Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 2016. gada 2. – 6.maijs

Skolā dežūrē 8.a klase

Pirmdiena, 2.maijs
Klašu fotografēšanās svinību zālē
Piedalīšanās IZM konsultatīvajā sanāksmē par pedagogu darba samaksas jaunā modeļa projektu (I.Seipule)
 
Otrdiena, 3.maijs
10.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
Klašu fotografēšanās svinību zālē
 
Trešdiena, 4.maijs  Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena
 
Ceturtdiena, 5.maijs
8.00 UNESCO ASP darba grupas sanāksme 203.kab.
12.00 Skolēnu pašpārvaldes MK sanāksme 215.kab.
Mūžizglītības seminārs „Pieaugušo izglītība un kvalitāte” Latgales RISEBA Daugavpils filiālē (R.Pole)
 
Piektdiena, 6.maijs
12.15 Dežūru pieņemšana- nodošana 310.kab. (piedalās 8.a un 8.b klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
Anotāciju iesniegšana (elektroniski) I.Seipulei starpnovadu metodiskā darba konferencei
12.40 Mātes dienai veltīts pasākums filiālē Odzienā
12.00 1.-4.klašu koncerts „Mātes rokās mātes siltums” svinību zālē
15.00 Konkursa „Dziedošās klases” fināls svinību zālē
 
02.- 13.05.Tematiskā izstāde „Paceļosim?” 

Noslēdzies Latgales skolu kauss futbolā

IMG_20160425_13143909425. aprīlī Rēzeknē norisinājās Latgales skolu kausa izcīņā futbolā. Par uzvarētājiem savās grupās kļuva Preiļu 1.pamatskola, Pļaviņu novada ģimnāzija un Jēkabpils 2. vidusskola.
Visjaunāko skolu cīņā (4.-5. klase) par uzvarētājiem kļuva Preiļu 1.pamatskolas audzēkņi, kuri finālā ar 2:0 pārspēja Ilūkstes 1.vidusskolu.
Labāko trijnieku noslēdza Rēzeknes 6. vidusskola, kas bronzas spēlē pārspēja Pļaviņu novada ģimnāziju ar rezultātu 4-1.
Starp 6.-7. klasēm ļoti līdzīgā spēlē Pļaviņu novada ģimnāzija pārspēja Maltas vidusskolu ar rezultātu 1-0. Trešajā vietā Rēzeknes Valsts Poļu ģimnāzija, kura 11.m soda sitienos pārspēja Daugavpils 10. vidusskolu.
Astoto un devīto klašu cīņā vislabākās komandas nosaukumu izcīnīja Jēkabpils 2. vidusskola, kas uzvarēja visās spēlēs, apsteidzot Ilūkstes Sadraudzības vidusskolu un Rēzeknes 6.vidusskolu.
Ar rezultātu tabulu var iepazīties šeit

Ar cieņu, Latgales futbola centra valdes priekšsēdētājs Andrejs Sipailo

Noslēgušās 2015./2016.mācību gada mācību priekšmetu olimpiādes

Ilze Seipule, direktores vietniece izglītības jomā

Grāmatas

 Ir aizvadītas visas plānotās 2015./2016. mācību gada mācību priekšmetu olimpiādes, konkursi un zinātniski pētniecisko darbu lasījumi, kuros ar labiem panākumiem ir startējuši arī mūsu skolas skolēni. Kopsavilkums par pēdējā mēneša laikā paveikto apliecina, ka novembrī veiksmīgi uzsāktajam šī mācību gada olimpiāžu maratonam arī finišs ir sasniegts godam.

 23.martā notikušajā Zemgales reģionālajā 7.skolēnu zinātniski pētnieciskajā konferencē ar saviem darbiem piedalījās Diāna Bariņa (11.klase; darba vadītāja Iveta Krastiņa) un Diāna Pauniņa (11.klase; darba vadītāja Evita Valdberga). Šajā konferencē lieliski startēja Diāna Bariņa, iegūstot 1.vietu un arī iespēju pēc vidusskolas beigšanas studēt Latvijas Lauksaimniecības universitātē budžeta grupā. Diāna tika uzaicināta arī uz Latvijas 40.skolēnu zinātniskās konferences valsts posmu, kas notika 23.aprīlī Rīgā.

 30.martā I.Gaiša Kokneses vidusskolā notika starpnovadu (2.posma) olimpiāde informātikā 5.-7.klasei. Šajā olimpiādē Beāte Skrabutena (6.b klase) un Sonora Balode (7.b klase) ieguva atzinību. Abas meitenes olimpiādei sagatavoja skolotāja Vineta Platgalve.

 30.martā Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrā notika arī skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumu reģionālais konkurss, uz kuru, pateicoties starpnovadu konkursā iegūtajai 1.vietai, tika izvirzīts skolotājas Veltas Rulles audzēknis Silvestrs Eglītis (6.b klase). Reģionālajā kārtā Silvestrs izcīnīja 2.vietu.

 Aprīļa mēnesis iesākās ar ļoti iepriecinošiem panākumiem, jo skolotājas Aigas Bērziņas audzēkne Renāte Djukareva (12.klase) 21.krievu valodas (svešvalodas) valsts olimpiādē, kura notika 2.aprīlī Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā, ieguva atzinību.

 Uz Jēkabpils pilsētas un Jēkabpils novadu apvienības kristīgās mācības 2.posma olimpiādi 4.aprīlī devās arī skolotājas Lāsmas Upenieces audzēkņi no mūsu skolas. Šajā olimpiādē Aleksa Kitajeva (3.b klase) ieguva 2.vietu, Reinis Hāze (3.a klase) ierindojās 3.vietā.

 4.aprīlī norisinājās arī Daugavpils Universitātes rīkotā olimpiāde lietišķajā informātikā “Paskāla ritenis”. Uzrādot trešo labāko rezultātu starp 79 dalībniekiem, mūsu skolas 12.klases skolniece Ieva Skrabutena izcīnīja 3.vietu. Sagatavoties olimpiādei Ievai palīdzēja skolotāja Lana Ivanova.

 6.aprīlī I.Gaiša Kokneses vidusskolā notika starpnovadu konkurs angļu valodā 5.klasei “Game Day”. Mūsu skolas 5.a klases komanda (Una Ivanova, Edīte Visocka, Eiriks Kalnriekstiņš, Gvido Eizāns, Mikus Briežkalns, Mikuss Krēbss, Samanta Jansone) šajā konkursā ieguva 2.vietu. Skolēnus konkursam sagatavoja skolotāja Ineta Bicāla.

 7.aprīlī notika starpnovadu (2.posma) olimpiāde latviešu valodā 4.klasei. Šajā olimpiādē skolotājas Kristiānas Balodes audzēkņi Aksels Leitlands (4.b klase) izcīnīja 1.vietu, Jānis Marcinkevičs (4.b klase) – 3.vietu, bet skolotājas Inetas Reiteres audzēknis Ralfs Striķis (4.a klase) ieguva atzinību.

 8.aprīlī Aizkraukles novada ģimnāzijā notika Aizkraukles, Skrīveru, Neretas, Jaunjelgavas, Kokneses un Pļaviņu novadu erudīcijas konkurss vēsturē “Interesanti man kā vēsturniekam” 10.-11.klašu un 6.-7.klašu skolēniem. Mūsu skolas 10.-11.klašu komanda (Diāna Bariņa, Liene Lakstīgala, Rainers Milsons, Laura Krūmiņa) šajā konkursā izcīnīja 3.vietu (skolotāja Iveta Krastiņa), bet 6.-7.klašu komanda (Viviāna Nikaļuka, Krista Priede, Marta Langenfelde, Guna Elīte) ieguva atzinību (skolotāja Mārīte Skrabutena).

 13.aprīlī Jelgavā notika reģionālā olimpiāde angļu valodā 11.klasei, kurā piedalījās skolotājas Valdas Mičules audzēkņi Lelde Kiopa un Antons Hermanis.

 14.aprīlī tika organizēta starpnovadu (2.posma) olimpiāde matemātikā 4.klasei, kurā labus panākumus guva skolotājas Kristiānas Balodes sagatavotie skolēni: Linards Lukss (4.b klase) izcīnīja 1.vietu, Jānis Marcinkevičs (4.b klase) – 2.vietu, Laila Bicāla (4.b klase) – 3.vietu, Krista Stūre (4.b klase) – atzinību.

 22.aprīlī notika reģionālā olimpiāde angļu valodā 9.klasei, kurā mūsu skolu pārstāvēja skolotājas Valdas Mičules audzēknes Zane Čipāne (9.a klase) un Samanta Djubina (9.a klase). Zane Čipāne šajā olimpiādē ieguva atzinību.

 Kupls pulks mūsu skolas jauno matemātiķu 24.aprīlī devās uz Rīgu, lai piedalītos Latvijas 43.atklātajā matemātikas olimpiādē. Informācija par šīs olimpiādes rezultātiem gan būs tikai pēc 16.maija.

 Priecājamies un sveicam gan skolēnus, gan viņu skolotājus ar šiem panākumiem! Paldies par mērķtiecību, gudrību, zinātkāri, neatlaidību un ieguldīto darbu! Paldies arī skolēnu vecākiem par sadarbību ar skolu savu bērnu izglītošanā!

 Priecāsimies visus redzēt mūsu skolas Zinību svētkos, kuri notiks šī gada 20. maijā (Pļaviņu novada ģimnāzijas svinību zālē, sākums pulksten 17.00).

Klases pēcpusdiena „Pavasara svaigums”

Alise Rubīna,
 Pļaviņu novada ģimnāzijas 5.a klases skolniece

5.a klase 8. aprīlī  rīkoja klases pēcpusdienu ar nosaukumu “Pavasara svaigums”. Klases pēcpusdienu vadīja Samanta, Alise un Una. Viņas bija sagatavojušas dažādus uzdevumus, spēles un  mūziku dejošanai.

Klases pēcpusdiena tika plānota 2 daļās. Pirmā daļa tika veltīta erudīcijas uzdevumiem, kuros tika pārbaudītas mūsu zināšanas dabaszinībās un valodās. Par šo uzdevumu veikšanu varēja iegūt visvairāk balvu. Tas ir saprotami, jo skolā mūsu galvenais uzdevums ir mācīties atbilstoši savām spējām. Uzvarētāja erudīcijas uzdevumos bija Samanta.

Visvairāk klases biedriem patika mēmais šovs, kurā vajadzēja uzminēt dažādas lietas, un dejošana ar slotu, kuras bija interesanta un arī smieklīga. Interesantas aktivitātes bija dejošana uz avīzes, lapiņu lasīšana u.c. Taču bija arī daži klasesbiedri, kuriem kaut kas nepatika, bet viņi to neizrādija. Katrs bērns no klases varēja izvēlēties, ko viņš grib darīt.

Šī pēcpusdiena bija patiešām interesanta un jautra, jo ne viens neteica, ka kāds grib iet mājās. Lielākā daļa no klases gribēja palikt un palikt, pat neiet mājās. Tas nozīmē, ka tā bija izdevusies. Prieks, ka manu, Unas un Samantas veidoto pēcpusdienu klasesbiedri novērtēja, jo bija ieguldīts darbs un laiks. Paldies viņiem par to! Paldies klases audzinātājai, ka viņa bija kopā ar mums un atvēlēja savu laiku šim pasākumam!

Mēs arī Jums ieteiktu rīkot klases pēcpusdienu vai klases vakaru, jo tā jūs labi atpūtīsieties un interesanti pavadīsiet laiku ar saviem klasesbiedriem, gūsiet jaunas zināšanas, atziņas, kā arī vēl saņemsiet dāvanas.

Meža dienas – 2016

Arī šogad Lielās talkas ietvaros 5.a klases skolēni ar audzinātāju Armandu Lasmani, 6. b klases skolēni ar  audzinātāju Ilzi Luksu un 8. a klases skolēni ar audzinātāju Veltu Rulli projekta “Mamma Daba” ietvaros stādīja mežu.

Kopā ar audzinātāju palīgiem – Lanu Ivanovu, Sanitu Fjodorovu un Aigu Bērziņu iestādījām 6000 priedes.

Paldies Kokneses meža iecirkņa vadītājam Jānim Zvaigznem par iespēju uzzināt, kāpēc un kā tiek stādīts mežs, kā pareizi rīkoties ar lāpstu un mazo priedes stādiņu, lai tas ieaugtu plašajos Odzienas mežos.  Paldies mūsu omulīgajam SIA Pato 1 autobusa šoferītim Zigurdam Ekam, Pļaviņu novada domei par pīrādziņiem, kā arī Mini SPA skaistumkopšanas centram “Lavanda”, personīgi Santai Lazarei, par saldajiem pārsteigumiem talciniekiem.

27

Darba plāns 2016. gada 25. – 29.aprīlis

Starptautiskā nedēļa „IZGLĪTĪBA VISIEM”
Skolā dežūrē 10. klase

Pirmdiena, 25.aprīlis
Latvijas Skolu kausa reģionālās sacensības futbolā Rēzeknē
Ekoskolas organizētā  lietoto elektropreču savākšanas akcija
 
Otrdiena, 26.aprīlis
UNESCO ASP darba grupas sanāksme
15.00 Klašu audzinātāju MK sanāksme 215.kab.
17.30 6.a klases vecāku sapulce 27.kab.
18.00 3.a klases vecāku sapulce 103.kab.
10.klases mācību ekskursija
Ekoskolas organizētā lietoto elektropreču savākšanas akcija
UNESCO Asociēto skolu projekta seminārs “Saliec lauzīšus – atver pasauli!” Rīgā (I.Seipule, L.Ivanova)
 
Trešdiena, 27.aprīlis
Konference ”Mūsdienīgas karjeras attīstības atbalsts izglītības iestādē- būtība un īstenošanas iespējas” Jelgavā
Dalība lietišķās informātikas olimpiādes “Paskāla ritenis” apbalvošanas pasākumā Daugavpilī (I.Skrabutena, L.Ivanova)
 
Ceturtdiena, 28.aprīlis
8.00 Sanāksme pedagogiem, kuri ir pieteikušies vadīt darba grupas starpnovadu metodiskā darba konferencē (A.Lasmane, L.Ivanova, E.Valdberga, S.Fišmeistare, I.Ņikiforova, A.Seikovska, O.Krasutina, I.Volane, G.Mozga, M.Skrabutena) 104.kab.
6.b klases piedalīšanās ZZ čempionātā Valmierā
18.00 7.b klases vecāku sapulce 107.kab.
 
Piektdiena, 29.aprīlis
9.00 Atvērto durvju diena nākamajiem 10.klašu skolēniem
12.15 Dežūru pieņemšana- nodošana 310.kab. (piedalās 10. un 8.a klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
13.00 Konkurss “Erudīts” 3.-4.klasēm svinību zālē
14.00 Šaha turnīrs „Kurš pagasts stiprākais?” 211.kab.
5.a klases piedalīšanās ZZ čempionātā Valmierā
 
11. – 30.04. 1.a,b un 5.a klases piedalīšanās projektā „Dārznīca”
11.-29.04. 5.-12.klašu futbola turnīrs
11.-29.04.Tematiskā izstāde „Iepazīsti Pļaviņu novadu”
Dalība LU un UNESCO LNK rīkotajā  akcijā „Valodas talka”

Sveicam Maestro Raimondu Paulu dzimšanas dienā

21. aprīlī Pļaviņu novada ģimnāzijas svinību zālē izskanējis koncerts “Sveicam Maestro Raimondu Paulu dzimšanas dienā”. J.Peņģeorta ierakstā redzams koncerts 1. – 4. klasei.

5.a klases skolniece Una Ivanova – Pļaviņu novada vēstnese Latvijas televīzijas erudīcijas spēlē „Gudrs, vēl gudrāks”

A.Lasmane, 5.a klases audzinātāja,
latviešu valodas, literatūras, sociālo zinību skolotāja

logoBiju gandarīta, ka mana skolniece Una Ivanova izturējusi atlases kārtu un uzaicināta uz TV spēles „Gudrs, vēl gudrāks” 5.klašu pusfinālu. Uz atlases kārtu tika iesniegtas 370 5.klašu skolēnu anketas, bet uz spēli uzaicināti tikai 36 skolēni, starp kuriem bija arī mūsu Una. Uzzinot šo patīkamo pārsteigumu, Unas klasesbiedri – līdzjutēji sagatavoja trīs plakātus un atbalstīja viņu spēles laikā. Daudzkārt TV ierakstos redzēto varējām skatīt klātienē un gūt pieredzi par to, kā notiek filmēšana. Jautājumi bija dažādi. Tie bija gan par valodniecību, gan par dabaszinībām, gan par sportu. Pirmajā kārtā, kurā startēja 12 5. klašu skolēni bija 10 jautājumi. Pēc pirmās kārtas 4 skolēniem, tajā skaitā Unai, bija vienādi rezultāti, ar papildjautājumu par augstāko metāla pūšaminstrumentu, Una iekļuva 2. kārtā, kurā bija 8 jautājumi, šī kārta  bija ļoti veiksmīga, jo  viņa uzrādīja otro labāko rezultātu, iekļuva arī 3. kārtā, bet tā šoreiz neizdevās tik veiksmīga, kā gribējās, tomēr Una ieguva spēles pieredzi un jaunas zināšanas. Spēli ar Unas piedalīšanos skatīsimies 13. maijā. Arī es, skatoties skolnieces veikumu, guvu jaunu pieredzi un zināšanas. Svarīgi ir tas, ka Pļaviņu novada un skolas  vārds ir ierakstīts starp erudītākajām vietām Latvijā.

Una dalās iespaidos par šo dienu: „Mēs devāmies ceļā jau agri no rīta, jo mana filmēšana bija plānota plkst.10.00. Es ļoti priecājos par savu sniegumu, ka es tomēr pieteicos un tiku šajā konkursā. Liels paldies maniem vecākiem un skolotājai, kas mudināja mani pieteikties spēlē “Gudrs, vēl gudrāks”. Paldies arī maniem klases biedriem, īpaši Mikum, Mikusam, Samantai, Alisei, Sanitai, Ričardam, Nikolajam, Sabīnei, Anastasijai un Samantas mammai Ingūnai, kas brauca ar mani uz filmēšanu un atbalstīja. Šajā spēlē mūsu novads tika pārstāvēts pirmo reizi un esmu gandarīta, ka tā biju es, kura pārstāvēja mūsu novadu. Neskatoties uz to, ka netiku finālā, man tā bija liela pieredze un sasniegums valsts mērogā. Piedaloties spēles ierakstā, mēs uzzinājām, kā viss tiek filmēts,  ka tā nav stunda ar astīti, ko parāda televīzijā, bet tas aizņem lielāko dienas daļu. Dalība spēlē “Gudrs, vēl gudrāks” bija lielisks piedzīvojums!”.

Paldies Unas ģimenei, īpaši vecākiem Lanai un Aivaram Ivanoviem par sniegto atbalstu, iedrošinot Unu jauniem izaicinājumiem, Unai paldies par uzdrošināšanos, skolas direktorei Ritai Polei par atbalstu, lai mēs nokļūtu spēlē, skolotājiem, kas Unai palīdzēja un palīdz sasniegt iecerēto, īpaši sākumskolas skolotājai Ilonai Lazdai, paldies Unas klasesbiedriem, skolasbieriem, kas uzmndrināja un vēlēja izdošanos konkursā. Lai  2016./2017. m.g. veiksmīgs mūsu skolas jauniešiem, kas uzdrošināsies piedalīties un iekļūs Latvijas skolu erudītāko skolēnu vidū!

Bibliotēku nedēļa

bibliotekaSkolas bibliotēka atgādina, ka no 18.- 24. aprīlim  Latvijā atzīmējam Bibliotēku nedēļu, kura šogad tiek veltīta SADARBĪBAI, ATTIECĪBĀM sadarbībā, sadarbībai KOPIENĀ. Bibliotēku nedēļas laikā ir iespēja apmeklēt jebkuru tuvāko bibliotēku un atcerēties, ka tā ir vieta informācijas iegūšanai un zināšanu papildināšanai, arī mākslinieciskai jaunradei, kultūrai, izklaidei, vieta, kur tikties un satikties. Mums katram ir sava grāmatu krātuve – pagastā, bērnībā apmeklētākā, skolas vai mājas bibliotēka, jebkurā no tām ir iespējams atklāt ko jaunu! Sadarbosimies! Bibliotēku nedēļas laikā domāsim par to, kādas ir mūsu attiecības pašiem ar sevi, ar citiem lasītājiem, citām bibliotēkām. Kādas mums ir attiecības ar grāmatu?

Vēlējums aktīvākajiem lasītājiem – nāc uz bibliotēku, izvēlies jaunāko grāmatu!

Lasītājiem iesācējiem – atklāj savu bibliotēku!

Aizmāršīgajiem lasītājiem- ir laiks, lai atgrieztu bibliotēkā iespieddarbu!

Lai ikvienam bibliotēka kļūst par labo sajūtu vietu!