Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Fotografēšanās

Fotografēšanās 2. maijā

LAIKS ATBILDĪGAIS
8.25 1. – 4.klašu koris O.Krasutina
8.35 5.a I.Bicāla
8.50 1.a I.Baginska
9.10 6.a I.Ozoliņa
9.30 7.a J.Ozola
9.50 1.b S.Fišmeistare
10.10 9.a R.Jakovļeva
10.30 12.b S.Stučka
10.50 Svešvalodu olimpiāžu dalībnieki (tie, kuriem ir godalgotas vietas vai atzinības) I.Ozoliņa
11.00 Matemātikas, informātikas olimpiāžu dalībnieki (tie, kuriem ir godalgotas vietas vai atzinības) I.Ņikiforova, A.Lazda
11.10 2.a V.Platgalve
11.30 4.a I.Lazda
11.50 Dabaszinību mācību priekšmetu olimpiāžu dalībnieki (tie, kuriem ir godalgotas vietas vai atzinības) V.Kuzmovs, M.Siliņš, L.Rozenberga
12.00 Latviešu valodas olimpiāžu dalībnieki (tie, kuriem ir godalgotas vietas vai atzinības) V.Rulle
12.10 Vēstures olimpiādes dalībnieki (tie, kuriem ir godalgotas vietas vai atzinības) I.Krastiņa
12.20 Reģionālo olimpiāžu dalībnieki (tie, kuriem ir godalgotas vietas vai atzinības) Māc.pr.skolotāji
12.30 Valsts olimpiāžu dalībnieki Māc.pr.skolotāji
12.40 Sākumskolas olimpiāžu dalībnieki (tie, kuriem ir godalgotas vietas vai atzinības) I.Lazda
12.50 Skolēnu līdzpārvalde un konsultanti L.Ivanova, A.Lukss
13.20 SK, karjera A.Lasmane
13.50 12.a A.Seikovska
14.20 9.b V.Rulle
14.50 10.b A.Bērziņa
15.20 SKOLOTĀJU KOLEKTĪVS L. Ivanova, skolotāji
15.50 Sportisti J.Eiduks, V.Brikmane
16.10 Jaunsardze I.Kravalis

Fotografēšanās 3. maijā

LAIKS ATBILDĪGAIS
8.15 SKOLAS KOPĪGAIS FOTO Kl.audzinātāji, L.Ivanova
8.30 3.b K.Balode
8.50 3.a I.Reitere
9.10 4.b S.Meldere
9.30 Sākumskolas skatuves runas pulciņš S.Meldere
9.40 Sākumskolas ansamblis K.Balode
9.50 8.a M.Skrabutena
10.10 2.b G.Balodis
10.30 2.c I.Kupča
10.50 7.b I.Luksa
11.10 11.b V.Miķelsone
11.30 3.kl.deju kolektīvs I.Reitere
11.50 5.b I.Upeniece
12.10 6.b I.Titova
12.30 Vidusskolas koris A. Siliņa
13.00 8.b A.Rogāle
13.30 11.a O.Onckule
14.00 10.a I.Krastiņa

Konkursa “Dziedošā klase” II. kārta

Mākslas dienas 2011

Mākslas dienas Šogad maijā jau 52.gadu pēc kārtas visā Latvijā norisināsies Starptautiskais mākslas festivāls Mākslas dienas 2011! Kā jau katru gadu kultūras un mākslas iestādēs, galerijās, muzejos un mākslas darbnīcās tiks rīkotas jaunas izstādes, tematiski pasākumi un radošās darbnīcas, kas priecēs gan pašus māksliniekus, gan skatītājus.

Koncepciju – Art Voyage – skaidro šī projekta vadītāja Elīna Šleinere
Sakarā ar tūrisma jēdziena 200.gadadienu 2011.gada Mākslas dienu tēma ir veltīta mākslas tūrismam. – Vārds tūrisms pirmo reizi parādījās 1811.gadā Šveicē. Šodien tūrisms ir populāra globāla mēroga brīvā laika nodarbe un pasaules lielāka industrija. Mākslas dienu ietvaros Latvijā iedzīvotājiem un ārvalstu viesiem būs iespēja apmeklēt mākslas pasākumus visa mēneša garumā un baudīt kvalitatīvu kultūrtūrismu: mākslas tūrismu jeb ART VOYAGE.

Mākslas dienu 2011 tēma – ART VOYAGE – ietver sevī vairākus tās izpratnes aspektus.

Lasīt vairāk

Nedēļas darba plāns, 25.-29. aprīlis

Skolā dežūrē 10.b klase

Pirmdiena, 25.aprīlis
Otrās Lieldienas

Otrdiena, 26.aprīlis
9.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
9.10 Dežūru pieņemšana – nodošana 215.kab.(piedalās 10.b un 10.a klašu audzinātāji un klašu virsdežuranti)
12.00 ESF projekta “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sanāksme 110.kab.
15.15 MP sanāksme 104.kab.
Lieldienu pasākums skolas filiālē Odzienā

Trešdiena, 27.aprīlis
Zemgales novada vizuālās un lietišķās mākslas konkursa „Lietas un tēli” II kārtas noslēguma pasākums (A.Rogāle)
2.mācību stundas laikā 11.ab klašu skolēnu un 3. mācību stundas laikā 12.ab klašu tikšanās ar SEB bankas pārstāvjiem svinību zālē (kārtību zālē nodrošina attiecīgi 2. un 3. mācību stundas skolotāji)
No plkst. 15.00 Konkursa „Dziedošā klase” 2.kārta (precizēts)

Ceturtdiena, 28.aprīlis
10.50 8. un 11.klašu audzinātāju sanāksme 14.kab.
11.00 RSU pārstāvju tikšanās ar 10. – 12.klašu skolēniem svinību zālē
11.50 Skolēnu līdzpārvaldes MK sanāksme 14.kab.
12.00 ESF projekta “Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas sanāksme 110.kab.
13.00 Muzikālā teātra „Varavīksne” muzikāla izrāde ”Pasaka par pelēko vilku un zelta cālīti” 1. – 4.klašu skolēniem
Seminārs par Latvijas – Lietuvas pārrobežu projekta iespējām zinātniski pētniecisko darbu izstrādē Aizkrauklē
Sadarbības novadu 8.klašu skolēnu konkurss „Erudīts” skolas filiālē Odzienā

Piektdiena, 29.aprīlis
9.00 Pavasara talka
Pavasara talka skolas filiālē Odzienā
18.00 „Gada zvaigzne 2011” svinību zālē
Pēc pasākuma Balle, spēlē „Skolas blice”

30.04. Vidusskolas kora piedalīšanās kapelas ”Klintaine” jubilejas koncertā
30.04. Valsts atklātā ķīmijas olimpiāde Madonā
26.–29.04. Skolas volejbola turnīrs starp klasēm
26.–29.04. Mākslu nedēļa

Atvērto durvju diena
ģimnāzijā

Norises 21. aprīlī

Nākamajiem pirmklasniekiem un viņu vecākiem

Laiks Darbība/notikums Kas Kur
8.30 – 9.40 Reģistrācija
nākamos 1.klašu skolēnus reģistrē Karīna Zagorska, Evija Gulbe pie svinību zāles
9.20 – 9.40 „Skolas blices” muzikāls sveiciens, direktora uzruna Gints Balodis

Vladimirs Samohins

svinību zālē
9.40 – 10.00 Nākamo pirmklasnieku tikšanās  ar klašu audzinātājām Ilona Lazda

Sarmīte Meldere

svinību zālē
10.00– 10.20 Nākamo pirmklasnieku ekskursija pa skolu Žanete Vingre, Renāte Lūciņa, Edgars Arnītis, Madara Smeķe, Sabīne Auziņa, Andris Aleksejevs skola
10.00 – 10.20 Nākamo pirmklasnieku vecāku saruna par nepieciešamo  pirmklasniekam uzsākot skolas gaitas Ilona Lazda

Sarmīte Meldere

svinību zālē
10.20 – 11.00 Nākamo pirmklasnieku un viņu vecāku iepazīšanās ar nākamā mācību gada 1. klašu kabinetiem, individuālās sarunas, iesniegumu aizpildīšana Ilona Lazda

Sarmīte Meldere

Sanita Bērziņa

114.kab.

116.kab.

Skolas kanceleja

Norises nākamajiem 10. klašu skolēniem

Laiks Darbība/notikums Kas Kur
8.30 – 9.40 Reģistrācija
nākamos 10.klašu skolēnus reģistrē Jogita Kupča, Ralfs Utāns vestibilā
9.20 – 9.40 „Skolas blices” muzikāls sveiciens, direktora uzruna Gints Balodis

Vladimirs Samohins

Svinību zālē
9.50 – 10.30 Nākamo 10.klašu skolēnu tikšanās ar skolas administrāciju, klases audzinātāju Vladimirs Samohins

Ilze Seipule

Aldis Lazda

Silga Stučka

Jānis Eiduks

201.kab.
10.40 – 11.10 Atklātās stundas pēc izvēles
Latviešu valoda – 9.b Velta Rulle 311.kab.
Ekonomika – 10.b Mārīte Skrabutena 216.kab.
11.20 – 12.00 Ekskursija pa skolu + Iepazīšanās ar dažādiem kompetenču centriem Vladimirs Samohins skola
Karjeras kompetences centrs Matīss Zvejsalnieks, Toms Fišmeistars, Diāna Valdemāre, Krista Vītola, Alise Jermakova. Armanda Lasmane 312.kab.
Sports, jaunsardze Jānis Ozoliņš, Valters Ziners, Imants Kravalis, Jānis Eiduks 403. kab.
Skolēnu līdzpārvalde Arita Lukss, Žanete Vingre, Renāte Lūciņa, Edgars Arnītis, Zane Kažus, Ilze Luksa 14. kab.
Mākslas, pašdarbība Lorēna Višņakova, Anna Avotiņa, Lelde Dudare, Aleksandrs Krasutins, Gints Balodis 204. kab.
Tehnoloģijas Aldis  Lazda 13.kab.
12.00 – 12.30 Nākamo 10.klašu skolēnu „sadraudzēšanās spēles” karjeras dienas organizatori

Jānis Eiduks, Silga Stučka

201.kab.
12.40 Pusdienas par savu naudu Skolas ēdnīca

Lorijas Vudas koncerts fotogrāfijās

20. aprīlī Pļaviņu novada ģimnāzijā notika Lorijas Vudas koncerts 5.-9. klašu skolēniem.

Konkursā “Dziedošā klase”

Putnu dienas Odzienas filiālē

8. aprīlī notika gadskārtējās Putnu dienas. Šogad pie mums viesojās ornitoloģe Gunta Aizupiete. Viņa visus klātesošos iepazīstināja ar biežāk sastopamajām putnu sugām un tām, kuras mūsu valstī ir ievērotas tikai nesen. Noslēgumā tika noorganizēta viktorīna „Atpazīsti šo putnu”.
Putnu dienas Odzienas filiālē Putnu dienas Odzienas filiālē

Reģionālajā angļu valodas olimpiādē

15.aprīlī Līvanu 1.vidusskolā notika Aizkraukles, Bauskas, Līvānu, Jēkabpils, Preiļu, Kokneses, Pļaviņu novadu un Jēkabpils pilsētas reģionālā olimpiāde angļu valodā 9.klasēm. Šajā olimpiādē ļoti veiksmīgi startēja mūsu ģimnāzijas skolēni Laura Kalniņa (9.a klase) un Imants Melderis (9.b klase), iegūstot 3.vietu.

Sveicam Lauru un Imantu un viņu skolotājas Inetu Bicālu un Indru Ozoliņu.

Laika tēma dažādās valodās

14.aprīlī mūsu skolā notika publiskās runas konkurss “Daudz mums dod laiks un daudz paņem”. Tajā piedalījās 16 skolēni no 8. līdz 12. klasei, kas bija sagatavojuši priekšnesumus latviešu, krievu un vācu valodā.

Jauniešiem bija iespēja parādīt sevi, paust savas domas, mācīties citam no cita, gūt pieredzi runas mākslā un baudīt dažādu valodu skanisko burvību.

Vislielāko punktu skaitu ieguva un 1. vietu izcīnīja Dace Langenfelde, 2. vieta – Alisei Jermakovai un Elizabetei Feoktistovai, 3. vieta – Sintijai Silagailei un Andrejam Zvirgzdiņam,un Atzinība – Andrim Aleksejevam.

Paldies visiem konkursa dalībniekiem par brīnišķīgo sniegumu, drosmi un uzdrīkstēšanos, paldies skolotājām, kas atbalstīja latviešu valodas MK rīkoto pasākumu un palīdzēja skolēniem sagatavoties konkursam, paldies žūrijas komisijai un I.Seipulei.

Gribas cerēt, ka publiskās runas konkurss kļūs par skolas tradīciju un mūsu skolas jaunieši būs valsts konkursa dalībnieku vidū.
Lai mums kopā izdodas!

Latviešu valodas un literatūras MK vadītāja V.Rulle