Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Raksti ar atslēgvārdu: LatSTE

LatSTE 2012 fotogrāfijās

LatSTE’2012 notiks Plaviņu novada ģimnāzijā!

Latste 2012 - Pļaviņu novada ģimnāzijā

Latste 2011

Pasniegta Tāļa Bērča piemiņas balva un stipendija

Aldis Lazda, Andrejs Vasiļjevs Sabiedrība Tilde paziņo ka par šā gada Tāļa Bērča balvas laureātu un stipendijas saņēmēju kļuvis Pļaviņu novada ģimnāzijas informātikas skolotājs Aldis Lazda. Balvu un stipendiju 1000 latu apmērā ik gadu piešķir vienam informātikas skolotājam Latvijā.

Aldis Lazda ir Pļaviņu novada ģimnāzijas direktora vietnieks IT jomā, informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs, un viņa kandidatūru balvai izvirzīja Pļaviņu novada ģimnāzijas vadība.

Tāļa Bērča piemiņas balvu sabiedrība Tilde piešķir jau ceturto gadu pēc kārtas. Balvas mērķis ir godināt un atbalstīt to informātikas skolotāju turpmāku aktīvu darbību un izglītošanos, kuri devuši lielu ieguldījumu gan savu skolēnu informātikas zināšanu paplašināšanā, gan informātikas attīstībā Latvijā.

Tildes valdes priekšsēdētājs Andrejs Vasiļjevs: „Esam priecīgi turpināt tradīciju un pasniegt balvu konferencē LatSTE, kur pulcējas skolotāji un skolu tehnoloģiju entuziasti no visas Latvijas. Viņi palīdz skolēniem kļūt par radošiem zināšanu sabiedrības dalībniekiem, jo tieši zināšanas ir Latvijas attīstības pamats.“ Informātikas skolotājus balvai varēja pieteikt pašvaldību izglītības pārvaldes, skolas vadība, kolēģi un skolēni. Kandidāti tika vērtēti pēc ieguldījuma savas skolas IKT apmācības līmeņa celšanā un skolas vispārējā datorizācijā, informācijas sabiedrības veidošanā sava novada vai Latvijas mērogā un pēc radošas pieejas IKT apmācībā.

Avots: tilde.lv

Latste 2010

29. un 30. oktobrī Aucē notika kārtējie Latvijas i-Sabiedrības tehnoloģiju ekspozīcijas (LatSTE) pasākumi, kuros ir iespēja būt kopā ar radošiem kolēģiem no visas Latvijas, lai ienestu inovācijas savā skolā jau šodien. Skolotājiem ir iespēja klausīties referātus par jaunumiem IKT izglītības procesā, iesaistīties darbnīcās, kurās paredzēts dalībniekiem piedāvāt apgūt jaunas zināšanas IKT izmantošanā, diskutēt par aktuālajām problēmām, dalīties pieredzē par realizētiem nozīmīgiem izglītības projektiem un pētījumiem, iziet IKT tuneli, kurā dalībnieki var iepazīties un izmēģināt konkrētu novatorisku ideju realizāciju.

Pļaviņu novada ģimnāzijas skolotāji vadīja 5 darbnīcu nodarbības – matemātikā, ģeogrāfijā, sākumskolā, fizikā, angļu valodā, piedāvājot savu pieredzi un sagataves darbā ar interaktīvo tāfeļu programmatūru (ActivInspire, MimioStudio, Smart Notebook,- no katras paņemot labāko), dokumentu kameru pielietojuma piemēros (man pašam /Aldim Lazdam/ aizraujoši bija vērot sākumskolas skolotāju piedāvāto), mūsu izmantoto balsošanas sistēmu, un nelielo Moodles lietošanas pieredzi.

Nākošgad Latste notiks Ventspilī

Mēs Latste2009 pasākumos Smiltenē

29. un 30. oktobrī Smiltenē notika kārtējie Latvijas i-Sabiedrības
tehnoloģiju ekspozīcijas (LatSTE) pasākumi, kuros ir iespēja būt kopā ar radošiem kolēģiem no visas Latvijas, lai ienestu inovācijas savā skolā jau šodien. Skolotājiem ir iespēja klausīties referātus par jaunumiem IKT izglītības procesā, iesaistīties darbnīcās, kurās paredzēts dalībniekiem piedāvāt apgūt jaunas
zināšanas IKT izmantošanā, diskutēt par aktuālajām problēmām, dalīties pieredzē par realizētiem nozīmīgiem izglītības projektiem un pētījumiem, iziet IKT tuneli, kurā dalībnieki var iepazīties un izmēģināt konkrētu novatorisku ideju realizāciju.

2008. gadā Latste notika Ogrē, kurā sadarbībā ar uzņēmumu Adat-ti piedalījās vairāki mūsu skolotāji. Šogad mēs piedalījāmies jau kuplākā skaitā, gan stāstot par savu tehnoloģiju lietošanas pieredzi, gan arī iepazīstot citu skolu, skolotāju un uzņēmumu pieredzi.
Par savu tehnoloģiju (interaktīvās tāfeles, balsošanas pulšu un dokumentu kameru) lietošanas pieredzi un idejām bioloģijā, matemātikā, informātikā, kultūras vēsturē, sākumskolā un fizikā stāstīja 8 mūsu skolotāji: Evita Valdberga ar Lanu Ivanovu, Ilze Luksa ar Ilzi Titovu, Aldis Lazda, Mārīte Skrabutena, Sandra Fišmeistare un Vitālijs Kuzmovs. Ar tehniskiem jautājumiem galā tikt palīdzēja mūsu skolas absolvents, nu jau LU students Pēteris Ņikiforovs.
Šogad dalībnieku statusā, bet nākošgad varbūt jau kā nodarbību vadītāji, bija arī matemātikas skolotāja Ira Ņikiforova un angļu valodas skolotājas Jeļena Ozola un Ineta Bicāla.

Ir neapšaubāmi vērtīgi būt šajos Latstes pasākumos un tikties ar cilvēkiem, kas ir līderi tehnoloģiju inovācijās skolā, un pašiem būt starp viņiem.

Nu jāsāk gatavoties nākošā gada LatSTE pasākumiem, kas notiks Aucē.

Iekarojam tehnoloģiju ekspozīciju Ogrē

Vladimirs SamohinsVladimirs Samohins, skolas direktors

Rudens brīvdienās notika LatSTE – Latvijas i-Sabiedrības tehnoloģiju ekspozīcija Ogrē, kurā piedalījās vairāk kā 300 skolotāju no visas Latvijas. Šī gada tēma – „Latvijas skolotājs – mūsdienīga mācību procesa organizētājs”.
LatSTE ir pasākums, kurā visu mācību priekšmetu skolotāji var iepazīties ar jaunākajām mācību procesā izmantojamām tehnoloģijām un inovācijām, kas visos mācību priekšmetos tiek ieviestas jau šodien, un modernizācija turpināsies arī nākotnē.
Šogad LatSTĒ kā lektori piedalījās seši mūsu skolas pedagogi: Ilze Lukss, Vija Miķelsone, Lana Ivanova, Evita Valdberga, Aldis Lazda ar 12. klases skolnieku Pēteri Ņikiforovu, Vitālijs Kuzmovs ar 11. klases skolniecēm Lanu Ūbelīti un Ievu Žukovu.

Mūsu skolotāji sadarbībā ar kompāniju ”ADAT-TI” šajā konferencē stāstīja un vizuāli demonstrēja, kā matemātikas, bioloģijas, fizikas un informātikas mācību priekšmetos var atraktīvi izmantot interaktīvo tāfeli, dokumentu kameras, digitālos un stereoskopiskos mikroskopus, balsošanas pultis, kā arī izmantot dažādus uzskates līdzekļus fizikas eksperimentu un demonstrējumu veikšanai. Dažādās darbnīcās jeb praktiskajās nodarbībās aktīvi iesaistījās arī paši klausītāji, kuri vēlējās praktiski izmēģināt interaktīvās tāfeles funkcijas un dažādās iespējas. Lai klātesošie varētu pilnvērtīgāk novērtēt balsošanas pulšu lietderību mācību procesā, dalībniekiem tika piedāvāts pildīt dažādus testus un pārliecināties par pulšu dažādajām iespējām.

Ikviens no LatSTE dalībniekiem šajās divās dienās guva vērtīgu pieredzi un jaunas idejas mācību procesa dažādošanai, kā arī izpratni par ātrāk vai vēlāk piepildāmu sapni savas skolas modernizācijai.

Moderno tehnoloģiju izmantošana nozīmē – sadarbību starp skolēniem un skolotājiem. Tas ir izaicinājums gan skolotājiem, gan skolēniem. Skolēni ātrāk aizraujas, aktīvāk iesaistās mācību procesā, savukārt skolotājam ir iekšēji jāatbrīvojas, jābūt gatavam improvizēt, būt atvērtam pret visu jauno.
Tehnoloģiju ekspozīcijas laikā Ogrē vēl vairāk nostiprinājās priekšstats par mūsu skolotāju līderu pozīcijām šajā jomā. Esmu pārliecināts, ka nākošajā šāda veida pasākumā no mūsu vidusskolas būs vēl vairāk pārstāvju un kontaktstundu praktiskajās nodarbībās.

Liels paldies visiem skolotājiem un skolēniem, kas piedalījās šajā pasākumā, par uzdrīkstēšanos un ļoti atraktīvu un prasmīgu uzstāšanos kolēģu priekšā.

Novēlu visiem savas skolas skolotājiem turpināt jau veiksmīgi iesākto un darboties ar tādu pašu iedvesmu un atbildības sajūtu arī turpmāk! Un, tuvojoties Valsts svētkiem, vēlos sveikt visus kolēģus, novēlot radošus un noturīgus panākumus darbā!