Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: direktora uzruna

Apsveikums Ziemassvētkos un Jaunajā gadā

Direktora apsveikums

Apsveikums valsts svētkos!

Apsveikums valsts svētkos!

Priecīgus Ziemassvētkus!

Priecīgus Ziemassvētkus

Direktora sveiciens Valsts svētkos

Tēvzemei Latvija jau ir tie cilvēki, kas tajā dzīvo. Cik lieli un cēli būs šie cilvēki, tik skaista un dižena būs Latvija. (K.Skalbe)

Lai ikvienam no mums ir ticība savai valstij un saviem spēkiem! Godprātīgi strādājot, sniedzot viens otram draudzīgu un palīdzīgu roku, īstenosim un vairosim labo!

Sveicu visus Pļaviņu novada ģimnāzijas pedagogus, tehniskos darbiniekus, skolēnus, skolēnu vecākus, skolas draugus un atbalstītājus Latvijas Republikas proklamēšanas 93.gadadienā!

Īpaši vēlos atzīmēt tos kolēģus, kuri svētkos saņems apbalvojumus.

Pļaviņu novada Atzinības rakstu 18. novembrī LR proklamēšanas gadadienai veltītā svinīgā pasākumā saņems:
Ilona Lazda – par kvalitatīvu ikdienas pedagoģisko darbu, par ilggadēju un kvalitatīvu sākumskolas metodiskās komisijas vadīšanu;

Pļaviņu novada ģimnāzijas Atzinības rakstu 17. novembrī ģimnāzijas svinīgajās līnijās, veltītās LR 93. gadadienai, saņems:
Māris Siliņš – par ieguldījumu skolēnu sagatavošanā ķīmijas olimpiādēm, par kvalitatīvu pedagoģisko darbu;
Ira Ņikiforova – par kvalitatīvu ikdienas pedagoģisko darbu, ilggadēju un kvalitatīvu metodiskās komisijas vadīšanu;
Aiga Bērziņa – par kvalitatīvu un radošu pedagoģisko darbu;
Sarmīte Meldere – par kvalitatīvu pedagoģisko darbu un skolēnu sagatavošanu starpnovadu olimpiādēm;
Iveta Krastiņa – par ieguldījumu skolēnu patriotiskajā audzināšanā, kvalitatīvu un radošu pedagoģisko darbu.

Lai mūsu valsts dzimšanas dienā svētku noskaņa valda katrā mājā un katrā ģimenē!

Skolas direktors Vladimirs Samohins

Latvijas Republikas proklamēšanas 92. gadadienā

Šobrīd ir grūti pat iedomāties, ka pirms vairākiem gadu desmitiem brīvība un neatkarība Latvijā šķita tāli, pat neaizsniedzami ideāli. Vairākām paaudzēm Latvijā iespēja godināt Latvijas proklamēšanas dienu bija liegta. Par šo datumu nedrīkstēja runāt publiski, tā nozīme tika noklusēta, slēpta vai mērķtiecīgi izkropļota. Svešās varas centās iestāstīt, ka brīvība un neatkarība ir kaitīgas un nesīs tikai postu.

Mēs visi kopā esam spējuši atbrīvoties no šiem izdomājumiem un varam ar pilnu atbildību atzīmēt, svinēt un lepoties ar Latvijas valsti, ar Latvijas valsts neatkarību!

Sveicu Pļaviņu novada ģimnāzijas kolēģus, tehniskos darbiniekus, skolēnus, skolēnu vecākus un visus skolas draugus un atbalstītājus Latvijas Republikas proklamēšanas 92.gadadienā!

Īpaši sveicu tos kolēģus, kuri saņems Pļaviņu novada ģimnāzijas Atzinības rakstus:

Direktors Vladimirs Samohins

Ziemassvētku apsveikums

Ziemassvētku sveceSkolas direktors Vladimirs Samohins

Cienījamie skolēni un skolotāji, mani kolēģi, domubiedri un visi pārējie!

Pie durvīm klauvē Ziemassvētku vakars, un arī gadu mija ir tepat līdzās. Varbūt ne gluži balti, bet noteikti gaiši un mīļi ziemas saulgrieži sasniedz katru no mums. Jo, par spīti gadalaiku kaprīzēm, globālām problēmām un ikdienas steigai, galvenie svētku sajūtas radītāji esam mēs paši – mūsu domas, mūsu sapņi un mūsu ieceres.

Tāpēc, atskatoties uz aizvadīto gadu, es aicinu atcerēties un atmiņā izcelt labo – veiksmes, panākumus, uzvaras, gandarījumu un prieku. Un nav nozīmes, vai tās ir lielas lietas, vai pavisam sīki, šķietami nenozīmīgi sīkumi – viss, kas apkārt un ap mums vairo pozitīvo, palīdz veidot pasauli skaistāku un labāku. Bet pārējais… tā lai ir mūsu pieredzes skola un ceļazīmes tālākajam.

Cerības un sapņi ir balti. Balts sniegs aizputina ceļus, noklājot mūsu atstātās pēdas. Šī ir iespēja tikko uzsnigušajā baltumā veidot jaunas zīmes. Lai tās ir stingras un pārliecinošas, lai atbilst mūsu iecerēm un plāniem un lai tās nekad nav jāpārmij no jauna!

Lai mums visiem svētīgi un mīļi Ziemassvētki un izaicinājumiem bagāts Jaunais gads!

Iekarojam tehnoloģiju ekspozīciju Ogrē

Vladimirs SamohinsVladimirs Samohins, skolas direktors

Rudens brīvdienās notika LatSTE – Latvijas i-Sabiedrības tehnoloģiju ekspozīcija Ogrē, kurā piedalījās vairāk kā 300 skolotāju no visas Latvijas. Šī gada tēma – „Latvijas skolotājs – mūsdienīga mācību procesa organizētājs”.
LatSTE ir pasākums, kurā visu mācību priekšmetu skolotāji var iepazīties ar jaunākajām mācību procesā izmantojamām tehnoloģijām un inovācijām, kas visos mācību priekšmetos tiek ieviestas jau šodien, un modernizācija turpināsies arī nākotnē.
Šogad LatSTĒ kā lektori piedalījās seši mūsu skolas pedagogi: Ilze Lukss, Vija Miķelsone, Lana Ivanova, Evita Valdberga, Aldis Lazda ar 12. klases skolnieku Pēteri Ņikiforovu, Vitālijs Kuzmovs ar 11. klases skolniecēm Lanu Ūbelīti un Ievu Žukovu.

Mūsu skolotāji sadarbībā ar kompāniju ”ADAT-TI” šajā konferencē stāstīja un vizuāli demonstrēja, kā matemātikas, bioloģijas, fizikas un informātikas mācību priekšmetos var atraktīvi izmantot interaktīvo tāfeli, dokumentu kameras, digitālos un stereoskopiskos mikroskopus, balsošanas pultis, kā arī izmantot dažādus uzskates līdzekļus fizikas eksperimentu un demonstrējumu veikšanai. Dažādās darbnīcās jeb praktiskajās nodarbībās aktīvi iesaistījās arī paši klausītāji, kuri vēlējās praktiski izmēģināt interaktīvās tāfeles funkcijas un dažādās iespējas. Lai klātesošie varētu pilnvērtīgāk novērtēt balsošanas pulšu lietderību mācību procesā, dalībniekiem tika piedāvāts pildīt dažādus testus un pārliecināties par pulšu dažādajām iespējām.

Ikviens no LatSTE dalībniekiem šajās divās dienās guva vērtīgu pieredzi un jaunas idejas mācību procesa dažādošanai, kā arī izpratni par ātrāk vai vēlāk piepildāmu sapni savas skolas modernizācijai.

Moderno tehnoloģiju izmantošana nozīmē – sadarbību starp skolēniem un skolotājiem. Tas ir izaicinājums gan skolotājiem, gan skolēniem. Skolēni ātrāk aizraujas, aktīvāk iesaistās mācību procesā, savukārt skolotājam ir iekšēji jāatbrīvojas, jābūt gatavam improvizēt, būt atvērtam pret visu jauno.
Tehnoloģiju ekspozīcijas laikā Ogrē vēl vairāk nostiprinājās priekšstats par mūsu skolotāju līderu pozīcijām šajā jomā. Esmu pārliecināts, ka nākošajā šāda veida pasākumā no mūsu vidusskolas būs vēl vairāk pārstāvju un kontaktstundu praktiskajās nodarbībās.

Liels paldies visiem skolotājiem un skolēniem, kas piedalījās šajā pasākumā, par uzdrīkstēšanos un ļoti atraktīvu un prasmīgu uzstāšanos kolēģu priekšā.

Novēlu visiem savas skolas skolotājiem turpināt jau veiksmīgi iesākto un darboties ar tādu pašu iedvesmu un atbildības sajūtu arī turpmāk! Un, tuvojoties Valsts svētkiem, vēlos sveikt visus kolēģus, novēlot radošus un noturīgus panākumus darbā!

Turpinām uzsākto kursu

Vladimirs SamohinsVladimirs Samohins, skolas direktors

Vasaras brīvdienas skolēniem un atvaļinājums skolotājiem ir beidzies. Sācies jaunais 2008./2009. mācību gads. Gads, kurš mūsu skolai, manuprāt, ir izšķirīgs. Esam strauji sevi pieteikuši kā viena no progresīvākajām skolām rajonā un varbūt pat valstī. Šobrīd izdarītais (internets un dators katrā kabinetā, dokumentu kameras, interaktīvās tāfeles) ir noiets etaps. Jāturpina tālāk uzņemtais kurss. Ko vēl? Kas ir tas jaunais? Balsošanas sistēmas? Vadības sistēmas? Programmas? Arī! Bet svarīgākais, ko mums šobrīd vajag, ir ticība un zināšanas par šiem „produktiem”, to pielietojumu un iespējām. Pie tā arī strādāsim.
Aicinu vecākus – esiet kopā ar mums šajā grūtajā un straujajā pārmaiņu procesā, un jūs būsiet kā vēl viens stiprs atbalsts mūsu kopīgo mērķu īstenošanā.

Aicinu skolēnus – novērtējiet to, ko jums dod skola un skolotāji, saudzējiet mācību inventāru un iekārtas, izturieties ar cieņu cits pret citu!

Mudinu skolotājus – esiet atraktīvāki un drošāki pret visu jauno! Ticēsim cits citam un uzticēsimies, tad kopā mums visiem noteikti sanāks!

Novēlu vecākiem, lai būtu darbs, skolēniem – labas sekmes, skolotājiem – pacietība un dzīvesprieks, visiem kopā – izdošanās!

Darba pilnas rokas

Vladimirs SamohinsV. Samohins, skolas direktors

Nemanot ir pagājis vēl viens darba pilns vasaras mēnesis. Šajā mēnesī esam čakli pastrādājuši un pilnībā aprīkojuši ar jaunajām tehnoloģijām skolas trešā stāva kabinetus, katrā kabinetā nodrošinot projektoru un datoru. Tāpat arī esam nomainījuši kabinetu solus un krēslus. Angļu un latviešu valodas kabinetos ir uzstādītas interaktīvās tāfeles. Ar interaktīvajām tāfelēm esam aprīkojuši divus matemātikas, vēstures un sākumskolas kabinetu. Interaktīvo tāfeli uzstādījām arī kabinetā, kurā pārnāks mācīties skolēni no Pļaviņu vidusskolas. Turpinām modernizēt skolas bibliotēku, kur uz mācību gada sākumu uzstādīsim četrus datorus. Sekmīgi esam sagatavojuši divas datorklases ar 15 darba vietām un projektoru katrā.

Pilnā sparā rit darbs pie vienotā informatīvā tīkla ierīkošanas, kas ļaus skolā nodrošināt modernu audio apziņošanu, ieviest video novērošanu, pieslēgt signalizāciju un kodu atslēgas, uzlabojot skolēnu un skolas darbinieku drošību skolā.

Līdz ar jauno tehnoloģiju ienākšanu skolā ceru, ka tās rosinās skolotājus un skolēnus sastrādāties vēl radošāk un sasniegt labākus rezultātus mācībās.

Noris darbs pie līdzekļu meklēšanas skolas muzeja telpu remontam. Tagad tas atradīsies bijušajās Pļaviņu vidusskolas telpās. Ja izdosies veiksmīgi atrast nepieciešamās finanses, skolas muzeju atvērsim jau mācību gada sākumā.

Mūsu skolā mācās skolēni, kas aktīvi piedalās jaunsardzes attīstībā. Šim nolūkam aprīkojam šautuvi, kā arī remontējam un paplašinām telpas, jo interese par jaunsardzi arvien pieaug.

Ir sagaidīti 12. klašu skolēnu sertifikāti. Centralizētajos eksāmenos iegūti deviņi A līmeņi: angļu valodā – Ervīns Bebris; vēsturē – Linda Zariņa, Ainārs Pīķis, Anna Šinkarjuka, Lelde Purniņa, Līva Krastiņa un Alise Zālīte; bioloģijā – Alise Zālīte; matemātikā – Artis Miķelsons. Esam gandarīti par labajiem skolēnu sasniegumiem, kas liecina, ka visi esam gruntīgi strādājuši.

Jauno mācību gadu Marijas Brimmerbergas Pļaviņu vidusskolā uzsāksim 2008. gada 1. septembrī plkst. 9.00. Visi skolēni un viņu vecāki būsiet mīļi gaidīti!

(No pilsētas laikraksta “Pļaviņu Ziņas” Nr.47)

Vasaras norises skolā

Skolas ēkaV. Samohins, skolas direktors

Vairumam skolēnu 2007./2008. mācību gads ir beidzies jau maijā. Vēl ir jāizsniedz 12. klašu absolventiem diplomi un sertifikāti, un tad varēsim teikt, ka darbs padarīts. Kā mums ir gājis? Manuprāt, esam sarosījušies visi. Esam mainījuši attieksmi pret mācību darbu un kavējumiem, uzlabojuši disciplīnu. Prieks par katra skolēna sasniegumiem mācībās, sportā un sabiedriskajā dzīvē.

Vasarā skolas kolektīvam ir vairāki uzdevumi, kas jāizpilda, lai jaunais mācību gads varētu sākties ar daudz modernāku un daudzpusīgāku mācību procesa apguvi. Vasarā vēl vairākas mācību klases tiks aprīkotas ar interaktīvajām tāfelēm,- sākoties jaunajam mācību gadam, tādas būs jau septiņas. Pusē skolas kabinetu tiks nodrošināti ar projektoriem, katrā kabinetā būs pieejams moderns stacionārais vai portatīvais dators. Tiks ieviests elektroniskais žurnāls, kas ļaus operatīvi sekot skolēna sekmēm un kavējumiem gan skolotājam, gan arī vecākiem. Katrā kabinetā būs pieejams internets. Šobrīd notiek darbs pie projekta, lai visā skolā ierīkotu vienotu tīklu, kas ļautu pieslēgt signalizāciju, kodu atslēgas, videonovērošanu un audio apziņošanu.

Ar 17. jūliju savu darbību beidz Pļaviņu vidusskola, tāpēc ļoti nopietni gatavojamies šis skolas skolēnu uzņemšanai savā skolā. Tiek veikti klašu remonti un strādāts pie programmu licencēšanas. Jaunajā mācību gadā mūsu skolai būs akreditācija, tas uzliek papildus atbildību uz skolas vadības, pedagogu, tehniskā personāla un skolēnu pleciem.

Lai mēs vieglāk un produktīvāk varētu stādāt, esam gatavi uzklausīt vecāku, skolēnu un citu interesentu domas skolas mācību darba uzlabošanā un pilnveidošanā. Jautājumus un priekšlikumus varat sūtīt pa e-pastu: skola@mbpv.edu.lv, zvanīt pa tālruņiem un citiem saziņas līdzekļiem, kas ir atrodami mājas lapā zem kontaktiem.
Darbiniekiem novēlu labi atpūsties atvaļinājumā un skolēniem – patīkamas brīvdienas.