Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: zinātniski pētnieciskie darbi

Zemgales reģionālā skolēnu zinātniskās pētniecības darbu 9.konference

ZPD konference Jelgavā 23.03.18. Violeta Adamoviča, Samanta Mēnese, Viktorija Samanta Mateša, Samanta Djubina23.martā Latvijas Lauksaimniecības universitātē Jelgavā norisinājās gadskārtējā Zemgales reģionālā skolēnu zinātniskās pētniecības darbu 9.konference. Šajā vērienīgajā pasākumā vairāk kā desmit dažādās sekcijās skolēni aizstāvēja savus izstrādātos pētniecības darbus. Mūsu skola šajā konferencē tika pārstāvēta trīs sekcijās. 11.klases skolniece Violeta Adamoviča ar darbu „Maizes nozīme mūsdienu ēdienkartē un tās lietošanas paradumi Pļaviņu iedzīvotāju dzīvē” (vadītāja skolotāja Inga Ozoliņa) piedalījās socioloģijas sekcijā, Samanta Djubina un Viktorija Samanta Mateša ar darbu „Pļaviņu novada bibliotēku popularitāte Pļaviņu novada iedzīvotāju vidū” (vadītāja skolotāja Silga Stučka) – kulturoloģijas, bet Samanta Mēnese vides zinātņu sekcijā aizstāvēja savu pētniecisko darbu „Aiviekstes karjerezeru ūdens fizikāli ķīmisko parametru pētījumi” (vadītāja Jana Paidere).
Liels paldies zinātniskās pētniecības darbu vadītājām un, protams, arī skolniecēm un viņu vecākiem par ieguldīto darbu!
Apsveicam Samantu Mēnesi un Samantu Djubinu un Viktoriju Samantu Matešu ar izvirzīšanu uz Latvijas skolēnu 42. Zinātniskās pētniecības darbu konferenci Rīgā! Samanta Mēnese ir nodrošinājusi sev budžeta vietu Latvijas Lauksaimniecības universitātē.

Pļaviņu novada ģimnāzijas Zinātniskās Padomes vadītāja Iveta Krastiņa

Zemgales reģionālā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 5.konference

BibliotēkaCeturtdien, 27.martā Jelgavā norisinājās Zemgales reģionālā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 5.konference, kurā Pļaviņu novada ģimnāziju pārstāvēja 11.klases skolnieces Estere Fedosejeva un Sintija Silagaile, iegūstot atzinību.
Estere zinātniski pētniecisko darbu „Šahs kā sporta veids Pļaviņu novadā” (darba vadītāja Anita Seikovska) aizstāvēja vēstures sekcijā un socioloģijas sekcijā savu zinātniski pētniecisko darbu „Kiberterors skolas vecuma jauniešu starpā”(darba vadītāja Mārīte Skrabutena) aizstāvēja Sintija.
Konferencē skolnieces prezentēja savu veikumu un ieguva noderīgu pieredzi, vērojot konkurentu prezentācijas un uzklausot kompetentas žūrijas ieteikumus.
Paldies meitenēm un darbu vadītājām par ieguldīto darbu!

Zemgales reģionālā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 4. konference

Zinātniski pētniecisko darbu 4. konference M. Skrabutena

2013. gada 21. martā Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) sadarbībā ar Latvija Lauksaimniecības universitāti (LLU) un Zemgales Plānošanas reģionu (ZPR) notika Zemgales reģionālā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 4. konference.

Konferencē šogad pulcējās vairāk nekā 350 dalībnieki – skolēni, skolotāji, Zemgales reģiona skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības koordinatori, LLU mācību spēki un Zemgales reģiona pašvaldību pārstāvji.

174 skolēni no 43 skolām Zemgales reģionā aizstāvēja 140 zinātniski pētnieciskos darbus 23 sekcijās.

Konferences atklāšanā klātesošos uzrunāja Jelgavas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza, ZPR Attīstības padomes priekšsēdētājs Guntis Libeks un LLU zinātņu prorektors Pēteris Rivža.

Šogad humanitāro zinātņu cikla sekcijās tika aizstāvēts 41 skolēnu zinātniski pētnieciskais darbs. Plašāk pārstāvētās bija psiholoģijas sekcija – 10 darbi un pedagoģijas sekcija – 8 darbi.

Sociālo zinātņu sekcijās tika aizstāvēti 30 darbi. Skolēni savus zinātniski pētnieciskos darbus visvairāk izvēlējas aizstāvēt ekonomikas sekcijā – 10 darbi un socioloģijas sekcijā – 8 darbi.

Dabaszinātņu sekcijās skolēni aizstāvēja 69 darbus. Visplašāk tika pārstāvēta fizikas sekcija ar 13 darbiem, bioloģijas sekcija ar 13 darbiem un veselības zinātne ar 11 darbiem. 4 darbi tika aizstāvēti jaunajā zinātņu sekcijā – inženierzinātnēs.

Darbu prezentēšana norisinājās ZRKAC un LLU Ekonomikas fakultātē. Skolēnu zinātniski pētnieciskos darbus vērtēja 83 LLU mācībspēki, kopā veidojot 23 ekspertu komisijas. Darbu izvērtēšanas rezultātā žūrijas komisija no Zemgales reģiona uz Latvijas 37. skolēnu zinātnisko konferenci, kas notiks Rīgā no 2013. gada 26. līdz 28. aprīlim, izvirzīja 73 skolēnu zinātniski pētnieciskos darbus.

Konferences noslēgumā LLU Lielajā aulā, klātesošos uzrunāja LLU rektors Juris Skujāns, ZRP Attīstības padomes priekšsēdētājs Guntis Libeks, Zemgales reģionālās skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences organizācijas komitejas locekle. Izglītības un mājsaimniecības institūta profesore Anita Aizsila sniedza vispusīgu pārskatu par konferences sekciju darbu.

Informācija no www.zrkac.lv

No Pļaviņu novada ģimnāzijas konferencē piedalījās trīs skolēni.
Dagnija Kiseļeva ar darbu „Netradicionālās kosmētikas ietekme uz dažādiem matu tipiem”, zinātniski pētnieciskā darba vadītāja Silga Stučka, bioloģijas sekcija.
Līga Āboliņa – „Deju kustību ietekme uz cilvēka organismu”, zinātniski pētnieciskā darba vadītāja Silga Stučka, veselības zinātnes sekcija.
Imants Melderis – „Šausmu filmu vēsture”, zinātniski pētnieciskā darba vadītāja Silga Stučka, Kulturoloģijas un filozofijas sekcija.

Līga Āboliņa Zemgales reģionālajā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 4. konferencē ieguva otro vietu un tika izvirzīta uz Latvijas 37. skolēnu zinātnisko konferenci.

Paldies skolēniem, kuri piedalījās Zemgales reģionālajā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē, un viņu darbu vadītājai!

Starpnovadu zinātniski pētniecisko darbu konferencē

olimpiāde Katra mācību gada februārī 11.klases skolēni veic sava izstrādātā zinātniski pētnieciskā darba aizstāvēšanu. Šogad vienpadsmitie laicīgi un veiksmīgi savus darbus pabeiguši un aizstāvējuši. Interesenti ar skolēnu darbiem varēs iepazīties skolas bibliotēkā.

Četri labākie darbi tika izvirzīti uz starpnovadu zinātniski pētniecisko darbu konferenci I.Gaiša Kokneses vidusskolā, kura notika 26.februārī Mūsu skolas skolēni startēja ar labiem panākumiem:

Dagnija Kiseļeva, Līga Āboliņa un Imants Melderis piedalīsies arī Zemgales reģionālajā konferencē Jelgavā. Vēlam veiksmi!

Mārīte Skrabutena

Uzaicinājums uz Latvijas 36. skolēnu zinātnisko konferenci

olimpiāde Uz Latvijas 36. skolēnu zinātnisko konferenci, kura notiks 21.aprīlī Rīgā, ir uzaicināti arī mūsu skolas 11.b klases skolēni Kristaps Blitsons un Sergejs Nikaļuks ar savu zinātniski pētniecisko darbu “Bārukalna kapi”, darba konsultatne – skolotāja Iveta Krastiņa. Sveicam un vēlam panākumus valsts konferencē!

Zemgales reģionālajā zinātniski pētniecisko darbu 3.konferencē

Zinātniski pētnieciskie darbi Zemgales reģionālajā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 3.konferencē – konkursā ģimnāzijas skolēnu iegūtie rezultāti:

Dalībai Latvijas 36. skolēnu zinātniskajā konferencē izvirzīti Viktorijas, Kristapa un Sergeja zinātniski pētnieciskie darbi.

Sveicam skolēnus un darbu vadītājas – Ivetu Krastiņu, Armandu Lasmani, Silgu Stučku un Tatjanu Zdanovu!

Starpnovadu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē

28. februārī Pļaviņu novada ģimnāzijā notika starpnovadu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference.

Mūsu skolas skolēnu panākumi:
Viktorijai Perecai – 1.vieta,
Jevgēnijam Jurkevičam un Henrijam Jaudzemam – 2.vieta,
Alisei Bērziņai – 3.vieta,
Kristapam Blitsonam un Sergejam Nikaļukam – 3.vieta,
Edgaram Vībānam – atzinība.

Paldies skolēniem un zinātniski pētniecisko darbu vadītājām – Armandai Lasmanei, Tatjanai Zdanovai, Silgai Stučkai, Ivetai Krastiņai un Aijai Rogālei!

Vēlam veiksmi Viktorijai, Jevgēnijam, Henrijam, Alisei, Kristapam un Sergejam, piedaloties Zemgales reģionālo skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē š.g. 20.martā!

Zinātniski pētniecisko darbu lasījumos sekcijās

Zinātniski pētnieciskie darbi 6., 7., 8. februārī 11.klašu skolēni prezentēja un aizstāvēja izstrādātos zinātniski pētnieciskos darbus dabaszinātņu, humanitāro zinātņu un sociālo zinātņu sekcijās.

Uz Pļaviņu novada ģimnāzijas skolēnu zinātnisko konferenci 14. februārī izvirzīti:

Vēlam veiksmi izvirzītajiem skolēniem, prezentējot savu veikumu skolas konferencē!

Zinātniski pētniecisko darbu konferencē

Ceturtdien, 17.martā, Jelgavā norisinājās Zemgales reģionālā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference – konkurss, kurā 22 sekcijās tika aizstāvēti un prezentēti 150 zinātniski pētnieciskie darbi. Kopumā konferencē piedalījās 180 dalībnieku, Pļaviņu novada ģimnāziju konferencē pārstāvēja 6 skolēni, prezentējot 4 zinātniski pētnieciskos darbus.

Atzinības par labiem rezultātiem veselības zinātnē ieguva Lelde Dudare un Jogita Kupča, bioloģijas sekcijā – Matīss Zvejsalnieks, zemes zinātnes sekcijā – Karina Zagorska un Anna Avotiņa.

Diāna Valdemāre ar zinātniski pētniecisko darbu “Vizuāli plastiskās mākslas terapijas popularitāte Pļaviņu novada ģimnāzijā” mākslas zinātnes sekcijā ieguva 1.vietu un darbs tika izvirzīts uz Latvijas 35. skolēnu zinātnisko konferenci. Diāna saņēma arī iespēju studēt LLU bez studiju maksas.

Sveicam Diānu un viņas darba vadītāju Aiju Rogāli!

Zinātniskā konference

15.februārī 1.un 2. mācību stundas laikā skolas svinību zālē notiks skolēnu zinātniskā konference, kurā zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšanai izvirzīti šādi skolēni:

1. Linda Gregersone “Interjera risinājums Pļaviņu novada ģimnāzijas svinību zālei”

2. Karina Zagorska un Anna Avotiņa “Atkritumu šķirošanas iespējas un iedzīvotāju attieksme pret atkritumu šķirošanu pļaviņu pilsētā”

3. Inga Lakstīgala un Daiga Skrimble “Atkarība no online FPS spēlēm jauniešu (16-18 gadu) vidū”

4. Toms Cišs un Matīss Zvejsalnieks “Ģenētiski modificētas pārtikas izplatība veikalos un iedzīvotāju attieksme pret tās lietošanu un audzēšanu Latvijā ”

5. Jānis Upmalis “Mūsdienu jauniešu subkultūras”

6. Lorēna Višņakova un Anastasija Krasutina “Gārdnera daudzveidīgo inteliģenču teorijas saistība ar mācību procesa organizāciju Pļaviņu novada ģimnāzijā”

7. Santa Upeniece un Zane Belostocka “Personības iedzimto un rakstura īpašību saistība ar horoskopu”

8. Diāna Valdemāre “Vizuāli plastiskās mākslas terapijas kā ārstniecības veida popularitāte Pļaviņu novada ģimnāzijā ”

9. Jānis Škapars “Paranormālās parādības Daugavas ielas 50 ēku kompleksā”

10. Jogita Kupča un Lelde Dudare “E-vielas Pļaviņu novada ģimnāzijas skolēnu izvēlētajos produktos un to iespējamā ietekme uz organismu”

Vērtēšanas komisija – Vladimirs Samohins, Ilze Seipule, Lana Ivanova, Dzintra Vanaga, Silga Stučka, Ilze Luksa


Foto no “aizstāvēšanās” sekcijās