Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Videokonference par anketas “Plašāk pazīstamo mēdiju lietošana” (“Favourite Media Questionnaire”) rezultātiem

Comenius, VIAAIneta Bicāla, angļu valodas skolotāja, Comenius projekta darba grupas locekle

Mēdiju izmantošana cilvēka ikdienā ir kļuvusi par neatņemamu sastāvdaļu, tā strauji attīstās un piesaista sabiedrības uzmanību, atliek tikai sekot to jauninājumiem un pielietošanas iespējām.
Arī mūsu ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas “Skolu daudzpusējas partnerības” projekta “Media as Challenge and as Possibility” ietvaros viens no uzdevumiem bija apzināt skolēnus par dažādu mēdiju izmantošanu un pielietošanu.

Aptaujā piedalījās 6. – 8. klašu skolēni, kopā 108 respondenti. Anketa skolēniem bija jāizpilda angļu valodā. Apkopojot anketas rezultātus var izdarīt secinājumus, cik aktīvi mēdiju lietotāji ir mūsu skolēni un kādos nolūkos tie tiek izmantoti.

Vispopulārākie mēdiji, ko mūsu skolēni izmanto ir TV un internets, apsteidzot radio, presi, fotokameru un videokameru. TV, internets un prese tiek lietoti galvenokārt mūzikas jomā, pēc tam ierindojas interese par sportu, dabu un aktualitātēm šobrīd. Ar anketas palīdzību uzzinājām, vai vecāki pievērš uzmanību, ko viņu bērni dara plašajā “mēdiju laukā”. Tikai 16 % respondentu atzina, ka vecāki izvērtē bērnu skatītos TV raidījumus vai darbošanos internetā. Zinot, ka lasīšana nav mīļākā skolēnu nodarbošanās, interesanti bija uzzināt skolēnu viedokli par preses izmantošanu. Rezultāti rāda, ka 60% skolēnu lasa kādu avīzi vai žurnālu. Pārsvarā tiek lasīti raksti par mūziku, sportu, dzīvniekiem, modi un hobijiem.

Skolēni kā problēmu izvirza interneta lietošanas iespējas. Diemžēl samērā maz ir iespējas to izmantot publiskā vietā un pārsvarā tas ir maksas pakalpojums. Vairāk to izmanto mājas apstākļos ar datora palīdzību, publiskajās telpās skolēni izmanto arī ar mobilā telefona palīdzību. Internets kā resurss tiek izmantots: e – pastu sarakstei, video materiālu skatīšanai un lejupielādēšanai, “čatošanai”, spēļu spēlēšanai un informācijas meklēšanai. Mazāk skolēni internetu izmanto izglītošanās nolūkā vai veidojot savas mājas lapas.

Anketā tika jautāts par dažādu mēdiju paralēlu izmantošanu. Ikdienā mēs bieži neapzināti un nelietderīgi izmantojam vienlaicīgi dažādas ierīces, kas nekādā ziņā netaupa mūsu energoresursus un finanšu līdzekļus. Skolēni atzīmē, ka paralēli mājās biežāk lieto TV, telefonu, datoru un radio, bet gatavojot mājas darbus – TV, datoru un mobilo telefonu. Atliek tikai secināt, ka darba produktivitāte zūd, vienlaicīgi izmantojot visas šīs ierīces, lai veiktu svarīgu mācību uzdevumu. Šis jautājums tiks plašāk skatīts arī mūsu dalībvalstu nākamajā tikšanās reizē pie mums Pļaviņās. Skolēni strādās grupās un domās, kā saudzīgāk izturēties un taupīt energoresursus ikdienā, lai dzīvotu un domātu zaļi.

25. aprīlī notika mūsu projekta dalībvalstu video konference, kurā tika runāts par anketas “Favourite Media Questionnaire” rezultātiem. Konferenci klātienē bija atnākuši vērot skolēni no 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9.a un 9.b klases. Ar mūsu skolā veiktās anketas rezultātiem citas dalībvalstis iepazīstināja 7.b klases skolēni Arina Deņisova un Gints Kapteinis. Skolēniem tā bija vēl viena lieliska iespēja izvērtēt un pielietot savas angļu valodas zināšanas un prasmes reālajā dzīvē. Videokonferenci noritēja veiksmīgi, visas valstis bija pievienojušās un stāstīja par saviem apkopotajiem rezultātiem.

Varam justies gandarīti, ka mūsu skolā ir kvalitatīvs IKT nodrošinājums un labs speciālists IKT jomā – skolotājs Aldis Lazda, lai varētu rīkot šāda veida konferences, kas mūsdienās pamazām kļūst par iecienītu komunicēšanas veidu. Mūsu auditorijas pulks bija vislielākais, tāpēc gribas paldies teikt konferences organizatoriem, visiem skolēniem, kuri piedalījās aptaujā un pauda savu viedokli, skolotājiem, kas apkopoja aptaujas rezultātus un citiem tās dalībniekiem. Lai mums veiksmīga turpmākā sadarbība!

Komentēt

Tev jāienāk, lai komentētu