Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Pieteikšanās ESF projekta 6. posma 3. aktivitātei

ESF, ES, IZM, Ieguldījums Tavā nākotnē

Pļaviņu novada dome līdz 2012.gada 03.janvārim plkst.15.00 izsludina pieteikšanos uz Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitātes ”Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” projekta ”Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001) 6.posma 3. aktivitātē – atbalsts pedagoga darbam izglītības iestādē nepieciešamajai pārkvalifikācijai.

Pieteikšanās pie projekta koordinatores Ineses Saulītes, t. 26231818.

Projekta:

Nedēļas darba plāns, 19.– 23.decembris

Skolā dežūrē 9.a klase

Pirmdiena, 19.decembris
1., 2., 3.mācību stundas laikā skolas (1.posma) olimpiāde Latvijas un pasaules vēsturē 216.kab.
„Gaidām Ziemassvētkus” „Runā raiti!” pulciņā
Skaitīšanas sistēmas „Kombinētāju” pulciņā
Ceturtās Adventes sveces iededzināšana skolas filiālē Odzienā

Otrdiena, 20.decembris
Ekodiena
13.00 Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sanāksme 110.kab.
Skaitļu numeroloģija „Skaitļu maģijas pētnieku” pulciņā

Trešdiena, 21.decembris
Mācību stundu garums 30 min
1., 2.mācību stundas laikā skolas (1.posma) olimpiāde latviešu valodā 8., 9.klasei 315.kab.
5., 6.mācību stundas laikā skolas (1.posma) olimpiāde latviešu valodā 10. – 12. klasei – 217.kab.
Atzīmju izlikšana līdz mācību stundu beigām
Līdz plkst.13.30 klašu audzinātāji rakstiski iesniedz 203.kab. ziņas par skolēniem, kuru vidējie mācību sasniegumu vērtējumi ir 8 balles un vairāk (norādot divus ciparus aiz komata)
17.00 Ziemassvētku pasākums 5. – 8.klasēm
Pēc pasākuma diskotēka

Ceturtdiena, 22.decembris
Mācību stundu garums 30 min
Pēc 6.mācību stundas dežūru nodošana 217.kab.(piedalās 9.a un 11.b klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
10.00 Ziemassvētku pasākums 1. – 4.klasēm
17.30 Ziemassvētku pasākums 9. – 12.klasēm
18.15 Koncerts
20.00 – 24.00 – Balle

Piektdiena, 23.decembris
Ziemassvētku pasākumi skolas Odzienas filiālē

1. – 23.12. Tematiskā izstāde „Ziemassvētku brīnums”
19. – 30.12. MK sanāksmes
19. – 23.12. „Mana klase svētku rotā” skolas filiālē Odzienā
19. – 22.12. Ziemassvētku pasts skolas filiālē Odzienā
21. – 23.12. Klašu Ziemassvētku pasākumi
Līdz 30.12.plkst. 13.00 interešu izglītības programmu 2011./2012.m.g. 2.semestrim iesniegšana skolas kancelejā

Diena bez smēķēšanas!

Es nesmēķēju
Smēķēšana ir atkarība. Nopietna atkarība, no kuras vaļā tikt nav viegli, tāpēc mēs – LSKJ Pļaviņu novada jaunieši esam nolēmuši 15.decembrī pasludināt par dienu bez cigaretes.

Vai Jūs – smēķētāji zinājāt, ka smēķējot jūsu organismā norisinās indīgi procesi?

Ir arī pazīmes, kuras izpaužas drīz pēc smēķēšanas.

Tabakas lietošanas tūlītējais ļaunums var izpausties kā:

Kā ziņo Pasaules veselības organizācija (PVO), katru astoto sekundi kāds cilvēks pasaulē mirst no slimībām, ko radījusi tabakas lietošana.
Lasīt vairāk

Aicinājums uz koncertu

Aicinājums uz Ziemassvētku koncertu

Klašu vizītkartes ’2011

Klašu vizītkartes, Pļaviņu novada ģimnāzija, 2011

Lasīt vairāk

Interešu izglītības pulciņi 2. semestrī

Pļaviņu novada ģimnāzijas skolēnu vēlmes interešu izglītības pulciņiem 2011./2012.m.g. 2.semestrim:

1. Distanču slēpošana
2. Vispārējā fiziskā sagatavotība
3. Tautasbumba
4. Basketbols zēni/meitenes
5. Handbols
6. Vieglatlētika un fizisko īpašību attīstība
7. Koriģējošā vingrošana
8. Aerobika
9. Futbols
10. 1.-4.kl. koris
11. Tautas deju kolektīvi visām vecuma grupām
12. Jaunais ķīmiķis
13. Šaha pulciņš
14. Runāsim raiti! 2.klasēm (vecāku ierosinājums)
15. Skolas muzejs
16. Matemātikas pulciņš
17. Sākumskolas ansamblis
18. Jauktais koris
19. Vokāli instrumentālais ansamblis
20. Skatuves runas pamati
21. Skatuves runas pulciņš
22. Ansambļa pulciņš pamatskolā
23. Mākslas pulciņš
24. Svešvalodu pulciņš (franču, itāļu, spāņu)
25. Pamatskolas koris
26. Kulinārijas pulciņš
27. Rokdarbu pulciņš
28. Datorgrafikas pulciņš
29. Teātra pulciņš
30. Florbola pulciņš
31. Tehniskās grafikas pulciņš
32. Ekonomikas pulciņš
33. Volejbola pulciņš

Interešu izglītības programmas 2011./2012. m.g. 2. semestrim iesniegt skolas kancelejā līdz 2011. gada 30. decembra plkst.13.00.

Interešu izglītības programmu veidošanas pamatprincipi.

Basketbola sacensībās

Novembrī un decembrī notika Aizkraukles novada sporta skolas kausa izcīņas sacensības basketbolā. 24.novembrī Aizkraukles ģimnāzijas sporta zālē spēkiem mērojās skolu viduskolas komandas.
Pļaviņu novada ģimnāzijas vidusskolas komanda, kurā startēja Henrijs Knodze, Kristaps Blitsons, Edvīns Dravnieks, Henrijs Jaudzems, Mareks Zenfs, Kaspars Lotuhovs, Norberts Edijs Mickevičs, Vladislavs Parfjonovs, Artūrs Saulītis, Gvido Sirmais sacensībās izcīnīja 3. vietu. Pirmajā spēlē tika pieveikta Kokneses vidusskolas komanda, bet zaudējumi tika piedzīvoti spēlēs pret Skrīveru vsk. komandu un Aizkraukles ģimnāzijas basketbola komandu.

8.decembrī Kokneses vidusskolas sporta zālē notika Aizkraukles novada sporta skolas kausa izcīņas sacensības basketbolā pamatskolām. Sacensībās piedalījās septiņu skolu zēnu komandas.
Pļaviņu novada ģimnāziijas pamatskolas komanda pārliecinoši uzvarot četrās spēlēs izcīnīja 1.vietu un sacensību kausu. Komandā spēlēja Arnolds Arnītis, Staņislavs Molčanovs, Vladislavs Parfjonovs, Norberts Edijs Mickevičs, Artūrs Saulītis, Gvido Sirmais, Miks Vilkaplāters.

Starpnovadu bioloģijas olimpiādē un vācu valodas olimpiādē

Ir saņemti oficiālie rezultāti par mūsu skolēnu startiem pirmajās divās šī mācību gada starpnovadu (2.posma) mācību priekšmetu olimpiādēs.

Bioloģijas olimpiādē 9., 11.-12.klasei, kura notika 1.decembrī Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā, 11.b klases skolēns Henrijs Jaudzems ieguva atzinību, skolotāja Tatjana Zdanova.
Olimpiādē vēl piedalījās Sandija Andžāne, Jogita Kupča un Lorena Višņakova.

7.decembrī mūsu skolā norisinājās vācu valodas olimpiāde 10.-12.klasēm. Šajā olimpiādē Dāvis Ieviņš (11.b klase) ieguva 3.vietu, bet Žanete Felsa (11.a klase) – atzinību, skolotāja Ilze Seipule.
Olimpiādē piedalījās arī Sergejs Nikaļuks, Liene Meldere, Linda Gregersone un Jānis Upmalis.

Sveicam! Un vēlam panākumus nākamajās olimpiādēs!

Sadraudzības pasākums

1.decembra pēcpusdienā Pļaviņu novada ģimnāzijā norisinājās 1. – 4. klašu kora sadraudzības pasākums ar Odzienas filiāles ansambļa dalībniekiem.

Ģimnāzijas 1. – 4.klašu koris atskaņoja 3 dziesmas – D.Robules „Sudraba kalējs”, E.Ešenvalda „Bērna prieks”, U.Marhilēviča „Pazaudētais mēnestiņš” mūzikas skolotājas O.Krasutinas vadībā (koncertmeistare Vilkaplātere). Odzienas filiāles ansamblītis nodziedāja D.Robules „Mazo domiņu” skolotājas E.Freimanes vadībā.

Skolēniem bija iespēja novērtēt kolektīvu dziedāšanas prasmes.

12.b klases skolniece Anastasija un 10.klases skolēns Deins vadīja rotaļas, kas bija ļoti interesantas un saistošas. Ģimnāzijas skolēni bija sagādājuši arī garšīgus pārsteigumus. Paldies par to. Pasākumā piedalījās skolēnu vecāki.

Sadraudzības pasākums patika visiem: gan skolēniem, gan skolotājiem. Visi bijām vienisprātis, ka līdzīgu pasākumu rīkosim vēl.

Darbīgu Ziemassvētku gaidīšanas laiku!

Sk. O.Krasutina un sk. E.Freimane

30.novembris – Melnās kafijas vakars

Melnās kafijas vakars, Pļaviņu novada ģimnāzija Melnās kafijas vakars – Brīvības cīnītāju atceres pasākums. Notikums, kurš ikreiz liek padomāt par to, kādas ir mūsu vērtības.

Pļaviņu novada ģimnāzijā šāds atceres pasākums notiek jau vairākus gadus. Melnās kafijas vakars kļuvis par ikgadēju tradīciju, kuras aizsācēja ir bijusī vēstures skolotāja Edīte Kupča, bet šobrīd šo tradīciju kopj un turpina vēstures skolotāja Iveta Krastiņa. Iepriekšējos gados Brīvības cīnītāju atceres pasākumā piedalījāmies mūsu skolā, bet šogad Pļaviņu novada ģimnāzijas vidusskolēniem bija lieliska iespēja doties uz Nacionālās Aizsardzības akadēmiju un šajā atceres dienā būt kopā ar NAA kadetiem, virsniekiem un LR prezidentu.

Nacionālajā Aizsardzības akadēmijā katru gadu 30.novembrī turpina Latvijas pirmās brīvvalsts laikā Latvijas Kara skolas aizsākto Melnās kafijas vakara tradīciju.

Visas dienas garumā piedalījāmies Brīvības cīņu dalībniekiem veltītajos pasākumos. Dienas pirmajā pusē devāmies uz Vareļiem, netālu no Jelgavas, kur izveidots piemiņas monuments par godu kritušajiem Latvijas Kara skolas kadetiem. Vareļos, kopā ar NAA pirmā kursa kadetiem, nolikām ziedus un aizdedzām svecītes kritušo piemiņai. Tālāk mūsu ceļš veda uz Nacionālo Aizsardzības akadēmiju, kur notika pasākuma galvenā daļa.

Lasīt vairāk