Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Videokonference par anketas “Plašāk pazīstamo mēdiju lietošana” (“Favourite Media Questionnaire”) rezultātiem

Comenius, VIAAIneta Bicāla, angļu valodas skolotāja, Comenius projekta darba grupas locekle

Mēdiju izmantošana cilvēka ikdienā ir kļuvusi par neatņemamu sastāvdaļu, tā strauji attīstās un piesaista sabiedrības uzmanību, atliek tikai sekot to jauninājumiem un pielietošanas iespējām.
Arī mūsu ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas “Skolu daudzpusējas partnerības” projekta “Media as Challenge and as Possibility” ietvaros viens no uzdevumiem bija apzināt skolēnus par dažādu mēdiju izmantošanu un pielietošanu.

Aptaujā piedalījās 6. – 8. klašu skolēni, kopā 108 respondenti. Anketa skolēniem bija jāizpilda angļu valodā. Apkopojot anketas rezultātus var izdarīt secinājumus, cik aktīvi mēdiju lietotāji ir mūsu skolēni un kādos nolūkos tie tiek izmantoti.

Vispopulārākie mēdiji, ko mūsu skolēni izmanto ir TV un internets, apsteidzot radio, presi, fotokameru un videokameru. TV, internets un prese tiek lietoti galvenokārt mūzikas jomā, pēc tam ierindojas interese par sportu, dabu un aktualitātēm šobrīd. Ar anketas palīdzību uzzinājām, vai vecāki pievērš uzmanību, ko viņu bērni dara plašajā “mēdiju laukā”. Tikai 16 % respondentu atzina, ka vecāki izvērtē bērnu skatītos TV raidījumus vai darbošanos internetā. Zinot, ka lasīšana nav mīļākā skolēnu nodarbošanās, interesanti bija uzzināt skolēnu viedokli par preses izmantošanu. Rezultāti rāda, ka 60% skolēnu lasa kādu avīzi vai žurnālu. Pārsvarā tiek lasīti raksti par mūziku, sportu, dzīvniekiem, modi un hobijiem.

Skolēni kā problēmu izvirza interneta lietošanas iespējas. Diemžēl samērā maz ir iespējas to izmantot publiskā vietā un pārsvarā tas ir maksas pakalpojums. Vairāk to izmanto mājas apstākļos ar datora palīdzību, publiskajās telpās skolēni izmanto arī ar mobilā telefona palīdzību. Internets kā resurss tiek izmantots: e – pastu sarakstei, video materiālu skatīšanai un lejupielādēšanai, “čatošanai”, spēļu spēlēšanai un informācijas meklēšanai. Mazāk skolēni internetu izmanto izglītošanās nolūkā vai veidojot savas mājas lapas.

Anketā tika jautāts par dažādu mēdiju paralēlu izmantošanu. Ikdienā mēs bieži neapzināti un nelietderīgi izmantojam vienlaicīgi dažādas ierīces, kas nekādā ziņā netaupa mūsu energoresursus un finanšu līdzekļus. Skolēni atzīmē, ka paralēli mājās biežāk lieto TV, telefonu, datoru un radio, bet gatavojot mājas darbus – TV, datoru un mobilo telefonu. Atliek tikai secināt, ka darba produktivitāte zūd, vienlaicīgi izmantojot visas šīs ierīces, lai veiktu svarīgu mācību uzdevumu. Šis jautājums tiks plašāk skatīts arī mūsu dalībvalstu nākamajā tikšanās reizē pie mums Pļaviņās. Skolēni strādās grupās un domās, kā saudzīgāk izturēties un taupīt energoresursus ikdienā, lai dzīvotu un domātu zaļi.

25. aprīlī notika mūsu projekta dalībvalstu video konference, kurā tika runāts par anketas “Favourite Media Questionnaire” rezultātiem. Konferenci klātienē bija atnākuši vērot skolēni no 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9.a un 9.b klases. Ar mūsu skolā veiktās anketas rezultātiem citas dalībvalstis iepazīstināja 7.b klases skolēni Arina Deņisova un Gints Kapteinis. Skolēniem tā bija vēl viena lieliska iespēja izvērtēt un pielietot savas angļu valodas zināšanas un prasmes reālajā dzīvē. Videokonferenci noritēja veiksmīgi, visas valstis bija pievienojušās un stāstīja par saviem apkopotajiem rezultātiem.

Varam justies gandarīti, ka mūsu skolā ir kvalitatīvs IKT nodrošinājums un labs speciālists IKT jomā – skolotājs Aldis Lazda, lai varētu rīkot šāda veida konferences, kas mūsdienās pamazām kļūst par iecienītu komunicēšanas veidu. Mūsu auditorijas pulks bija vislielākais, tāpēc gribas paldies teikt konferences organizatoriem, visiem skolēniem, kuri piedalījās aptaujā un pauda savu viedokli, skolotājiem, kas apkopoja aptaujas rezultātus un citiem tās dalībniekiem. Lai mums veiksmīga turpmākā sadarbība!

Latvijas vēstures pētījumu konkurss pamatskolēniem „Lietas – likteņu liecinieces” noslēdzies

Konkurss "Lietas - likteņa liecinieces" noslēdzies Konkurss „Lietas – likteņu liecinieces” sākās 2012. gada novembrī ar nolikumu Latvijas Vēstures skolotāju biedrības mājaslapā. Sekoja I kārta, kas noslēdzās martā. 26. maijā bija konkursa II kārta, kuras laikā notika 5 skolnieku prezentācijas. Inga prezentēja darbu „Pelēkā lakata stāsts”.

Konferences noslēgums norisinājās Okupācijas muzejā. Uz to tika uzaicināti Pļaviņu novada ģimnāzijas Odzienas filiāles 7.e klases skolnieks Reinis Eiduks un 8.e klases skolniece Inga Ingūna Kvēpa. Pavisam konkursam tika iesniegti 90 darbi: 72 – individuāli, 16 – grupas un 2 klases.

Žūrijas komisijā darbojās Latvijas Okupācijas muzeja valdes priekšsēdētājs Valters Nollendorfs, kuru ļoti sajūsmināja tas, ka Reinis bija atradis veselu kumodi ar lietām, Vītolu fonda dibinātājs Vilis Vītols, LU 3. kursa students vēsturnieks Jānis Vanags, vēstures maģistrs Artūrs Rundzāns, filozofijas maģistre Ilze Akmentiņa u.c.

Apbalvojumos bija viena superbalva, viena 1. vieta, divas 2. vietas, trīs 3. vietas. Starp konkursa uzvarētājiem ir arī 3. vietas ieguvējs Reinis Eiduks un atzinību ieguvusī Inga Ingūna Kvēpa. Skolnieki un mūsu vēstures skolotāja Biruta Irēna Osīte saņēma goda rakstus. Tika izmaksātas arī stipendijas – Reinim 250 Ls un Ingai 100 Ls. Mums abiem Likteņdārza draugu alejā būs arī uzdāvinātais bruģakmens.
Nobeigumā notika ekskursija pa Okupācijas muzeju.

No konferences mēs atgriezāmies priecīgi par padarīto darbu, saņemto novērtējumu un ar domu, ka ir vērts pētīt un ir jāturpina pētīt dzimtas likteņgaitas.

Teksts Inga Ingūna Kvēpa(8.e). Foto Reinis Eiduks (7.e).

Nedēļas darba plāns, 29. aprīlis – 5. maijs

Nedēļas plāns Skolā dežūrē 8.b klase

Pirmdiena, 29. aprīlis
Metodisko komisiju sanāksmes (vai: 30.04.)
17.00 Vecāku (kuri gatavojas uzņemt skolēnus no partnervalstīm) sanāksme ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas “Skolu daudzpusējas partnerības” projekta “Media as Challenge and as Possibility” ietvaros 104.kab.

Otrdiena, 30. aprīlis
10.55 ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas “Skolu daudzpusējas partnerības” projekta “Media as Challenge and as Possibility” darba grupas sanāksme 104.kab.
11.00 CSDD sacensību jaunajiem velosipēdistiem „Jauno satiksmes dalībnieku forums” novadu un republikas sacensību 1.kārta
12.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
15.15. Metodisko komisiju sanāksmes (vai: 29.04.)

Trešdiena, 1. maijs
Darba svētki (brīvdiena)

Ceturtdiena, 2. maijs
14.00 Konkurss “Erudīts 3. – 4.klasēm” svinību zālē

Piektdiena, 3. maijs
14.20 Dežūru pieņemšana–nodošana 213.kab. (piedalās 8.b un 7.b klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)

4. – 9.05. Partnerskolu tikšanās sanāksme Pļaviņās ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas “Skolu daudzpusējas partnerības” projekta “Media as Challenge and as Possibility” ietvaros

Atvērto durvju diena nākamajiem desmitajiem

Atvērto durvju diena 2013, Pļaviņu novada ģimnāzija E.Freimane, 9.e klases audzinātāja

19.aprīlī Pļaviņu novada ģimnāzijā notika atvērto durvju diena. Lai arī tieši šajā dienā paloja Daugavas ūdeņi un ledi, Odzienas filiāles un J.Zālīša Sausnējas pamatskolas skolēni iepazinās ar skolu un tās piedāvātajām programmām, tikās ar vidusskolēniem un skolotājiem.

Skolēniem bija iespēja piedalīties divās mācību stundās: latviešu val. un sociālajās zinībās. Līdzpārvaldes prezidents informēja par skolas daudzajiem un dažādajiem pulciņiem, par interesantajiem pasākumiem, kurus organizē paši skolēni. Puišiem lielu interesi izraisīja metināšanas pulciņa dalībnieku stāstījums par iespējām iegūt metinātāja sertifikātu. Jaunsardzes vadītājs I.Kravalis izrādīja gan kabinetu, gan šautuvi, kur jaunsargi apgūst teorētiskās un praktiskās zināšanas, kas nepieciešamas jaunsargam.

Skolas administrācija iepazīstināja ar skolas vēsturi un tradīcijām, atgādināja par iespējām, kādas skola piedāvā IT jomā.

Visiem patika dāvaniņas – mape ar informatīvo materiālu un pildspalva.

Odzienas filiāles un J.Zālīša Sausnējas pamatskolas skolēniem patika viss redzētais un dzirdētais. Jādomā, ka vismaz daži no viņiem kopā ar vecākiem pieņems lēmumu – mācīties Pļaviņu novada ģimnāzijā.


Fotogalerijā – arī nākamo 1. klašu skolēnu aktivitātes Atvērto durvju dienā.

Starpnovadu olimpiādē matemātikā 4. klasei

olimpiāde25.aprīlī I.Gaiša Kokneses vidusskolā notika starpnovadu olimpiāde matemātikā 4.klasei. Ļoti labu sniegumu šajā olimpiādē uzrādīja vairāki mūsu skolas skolēni:

Sveicam skolēnus un viņu skolotāju Gintu Balodi ar šiem panākumiem!

Olimpiādē “Paskāla ritenis”

olimpiāde 10. aprīlī Daugavpils Universitātē notika olimpiāde lietišķajā informātikā “Paskāla ritenis”. Šajā olimpiādē Ievai Skrabutenai (9.a) – atzinība! Ieva bija labākā starp pamatskolas skolēniem.

Sveicam!

Ar olimpiādes uzdevumiem un risinājumiem var iepazīties šeit

Olimpiādes dalībnieku fotogrāfijas šeit.

Nedēļas darba plāns, 22. – 26. aprīlis

Nedēļas plāns Skolā dežūrē 8.a klase

Pirmdiena, 22. aprīlis

Otrdiena, 23. aprīlis
Izglītības konference „Nākotnes skola sākas šodien” Rīgā (I.Seipule)
12.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
15.15. Klašu audzinātāju MK sanāksme 312. kab.

Trešdiena, 24. aprīlis
Seminārs Rīgā (V. Samohins)
Pieredzes apmaiņas pasākums par metodisko darbu Preiļu Valsts ģimnāzijā
8.55 – 9.50 Centralizēta informātikas eksāmena programmas testēšana (11. klase) 13., 14. kab.
12.00 Pasākums 1. – 4. klašu skolēniem svinību zālē „Izdziedāsim populārākās dziesmas sākumskolā”
1.–6.klašu skolēniem izglītojoša nodarbība „Par un ap putniem”

Ceturtdiena, 25. aprīlis
Starpnovadu olimpiāde matemātikā 4.klasei I.Gaiša Koknese vidusskolā
Starpnovadu 8.kl. komandu sacensības „Erudīts 2013” filiālē Odzienā
Seminārs kustības „Draudzīgas skolas ietvaros: cieņpilnas attiecības klasē, skolā un internetā” Rīgā (Dz. Vanaga)
10.00 Videokonference ar partnerskolām ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas “Skolu daudzpusējas partnerības” projekta “Media as Challenge and as Possibility” ietvaros

Piektdiena, 26. aprīlis
A.Valtnera Latvijas skolēnu konkurss “Pazīsti savu organismu” Daugavpilī (piedalās J.E.Brūniņš)
Dežūru pieņemšana–nodošana 213.kab. (piedalās 8.a un 8.b klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
No 13.00 Lielā Talka

22. – 26.04. Tematiska izstāde „Pļaviņu novads” skolas bibliotēkā
22. – 26.04. Jautrās stafetes sākumskolai

Starpnovadu olimpiādē latviešu valodā 4. klasei

olimpiāde 16.aprīlī I.Gaiša Koknese vidusskolā notika starpnovadu olimpiāde latviešu valodā 4.klasei. Labus panākumus šajā olimpiādē guva arī vairāki mūsu skolas skolēni:

Sveicam!

Konkursā “Erudīts 2013″ vidusskolēniem

Erudīts 2013 Ilze Seipule, direktora vietniece izglītība jomā

5.aprīlī mūsu skolā notika tradicionālais konkurss “Erudīts 2013″ 10. – 12.klašu skolēniem. Šī konkursa mērķis ir ne tikai noskaidrot, kurā Pļaviņu novada ģimnāzijas klasē mācās erudītākie, zinošākie un radošākie vidusskolēni, bet arī veicināt izziņas interesi, radošās spējas un attīstīt sadarbības prasmes. Konkurss – tā ir iespēja apliecināt pašiem sev un arī citiem savu varēšanu, zināšanas un erudīciju.

Konkursa jautājumi, kurus sagatavoja skolotāju metodiskās komisijas, tika izvēlēti no visdažādākajām jomām – dabaszinātnēm, vēstures, svešvalodām, mākslām, matemātikas, sporta, taču tie visi vairāk nekā citkārt bija saistīti ar Eiropu, Eiropas Savienību, īpaši akcentējot 2013. gadu kā Eiropas pilsoņu gadu. Kā zināms, ES 27 dalībvalstīs šobrīd ir apmēram 500 miljoni pilsoņu, un ikviens ES dalībvalstu pilsonis līdztekus savas valsts pilsonībai ir arī pilntiesīgs ES pilsonis, bet – vai vienmēr to apzināmies? Uzdevums komandu kapteiņiem par ES pilsoņu tiesībām parādīja, ka vēl ne visos gadījumos mēs tās labi pārzinām. Tāpat kā iepriekšējos gadus vērtēts tika arī katras komandas līdzjutēju atbalsts.

Erudīts 2013 Šogad konkursā piedalījās piecas komandas:
• 10.klases komanda: Estere Fedosejeva (komandas kapteine), Liāna Nikaļuka, Loreta Ločmele, Artūrs Saulītis, Andrejs Zvirgzdiņš;
• 11.klases 1.komanda: Guna Pujāte (komandas kapteine), Nauris Balodis, Imants Melderis, Pauls Krastiņš, Elvijs Gravāns;
• 11.klases 2.komanda: Laura Kalniņa (komandas kapteine), Dagnija Kiseļeva, Līga Āboliņa, Katrīna Bērziņa, Annija Āboliņa;
• 12.a klases komanda: Krists Esiņš (komandas kapteinis), Viktorija Grugule, Artūrs Buševics, Vladimirs Petkuns, Edgars Vībāns;
• 12.b klases komanda: Sergejs Nikaļuks (komandas kapteinis), Henrijs Jaudzems, Elvis Rubīns, Sigita Zablocka, Vikorija Pereca.

Erudīts 2013Spraigā un interesantā sacensība ilga teju trīs stundas un mūsu ģimnāzisti to izturēja godam. Lai arī svarīgākais bija piedalīšanās, tomēr pēc tik daudzu un dažādu grūtu un āķīgu jautājumu krustugunīm tika noteikti arī uzvarētāji, kurus skolas direktors Vladimirs Samohins sveica ar diplomiem un vērtīgām “Aizkraukles Grāmatnīcas” dāvanu kartēm:
• 1.vietu ieguva 12.b klases “Visneiedomājamākā komanda” (93,12 punkti);
• 2.vieta – 11.klases komandai “Resnie putni – 2″ (84,87 punkti);
• 3.vieta – 11.klases komandai “Ameno 2.0″ (80,25 punkti).

Tālākajās vietās ar visai līdzīgu punktu skaitu ierindojās 10.klases komanda (67,25 punkti) un 12.a klases komanda (67,12 punkti).

Paldies visiem dalībniekiem un atbalstītājiem! Liels paldies arī skolotājiem par ieguldīto darbu un laiku, gatavojot uzdevumus un piedaloties žūrijas komisijas darbā.

Comenius skolu daudzpusējās sadarbības projekta sanāksmē Somijā

Comenius, VIAA Ilze Seipule, projekta vadītāja Pļaviņu novada ģimnāzijā

Esam veiksmīgi aizvadījuši nu jau trešo dalībvalstu sanāksmi ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Skolu daudzpusējas partnerības projekta „Media as Challenge and as Possibility” (līgums Nr. 2012 – 1 – HU1 – COM06 – 06842 4) ietvaros, kura no 23.marta līdz 28.martam notika Tamisārē (Tammisaari) Somijā. Atgādināšu, ka šis projekts tiek īstenots sadarbībā ar skolām Ungārijā (Deák Diák Általános Iskola Budapeštā), Turcijā (Mareşal Mustafa Kemal İlköğretim Okulu Konjā (Konya)) un Somijā (Hakarinteen koulu Tamisārē (Tammisaari)). Somijā mūsu skolu pārstāvēja četri atlases konkursa rezultātā izvēlētie skolēni – Arina Deņisova (7.b), Ieva Skrabutena (9.a), Lelde Grūbe (9.b), Arnolds Arnītis (9.b) un skolotājas Indra Ozoliņa un Ilze Seipule.

Mūsu grupa Hakarinteen skolā

Mūsu grupa Hakarinteen skolā

Tamisāre atrodas 90 km attālumā no galvaspilsētas Helsinkiem pie Baltijas jūras, Somu līča krastā. Pateicoties salīdzinoši maigajam klimatam, šeit aug Somijā diezgan reti sastopamie ozoli, kuru dēļ pilsēta arī ir ieguvusi savu nosaukumu (Tammisaari – tulkojumā no somu valodas – „ozolu sala”; zviedriskais pilsētas nosaukums ir Ekenäs, kas tulkojumā no zviedru valodas savukārt nozīmē „ozolu pussala”). Pilsētā dzīvo aptuveni 15000 iedzīvotāju, no kuriem gandrīz 80% ir zviedru tautības. Tāpēc arī Tamisārē pašlaik ir tikai viena somu skola, pārējās – zviedru. Oficiāli pilsēta ir divvalodīga ar zviedru kā vairākuma un somu kā mazākuma valodām. Mūsu sadarbības skolā ar somu mācībvalodu – Hakarinteen koulu – mācās ap 200 audzēkņu no 1. – 9.klasei.

Tamisāres vecpilsētas daļai ir raksturīgas 18. un 19.gadsimtā celtās koka ēkas, kuras šodien ir rūpīgi atjaunotas un tām ir noteikts arhitektūras pieminekļa statuss.

Tamisārē, līdzīgi kā iepriekš Budapeštā un Konjā, mūs uzņēma ļoti viesmīlīgi. Somu draugi mūs visus iepazīstināja ar Tamisāri un tās apkārtni, pabijām arī tālākā izbraukumā uz Somijas seno galvaspilsētu Turku. Galvenās aktivitātes un darbošanās pie projekta tēmas notika skaisti renovētajā skolas ēkā. Bet par piedzīvoto Tamisārē lai vairāk pastāsta mūsu skolēni paši.

Arina Deņisova:
„Pateicoties Comenius projektam, šajās pavasara brīvlaika dienās es varēju braukt uz Somiju. Somijā mūs sagaidīja dažādi uzdevumi, kurus ar prieku veicu, kā arī izbaudīju dzīvošanu viesģimenēs.
23.martā mēs devāmies ceļā. Dažiem no mums šī bija pirmā reize, kad lidojām ar lidmašīnu, un tas visu padarīja tikai aizraujošāku. Veiksmīgi nokļuvuši Helsinkos, mēs ar skaisto un komfortablo vilcienu devāmies uz Tamisāri. Jau šīs dienas vakarā mēs satikām ģimenes, kuras bija laipni piekritušas mūs uzņemt un pie kurām mēs pavadījām turpmākās dienas. Manā ģimenē bija mamma Susanna, tētis Pepe, meita Ulrika un dēls Lukas.
Nākamajā dienā man bija iespēja tuvāk iepazīt ģimeni un 14:00 mēs devāmies ekskursijā pa pilsētu un pēc tam – uz boulinga zāli. Atbraucot mājās, mani silti sagaidīja ar tēju un maizītēm.
25.martā (jau plkst. 08.00) bijām skolā. Mūs sadalīja starptautiskās grupās, katrai grupai bija uzdevums gatavot kādas valsts ēdienu. Manai grupai bija jāgatavo turku ēdiens. Palēnām mēs iepazinām viens otru un sadraudzējāmies. Ēst gatavošana notika blakus skolā – zviedru skolā. Šajā dienā ēst gatavoja pirmās divas grupas, bet pārējās divas grupas filmēja, fotografēja un intervēja, lai noslēgumā to visu apkopotu un izveidotu elektronisko recepšu grāmatu, kas vēlāk arī tika ievietota mūsu projekta blogā. Mūsu tikšanās pēdējā vakarā vajadzēja paveikto arī prezentēt visiem pārējiem.
Ēst gatavošanu turpinājām arī 26.martā, kad grupām bija jāgatavo turku un ungāru ēdieni, bet pārējām divām grupām – jādokumentē šis process. Domāju, ka mums viss izdevās diezgan labi. Man vislabāk garšoja mūsu pagatavotā turku halva. Bija ļoti interesanti un jautri. Pēcpusdienā mēs braucām uz Turku, kurā apmeklējām tādas ievērojamas vietas kā Turku pili un katedrāli. Es uzskatu, ka Turku ir ļoti skaista pilsēta un visu vēl skaistāku padarīja draudzīgie un atsaucīgie cilvēki, ar kuriem bijām kopā.
27.marts jau bija pēdējā diena šajā skolā. Mana grupa gatavoja video par latviešu ēdieniem. Īsajā brīvajā brīdī vēl devāmies pastaigā pa Tammisāri. Pēcpusdienā skolā notika atvadu pasākums, kura laikā parādījām mūsu video prezentācijas, spēlējām dažādas spēles.
28.martā agri no rītā jau bija jādodas atpakaļceļā. Bija skumji, ka ir jāatvadās no jaukās viesģimenes. Par šo braucienu esmu tikai labās domās un manā atmiņā vienmēr paliks šīs dienas, kurās es paspēju gan patrenēt savu angļu valodu, gan iegūt jaunus draugus un iemācīties gatavot ēst. Šī tiešām man bija ļoti laba un vērtīga pieredze. Ar nepacietību gaidu projekta draugu viesošanos Latvijā.”

Viens otram palīdzot ēdienu gatavošanā

Viens otram palīdzot ēdienu gatavošanā

Lelde Grūbe:
„Esmu ļoti priecīga, ka arī man tika dota iespēja doties šajā Comenius projekta braucienā. Lai dotos uz Rīgas lidostu, pie skolas mums bija jāsatiekas jau pulksten 10 no rīta. Ceļš no Pļaviņām uz Rīgu likās ļoti īss, un laiks pagāja nemanot. Tā kā pirms tam nebiju lidojusi ar lidmašīnu, biju nedaudz uztraukusies. Taču velti! Lidojums bija mierīgs un nemaz nebija jūtamas gaisa bedres. No Latvijas uz Somiju ar lidmašīnu mēs lidojām apmēram vienu stundu. Helsinkos laiks bija silts un saulains, sākumā bija diezgan dīvaini visapkārt dzirdēt valodu, ko nesaproti, bet ar laiku pie tā pieradām. No Helsinkiem ar vilcienu mums bija jādodas uz mūsu projekta partneru pilsētu Tamisāri. Izkāpjot no vilciena, uzreiz pamanīju savu viesģimeni. Sākumā bija neliels uztraukums un bija grūti izteikties angļu valodā, bet vakarā ar ģimeni jau itin raiti runājām par Latviju un es stāstīju par savu ģimeni un skolu.
Otrajā dienā mēs iepazināmies ar pārējiem projekta dalībniekiem no Turcijas, Ungārijas un Somijas. Pēc ekskursijas pa pilsētu gida pavadībā devāmies ēst picu. Kad visi bija apēduši savas gardās picas, izlozējām komandas, kādās spēlējām boulingu. Divu stundu laikā, ko pavadījām spēlējot boulingu, labāk iepazināmies un sadraudzējāmies ar pārējo valstu skolēniem.
Trešajā un ceturtajā dienā gatavojām ēdienus. Es biju grupā, kurai bija jāgatavo ungāru ēdiens. Ēdienu gatavošanas process bija ļoti interesants un aizraujošs, gatavošanas laikā varēja iepazīties ar dažādām garšvielām un produktiem, kas raksturīgi tikai vienai valstij. Piemēram, degustējot somu ēdienus, varēja nobaudīt brieža gaļu. Es iemācījos gatavot tradicionālas ungāru pankūkas un gulaša zupu. Pirmspēdējajā dienā veidojām prezentācijas un video par katras valsts ēdieniem. Šajā dienā bija arī atvadu pasākums skolā. Pasākumā uzstājās Somijas skolēnu grupa, bija iespēja piedalīties loterijā, kurā es arī laimēju balvu, piedalīties arī dažādos konkursos.
Dienā, kad bija jāatvadās no ģimenēm un jālido atpakaļ uz Latviju, bija skumji, jo ģimenes bija ļoti viesmīlīgas, sirsnīgas un izpalīdzīgas. Šī projekta laikā es esmu ieguvusi nenovērtējamu pieredzi, jaunus draugus un ļoti jaukas atmiņas. Projekta laikā sapratu, cik svarīgi ir zināt angļu valodas pamatus un gramatikas likumus, cik svarīgi ir spēt sadarboties vienam ar otru.”

Ieva Skrabutena:
„Ar šo braucienu esmu ļoti apmierināta. Esmu tuvāk iepazinusi somu skolas ikdienas dzīvi, kā arī ieguvusi jaunus draugus no citām valstīm. Visas Tamisārē aizvadītās dienas pagāja ātri, tās bija piepildītas ar dažādām interesantām aktivitātēm un mums ne mirkli nebija laika garlaikoties. Man prieks, ka mēs projekta braucienam bijām labi sagatavojušies – veiksmīgi tikām galā gan ar pirmo uzdevumu, kas bija prezentēt savu skolu, pilsētu un valsti, gan arī ar ēdienu gatavošanu.
Skola Tamisārē man paliks vislabākajā atmiņā – tā ir mūsdienīgi izremontēta, skaisti iekārtota, ļoti tīra un kārtīga. Tūlīt pie ieejas visiem ir jāpārauj apavi, neviens šajā skolā nestaigā ar āra apaviem! Lielākā daļa skolēnu izvēlas staigāt pa skolu zeķēs, daži – arī kurpēs. Mācības sākas pulksten 8.00, mācību stundas garums ir 45 minūtes. Interesanti, ka zvans ir tikai uz stundu, bet no stundas – nav.

Projekta prezentācijas gatavošanas starplaikā

Projekta prezentācijas gatavošanas starplaikā

Pēc šī brauciena sapratu, ka esmu diezgan daudz pilnveidojusi savas angļu valodas prasmes, prasmi komunicēt un sadarboties. Es labprāt turpināšu iesaistīties šajā projektā arī turpmāk, un, protams, vēlētos satikt visus tos jaukos cilvēkus, kurus iepazinu šī projekta laikā!”

Arnolds Arnītis:
„Brauciens bija ļoti interesants un labi noorganizēts. Īpaši man patika dažādās aktivitātes starptautiskās grupās, piemēram, iepazīšanās, sporta sacensības un boulings. Ģimene, kurā es uzturējos, bija vienkārši lieliska! Abi vecāki izrādīja patiesu interesi arī par Latviju un latviešu valodu. Priecājos, ka viņu dēls Mihaels maijā brauks pie mums uz Pļaviņām un, iespējams, mēs viņu varēsim uzņemt savā ģimenē. Es būtu vēlējies, lai mēs Somijā pavadām ilgāku laiku, jo projekta sanāksmei atvēlētās dienas pagāja pārāk ātri.”

Pēc atgriešanās no sanāksmes gan skolotāji, gan skolēni skolas kolektīvā dalījāmies pieredzē par Tamisārē redzēto un piedzīvoto – saskaņā ar skolas darba plānu 9.aprīlī notika sanāksme skolotājiem, bet 11.aprīlī visi interesenti varēja iepazīties ar skolēnu viedokli. Priecājos, ka izskanējušās projekta dalībnieku gūtās atziņas ir visnotaļ pozitīvas.

Lai brauciens noritētu veiksmīgi, protams, nevaram iztikt bez daudzu apkārtējo cilvēku pretimnākšanas un atsaucības. Par atbalstu un ieinteresētību šī projekta darbā vislielāko paldies vēlos pateikt skolas direktoram Vladimiram Samohinam. Paldies arī Pļaviņu novada domes priekšsēdētājai Guntai Žildei un viņas vietniekam Aināram Arnītim, kā arī galvenajai grāmatvedei Gaļinai Grišuļonokai. Un, protams, paldies arī visai projekta darba grupai un citiem kolēģiem, kā arī skolēniem un skolēnu vecākiem.

Pašlaik norit intensīvs darbs pie nākamās projekta sanāksmes plānošanas un sagatavošanas, kura no 4. – 9.maijam notiks pie mums Pļaviņās. Mūsu uzdevums būs iepazīstināt viesus ar mūsu zemi, novadu, pilsētu un skolu, īpaši akcentējot dabas aizsardzību, resursu un enerģijas taupīšanu, tostarp – arī izmantojot dažādas elektroniskas ierīces. Ticu, ka, kopīgi strādājot, spēsim visu paveikt godam un mūsu draugi no Ungārijas, Turcijas un Somijas arī pie mums varēs justies gaidīti un apmierināti.