Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: fizika

Skolas fizikas olimpiādē

Pļaviņu novada ģimnāzijas olimpiāde 14.novembrī notika 1.posma olimpiāde fizikā 9. – 12. klasēm.

Vērtējumā pa klašu grupām

1.vietu ieguva: Liene Lakstīgala – 9.b kl., Arnolds Arnītis – 10.kl., Estere Fedosejeva – 11.kl. un Guna Pujāte – 12.kl.

2.vietu ieguva: Diāna Pauniņa – 9.b kl., Juris Ernests Brūniņš – 10.kl., Laura Kalniņa – 12.kl.

3.vietu ieguva: Montija Bičevska – 9.b kl., Sigita Gavare – 9.a kl., Miks Vilkaplāters – 10.kl.

Paldies par piedalīšanos Viktorijai Minajevai – 11. kl., Kasparam Lotuhovam – 12.kl. un Imantam Melderim – 12. kl.

Pirmo 3 vietu ieguvēji izvirzīti uz 2. posma olimpiādi, kura notiks 6. decembrī.
Vēlēsim viņiem veiksmi!

Anita Seikovska – matemātikas un fizikas skolotāja.

Starpnovadu olimpiādēs…

olimpiāde15.janvārī mūsu skolā notika Pļaviņu un Kokneses sadarbības novadu olimpiāde vēsturē 12.klasei, kurā Sergejs Nikaļuks (12.b) ieguva 3.vietu (skolotāja Iveta Krastiņa).

18.janvārī notika 2.posma olimpiāde fizikā 9.-12.klasei. Šajā olimpiādē Kalvis Krūze (9.e) izcīnīja 2.vietu (skolotāja Mārīte Kvēpa), bet Arnolds Arnītis (9.b) ieguva 3.vietu un Miks Vilkaplāters (9.b) – atzinību (skolotāja Anita Seikovska).

Sveicam skolēnus un viņu skolotājas ar šiem sasniegumiem!

Fizikas starpnovadu olimpiādē

Pamatojoties uz VISC sniegto informāciju, ir apkopoti Kokneses un Pļaviņu starpnovadu 2.posma fizikas olimpiādes rezultāti, kura notika 20.janvārī. Olimpiāžu rīkošanas vēsturē Latvijā tā ir pirmā mācību priekšmetu olimpiāde tiešsaistes formā, kurā piedalījies rekordliels skolēnu skaits. Olimpiāde tika realizēta kā pilotprojekts, ko īsteno Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Latvijas Universitātes (LU) Fizikas un matemātikas fakultāti un LU Informācijas tehnoloģiju departamentu.

Mūsu skolas skolēniem šajā olimpiādē ir šādi sasniegumi:
Elvim Rubīnam (11.b) – 3.vieta,
Kristapam Blitsonam (11.b) – atzinība.

Olimpiādē piedalījās arī Estere Fedosejeva (9.a), Dagnija Kiseļeva (10.), Guna Pujāte (10.), Laura Kalniņa (10.), Dāvis Ieviņš (11.b), Henrijs Jaudzems (11.b), Viktorija Pereca (11.b), Diāna Valdemāre (12.b).

Paldies skolotājam Vitālijam Kuzmovam par skolēnu gatavošanu olimpiādei!

LU organizē “Jauno fiziķu skolu”

Latvijas Univeristāte organizē „Jauno Fiziķu Skolu”, kuras pirmās tikšanas notiks šī gada 19.februārī (pēc tam reizi mēnesī, katra mēneša trešajā sestdienā).

Nodarbības vadīs Fizikas un Matemātikas Fakultātes studenti, bet visu darbību koordinēs Latvijas Universitātes pasniedzēji.

Tiem, kas grib piedalīties, līdz 16.februārim, jāpiesakās pie fizikas skolotāja Vitālija Kuzmova vai jāsūta uz e-pastu lfs@lu.lv

Vidusskolēnu vasaras skola Kanādā

Kvantu kriptogrāfijas skola (Quantum Cryptography School for Young Students (QCSYS)) piedāvā aizraujošu nedēļas programmu 10. – 12. klašu skolēniem no 2011. gada 8. līdz 12. augustam. Programmu organizē Kvantu Informātikas Institūts (Institute for Quantum Computing (IQC)) sadarbībā ar Vaterlo Universitāti (University of Waterloo).

Skolēniem būs iespēja aplūkot vienu no aizraujošākajām tēmām mūsdienu zinātnē – kvantu kriptogrāfiju. Programmas ietvaros būs iespēja piedalīties rakstu veidošanā par kvantu fiziku un kriptogrāfiju, tikties ar dažiem slavenākajiem pētniekiem šinī jomā, kā arī piedalīties kādā no kvantu skaitļošanas un kvantu kriptogrāfijas eksperimentiem.

Piedalīties drīkst vidusskolas skolēni vecumā no 15 gadiem. No visu klašu skolēniem priekšroka tiks dota 11. klases skolēniem, tomēr organizatori izpētis pieteikumus arī no 10. un 12. klasēm. Lai piedalītos programmā jābūt zināšanām matemātikā un fizikā vismaz 11.klases līmenī. 10.klases skolēniem var būt izņēmumi.

Tā kā programma tiek piedāvāta angļu valodā, skolēniem attiecīgi jābūt pietiekamām angļu valodas zināšanām.

Programmā ir vieta 40 skolēniem.

Līdzdalība ir bezmaksas. IQC segs izmaksas par visu: aviobiļetes, dzīvošanu, ēdināšanu un piegādes.

Pieteikuma anketu un visus kontaktus var atrast šeit: http://new.iqc.ca/conferences/qcsys2011

Atskats uz LSFA 11. konferenci

Vitālijs Kuzmovs

Šonedēļ, 6. un 7. novembrī, mūsu ģimnāzijā notika Latvijas fizikas skolotāju asociācijas (LFSA) 11.konference. Tā katru gadu notiek kādā citā pilsētā. Šogad fizikas skolotāji un ar šis zinātnes izglītošanu saistīti cilvēki pulcējās pie mums. Spriežot pēc ciemiņu savstarpējām sarunām, ko man nācās neviļus dzirdēt, tad skolotāji bija sajūsma gan par skolēnu atsaucību atklātajās stundās, gan mūsu ģimnāzijas informācijas tehnoloģiju (IT) bagātību.

Konferences pirmajā referātā Valsts izglītības satura centra pārstāvis (VISC) prof. Dr. ph. Austris Cābelis pastāstīja par jaunumiem Valsts eksāmenu un priekšmetu olimpiāžu norisēs. Tā, piemēram, 12.klases fizikas eksāmenā, starp pirmo un otro daļu, vairs nebūs pārtraukuma un skolēns drīkstēs pēc testa daļas uzsākt pildīt uzdevumu daļu. Pēc tam izdevniecības „Lielvārds” īpašnieki Aivars un Andris Gribusti ziņoja par savu piedāvājumu skolām saistībā ar dabaszinātņu projektu Latvijas skolās.

Pēc šiem referātiem sekoja interesanta ekskursija uz Aiviekstes HES. Tur Bicāla kungs pavēstīja, ka Aiviekstes HES ir Latvijas vecākā HES un tā līdz 1939.gadam bija lielākā HES mūsu Valstī (1939.gadā uzcēla Ķeguma HES). Skolotāji varēja „pataustīt” to, ko māca stundās. Pēc burvīgās ekskursijas, bija iespēja paklausīties stāstu par Mazsalacas „meteorītu”. To lieliski paveica Latvijas populārākais astronoms un viens no ekspertiem, kas bija uzaicināti uz notikuma vietu, Dr. paed. Ilgonis Vilks. Tāpat viņš nolasīja referātu par meteorītiem. Izrādās, ka Pļaviņām tuvākais meteorīts nokrita 1863.gada 2.jūnijā Biržos (tas ir bijušā Jēkabpils rajonā apmēram 20 km no Pļaviņām). Pirmās dienas zinātnisko daļu noslēdza interneta mājas lapas www.starspace.lv un observatorijas Rāmkalnos īpašnieks Arnis Ginters. Viņš pastāstīja par astronomijas pasniegšanas aktualitātēm un biežāk dzirdētājiem jautājumiem no observatorijas apmeklētājiem. Diena noslēdzās ar Pļaviņu teātra sadzīvisko izrādi.

Otrajā dienā bija iespēja dzirdēt Daugavpils Universitātes rektora prof. Dr. biol. Arvīda Barševska referātu par Daugavpils Universitātes perspektīvām. Prof. Ilmāra Slaidiņa referātu par Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un telekomunikācijas fakultātes studiju piedāvājumu. Latvijas Lauksaimniecības universitātes fizikas katedras vadošās pētnieces Ilzes Pelēces referātu par 1.kursa studentu zināšanām fizikā pēdējo četru gadu laikā. Bez tā bija referāti par dabaszinātņu jaunā standarta projektu. Vēl Dr. ph. Līga Grīnberga un prof. Dr. ph. Jānis Kleperis no Cietvielas fizikas institūta pastāstīja par ūdeņraža dzinēju izmantošanas vēsturi un nākotni, kā arī atveda mašīnu ar ūdeņraža dzinēju. Skolotājiem bija dota iespēja nedaudz ar to pavizināties. Otrās dienas visus notikumus un referātus nevar tā īsumā aprakstīt, jo bija referāti gan par Latvijas skolēnu sasniegumiem starptautiskajos ZPD lasījumos, gan jaunām mācīšanas interaktīvajām iespējām, gan par fizikas mācīšanās iespējām internetā, kā arī dažādu mācību līdzekļu demonstrējumi.

Noslēgumā gribētu pateikties visiem, kas palīdzēja organizēt šo konferenci. Gan skolēniem, gan skolotājiem, gan atbalsta personālam, gan ģimnāzijas administrācijai. Bez jums šī konference nebūtu iespējama. LIELS PALDIES!

Konferences prezentācijas:

LSFA 11. konference fotogrāfijās