Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Starpnovadu olimpiādēs…

olimpiāde15.janvārī mūsu skolā notika Pļaviņu un Kokneses sadarbības novadu olimpiāde vēsturē 12.klasei, kurā Sergejs Nikaļuks (12.b) ieguva 3.vietu (skolotāja Iveta Krastiņa).

18.janvārī notika 2.posma olimpiāde fizikā 9.-12.klasei. Šajā olimpiādē Kalvis Krūze (9.e) izcīnīja 2.vietu (skolotāja Mārīte Kvēpa), bet Arnolds Arnītis (9.b) ieguva 3.vietu un Miks Vilkaplāters (9.b) – atzinību (skolotāja Anita Seikovska).

Sveicam skolēnus un viņu skolotājas ar šiem sasniegumiem!

Nedēļas darba plāns, 28.janvāris – 2. februāris

Nedēļas plānsSkolā dežurē 7.a klase

Pirmdiena, 28. janvāris

Otrdiena, 29. janvāris
12.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
15.15 Klašu audzinātāju metodiskās komisijas sanāksme 312.kab.

Trešdiena, 30. janvāris

Ceturtdiena, 31. janvāris
15.30 ”Erudīts 6.–7. klasēm” 118.kab.
16.15 12.ab klašu ģenerālmēģinājums Žetona vakaram svinību zālē

Piektdiena, 1. februāris
Seminārs VISC par valsts pārbaudes darbiem Rīgā (I.Seipule)
Starpnovadu olimpiāde matemātikā 9.-12.klasei Pļaviņu novada ģimnāzijā, 107.kab.
13.00 Svinību zālē pasākums „Uzdāvini februāri man”. Piedalās skolas vokālie ansambļi un skatuves runas dalībnieki
14.20 Dežūru pieņemšana – nodošana 213.kab. (piedalās 7.a un 12.a klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)

Sestdiena, 2. februāris
9.00 Sporta zālē 37. Absolventu kauss
17.00 Draudzīgā aicinājuma pasākums skolas bibliotēkā
18.00 Svinību zālē Žetona vakars

No 28. janvāra līdz 1. februārim
A. Grīvnieka kausa izcīņas turnīrs 100 basketbola soda metienos skolas sporta zālē

Skolēnu pašpārvalžu forumā

Skolu pašpārvalžu forums JelgavāH. Jaudzems, skolas prezidents

4. janvārī Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) notika Zemgales reģiona Skolēnu pašpārvalžu forums. Tā mērķis bija aktualizēt skolēnu pašpārvalžu darbības nozīmi pilsoniskajā līdzdalībā un sekmēt skolēnu sabiedrisko aktivitāti demokrātisko procesu pilnveidei izglītības iestādēs.

Forumā piedalījās 133 skolēni un 38 pedagogi – konsultanti no 39 Zemgales reģiona vispārizglītojošajām izglītības iestādēm. Pļaviņas un Pļaviņu novadu šajā pasākumā pārstāvēja 2 skolēni no mūsu līdzpārvaldes – Henrijs Jaudzems un Kristaps Blitsons.

Kamēr citi skolēni izbaudīja brīvdienas, bēdājās par sniega trūkumu, aktīvākajiem jauniešiem brīvlaika beigās šķita, ka skola jau atsākusies, jo pirms došanās uz forumu bija jāsagatavo mājasdarbs – posterprezentācija par savas skolas skolēnu līdzpārvaldes darbu.

Dienas kārtībā ietilpa šādas aktivitātes: posterprezentāciju izvietošana, foruma atklāšana, viesu uzrunas, kā arī iepazīšanās. Dienas gaitā mums bija piedāvātas dažādas radošās darbnīcas, pārsvarā saistītas ar skolēnu līdzpārvaldes darbu un pasākumiem. Konsultantiem bija iespēja apmeklēt īpašas radošās darbnīcas un dalīties tajās ar savu pieredzi.

Šī pasākuma noslēguma daļā mūs iedvesmoja muzikāls sniegums ziemas noskaņās. Beigās visus dalībniekus priecēja Renāra Zeltiņa aktivitātes. Viņš dalījās gan pozitīvā, gan negatīvā pieredzē, kuru guvis, vadot TV raidījumus un stājoties kameras priekšā.

Šis pasākums bija tiešām ļoti interesants, tas mūs tiešām vēl vairāk ieinteresēja aktīvāk darboties līdzpārvaldē. Iegūtās zināšanas un pieredze patiešām ir ļoti liela. Paldies mūsu skolas direktoram Vladimiram Samohinam par apmaksāto braucienu, autobusu un pusdienām un Pļaviņu novada domei par autobusu.

Nedēļas darba plāns, 21. – 25. janvāris

Nedēļas plānsSkolā dežurē 7.b klase

Pirmdiena, 21. janvāris

Otrdiena, 22. janvāris
10.50 Zinātniskās padomes sēde, 216.kab.
12.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
15.15 Pedagoģiskās padomes sēde „1. semestra darba rezultātu analīze” 201. kab.

Trešdiena, 23. janvāris

Ceturtdiena, 24. janvāris
no 15.15 ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Skolu daudzpusējas partnerības” projekta „Media as Challenge and as Possibility” darba grupas sanāksme, sarunas ar skolēniem, kuri pretendē piedalīties projekta sanāksmē Tamisārē (Somija), 104. kab.

Piektdiena, 25. janvāris
Tikšanās ar „Lielvārds IT” pārstāvjiem Rīgā (V. Samohins)
14.20 Dežūru pieņemšana – nodošana 213.kab. (piedalās 7.b un 7.a klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)

21. – 25.01.
Makulatūras vākšana
Skolas tautasbumbas turnīrs
Skolas sacensības slēpošanā
Akcija ”Grāmata, grāmatiņa, kurā plauktā tagad viņa?” skolas bibliotēkā
Tematiskā izstāde ”Barikāžu laiks un…” skolas bibliotēkā
Draudzīgā aicinājuma akcija
24. – 26.01. Valsts olimpiāde bioloģijā (E. Valdberga, J.E. Brūniņš)
26. – 27.01. LČ slēpošanā Vietalvā 1.kārta

13. februārī pievienojies akcijai „Ēnu diena”!

Ēnu diena 2013 Ēnu diena ir pasaulē populāra karjeras izglītības akcija, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darbavietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Latvijas Ēnu diena ir biznesa izglītības biedrības Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA – YE Latvija) reģistrēta preču zīme.

Ēnu dienas akcijas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum, kā arī demonstrētu saistību starp izglītību un karjeru, rosinot skolēnus nopietni pievērsties mācībām. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, akcija sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.

Biznesa izglītības biedrība Junior Achievement – Young Enterprise Latvija Ēnu dienu organizē jau trīspadsmito gadu.

Šogad akcijā īpaši aicināti piedalīties informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) uzņēmumi, lai veicinātu jauniešu interesi par šodien aktuālo un strauji augošo IKT nozari. ES prognozes liecina − IKT profesionāļu trūkums Eiropā 2015. gadā var sasniegt pat 700 000 speciālistu, un tas nozīmē – šajā jomā nākotnē būs darbs.

Swedbank valdes loceklis, Uzņēmumu apkalpošanas pārvaldes vadītājs Daniils Ruļovs aicina izmantot Ēnu dienas piedāvātās iespējas: “Lēmums par profesijas izvēli, kas ir viens no nopietnākajiem lēmumiem dzīvē, ir jāpieņem rūpīgi pārdomāts. Ēnu diena ir unikāla iespēja saņemt pieredzi par profesiju vai uzņēmumu, kurš ir jūsu “sapņu darbs”. Vienlaikus varat pārbaudīt, cik pamatoti ir mīti un stereotipi par šo darbu. Savukārt uzņēmumiem tā ir iespēja gan parādīt savas labās lietas, gan pašiem sev vēlreiz atgādināt, cik lieliski jūs esat. Domāju, ka ikviens, kurš “ēnojis” vai bijis “ēnojamais” šo pieredzi atceras kā ļoti pozitīvu”.
Informācija no www.enudiena.lv

Šajā akcijā ir aicināti piedalīties 10. un 11.klases skolēni.

Skolēni paši izvēlas ēnojamo profesijas pārstāvi. To var izdarīt mājas lapā www.enudiena.lv vai individuāli.

Informācija par vēlmi piedalīties akcijā „Ēnu diena” jāiesniedz skolotājai M. Skrabutenai līdz 23.01.2013.

Detalizēta informācija ir pieejama www.enudiena.lv vai pie skolotājas M. Skrabutenas.

Jaunsargu sacensību šaušanā rezultāti

Jaunsargu sacensības šaušanā16. un 17. janvārī notika 510. jaunsargu vienības atklātās sacensības šaušanā ar mazkalibra ieročiem.

Jaunākajā grupā meitenēm vislabāk veicās un 1. vietu ieguva Līva Kārkliņa (21 punkts), 2. vieta – Madarai Bogdanovai (20 punkti), 3. vieta – Simonai Līnai Grundšteinai (17 punkti).

Jaunākajā grupā zēniem 1. vieta – Oļegam Kristam (37 punkti), 2. vieta – Jurim Ernestam Brūniņam (36 punkti), 3. vieta – Ritvaram Vībānam (35 punkti).

Vecākajā grupā zēniem 1. vieta – Artūram Buševicam (43 punkti), 2. vieta – Dinam Arbeiteram (36 punkti), 3. vieta – Artūram Saulītim (28 punkti).

Skolotāju un tehnisko darbinieku vērtējumā 1. vieta Margaritai Gekišai (47 punkti), 2. vieta – Vladimiram Samohinam (45 punkti), 3. vieta – Silgai Stučkai (44 punkti).

Nedēļas darba plāns, 14. – 18. janvāris

Nedēļas plānsSkolā dežurē 8.a klase

Pirmdiena, 14. janvāris
10.50 Ierodas pārstāvji no katras 5.līdz 12.klasei, līdzi ņemot 1.semestra atskaiti (ja tā nav nodota) un priekšlikumus 2.semestra darba plānam
    Klašu vecāko sanāksme 312.kab.
    Kultūras ministrijas sanāksme 313.kab.
    izglītības ministrijas sanāksme 118.kab.
    vides ministrijas sanāksme 213.kab.
    preses ministrijas sanāksme 311.kab.
    sporta ministrijas sanāksme 3.kab.
3.mācību stundas laikā – skolas olimpiāde vācu valodā 8.klasei, 104.kab.3.
4.mācību stundas laikā – skolas olimpiāde latviešu valodā 8., 9.klasei, 209.kab.
Ieskaišu grafika 2.semestrim aizpildīšanas pēdējā diena, 203.kab.

Otrdiena, 15. janvāris
Izglītojamo iesniegumu par valsts pārbaudījumiem reģistrācijas VIIS pēdējā diena
9.00 – 12.00 2. posma (starpnovadu) olimpiāde vēsturē 12.klasei, 214.kab.
1. un 2.mācību stundas laikā Skolas olimpiāde ekonomikā 11.klasei, 216.kab.
12.00 Administrācijas sanāksme 110. kab.
15.15 MK sanāksmes

Trešdiena, 16. janvāris

Ceturtdiena, 17. janvāris
12.00 ES Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas „Skolu daudzpusējas partnerības” projekta „Media as Challenge and as Possibility” darba grupas sanāksme 104.kab.
13.00 BBT vadīta apmācība par materiālu veidošanu Smart Notebook vidē. (Piedalās sākumskolas skolotāji, I. Bicāla, I. Briede, I. Ņikiforova, I. Titova, I. Volane)
5., 6.mācību stundas laikā – skolas olimpiāde latviešu valodā 11., 12.klasei, 312.kab.
Lekcija vidusskolēniem „Jaunietis darba tirgū”

Piektdiena, 18. janvāris
Tikšanās Rīgā ar BBT pārstāvjiem par metodisko materiālu izstrādi, izmantojot Smart rīkus (V. Samohins)
10.00 – 13.00 2. posma (starpnovadu) olimpiāde fizikā 9. – 12. klasei tiešsaistē 207.kab.
14.20 Dežūru pieņemšana – nodošana 213.kab. (piedalās 8.a un 7.b klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)

14. – 16.01. Kursi Rīgā (A. Lazda)
14. – 18.01. Akcija ”Grāmata, grāmatiņa, kurā plauktā tagad viņa?” skolas bibliotēkā
14. – 18.01. Makulatūras vākšana
18. – 20.01. Latvijas kauss biatlonā, otrā kārta

Uz sadarbības ar Juri Beķeri Vācijā 20 gadiem atskatoties

Juris Beķeris kopā ar Ilzi Seipuli un Vladimiru Samohinu 2008.gada rudenī, viesojoties Pļaviņu novada ģimnāzijā

Juris Beķeris kopā ar Ilzi Seipuli un Vladimiru Samohinu 2008.gada rudenī, viesojoties Pļaviņu novada ģimnāzijā

2012. gada nogalē Pļaviņu novada ģimnāzijas sadarbībai ar Juri Beķeri Vācijā aprit jau divdesmit gadu! Lai arī skolai ir vēl citi labi draugi Vācijā, jāteic, ka ar Beķera kungu šī sadarbība tomēr ir izvērtusies visregulārākā un pastāvīgākā. Gan šīs sadarbības iniciatore un aizsācēja Edīte Kupča, gan nākamie skolas direktori Viktors Vasiļjevs un Inese Saulīte, kā arī Vladimirs Samohins vienmēr ir atbalstījuši un veicinājuši abu valstu draudzīgo kontaktu pastāvēšanu un attīstību. Priecājos, ka visus divdesmit gadus arī man ir bijis tas gods piedalīties šīs sadarbības veidošanā un no mūsu puses koordinēt to.

Juris Beķeris ir dzimis Latvijā, viņa dzimtas saknes ir netālu no Pļaviņām Odzienas pusē. Jura Beķera tēvs Teodors Beķeris ir Pļaviņu ģimnāzijas 1931. gada absolvents, bijis arī Odzienas skolas pārzinis. Arī viņa māte Lidija Dreimane-Beķere ir beigusi mūsu skolu. Otrā pasaules kara notikumi ģimeni ir aizveduši projām no dzimtenes uz Vāczemi uz Hamburgas apkārtni, kur Beķera kungs ar daudziem latviešiem raksturīgo uzņēmību un mērķtiecību spēja izveidot veiksmīgu karjeru, ķlūstot par Kaltenkirhenes (Kaltenkirchen) pamatskolas direktoru un sekmīgi to vadot daudzus gadus līdz pat nesenajai aiziešanai pensijā.

Šodien, jubilejas reizē, ar gandarījumu varam atskatīties uz daudz un dažādām sadarbības formām, kas aizvadīto divdesmit gadu ir pastāvējušas un arī joprojām vēl pastāv starp Pļaviņām un Kaltenkirheni.

Sadarbības pirmsākumos galvenokārt tika saņemti Jura Beķera organizētie humānās palīdzības sūtījumi skolai, kas turpinājās līdz pat 2007.gadam, kad Juris Beķeris pārtrauca aktīvās darba gaitas. Ne viens vien pļaviņietis ir izmantojis iespēju saņemt vācu draugu saziedoto apģērbu un apavus.

No 1995.–2007.gadam tika organizētas arī plašas un vērienīgas Ziemassvētku dāvanu akcijas „Kaltenkirhene – Pļaviņām”, kuru sagatavošanā Juris Beķeris iesaistīja gan savas vadītās skolas skolotājus, audzēkņus un viņu vecākus, gan arī vietējās sabiedrības pārstāvjus. Patīkams pārsteigums Ziemassvētkos tika sagādāts aptuveni četriem simtiem mūsu skolas skolēnu un viņu ģimenēm. Iepriecinātas bija abas puses – gan dāvanu sarūpētāji, gan daudzie dāvanu saņēmēji.

Pateicoties Jurim Beķerim, ir bijuši iespējami arī vairāki skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabojumi. Par Beķera kunga sarūpēto naudu savulaik tika iegādāts jauns kopētājs, papildināts bibliotēkas metodiskās literatūras klāsts, atjaunots skolas radiomezgls, kā arī iegūtas dažādas noderīgas lietas skolas saimnieciskās dzīves pilnveidošanai.

2006. un 2008.gadā Juris Beķeris sniedza finansiālu atbalstu skolas komandas dalībai ES programmas “Jaunatne darbībā” projektā “Europa hoch 8″ Vācijā, lai mūsu skolēni kopā ar jauniešiem no Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Čehijas, Slovākijas, Vācijas un Maltas varētu tuvāk iepazīt dzīvi Vācijā un diskutēt par dažādiem Eiropas Savienības jautājumiem.

No 2003.gada līdz pat šodienai skolēniem un viņu ģimenēm tiek sniegta finansiāla palīdzība nepieciešamo medikamentu iegādei. Jau daudzi audzēkņi ir saņēmuši naudu ārstu izrakstīto medikamentu apmaksai, kas tiek sūtīta, pateicoties Jura Beķera sadarbībai ar kādas Kaltenkirhenes aptiekas īpašnieku Morica kungu, kurš ikgadu šim mērķim ziedo ap 600 eiro.

Juris Beķeris un Dace Langenfelde Kaltenkirhenē, 2009.gada pavasarī

Juris Beķeris un Dace Langenfelde Kaltenkirhenē, 2009.gada pavasarī

Jau no 2001.gada Zinību svētkos vai izlaidumā tiek piešķirtas naudas balvas labākajam skolas sportistam un aktīvākajam ģimnāzistam sabiedriskajā darbā. Sabiedriski aktīvākā ģimnāzista titulu šo gadu laikā ir ieguvuši mūsu skolas nu jau bijušie skolēni Linda Bušmane, Aiga Šēnberga, Andris Seipulis, Marika Straume, Andra Avotiņa, Jurģis Stalažs, Anete Lasmane, Renāte Smeķe, Evija Siliņa, Rita Lazda, Zane Kažus, bet Dace Langenfelde 2011.gadā tika apbalvota kā “Labās gribas vēstnese” starp Vāciju un Latviju.

Jura Beķera iedibināto gada labākā sportista balvu līdz šim ir saņēmuši Jānis Pocevičs, Gatis Svētiņš, Kaspars Kokins, Kaspars Krūmiņš, Guntars Siliņš, Zane Žilde, Valts Eiduks, Gatis Reiters, Raivis Brics, Rita Džeriņa, Nauris Bērziņš, Lauris Purniņš, Krists Eiduks, Līga Kravale, Jānis Priecums, Pēteris Balodis, Elīna Eiduka, Oskars Zeps, Ilze Kozlovska, Līva Krastiņa, Aleksandrs Patrijuks, Edgars Arnītis, Mareks Zenfs, Henrijs Knodze, Artis Arnītis.

Juris Beķeris, Žanete Felsa un Kristaps Blitsons Kaltenkirhenē, 2012.gada pavasarī

Juris Beķeris, Žanete Felsa un Kristaps Blitsons Kaltenkirhenē, 2012.gada pavasarī

Blakus jau ierastajām sadarbības formām tiek meklētas un piedāvātas arī jaunas. Kā viena no nozīmīgākajām pēdējā laika aktivitātēm ir minami Jura Beķera organizētie un finansētie mūsu vidusskolēnu braucieni uz Vāciju, lai jaunieši ar labām vācu valodas zināšanām veselu mēnesi varētu mācīties Kaltenkirhenes ģimnāzijā un dzīvot turienes viesģimenēs, tādejādi daudz labāk iepazīstot Vācijas izglītības sistēmu, politiku, ekonomiku, kultūru, tradīcijas, ievērojamas vietas un cilvēku ikdienas dzīvi. Kopš 2004.gada šajā skolēnu apmaiņas programmā veiksmīgi ir piedalījušies šādi mūsu skolas skolēni: Baiba Lejniece, Agnese Seipule, Līga Langenfelde, Iveta Soņeca, Ieva Žukova, Rita Lazda, Sabīne Auziņa, Dace Langenfelde, Jānis Upmalis, Žanete Felsa un Kristaps Blitsons.

Beķera kungs vienmēr aktīvi interesējas par Pļaviņām. Ciemošanās reizēs Latvijā viņš nekad neaizmirst paviesoties arī skolā un vienmēr priecājas par pozitīvām pārmaiņām skolas un pilsētas dzīvē. Beķera kungs nenogurstoši ir gādājis arī par to, lai dzīve mūsu zemē un mūsu pilsētā objektīvi tiktu atspoguļota arī Kaltenkirhenes un apkārtnes presē, lai Latvijas vārds izskanētu iespējami plašāk.

Domāju, ka šī mūsu ilggadīgā sadarbība noteikti ir jāvērtē kā auglīga un abām pusēm būtiska. Tā ir devusi iespēju mūsu skolēniem iepazīt dzīvi arī citviet Eiropā, kļūt atvērtākiem savstarpējiem kontaktiem, bagātināties vienam no otra pieredzes, apzināties savu identitāti un labāk izprast citas tautas.

Liels paldies Beķera kungam par sapratni, neizsīkstošo enerģiju un palīdzību visu šo divdesmit gadu garumā! Ceru, ka mūsu kontakti neapsīks, bet turpināsies un attīstīsies, iegūdami arvien jaunas krāsas un nianses.

Ziemassvētki filiālē Odzienā

Saņemti skolas Pateicības raksti, 1.semestri noslēdzot

Pļaviņu novada ģimnāzijaI.Seipule, direktora vietniece izglītības jomā

Ir aizritējis 2012./2013. mācību gada 1. semestris, kas mūsu skolā ir bijis aktīvs un darbīgs laiks. Ar gandarījumu varu atzīmēt, ka daudzi skolēni, neatlaidīgi un čakli strādādami, ir varējuši noslēgt pirmo semestri ar patiešām augstiem rezultātiem mācību darbā.

Pie Ziemassvētku eglītes jau tradicionāli tika apbalvoti visi tie skolēni, kuru vidējie mācību sasniegumu vērtējumi ir “8″ un vairāk balles (no 4. – 12.klasei) vai arī iegūti augsti aprakstošie vērtējumi (1. – 3.klasei).

Pļaviņu novada ģimnāzijas Pateicības rakstus par augstiem sasniegumiem mācību darbā 2012./2013.mācību gada 1.semestrī saņēma 63 skolēni:

1.a klase: Kristīne Cielava, Nikola Gasperoviča, Adriāna Misiņa, Ralfs Striķis, Annija Vīksna
1.b klase: Ieva Ambaine, Una Bērziņa, Laila Bicāla, Linards Lukss
2.a klase: Mikus Briežkalns, Una Ivanova, Eiriks Kalnriekstiņš, Viktorija Kameņeckiha, Sabīne Lasmane, Anastasija Trifanova
2.b klase: Evelīna Tēraude, Nora Svikliņa
2.e klase: Mikuss Krēbs, Edīte Visocka
3.a klase: Ralfs Maikls Pitjukevičs, Andis Daugavietis, Evelīna Paula Ķerķe, Elīza Luksa, Beāte Skrabutena
4.a klase: Viviāna Nikaļuka, Guna Elīte
4.b klase: Krista Priede, Sonora Balode, Lelde Pitjukeviča

5.a klase: Betija Beāte Damberga, Kaspars Polgins, Karīna Davidova
5.b klase: Laine Liepiņa, Enia Kaņepēja, Beāte Kaņepēja
5.e klase: Evija Mahliņeca
6.a klase: Dmitry Samul, Marta Kupča, Rēzija Līna Upeniece, Samanta Djubina, Annija Bērziņa
6.b klase: Violeta Adamoviča, Vineta Cukanova
7.b klase: Arina Deņisova
8.a klase: Sigita Gavare
8.b klase: Liene Lakstīgala, Diāna Pauniņa, Diāna Bariņa
8.e klase: Krista Dūmiņa, Elīna Mahliņeca

9.a klase: Ieva Skrabutena, Diāna Polgina
9.b klase: Miks Vilkaplāters
9.e klase: Jogita Kiseļeva
10. klase: Estere Fedosejeva
11. klase: Līga Āboliņa, Laura Kalniņa, Dagnija Kiseļeva, Guna Pujāte, Katrīna Bērziņa
12.b klase: Viktorija Pereca, Henrijs Jaudzems, Kristaps Blitsons

Kopā 13 skolēni saņēma Pateicības rakstus arī par apzinīgu uzticētā sabiedriskā pienākuma veikšanu: Anželika Žukova (3.b), Viktorija Vīksna (5.a), Beāte Kaņepēja (5.b), Alīna Kačkāne (6.a), Letīcija Janoviča (6.b), Rainers Milsons (7.a), Linda Misjūna (7.b), Zita Reinholde (8.a), Antons Hermanis (8.b), Jegors Zaharcovs (9.b), Līga Āboliņa (11.), Mareks Zenfs (12.b).

Paldies visiem par ieguldīto darbu!
Lai arī 2012./2013. mācību gada 2.semestris ir veiksmīgs, radošs un interesants!