Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Pieteikšanās ESF projekta 6. posma 3. aktivitātei

ESF, ES, IZM, Ieguldījums Tavā nākotnē

Pļaviņu novada dome līdz 2012.gada 03.janvārim plkst.15.00 izsludina pieteikšanos uz Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5.apakšaktivitātes ”Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” projekta ”Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” (vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001) 6.posma 3. aktivitātē – atbalsts pedagoga darbam izglītības iestādē nepieciešamajai pārkvalifikācijai.

Pieteikšanās pie projekta koordinatores Ineses Saulītes, t. 26231818.

Projekta:

Komentēt

Tev jāienāk, lai komentētu