Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Ķīmijas 54.valsts olimpiādes valsts posmā

olimpiāde 3.-4.aprīlī Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē un Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē norisinājās Ķīmijas 54.valsts olimpiādes trešais posms. Novadu un pilsētu jeb 2.posma olimpiādē kopumā piedalījās 1213 skolēni, savukārt uz valsts olimpiādi tika uzaicināti 109 Latvijas skolēni, tajā skaitā arī divi mūsu skolas audzēkņi – Elvis Rubīns (12.b) un Juris Ernests Brūniņš (9.a).

VISC ir publicējis olimpiādes rezultātus. Ar lielu prieku varam atzīmēt, ka Elvis Rubīns šajā olimpiādē ir izcīnījis III pakāpes diplomu un bronzas medaļu. Sveicam Elvi un viņa skolotājus Māri Siliņu un Ivetu Briedi!

Paldies par ieguldīto darbu, gatavojoties olimpiādei, arī J.E.Brūniņam un skolotājai Ivetai Briedei.

Nedēļas darba plāns, 15. – 19. aprīlis

Nedēļas plāns Skolā dežūrē 10. klase

Pirmdiena, 15. aprīlis
Seminārs „Runas prasmes saziņā” Rīgā (V. Samohins)

Otrdiena, 16. aprīlis
Starpnovadu olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 4.klasei I.Gaiša Kokneses vidusskolā
12.00 Administrācijas sanāksme 110. kab. – atb. V. Samohins (saruna par individuālo mācību plānu realizācijas gaitu 7.a klasē (piedalās skolotāji I.Bicāla, I.Luksa, I.Upeniece, I.Krastiņa, L.Rozenberga, E.Valdberga, T.Starčenko, uz sanāksmi jāierodas arī 7.a klases skolēniem V.Čerņiļnikovai, P.Golmeisteram, A.Melehovam, J.Peikšteinam, A.Stepānam, V.Treinei, līdzi ņemot aizpildītas atskaites lapas un dienasgrāmatas)
15.15. Metodiskās padomes sanāksme 104. kab.

Trešdiena, 17. aprīlis
Reģionālā olimpiāde vācu valodā 8.klasei Līvānos (piedalās D.Bariņa)
11.00 – 12.00 1. stāva foajē varēs iegādāties izdevniecības “Annele” grāmatas

Ceturtdiena, 18. aprīlis
12.00 ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas “Skolu daudzpusējas partnerības” projekta “Media as Challenge and as Possibility” darba grupas sanāksme 104.kab.

Piektdiena, 19. aprīlis
Vides izziņas spēļu konkursa “Iepazīsti vidi!”noslēguma pasākums Rīgā (uzaicināti filiāles Odzienā pārstāvji)
No 9.00 Atvērto durvju diena
13.00 Konkurss „Erudīts” 3. – 4. klasēm svinību zālē
14.20 Dežūru pieņemšana–nodošana 213.kab. (piedalās 10. un 8.a klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)

15. – 19.04. Tematiska izstāde „Pļaviņu novads” skolas bibliotēkā
15. – 19.04. Putnu būrīšana izgatavošana un izlikšana filiālē Odzienā

Tikšanās ar rakstnieci Ilzi Liliānu Muižzemnieci

Ilze Liliāna Muižzemniece, "Kaķu meitene" Trešdien, 9.aprīlī, mēs – 5. un 6. klašu skolēni – devāmies uz tikšanos ar Latvijas jaunāko, „ražīgāko” rakstnieci Ilzi Liliānu Muižzemnieci.

Mēs klausījāmies rakstnieces aizraujošo stāstījumu par savām iznākušajām 6 grāmatām, par viņas ikdienu, par īsfilmu, kuru uzņem Rīgas kinostudijā pēc grāmatas „Kaķu meitene” motīviem. Ilze pati filmē kopā ar nelielu filmēšanas grupu, pati veido scenāriju, pati meklē aktierus, iestudē dejas. Ilzes lielākais sapnis ir kļūt par kino režisori! Un šis sapnis jau pamazām sāk piepildīties.

Bijām pārsteigti, kad uzzinājām, ka Ilze mācās tikai 10.klasē un jau paspējusi izdot vairākas grāmatas. Savu pirmo grāmatu “Mazais eņģelītis” viņa uzrakstīja 9 gadu vecumā. Ikdienā Ilze aktīvi piedalās sabiedriskajā dzīvē, dzied, dejo. Viņa pārzina vairākas svešvalodas (angļu, vācu, franču, spāņu).

Par sevi viņa saka: “Esmu optimiste, daudz smaidu un smejos, bieži izmēģinu daudz ko jaunu un daru to, kas patīk!” Par to varēja pārliecināties arī, klausoties viņas stāstījumā!

Lielu paldies vēlamies teikt Pļaviņu bērnu bibliotēkas bibliotekārei Guntai Grandānei un skolotājai Armandai Lasmanei par šīs tikšanās organizēšanu! Paldies arī skolotājai Veltai Rullei par to, ka uz tikšanos ar rakstnieci tika uzaicināti arī 6. klases skolēni! Kaut biežāk pie mums ciemotos tik interesanti radoši cilvēki!

Letīcija Janoviča, 6.b klase

Pavadām Lieldieniņas

Otrdien, 2.aprīlī, Odzienas filiālē pēc atgriešanās no brīvdienām notika pasākums „Pavadām Lieldienas”. Folkloras pulciņa dalībnieki visus aicināja „saukt saulīti”, lai ātrāk iestātos pavasaris.

Tālāk sekoja interesanti uzdevumi klasēm – jāatšifrē zaķēna novēlējums, jāatrod noslēptas lietas, jāatceras tautasdziesmas par Lieldienām. Jautrākais šajā pēcpusdienā bija olu ripināšana. Noslēgumā varējām skatīt Lieldienu kompozīciju izstādi. Aktīvākie pasākuma dalībnieki saņēma garšīgus ābolus un piemiņas medaļas.

Paldies visiem dalībniekiem par aktivitāti un jautru noskaņu!

Evija Mahliņeca, 5.e klases skolniece

Viesi no Carnikavas pamatskolas

25. martā pie mums pieredzes vizītē viesojās Carnikavas pamatskolas direktors un skolotāji.

Viesus sveicināja sākumskolas ansamblis ar divām dziesmām Kristiānas Balodes vadībā. Tālāk ciemiņus iepazīstinājām ar skolu, tās piedāvājumu, ar skolēnu līdzpārvaldes aktivitātēm un ar savu pieredzi metodiskajā darbā.

Fotoieskats ciemošanās norisēs.

Novada koru skate „Dziesmai būt!”

5.-9. klašu korisOlga Krasutina, kora vadītāja

20.martā 5. – 9.klašu koris piedalījās Pļaviņu novada koru konkursā „Dziesmai būt!”, kurā ieguva 2.pakāpes diplomu. Kora sniegumu vērtēja profesionāla, pieredzējusi žūrija – kora „Loreleja” vadītāja, mūsu skolas bijusī mūzikas skolotāja, Staņislava Kalniņa, kultūras centra direktore Astrīda Davidova, mūzikas skolas direktore Dita Ārgule, Pļaviņu novada izglītības speciāliste Inese Saulīte un Pļaviņu novada ģimnāzijas direktora vietniece audzināšanas jomā Armanda Lasmane. Paldies žūrijas pārstāvjiem par vērtīgiem padomiem un siltiem vārdiem.

Atsākot skolas kora tradīcijas pēc trim gadiem, atkal mūsu skolā skan 5. – 9.klašu dziedātāju balsis. Kora konkursā piedalījās 34 skolēni, šogad 5. – 9.klašu kora grupā dzied arī 4 zēni. Šogad kora konkursā bija jādzied 3 trīsbalsīgas dziesmas, no tām 2 dziesmas koristi dziedāja a capella (bez pavadījuma) „Saules meita, mēness dēls”, „Jūriņ prasa smalku tīklu” un vienu dziesmu – Z.Liepiņš „Novij man, māmuliņa” ar pavadījumu. Iesācējiem dziesmu repertuārs bija patiešām sarežģīts. Bet kopā mēs veiksmīgi visām grūtībām tikām pāri.

Vēlos pateikties klases audzinātājiem, skolēnu vecākiem par sadarbību un atbalstu, gatavojoties konkursam „Dziesmai būt!”, jo tas ir komandu darbs! Un tikai kopā mēs varam sasniegt augstus rezultātus, priecāties un būt lepniem par paveikto, saviem bērniem, skolēniem. Vēlos arī pateikties par ieguldīto darbu Maijai Reingoldei kora tēla veidošanā, kura izvecoja koristiem rozītes un taurenīšus. Paldies meitenēm un zēniem par skaisto dziedāšanu un draudzīgo noskaņojumu konkursa dienā, jo dziesma patiešām mūs vieno un padara par garīgi bagātiem un laimīgiem! Mūzikas valoda ir starptautiskā valoda, kura vieno visus pasaulē dzīvojošus cilvēkus, tāpēc arī brauc uz Latviju Dziesmas svētkos ciemiņi no ārzemēm un priecīgi brīnās par mūsu tradīcijām. Novēlu arī kora dziedātājiem, dziedot turēties kopā un gatavoties saviem Jauniešu Dziesmu un deju svētkiem, kuri notiks 2015.gadā!

Nedēļas darba plāns, 8. – 12. aprīlis

Nedēļas plāns Skolā dežūrē 11. klase

Pirmdiena, 8. aprīlis
Darba grupas sanāksme par valsts pārbaudes darbiem VISC Rīgā (I.Seipule)
10.50 Klašu vecāko un nodaļu vadītāju sanāksmes.
Izglītības ministrija 118.kab.
Vides ministrija 213.kab.
Kultūras ministrija 313. kab.
Preses ministrija 311.kab.
Sporta ministrija 3.kab.
Klašu vecākie 312. kab.

Otrdiena, 9. aprīlis
Seminārs audzināšanas darba koordinatoriem Rīgā (A. Lasmane)
10.10 5. klašu skolēnu tikšanās ar jauno rakstnieci Ilzi Muižzemnieci svinību zālē
12.00 Administrācijas sanāksme (jubilejas darba grupa) 110. kab.
12.00 3.klašu skolēnu tikšanās ar jauno rakstnieci Ilzi Muižzemnieci svinību zālē
12.50 9.a klases tikšanās ar jauno rakstnieci Ilzi Muižzemnieci 311.kab.
15.15. Skolotāju sanāksme 201. kab.

Trešdiena, 10. aprīlis
Olimpiāde lietišķajā informātikā skolēniem „Paskāla ritenis” Daugavpils Universitātē (A. Lazda, I. Skrabutena, K. Blitsons, E. Rubīns)

Ceturtdiena, 11. aprīlis
15.15 ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas “Skolu daudzpusējas partnerības” projekta “Media as Challenge and as Possibility” sanāksmes Tamisārē dalībnieku (A.Deņisova, I.Skrabutena, L.Grūbe, A.Arnītis) tikšanās ar 6. – 9.klašu skolēniem un citiem interesentiem par sanāksmē Somijā gūto pieredzi, 104.kab.

Piektdiena, 12. aprīlis
E – klases forums 2013 Rīgā (A. Lazda, V. Samohins)
Reģionālā olimpiāde angļu valodā 9. klasei Seces pamatskolā (atb. J.Ozola)
13.50 Dežūru pieņemšana–nodošana 213.kab. (piedalās 11. un 10. klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
14.00 Metodiska nodarbība skolotājiem par skolēnu izaugsmes dinamiku (nodarbību vada Inga Pāvula un Gatis Narvaišs, „Iespējamā misija”) 201. kab.

8. – 12.04. Tematiska izstāde „Pļaviņu novads” skolas bibliotēkā

Uzņēmējdarbības laukos popularizēšana

Uzņēmējdarbības popularizēšana laukos E.Fedosejeva, 10.klases skolniece

21. martā Pļaviņu novada ģimnāzijā viesojās Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Aizkraukles konsultāciju biroja vadītāja Anita Anševica un uzņēmējdarbības konsultante Valentīna Beča. Viņas pastāstīja par to, kā mēs – jaunieši – varam attīstīt savu biznesu lauku teritorijā, ar vienkāršām idejām nopelnīt sev iztiku. Sniedza mums informāciju par iespējamajiem uzņēmējdarbības veidiem laukos, attīstības tendencēm, izglītības un karjeras iespējām šajā nozarē. Mums bija iespēja noklausīties trīs dažādus veiksmes stāstus.

Savā veiksmes stāstā padalījās SIA “Ragāres” īpašnieks Jānis Vaivars, kas pārņēma vecvecāku izveidoto saimniecību. Jau vairākus gadus veiksmīgi audzē dažāda veida tējzāles, gatavo arī garšaugu maisījumus un pievērsās sauso zupu maisījumu ražošanai. “Var īstenot pašas trakākās idejas, galvenais, tās jāprot pārdot” piebilst Jānis Vaivars.

Ingūna Kondrāte izveidojusi savu uzņēmumu – piepūšamo atrakciju izīrēšana bērnu svētkiem. Viņa saskārās arī ar dažādām grūtībām. Pastāstīja par risku, kas jāņem vērā, uzsākot jebkuru biznesu.

Anta Kučere savā bioloģiskajā saimniecībā “Janavas” jau vairākus gadus ne tikai audzē, vāc, gatavo un pārdod dažādu ārstniecisku augu tējas, bet arī gatavo sejas krēmus.

Tika uzdoti arī dažādi jautājumi, uz kuriem visvairāk pareizo atbilžu sniedza Inguss Baltābols un Lelde Maškova.

Zemgales reģionālā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 4. konference

Zinātniski pētniecisko darbu 4. konference M. Skrabutena

2013. gada 21. martā Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) sadarbībā ar Latvija Lauksaimniecības universitāti (LLU) un Zemgales Plānošanas reģionu (ZPR) notika Zemgales reģionālā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 4. konference.

Konferencē šogad pulcējās vairāk nekā 350 dalībnieki – skolēni, skolotāji, Zemgales reģiona skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības koordinatori, LLU mācību spēki un Zemgales reģiona pašvaldību pārstāvji.

174 skolēni no 43 skolām Zemgales reģionā aizstāvēja 140 zinātniski pētnieciskos darbus 23 sekcijās.

Konferences atklāšanā klātesošos uzrunāja Jelgavas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza, ZPR Attīstības padomes priekšsēdētājs Guntis Libeks un LLU zinātņu prorektors Pēteris Rivža.

Šogad humanitāro zinātņu cikla sekcijās tika aizstāvēts 41 skolēnu zinātniski pētnieciskais darbs. Plašāk pārstāvētās bija psiholoģijas sekcija – 10 darbi un pedagoģijas sekcija – 8 darbi.

Sociālo zinātņu sekcijās tika aizstāvēti 30 darbi. Skolēni savus zinātniski pētnieciskos darbus visvairāk izvēlējas aizstāvēt ekonomikas sekcijā – 10 darbi un socioloģijas sekcijā – 8 darbi.

Dabaszinātņu sekcijās skolēni aizstāvēja 69 darbus. Visplašāk tika pārstāvēta fizikas sekcija ar 13 darbiem, bioloģijas sekcija ar 13 darbiem un veselības zinātne ar 11 darbiem. 4 darbi tika aizstāvēti jaunajā zinātņu sekcijā – inženierzinātnēs.

Darbu prezentēšana norisinājās ZRKAC un LLU Ekonomikas fakultātē. Skolēnu zinātniski pētnieciskos darbus vērtēja 83 LLU mācībspēki, kopā veidojot 23 ekspertu komisijas. Darbu izvērtēšanas rezultātā žūrijas komisija no Zemgales reģiona uz Latvijas 37. skolēnu zinātnisko konferenci, kas notiks Rīgā no 2013. gada 26. līdz 28. aprīlim, izvirzīja 73 skolēnu zinātniski pētnieciskos darbus.

Konferences noslēgumā LLU Lielajā aulā, klātesošos uzrunāja LLU rektors Juris Skujāns, ZRP Attīstības padomes priekšsēdētājs Guntis Libeks, Zemgales reģionālās skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences organizācijas komitejas locekle. Izglītības un mājsaimniecības institūta profesore Anita Aizsila sniedza vispusīgu pārskatu par konferences sekciju darbu.

Informācija no www.zrkac.lv

No Pļaviņu novada ģimnāzijas konferencē piedalījās trīs skolēni.
Dagnija Kiseļeva ar darbu „Netradicionālās kosmētikas ietekme uz dažādiem matu tipiem”, zinātniski pētnieciskā darba vadītāja Silga Stučka, bioloģijas sekcija.
Līga Āboliņa – „Deju kustību ietekme uz cilvēka organismu”, zinātniski pētnieciskā darba vadītāja Silga Stučka, veselības zinātnes sekcija.
Imants Melderis – „Šausmu filmu vēsture”, zinātniski pētnieciskā darba vadītāja Silga Stučka, Kulturoloģijas un filozofijas sekcija.

Līga Āboliņa Zemgales reģionālajā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 4. konferencē ieguva otro vietu un tika izvirzīta uz Latvijas 37. skolēnu zinātnisko konferenci.

Paldies skolēniem, kuri piedalījās Zemgales reģionālajā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē, un viņu darbu vadītājai!

25. marts un vēstures skolotāji

25. marts un vēstures skolotāji Mūsu Latvijas valsts vēsturei nozīmīgā dienā, 25.martā, kad atceramies tālajā 1949.gadā deportācijā izsūtītos, Pļaviņu novada ģimnāzijas vēstures skolotāji uzņēma ciemiņus. Vairāku stundu garumā spriedām, debatējām, dalījāmies pieredzē ar saviem kolēģiem no Kokneses, Neretas, Skrīveriem, Vecbebriem, Iršiem, Aizkraukles.

Mums, kā vēsturniekiem, pārrunājamu tematu un apspriežamu jautājumu bija daudz, jo šajā mācību gadā 12.klases skolēnus, kuri izvēlējušies kārtot centralizēto eksāmenu Latvijas un pasaules vēsturē, gaida pārmaiņas. Diskutējamo jautājumu un savstarpējās pieredzes apmaiņā, protams, neiztikām bez tēmas, kas jau divu gadu garumā rada zināmas problēmas ne tikai skolotājiem, bet arī 6.un 7.klašu skolēniem, kuri vēsturi apgūst pēc dalītā principa. Savstarpējās sarunās nonācām pie secinājuma, ka laiks pāriet no runām pie darbiem – izteiksim savu viedokli par radušos problemātisko situāciju masu saziņas līdzekļos.

Savas tikšanās noslēgumā devāmies uz Pļaviņu dzelzceļa staciju, lai piedalītos Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas pasākumā.

Iveta Krastiņa un Mārīte Skrabutena