absolvente Anete Lasmane – RPIVA Pedagoģijas fakultātes studente;
• 2007. gada absolvente Andra Avotiņa – LiepU Dabas un sociālo zinātņu fakultātes absolvente;
• 2004. gada absolvents Rolands Klušs – VA Inženierzinātņu fakultātes students.

Pasākums sākās ar skolas direktora Vladimira Samohina un manu uzrunu, turpinājās ar prezentācijām par absolventiem un viņu augstskolām. Pēc pasākuma esošie un topošie vidusskolēni varēja aprunāties ar viesiem individuāli. Vēlāk visi absolventi tikās ar direktoru viņa kabinetā un kafijas pauzi un fotografēšanos.

Šādu karjeras pasākumu mūsu organizācija rīkoja pirmo reizi. Tas atšķīrās no citiem pasākumiem ar to, ka nenotika klasēs, bet aktu zālē un skolēniem tika dota iespēja dzirdēt visu absolventu prezentācijas, ne tikai viena. Manuprāt, tā bija vērtīga pieredze visiem klātesošajiem. Katra absolventa personīgās pieredzes bija ļoti atšķirīgas, viedokļi par augstskolām izskanēja dažādi, bet kopumā katra no augstskolām tika parādīta no vislabākās puses. Katrs augstskolas students stāstīja par augstskolas fakultātēm un studiju programmām, augstskolas plusiem, mīnusiem, kā arī par nokļūšanu uz attiecīgo iestādi, izmaksām studējot, u.t.t.

Absolventes Aritas iespaidi par pasākumu: ” Bija patīkami atkal atgriezties skolā un kaut ko pasākt. Patika par absolventiem sagatavotās prezentācijas un absolventu dažādība. Bija arī interesanti parunāties ar direktoru pie tējas krūzes. Nevarēšu laikam pateikt kādas konkrētas lietas, kas nepatika, jo tiešām bija jauki. Nākotnē noteikti ko šādu vajadzētu turpināt un papildināt varbūt ar vēl kādām aktivitātēm.”

Mums, karjeras organizatoriem, bija milzīgs prieks, iespējams, pēdējo reizi uzņemt savas skolas absolventus. Es mūsu organizācijas vārdā saku lielu paldies visiem absolventiem, kas pagodināja mūs ar savu ierašanos, gatavoja prezentācijas un mums veltīja savu laiku, paldies arī visiem vidusskolēniem, kas cītīgi un uzmanīgi visos klausījās un vislielākais paldies skolas vadībai, kas mums tik daudzas reizes atļāvusi un palīdzējusi veidot šos karjeras pasākumus, lai kaut mazliet padarītu skaidrāku tik ļoti grūto izvēli katram vidusskolēnam – kur doties studēt pēc skolas absolvēšanas.