Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Pulciņa “Runā raiti!” pasākums

19.decembrī pulciņa “Runā raiti!” dalībnieki ieskandināja Ziemassvētkus ar zvaniem, dziesmām un rotaļām angļu valodā. Arī citiem 2.a, 2.b un 3.c klases skolēniem, kas neapmeklē pulciņu, bija iespēja pievienoties dziesmai vai kādai spēlei un iemācīties vārdus, kas saistās ar Ziemassvētkiem!

Aicinu ikvienu 2. klases skolēnu pieteikties apgūt angļu valodu mūsu pulciņā arī 2. semestrī.

Skolotāja Ineta Bicāla

Radošo kolektīvu gaidāmo konkursu 1. kārta

26. janvārī – Publiskās runas konkursa ar devīzi „Es piedzimu laikā” 1. kārta
7. februārī – Skolēnu skatuves runas konkursa 1.kārta
21. februārī – Jauno vides pētnieku foruma “Skolēni eksperimentē!” 1.kārta
1. martā – Vokālās mūzikas konkurss „Balsis” 1.kārta
6. martā – Vides izziņas spēļu konkursa „Iepazīsti vidi!” 1.kārta
6. martā – IV Mākslas un mūzikas festivāla „Toņi un pustoņi” vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa 1.kārta
28. martā – II Latvijas skolu jaukto koru salidojums „Mēs lidosim!” 1.kārta

Ziemassvētku pasākums filiālē Odzienā

Ziemassvētku pasākums 9. – 12. klasēm

Ziemassvētku pasākums 5. – 8.klasēm

Priecīgus Ziemassvētkus!

Priecīgus Ziemassvētkus

Latviešu valodas olimpiādē skolā – pulka dalībnieku!

Pirms pašiem Ziemas saulgriežiem, 21. decembrī, mūsu skolā notika latviešu valodas olimpiāde 8., 9. un 11., 12. klasēm. Šogad tajā piedalījās kupls dalībnieku pulks: 8., 9. klašu grupā bija 10 dalībnieku, 11., 12. klašu grupā – 11.

Skolēniem bija jāparāda gan zināšanas gramatikas jautājumos, gan prasmes pielietot šīs zināšanas praksē, gan jāatklāj sava erudīcija un radošums.

8., 9. klašu grupā 1. vieta – Ievai Skrabutenai(55 punkti no 70 iegūstamiem),
2. vieta – Ildzei Vīksnai (48 punkti),
3.vieta – Aleksandrai Deļikatnajai(46 punkti).
Atzinības ieguvuši Jogita Kiseļeva(43 punkti), Miks Vilkaplāters(41 punkts) un Juris Brūniņš (40 punkti).

11., 12. klašu grupā 1. vieta – Diānai Valdemārei(33, 5 punkti no 36 iegūstamiem),
2. vieta – Zanei Priedei, Jogitai Kupčai(26, 5 punkti),
3. vieta – Lindai Gregersonei, Lorēnai Višņakovai, Karīnai Zagorskai(26).
Atzinību ieguvis Elvijs Zālītis(25, 5 punkti).

Latviešu valodas skolotājas pateicas visiem olimpiādes dalībniekiem par atsaucību, priecājas par skolēnu cieņas un mīlestības pilno attieksmi pret savu valodu, plašo redzesloku.

Novēlam mūsu skolēniem veiksmīgu startēšanu starpnovadu latviešu valodas olimpiādē janvārī un februārī, ziemas priekiem piepildītu atpūtu brīvdienās un veiksmīgu Jauno gadu!

Latviešu valodas un literatūras MK vadītāja V.Rulle

Atskats uz akciju „Diena bez smēķēšanas”

15.decembrī mūsu skolā norisinājās akcija „Diena bez smēķēšanas”.

Skolas pirmajā stāvā tika izlikts plakāts, kurā katrs varēja atrast sev noderīgu un reizē pamācošu informāciju par nesmēķēšanu. Tajā pašā laikā foajē skolēni varēja apskatīt prezentāciju, kurā smēķēšana bija parādīta no biedējoša skatupunkta.

Laikā no pirmās līdz ceturtajai stundai 2.stāvā norisinājās aktivitātes: 2.stāva foajē varēja likt mozaīku, tumšajā gaitenī bija viktorīna un balonu pūšanas konkurss „Labākā plauša”. Bija arī iespēja nofotografēties īpašajā foto stūrīti, kas atradās 312.kabinetā.

Ikviens, kurš piedalījās aktivitātēs, balvā saņēma konfektes, kas pavisam noteikti ir labāk nekā cigaretes.

Aktivitātē „Labākā plauša” vislabāko rezultātu uzstādīja – Zintis Glods 12.a (3:07 sekundes) un Edgars Zaleskis 12.a (4:06 sekundes).

Ceram, ka varbūt kādam šī diena bez smēķēšanas bija noderīga. It īpaši jaunākajiem skolēniem, kuri, iespējams, smēķēšanas piemēru ņem no apkārtējiem. Esi stilīgs – nesmēķē!

Ziemassvētku pasākums bildēs

Ekodienas plānojums

ekoskola Vēlams ierasties zaļā apgērbā ar piespraudi, uz kuras ir uzrakstīts vārds.

9.00 – 9.15 Ekopadomes priekšsēdētājas un vietnieces uzruna (Lelde, Anna)
9.15 – 9.25 Rīta rosme (Krists Esiņš, Aleskandrs Patrijuks, Henrijs Knodze)
9.25 – 9.35 Dinamiskā pauze (Jānis Ozoliņš, Krista Vītola)
9.35 – 10.15 Radio uzruna un prezentācijas klasēs (Daniels Trukšāns, atbildīgie – skolēni klasēs, Zane Kažus 9.23 Atved EKO skolas projektu koordinatoru, par radiolekciju atbildīgie – Jānis Norvaišs, Elvijs Zālītis)

10.20 – 11.00 Darbs centros (skolēni ar skolotājiem)

11.00 – 11.20 Pusdienas 1.- 4. klasēm
11.00 – 11.30 5.-11.klases veido EKO cilvēku un izstrādā klases vides kodeksu (EKO cilvēku vērtē Elvijs Gravāns, Anda Mizāne, Egita Lazdiņa, Zane Priede (izstrādā vērtēšanas kritērijus), Iveta Briede, Silga Stučka, Ilze Seipule, Vladimirs Samohins, Aldis Lazda)
11.30 – 12.00 Pusdienas 5.-11. klasēm
11.25 – 12.00 Čekpoints pa skolu 1.- 4.klasēm (Karīna Zagorska, Matīss Zvejsalnieks, Ralfs Utāns)

12.00 – 12.30 EKO testi 5.-11. klasēm (Lorēna Višņakova, Ieva Krastiņa, Viktorija Pereca, Elvijs Zālītis, Jānis Ozoliņš)
12.05 – 12.30 Konkurss „Veselīgs uzturs” (vērtē Signe Grūbe, Linda Gregersone, Iļja Zaharcovs (izstrādā kritērijus), Olita Onckule, Vija Miķelsone, Ēriks Striks, Lana Ivanova)
12.45 – 13.00 Apbalvošana (3 Goda raksti par EKO cilvēku, par čekpointu, par uztura konkursu, par EKO testiem), dzied „Skolas Blice”, pateicība SIA „Simols”.

Foto reportāža – Zane Kažus
Fotogrāfi – Alise Bērziņa, Inga Lakstīgala
Afiša – Diāna Valdemāre, Krista Vītola
Stends – Ralfs Utāns, Jānis Ozoliņš, Jānis Norvaišs